Registrace | Přihlášení


Občanská a rodinná výchova

Nejprodávanější v této kategorii

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Elektrotechnika kolem nás pro 6. – 9. r. ZŠ - Praktické činnosti

Autor: Křenek Milan

publisher: Fortuna

5 / 5
Učebnice byla napsána se záměrem probudit zájem o elektrotechniku a seznámit s praktickými elektrotechnickými zařízeními, která jsou součástí našich domácností. V textu nenajdete složité vzorce a výpočty, ale velké množství návodných obrázků. Pozornost je věnována elektrotechnickým schématům, zapojování obvodů, zkoušení a zkoušečkám a hledání chyb, vždy s ohledem na bezpečnost práce. Jedná se

Sleva 8 % z běžně ceny 125 Kč

Naše cena: 115 Kč

Skladem

Občanská výchova I - učebnice pro 6. a 7. ročník ZŠ

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Horská Viola

publisher: Fortuna

5 / 5
Věcnou správnost aručují zkušení odborníci pro jednotlivé oblasti občanské výchovy. Učebnice se zaměřují na praktickou socializaci žáků a na rozvoj jejich osobnosti.

Sleva 8 % z běžně ceny 119 Kč

Naše cena: 109 Kč

Skladem

Sbírka úloh z matematiky - Početní úlohy

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Dytrych Martin

publisher: Fortuna

4.4 / 5
Sbírka obsahuje velké množství originálních příkladů potřebných k procvičení učiva prověřovaného u přijímacích zkoušek. Jednotlivé kapitoly jsou uvedeny řešenými úlohami, které mají posloužit jako ukázky postupů a vhodných forem zápisů řešení. V závěru každé kapitoly jsou uvedeny výsledky a řešení úloh.

Naše cena: 175 Kč

Skladem

Hravá občanská výchova 7 - pracovní sešit

Autor: neuveden

publisher: TAKTIK

5 / 5
14 %
Pracovní sešity občanské výchovy otevírají žákům cestu k praktickému využití znalostí získaných ve škole i v jejich životě. Cílem autorů bylo představit žákům nejen teoretické poznatky, ale převážně reálné situace, se kterými se žáci v životě setkávají, a podnítit je k diskuzi nebo k individuálnímu řešení.

Sleva 14 % z běžně ceny 105 Kč

Naše cena: 90 Kč

Skladem

Praktické činnosti pro 6.–9. r. ZŠ, Člověk a svět práce

Autor: Strádal Jiří

publisher: Fortuna

4.5 / 5
Povinností ředitelů škol je zajistit, aby žáci posledních ročníků základních škol byli zasvěceni do problematiky volby povolání a trhu práce. K tomuto účelu může velice dobře posloužit uvedená učebnice, opatřená schvalovací doložkou MŠMT. Ve druhém, upraveném vydání byly doplněny potřebné nové informace (např. informace o Evropské službě zaměstnanosti – EURES).

Sleva 7 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 92 Kč

Skladem u dodavatele

Občanská výchova 6 pro ZŠ a víceletá gymnázia /nová generace/ - Příručka učitele

Autor: kolektiv autorů

publisher: Fraus

5 / 5
Příručka učitele poskytuje učitelům prostor pro vlastní úvahy, pomáhá jim při formulaci výchovně vzdělávacích cílů na úrovni vědomostí, dovedností a postojů žáků (kompetencí), včetně námětů, jak lze těchto cílů společně se žáky ve vyučování dosáhnout. Dále obsahuje doplňující motivační texty, náměty pro práci s jednotlivými tématy včetně námětů na rozšiřující učivo a strategie i techniky

Naše cena: 593 Kč

Skladem

Finanční gramotnost pro první stupeň ZŠ - Učebnice

Autor: Jakeš Petr

publisher: Fortuna

4.3 / 5
11 %
Učebnice seznamuje žáky 1. stupně ZŠ přístupnou a zábavnou formou se základy hospodaření s penězi. Je zpracována v souladu s platným dokumentem vymezujícím vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti. Učivo je rozděleno do tří tematických celků: Peníze, Hospodaření domácnosti, Finanční produkty. Do učebnice se podařilo zahrnout nejpodstatnější poznatky z finanční oblasti a přitom respektovat věk a

Sleva 11 % z běžně ceny 110 Kč

Naše cena: 98 Kč

Skladem

Finanční gramotnost pro 2. st. ZŠ – Finanční produkt - učebnice

Autor: Jakeš Petr

publisher: Fortuna

5 / 5
Pracovní sešit vhodným způsobem doplňuje celek Finanční produkty začleněný do učebnice Finanční gramotnost pro 2. stupeň základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií. K jednotlivým tématům zpracovaným v učebnici se vztahuje řada příkladů, samostatných úkolů, doplňovaček, kvízů, testů a dalších úkolů. Pracovní sešit je přehledný a nutí žáky samostatně přemýšlet nad problémy a hledat jejich

Sleva 5 % z běžně ceny 66 Kč

Naše cena: 63 Kč

Skladem

Finanční gramotnost pro 2. st. ZŠ – Hospodaření domácnosti - učebnice

Autor: Jakeš Petr

publisher: Fortuna

5 / 5
Pracovní sešit vhodným způsobem doplňuje celek Hospodaření domácnosti začleněný do učebnice Finanční gramotnost pro 2. stupeň základní školy a pro nižší ročníky víceletých gymnázií. K jednotlivým tématům zpracovaným v učebnici se vztahuje řada příkladů, samostatných úkolů, doplňovaček, kvízů, testů a dalších úkolů. Pracovní sešit je přehledný a nutí žáky samostatně přemýšlet nad problémy a hledat

Sleva 5 % z běžně ceny 66 Kč

Naše cena: 63 Kč

Skladem

Finanční gramotnost pro 2. st. ZŠ – Peníze - pracovní sešit

Autor: Jakeš Petr

publisher: Fortuna

5 / 5
Pracovní sešit vhodným způsobem doplňuje celek Peníze začleněný do učebnice Finanční gramotnost pro 2. stupeň základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií. K jednotlivým tématům zpracovaným v učebnici se vztahuje řada příkladů, samostatných úkolů, doplňovaček, kvízů, testů a dalších úkolů. Pracovní sešit je přehledný a nutí žáky samostatně přemýšlet nad problémy a hledat jejich řešení.

Sleva 5 % z běžně ceny 66 Kč

Naše cena: 63 Kč

Skladem

Výchova ke zdravému životnímu stylu - Hybridní učebnice / nová generace

Autor: Kolektiv autorů - Šulová Lenka,Krejčí Milada

publisher: Fraus

5 / 5
Hybridní verze učebnice nové generace je prostřednictvím QR kódů rozšířena o pestrou nabídku online materiálů zdarma, díky kterým bude výuka zdravého životního stylu ještě zajímavější a pro žáky inspirativní. Obsahově je shodná s 1. vydáním, tj. v souladu s novelou školského zákona a vzdělávací oblastí Člověk a zdraví dle RVP.

Sleva 10 % z běžně ceny 259 Kč

Naše cena: 232 Kč

Skladem

Finanční a ekonomická gramotnost pro ZŠ a víceletá gymnázia - Pracovní sešit 1

Autor: Kolektiv autorů - Skořepa M.,Skořepová E.

publisher: Scientia

3.7 / 5
17 %
Tato publikace vychází vstříc Systému budování finanční gramotnosti na základních a středních školách, materiálu vypracovanému na základě usnesení vlády a garantovanému MŠMT ČR. Jak nakládat s penězi, pojem inflace či znalost základních práv spotřebitelů jsou témata a pojmy, které zůstávají pro část občanů velkou neznámou. Abychom pomohli situaci změnit, vydáváme komplet učebních materiálů pro

Sleva 17 % z běžně ceny 109 Kč

Naše cena: 90 Kč

Skladem

Hravá občanská výchova 9 - pracovní sešit

Autor: neuveden

publisher: TAKTIK

3.7 / 5
14 %

Sleva 14 % z běžně ceny 105 Kč

Naše cena: 90 Kč

Skladem

Finanční a ekonomická gramotnost pro ZŠ a víceletá gymnázia - Manuál pro učitele

Autor: Kolektiv autorů - Skořepa M.,Skořepová E.

publisher: Scientia

3.5 / 5
13 %
Tato publikace vychází vstříc Systému budování finanční gramotnosti na základních a středních školách, materiálu vypracovanému na základě usnesení vlády a garantovanému MŠMT ČR. Jak nakládat s penězi, pojem inflace či znalost základních práv spotřebitelů jsou témata a pojmy, které zůstávají pro část občanů velkou neznámou. Abychom pomohli situaci změnit, vydáváme komplet učebních materiálů pro

Sleva 13 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 339 Kč

Skladem

Finanční a ekonomická gramotnost pro ZŠ a víceletá gymnázia - Pracovní sešit 2

Autor: Kolektiv autorů - Skořepa M.,Skořepová E.

publisher: Scientia

3 / 5
17 %
Tato publikace vychází vstříc Systému budování finanční gramotnosti na základních a středních školách, materiálu vypracovanému na základě usnesení vlády a garantovanému MŠMT ČR. Jak nakládat s penězi, pojem inflace či znalost základních práv spotřebitelů jsou témata a pojmy, které zůstávají pro část občanů velkou neznámou. Abychom pomohli situaci změnit, vydáváme komplet učebních materiálů pro

Sleva 17 % z běžně ceny 109 Kč

Naše cena: 90 Kč

Skladem

Občanská výchova pro 6. ročník ZŠ (učebnice)

Autor: Valenta Milan

publisher: Práce

3 / 5
Učebnice občanské výchovy nové ediční řady pro 6.– 9. ročník ZŠ vycházejí z koncepce oblíbených učebnic Milana Valenty (dole). Stěžejní linii nových učebnic tvoří didaktizované příběhy propojené v seriál. Učebnice jsou rozšířeny o bohatý didaktický aparát a každou z nich doplňuje pracovní sešit a metodická příručka (autoři I. Havlínová a O. Müller). Část otázek a úkolů je zpracována formou

Sleva 6 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 140 Kč

Skladem u dodavatele

Občanská výchova 6. ročník ZŠ - Metodická příručka NOVĚ

Autor: Kolektiv autorů - Müller Oldřich,Havlínová Ivana

publisher: Práce

2.8 / 5
Učebnice občanské výchovy nové ediční řady pro 6.– 9. ročník ZŠ vycházejí z koncepce oblíbených učebnic Milana Valenty (dole). Stěžejní linii nových učebnic tvoří didaktizované příběhy propojené v seriál. Učebnice jsou rozšířeny o bohatý didaktický aparát a každou z nich doplňuje pracovní sešit a metodická příručka (autoři I. Havlínová a O. Müller). Část otázek a úkolů je zpracována formou

Sleva 6 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 187 Kč

Skladem u dodavatele

Společnost 5 pro ZŠ - Člověk a jeho svět - Učebnice

Autor: Kolektiv autorů - Gorčíková Kateřina,Východská Helena

publisher: Fraus

1.5 / 5
Učebnice nové generace je rozdělena na geografickou a historickou část, tím se výrazně odlišuje od původní řady. Návrat k tradičnímu uspořádání jsme zvolili s ohledem na nejčastěji uplatňovaný přístup k výuce. Učebnicí se prolínají náměty na poznávání místního regionu.

Naše cena: 129 Kč

Skladem

Občanská výchova 8 pro ZŠ a víceletá gymnázia - Hybridní učebnice / nová generace

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Janošková Dagmar

publisher: Fraus

0 / 5
11 %
Hybridní verze učebnice nové generace je prostřednictvím QR kódů rozšířena o pestrou nabídku online materiálů zdarma, díky kterým budou hodiny občanské výchovy ještě zajímavější a pro žáky inspirativní. Obsahově je učebnice 8. ročníku shodná s 1. vydáním, tj. skládá se ze šesti kapitol, z nichž každá začíná vstupním motivačním úvodem a končí shrnutím s ohlédnutím za probranou tematikou. Součástí

Sleva 11 % z běžně ceny 189 Kč

Naše cena: 169 Kč

Skladem

Občanská výchova 9 pro ZŠ a víceletá gymnázia - Příručka učitele / nová generace

Autor: Janošková Dagmar

publisher: Fraus

0 / 5
Sleva
Příručka učitele obsahuje metodické náměty, návrhy cílů zaměřených na znalosti, dovednosti a postoje žáků, řešení zadaných úkolů, doplňující cvičení a náměty k motivaci, hrám a diskuzi se žáky.

Sleva 10 % z běžně ceny 549 Kč

Naše cena: 494 Kč

Skladem50 % sleva skyscraper

Přihlášení uživatele