Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Učebnice - 2. stupeň ZŠ

Dějiny novověku, 2. díl (učebnice pro ZŠ)

Autor: Kolektiv autorů - František Honzák, Marek Pečenka, Pavel Augusta

publisher: Práce

5 / 5
12 % Novinka
Devítidílná dějepisná řada učebnic spolu s pracovními sešity pro ZŠ a víceletá gymnázia má již ve školách své stálé místo. Zachycuje dějinný vývoj od pravěku až do konce 80. let 20. století. Netradiční koncepce předkládá žákům živý obraz minulých věků a vzbuzuje v nich spíše zájem o historii, než aby je uvedla pouze do nezáživné říše dat, jmen a událostí. Autoři vsadili na čtivou, svižnou a

Sleva 12 % z běžně ceny 119 Kč

Naše cena: 105 Kč

Skladem u dodavatele

Obrazárna v hlavě 3 - výtvarná čítanka pro 6.ročník ZŠ

Autor: Pavel Šamšula

publisher: Práce

5 / 5
Výtvarná čítanka pro 6. ročník základní školy. V tomto díle se budeme hlavně věnovat vztahu člověka ke zvířatům, prostředí pro život a podíváme se poprvé na sochařství. Příjemná bude i exkurze mezi knižní ilustrace a k základům animovaného filmu.

Sleva 9 % z běžně ceny 169 Kč

Naše cena: 154 Kč

Skladem

Výtvarné čarování

Autor: Vladimíra Slavíková

publisher: Práce

3.2 / 5
Pojetí této publikace je založeno na artefiletice pro předškoláky a mladší žáky. Jejím cílem je zprostředkovat dětem cestu ke světu kultury a přírody na základě výtvarných zážitků. První část knihy - náměty jsou uspořádány do celků sjednocených pohádkovým příběhem. Druhá část uvádí důležité metodické poznatky pro praktickou činnost. Publikace je bohatě ilustračně vybavena.

Sleva 9 % z běžně ceny 349 Kč

Naše cena: 318 Kč

Skladem

Dějiny středověku

Autor: Zdeněk Beneš

publisher: Práce

3.9 / 5
Druhý svazek světových dějin navazuje bezprostředně na první a začíná zánikem západořímské říše. Výklad je doveden k přelomu 16. a 17. století. Učebnice je koncipována jako učební prostředek, nástroj k výuce a historickému poznávání. Obsahuje tedy více údajů a dat než bývalo zvykem a je na učiteli, aby vybral podle vyspělosti žáků konkrétní didaktický celek.

Sleva 9 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 227 Kč

Skladem

Občanská výchova 6. ročník ZŠ - Metodická příručka NOVĚ

Autor: Kolektiv autorů - Ivana Havlínová, Oldřich Müller

publisher: Práce

3 / 5
12 %
Učebnice občanské výchovy nové ediční řady pro 6.– 9. ročník ZŠ vycházejí z koncepce oblíbených učebnic Milana Valenty (dole). Stěžejní linii nových učebnic tvoří didaktizované příběhy propojené v seriál. Učebnice jsou rozšířeny o bohatý didaktický aparát a každou z nich doplňuje pracovní sešit a metodická příručka (autoři I. Havlínová a O. Müller). Část otázek a úkolů je zpracována formou

Sleva 12 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 175 Kč

Skladem u dodavatele

Dějepis - Nová doba 2. díl

Autor: Pavla Vošahlíková

publisher: Práce

0 / 5
Osvědčená řada učebnic pro základní školy.

Sleva 9 % z běžně ceny 119 Kč

Naše cena: 108 Kč

Skladem u dodavatele

Dějepis - Nová doba 4. díl

Autor: Jožák Jiří

publisher: Práce

0 / 5
12 %

Sleva 12 % z běžně ceny 119 Kč

Naše cena: 105 Kč

Skladem u dodavatele

Dějepis - Nová doba 1. díl

Autor: Pokorný Jiří

publisher: Práce

0 / 5
12 %

Sleva 12 % z běžně ceny 119 Kč

Naše cena: 105 Kč

Skladem

Dějepis - Nová doba, 3. díl (pro ZŠ)

Autor: Jiří Jožák

publisher: Práce

0 / 5
12 %
Populární a osvědčená edice dvanácti učebnic tvoří kompletní celek, který mapuje historické období od pravěku až do konce 80.let 20. století. Starší doba kamenná - stření Evropa v období nejstarších států.

Sleva 12 % z běžně ceny 119 Kč

Naše cena: 105 Kč

Skladem u dodavatele

Občanská výchova pro 7. ročník

Autor: Milan Valenta

publisher: Práce

0 / 5
12 %

Sleva 12 % z běžně ceny 135 Kč

Naše cena: 119 Kč

Skladem

Dějepis 2. díl (Pravěk a starověk)

Autor: Václav Michovský

publisher: Práce

0 / 5
Populární a osvědčená edice dvanácti učebnic tvoří kompletní celek, který mapuje historické období od pravěku až do konce 80.let 20. století. Starší doba kamenná - stření Evropa v období nejstarších států.

Sleva 9 % z běžně ceny 119 Kč

Naše cena: 108 Kč

Skladem

Nebojme se výuky moderních dějin

Autor: Kolektiv autorů - Dagmar Hudecová, Denisa Labischová

publisher: Práce

0 / 5
12 %
Příručka je určena především učitelům dějepisu, aby jim usnadnila výuku moderních dějin. Vyhovuje aktuálním požadavkům kladeným na výuku soudobých dějin. Jsou zde uvedeny inspirativní přístupy a metody, jak prezentovat nejnovější a soudobé dějiny ve výuce dějepisu.

Sleva 12 % z běžně ceny 119 Kč

Naše cena: 105 Kč

Skladem u dodavatele

Novověk - Učebnice (pro ZŠ a víceletá gymnázia)

Autor: Kolektiv autorů - Pavel Augusta, Roman Urbánek, kol.

publisher: Práce

0 / 5
12 %
Třetí díl nové dějepisné řady je věnován období novověku od počátku reformace a renesance až k událostem vedoucím k vzniku prvního světového konfliktu. České dějiny jsou probrány v kontextu s dějinami Evropy a světa a jsou jim věnovány zvláštní kapitoly. Hlavní text je rozčleněn do 32 kapitol, je opět doplněn bohatým propracovaným didaktickým materiálem i obrazovým doprovodem, otázkami k

Sleva 12 % z běžně ceny 169 Kč

Naše cena: 149 Kč

Skladem u dodavatele

Novověk - Pracovní sešit (pro ZŠ a víceletá gymnázia)

Autor: Jaroslav Jan Gloser

publisher: Práce

0 / 5
11 %
Pracovní sešit doplňuje učebnici Novověk. Uspořádání úkolů v pracovním sešitu vychází z členění učiva v učebnici, otázky a úkoly slouží k opakování a prohloubení učební látky. Sešit je určen ke shrnutí látky ve škole, k opakování, případně k domácí práci, samostatnému procvičování žáka. Kromě otázek a úkolů sešit obsahuje také úlohy jiného charakteru, jejichž zařazení není samoúčelné – při jejich

Sleva 11 % z běžně ceny 79 Kč

Naše cena: 70 Kč

Skladem u dodavatele

Novověk - Metodická příručka (pro ZŠ a víceletá gymnázia)

Autor: Jaroslav Jan Gloser

publisher: Práce

0 / 5
12 %
Metodická příručka je rozpracována do jednotlivých vyučovacích hodin a počítá s dotací 66 vyučovacích hodin ve školním roce. Součástí vybraných témat jsou jednak ukázky z dokumentů, z literárních děl, jednak i další zajímavosti z různých oblastí. Jejich zařazení výrazně usnadní vyučujícímu práci v tom, že nemusí ztrácet čas dalším vyhledáváním vhodných materiálů pro přípravu na výuku. Je doplněna

Sleva 12 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 175 Kč

Skladem u dodavatele

Dějepis - Středověk, 3. díl (pro ZŠ)

Autor: Miroslav Hroch

publisher: Práce

0 / 5
Populární a osvědčená edice dvanácti učebnic tvoří kompletní celek, který mapuje historické období od pravěku až do konce 80.let 20. století. Starší doba kamenná - stření Evropa v období nejstarších států.

Sleva 9 % z běžně ceny 109 Kč

Naše cena: 99 Kč

Skladem

Pracujeme se ŠVP - Mezioborové vazby Český jazyk a literatura, Cizí jazykyPracujeme se ŠVP -…

Autor: Bohuslav Hoffmann

publisher: Práce

0 / 5
12 %
Podnětné náměty této příručky vznikly na základě RVP ZV. Přináší praktické ukázky zaměřené na výuku. Nechybí ani kapitoly o cílovém zaměření vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace atd.

Sleva 12 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 87 Kč

Skladem u dodavatele

Pracujeme se ŠVP - Mezioborové vazby Český jazyk a literatura, Výtvarná výchova

Autor: Bohuslav Hoffmann

publisher: Práce

0 / 5
12 %
Praktické náměty této příručky vycházející z RVP ZV naplňují kooperaci mezioborových vztahů. Publikace se soustřeďuje na propojení slovesného a výtvarného umění. Součástí příručky je barevná příloha s reprodukcemi výtvarných děl.

Sleva 12 % z běžně ceny 139 Kč

Naše cena: 122 Kč

Skladem u dodavatele

Pomáháme při tvorbě ŠVP - Vzdělávací obor Výchova k občanství

Autor: Kolektiv autorů - Marie Hrachovcová, Viola Horská, Jan Zouhar

publisher: Práce

0 / 5
12 %
Příručka objasňuje smysl kurikulární reformy českého školství, pojetí výchovy k občanství jako vzdělávacího oboru a krok za krokem vede učitele ke konstrukci osnov předmětu. Autoři věnují pozornost konkretizaci výstupů z RVP ZV pomocí Bloomovy taxonomie i technice zpracování v Excelu.

Sleva 12 % z běžně ceny 119 Kč

Naše cena: 105 Kč

Skladem u dodavatele

Jak modernizovat vyučování dějepisu

Autor: Dagmar Hudecová

publisher: Práce

0 / 5
12 %
V knize věnované pedagogům všech typů škol najdete vymezení tohoto poměrně nového pojmu, jeho vztah ke klíčovým kompetencím, přehled současných strategických trendů, nutné podmínky a metody jejich realizace a konkrétní metody dílčích operací. Text je doplněn řadou praktických příloh.

Sleva 12 % z běžně ceny 119 Kč

Naše cena: 105 Kč

Skladem u dodavatelePřihlášení uživatele