Registrace | Přihlášení


Přírodopis pro základní školy

Nejprodávanější v této kategorii

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Přírodopis 8 pro ZŠ a víceletá gymnázia - Pracovní sešit

Autor: kolektiv autorů

publisher: Fraus

5 / 5
Pracovní sešit obsahuje řadu praktických úkolů, jež vedou žáka k logickému vyvozování závěrů, využívání vlastního úsudku a zkušeností, učí ho samostatně vyhledávat a třídit informace, hledat varianty řešení, formulovat a vyjadřovat myšlenky. Zahrnuje úkoly na reprodukování faktů, rozlišování, třídění, zjišťování vztahů mezi fakty, pro výklad, na řešení problémové situace. Do pracovního

Naše cena: 85 Kč

Skladem

Přírodopis 6 pro ZŠ a víceletá gymnázia - pracovní sešit

Autor: kolektiv autorů

publisher: Fraus

4.2 / 5
Pracovní sešit obsahuje řadu praktických úkolů, jež vedou žáka k logickému vyvozování závěrů, využívání vlastního úsudku a zkušeností.

Sleva 5 % z běžně ceny 85 Kč

Naše cena: 81 Kč

Skladem

Environmentální výchova v příbězích

Autor: Kolektiv autorů - Kukal Petr,Janoušková Svatava

publisher: Fortuna

5 / 5
14 %
Kniha přináší sedmnáct otevřených příběhů, jejichž zápletky souvisejí s tématy environmentální výchovy. Každý z příběhů je zakončen otázkou, již mají žáci s využitím svých znalostí z oblasti přírody a její ochrany zodpovědět, a zápletku tak vyřešit. Aktéry jednotlivých příběhů jsou osmáci Robin a Katka, hrdinové ve věku předpokládané cílové skupiny. Ti jednak zaručují soudržnost knihy jako celku,

Sleva 14 % z běžně ceny 115 Kč

Naše cena: 99 Kč

Skladem u dodavatele

Přírodopis 6 pro ZŠ a VG - Pracovní sešit 2v1 nová generace

Autor: Kolektiv autorů - Pelikánová Ivana,Čabradová Věra,Hasch František,Sejpka Jaroslav

publisher: Fraus

4.5 / 5
Pracovní sešit Přírodopis 6 – nová generace 2v1 zohledňuje změny v nové učebnici. Nově obsahuje unikátní kódy na zdarma portál pro žáky, kde mohou procvičovat učivo přímo navázané na jednotlivá témata z tohoto pracovního sešitu.

Sleva 4 % z běžně ceny 89 Kč

Naše cena: 85 Kč

Skladem

Přírodopis 8 pro ZŠ a VG - Pracovní sešit 2v1 nová generace

Autor: Kolektiv autorů - Hájek Marcel,Jančaříková Kateřina,Pelikánová Ivana,Markvartová Drahuše,Skýbová Jana

publisher: Fraus

5 / 5
Pracovní sešit Přírodopis 8 – nová generace 2v1 zohledňuje změny v nové učebnici. Nově obsahuje unikátní kódy na zdarma portál pro žáky, kde mohou procvičovat učivo přímo navázané na jednotlivá témata z tohoto pracovního sešitu.

Sleva 4 % z běžně ceny 89 Kč

Naše cena: 85 Kč

Skladem u dodavatele

Přírodopis 7 pro ZŠ a víceletá gymnázia - Pracovní sešit

Autor: Kolektiv autorů - Pelikánová Ivana,Čabradová Věra,Hasch František,Sejpka Jaroslav

publisher: Fraus

5 / 5
Pracovní sešit Přírodopis 7 – nová generace 2v1 zohledňuje změny v nové učebnici. Nově obsahuje unikátní kódy na zdarma portál pro žáky, kde mohou procvičovat učivo přímo navázané na jednotlivá témata z tohoto pracovního sešitu.

Sleva 4 % z běžně ceny 89 Kč

Naše cena: 85 Kč

Skladem

Přírodopis s nadhledem 7 pro ZŠ a VG - Pracovní sešit

Autor: Pelikánová Ivana

publisher: Fraus

5 / 5
Univerzální pracovní sešit pro výuku přírodopisu v 7. ročníku základní školy a odpovídajícímu ročníku víceletých gymnázií. Není vázán na konkrétní učebnici. Obsahuje různě obtížné úkoly, test ke každému většímu tematickému celku a možnost sebehodnocení. Další interaktivní úkoly jsou k dispozici ZDARMA na portálu Škola s nadhledem www.skolasnadhledem.cz.

Sleva 5 % z běžně ceny 95 Kč

Naše cena: 90 Kč

Skladem

Přírodopis - Zoologie - pracovní sešit pro praktické ZŠ

Autor: Skýbová Jana

publisher: Septima

5 / 5
K procvičování osvojených znalostí zoologie slouží pracovní sešit. Je bohatě ilustrován, ilustrace jsou černobílé. Platná schvalovací doložka MŠMT: Schválilo MŠMT č. j. MSMT-35301/2016-3 dne 3. 2. 2017 k zařazení do seznamu učebnic pro základní vzdělávání, vzdělávací oblast Člověk a příroda, předmět Přírodopis, podle minimálních doporučených úrovní pro úpravu očekávaných výstupů v rámci

Sleva 5 % z běžně ceny 65 Kč

Naše cena: 62 Kč

Skladem u dodavatele

Obecný přírodopis - pracovní sešit pro praktické ZŠ

Autor: Skýbová Jana

publisher: Septima

5 / 5
Pracovní sešit je nedílnou součástí učebnice a slouží k procvičování probíraného učiva. Ilustrace jsou černobílé. Platná schvalovací doložka MŠMT: Schválilo MŠMT č. j.: 25 555/2014 dne 10. 7. 2014 k zařazení do seznamu učebnic pro základní vzdělávání jako součást ucelené řady učebnic pro obor vzdělání Základní škola, vzdělávací oblast Člověk a příroda, předmět Přírodopis, podle RVP ZV –

Sleva 4 % z běžně ceny 45 Kč

Naše cena: 43 Kč

Skladem

Přírodopis 7, 1. díl - Strunatci - Pracovní sešit

Autor: neuveden

publisher: NNS

5 / 5
Schvalovací doložka MŠMT do 4/2024 NNS732

Sleva 5 % z běžně ceny 43 Kč

Naše cena: 41 Kč

Skladem

Hravý přírodopis 8 - učebnice

Autor: neuveden

publisher: TAKTIK

4 / 5
14 %
Učebnice vychází z nějnovějších vědeckých poznatků, což umožňuje žákům získat kvalitní a hluboké znalosti problematiky, ale zároveň je motivuje a baví. Jednotlivé kapitoly jsou zpestřeny o výklady nových pojmů, rozšiřující informace a zajímavosti. Učebnice také obsahuje názorná schémata, obrázky, závěrečné otázky k opakování a zamyšlení. V neposlední řadě v ní najdete náměty na pokusy. Výkladová

Sleva 14 % z běžně ceny 197 Kč

Naše cena: 170 Kč

Skladem

Přírodopis do kapsy pro 2. stup. ZŠ (192 kartiček)

Autor: Kousalová Anna

publisher: Fragment

4 / 5
18 %
Strč školu do kapsy!192 kartiček se základním učivem z přírodopisu můžeš mít stále u sebe. Na jedné straně kartičky je otázka, na druhé správná odpověď. Sestav si vlastní sadu a procvičuj témata, která právě probíráte ve škole. Kartičky díky perforaci snadno oddělíš. Součástí kompletu je praktická krabička.Uč se a opakuj si, kdykoli k tomu budeš mít příležitost – cestou do školy, při čekání na

Sleva 18 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 81 Kč

Skladem u dodavatele

Přírodopis I pro 6. ročník ZŠ

Autor: Dobroruka Luděk Jindřich

publisher: Scientia

4 / 5
Řadu jednotně uspořádaných učebnic přírodopisu zahajuje učivo obecnými kapitolami o buňce, vzniku a uspořádání světa a pokračuje Přehledem organismů od těch nejjednodušších ke složitějším. Jednotlivé tematické celky jsou zpracovány do dvoustran, text obsahuje partie jak základní problematiky, tak i partie osnovy doplňující a rozvíjející, vhodné pro víceletá gymnázia. Na každé straně naleznete

Sleva 1 % z běžně ceny 176 Kč

Naše cena: 174 Kč

Skladem

Přehled přírodopisu pro ZŠ 2.díl

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Kupka Petr

publisher: Kupka

5 / 5
Přehledně zpracovaná učební látka 8. a 9. ročníku ZŠ zahrnující anatomii člověka, genetiku i geologii. Přehled mimo jiné obsahuje 31 grafických ilustrací, 4 tabulky, přehledné členění krystalových soustav, stupnice tvrdosti.

Sleva 5 % z běžně ceny 55 Kč

Naše cena: 52 Kč

Skladem

Základy biologie a ekologie

Autor: Kvasničková Danuše

publisher: Fortuna

3.6 / 5
Učebnice je určena pro využití na základních školách a navazuje na ucelenou řadu učebnic ekologického přírodopisu pro 6.–9. ročník. Uplatnění nalezne ve školách, které zdůrazňují ekologický aspekt výuky nejen v rámci výuky přírodopisu. Zejména je však určena školám středním, jejichž náplní je v souladu s RVP biologické a ekologické vzdělávání. Tato tematika může být vyučována jako předmět

Sleva 10 % z běžně ceny 175 Kč

Naše cena: 158 Kč

Skladem

Přírodopis 6, 2. díl - Bezobratlí živočichové (učebnice)

Autor: neuveden

publisher: NNS

3.3 / 5
Učebnici byla prodloužena schvalovací doložka MŠMT: Schválilo MŠMT č.j. MSMT-28168/2013 dne 5. srpna 2013 k zařazení do seznamu učebnic pro základní školy jakou součást ucelené řady učebnic pro vzdělávací obor Přírodopis s dobou platnosti šest let. Žáci pomocí této učebnice postupně navštíví nejznámější ekosystémy v České republice i ve světě a získají představu o tom, jací bezobratlí

Sleva 4 % z běžně ceny 89 Kč

Naše cena: 85 Kč

Skladem

Přírodopis 7 - Živočichové - Pracovní sešit

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Mikulenková Hana

publisher: Prodos

3.1 / 5
18 %
Pracovní sešit k učebnici Přírodopis 7 – Živočichové slouží k procvičení a upevnění učiva zoologie. U žáků by měl vést k posílení zájmu o tento přírodovědný obor.

Sleva 18 % z běžně ceny 65 Kč

Naše cena: 53 Kč

Skladem

Obecný přírodopis - učebnice pro praktické ZŠ

Autor: Skýbová Jana

publisher: Septima

3 / 5
Předprodej
Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů přírodopisu je zpracována podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělání, je určena žákům se specifickými vzdělávacími potřebami, konkrétně žákům s lehkým mentálním postižením. Jednotlivé materiály lze využít v kterémkoli ročníku druhého stupně základní školy, v souladu s příslušným ŠVP a IVP. Učebnice Obecný přírodopis obsahuje tyto

Naše cena: 95 Kč

Skladem 20. 6. 2022

Přírodopis 6 pro základní školy - Zoologie a botanika

Autor: Černík Vladimír

publisher: SPN - pedagogické nakladatelství

3 / 5
Učebnice je první částí nové řady učebnic přírodopisu pro 2. stupeň ZŠ, případně pro nižší ročníky víceletých gymnázií. Učebnice uvádí rozpis klíčových kompetencí a výstupů z práce s ní. Obsahuje učivo zoologie a botaniky ve dvou oddělených částech: první polovina učebnice je věnována zoologii, druhá část botanice. Učivo o vyšších živočiších a rostlinách bude dokončeno v připravené učebnici pro

Sleva 5 % z běžně ceny 154 Kč

Naše cena: 146 Kč

Skladem

Přírodopis pro 8. r. – Člověk, učebnice

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Maleninský M.

publisher: NČGS

2 / 5
Titul zahrnuje tematiku stavby lidského těla a funkce jednotlivých orgánů, dále základy zdravovědy i postavení člověka v živočišném systému. Tento svazek bude ilustrován barevnými fotografiemi a kresbami.

Sleva 10 % z běžně ceny 60 Kč

Naše cena: 54 Kč

Skladem u dodavatele50 % sleva skyscraper

Přihlášení uživatele