Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Přírodopis pro základní školy

Nejprodávanější v této kategorii

Tabulka - biologie člověka

Autor: Kolektiv autorů - Antonín Konětopský, Růžena Gošová

publisher: MC Nakladatelství

0 / 5
21 %
Dvě tabulky jsou určené žákům a studentům přírodopisu. Názorně na obrázcích představují přehled učiva o biologii člověka členěný na soustavu opěrnou a pohybovou, oběhovou, imunitní, dýchací, trávicí, řídící, kožní, močovou a rozmnožovací. Předností tabulky je slovníček cizích pojmů, vyskytujících se v popisu učiva. Přehledné tabulky usnadní úspěšné zvládnutí zajímavé části přírodopisu, opakování

Sleva 21 % z běžně ceny 48 Kč

Naše cena: 38 Kč

Skladem u dodavatele

Plakát - Naše listnaté stromy

publisher: Scientia

3.5 / 5
11 %
34 vyobrazených druhů listnatých stromů. Z němčiny přeložili B. a P. Doušovi.

Sleva 11 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 88 Kč

Skladem u dodavatele

Plakát - Naše jehličnany a keře

publisher: Scientia

0 / 5
11 %
41 druhů keřů a jehličnatých stromů. Z němčiny přeložili B. a P. Doušovi.

Sleva 11 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 88 Kč

Skladem u dodavatele

Plakát - Naši ptáci - pěvci

publisher: Scientia

3.9 / 5
11 %
Vyobrazení 57 druhů pěvců patří ke komerčně nejúspěšnějším tabulím. Z němčiny přeložil D. Král.

Sleva 11 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 177 Kč

Skladem u dodavatele

Plakát - Naše nejběžnější léčivé rostliny

publisher: Scientia

4 / 5
11 %
Znát léčivé bylinky patří nejen ke školním vědomostem. Z němčiny přeložil D. Král.

Sleva 11 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 88 Kč

Skladem u dodavatele

Tabulka - botanika

Autor: Kolektiv autorů - Antonín Konětopský, Růžena Košová

publisher: MC Nakladatelství

0 / 5
21 %
Je určena žákům a studentům přírodopisu. Usnadní pochopit systém uspořádání živé přírody podle hierarchie taxonomických kategorií. Představuje dvě nadříše (prvojaderní a jaderní) a pět říší: nebuněční, prvobuněční, rostliny, houby a živočichové. Tabulka botaniky se zabývá prvními čtyřmi říšemi. Představuje uspořádání botaniky na nadříše, říše, podříše, třídy, oddělení, čeleďi. Popisuje vyšší

Sleva 21 % z běžně ceny 24 Kč

Naše cena: 19 Kč

Skladem u dodavatele

Plakát - Naše jedovaté rostliny

publisher: Scientia

0 / 5
11 %
Znalost léčivých, ale i jedovatých účinků rostlin by měla patřit ke všeobecným a praktickým znalostem každého z nás. Z němčiny přeložil R. Synek.

Sleva 11 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 88 Kč

Skladem

Přírodopis 6 pro základní školy - Zoologie a botanika (RVP)

Autor: Kolektiv autorů - Vladimír Černík, Zdeněk Martinec, Marta Hamerská, Jan Vaněk

publisher: SPN - pedagogické nakl.

1 / 5
23 %
Učebnice je první částí nové řady učebnic přírodopisu pro 2. stupeň ZŠ, případně pro nižší ročníky víceletých gymnázií. Učebnice uvádí rozpis klíčových kompetencí a výstupů z práce s ní. Obsahuje učivo zoologie a botaniky ve dvou oddělených částech: první polovina učebnice je věnována zoologii, druhá část botanice. Učivo o vyšších živočiších a rostlinách bude dokončeno v připravené učebnici pro

Sleva 23 % z běžně ceny 137 Kč

Naše cena: 105 Kč

Skladem

Přírodopis 1 pro 6.ročník základní školy - Zoologie a botanika

Autor: Kolektiv autorů - Vladimír Černík,Kolektiv

publisher: SPN - pedagogické nakl.

5 / 5
25 %
Zoologie a botanika

Sleva 25 % z běžně ceny 109 Kč

Naše cena: 82 Kč

Skladem

Člověk a příroda - Informace a komunikace

Autor: Kolektiv autorů - ,kolektiv

publisher: Fraus

5 / 5
18 %
Charakteristika řady Tato nová řada publikací je určena pro odbornou výuku především přírodovědných, ale částečně i společenskovědních předmětů na II. stupni základních škol a ve víceletých gymnáziích. Témata jsou zpracována tak, že umožňují ucelený pohled na danou problematiku. Naleznete zde návody na pokusy, pozorování a aplikace v oborech, jako jsou přírodopis, zeměpis,

Sleva 18 % z běžně ceny 119 Kč

Naše cena: 98 Kč

Skladem u dodavatele

Přírodopis 7 pro ZŠ a VG PS

Autor: Kolektiv autorů - Čabradová Věra,Hasch František,Sejpka Jaroslav,Vaněčková Ivana

publisher: Fraus

5 / 5
18 %
Pracovní sešitobsahuje řadu praktických úkolů, jež vedou žáka k logickému vyvozování závěrů, využívání vlastního úsudku a zkušeností, učí ho samostatně vyhledávat a třídit informace, hledat varianty řešení, formulovat a vyjadřovat myšlenky. Zahrnuje úkoly na reprodukování faktů, rozlišování, třídění, zjišťování vztahů mezi fakty, pro výklad, na řešení problémové situace. Do

Sleva 18 % z běžně ceny 79 Kč

Naše cena: 65 Kč

Skladem

Přírodopis 8 pro ZŠ a VG PS

Autor: Kolektiv autorů - Vaněčková Ivana,Skýbová Jana,Markvartová Drahuše,Hejda Tomáš

publisher: Fraus

5 / 5
18 %
Pracovní sešitobsahuje řadu praktických úkolů, jež vedou žáka k logickému vyvozování závěrů, využívání vlastního úsudku a zkušeností, učí ho samostatně vyhledávat a třídit informace, hledat varianty řešení, formulovat a vyjadřovat myšlenky. Zahrnuje úkoly na reprodukování faktů, rozlišování, třídění, zjišťování vztahů mezi fakty, pro výklad, na řešení problémové situace. Do

Sleva 18 % z běžně ceny 79 Kč

Naše cena: 65 Kč

Skladem

Přehled přírodopisu pro ZŠ 2.díl

Autor: Kolektiv autorů - Petr Kupka,Kolektiv

publisher: Kupka

5 / 5
20 %
Přehledně zpracovaná učební látka 8. a 9. ročníku ZŠ zahrnující anatomii člověka, genetiku i geologii. Přehled mimo jiné obsahuje 31 grafických ilustrací, 4 tabulky, přehledné členění krystalových soustav, stupnice tvrdosti.

Sleva 20 % z běžně ceny 49 Kč

Naše cena: 39 Kč

Skladem

Přírodopis 6, 2. díl - Bezobratlí živočichové (pracovní sešit)

publisher: NNS

5 / 5
16 %
Pracovní sešit tvoří funkční celek s učebnicí, také vychází z koncepce RVP ZV. Pracovní sešit obsahuje především úkoly k pochopení a upevňování učiva. Tento sešit je možné využít místo vlastních sešitů žáků. Žáci si v tomto sešitě procvičí a osvojí záživnou a nápaditou formou všechny základní pojmy z učebnice. V úvodu každé kapitoly je krátký text, který má nejen edukační, ale i motivační funkci.

Sleva 16 % z běžně ceny 43 Kč

Naše cena: 36 Kč

Skladem

Přírodopis 9 - Geologie a ekologie

publisher: NNS

0 / 5
17 %
Připravili jsme pro vás ucelenou řadu učebnic přírodopisu, které jsou koncipovány v souladu s RVP ZV. Důraz je kladen na provázanost učiva a jeho praktickou využitelnost. Jednotlivé kapitoly kromě učiva obsahují také názorná schémata, grafy, fotografie a obrázky. Navíc zahrnují mezipředmětové vazby formou odkazů na korespondující učivo v ostatních učebnicích z řady, průřezová témata,

Sleva 17 % z běžně ceny 159 Kč

Naše cena: 132 Kč

Skladem u dodavatele

Přírodopis 8 - Biologie člověka

publisher: NNS

0 / 5
17 %
Připravili jsme pro vás ucelenou řadu učebnic přírodopisu, které jsou koncipovány v souladu s RVP ZV. Důraz je kladen na provázanost učiva a jeho praktickou využitelnost. Jednotlivé kapitoly kromě učiva obsahují také názorná schémata, grafy, fotografie a obrázky. Navíc zahrnují mezipředmětové vazbyformou odkazů na korespondující učivo v ostatních učebnicích z řady, průřezová témata,

Sleva 17 % z běžně ceny 159 Kč

Naše cena: 132 Kč

Skladem u dodavatele

Přírodopis 6, 1. díl - Obecný úvod do přírodopisu

publisher: NNS

0 / 5
17 %
Učebnici byla prodloužena schvalovací doložka MŠMT: Schválilo MŠMT č.j. MSMT-28168/2013 dne 5. srpna 2013 k zařazení do seznamu učebnic pro základní školy jakou součást ucelené řady učebnic pro vzdělávací obor Přírodopis s dobou platnosti šest let. Připravili jsme pro vás ucelenou řadu učebnic přírodopisu, které jsou koncipovány v souladu s RVP ZV. Důraz je kladen na provázanost učiva a jeho

Sleva 17 % z běžně ceny 83 Kč

Naše cena: 69 Kč

Skladem

Přírodopis 8 - Biologie člověka - PS

publisher: NNS

0 / 5
18 %

Sleva 18 % z běžně ceny 74 Kč

Naše cena: 61 Kč

Skladem

Zoologie 2 - Obratlovci

Autor: Kolektiv autorů - M. Maleninský,Kolektiv

publisher: ČGS

4 / 5
22 %
Také tento svazek řady učebnic přírodopisu pro základní školy navazuje ve stejné koncepci na učebnici Zoologie 1. Seznamuje žáky s hlavními skupinami a s vybranými představiteli obratlovců. Všímá si vztahu těchto živočichů k člověku a rovněž jejich ekologických vazeb. Vede žáky ke správnému vztahu k živým tvorům, upozorňuje na ohrožené obratlovce.

Sleva 22 % z běžně ceny 49 Kč

Naše cena: 38 Kč

Skladem

Přírodopis 6 pro ZŠ a VG PS

Autor: Kolektiv autorů - Čabradová Věra,Hasch František,Sejpka Jaroslav,Vaněčková Ivana

publisher: Fraus

4 / 5
18 %
Pracovní sešitobsahuje řadu praktických úkolů, jež vedou žáka k logickému vyvozování závěrů, využívání vlastního úsudku a zkušeností, učí ho samostatně vyhledávat a třídit informace, hledat varianty řešení, formulovat a vyjadřovat myšlenky. Zahrnuje úkoly na reprodukování faktů, rozlišování, třídění, zjišťování vztahů mezi fakty, pro výklad, na řešení problémové situace. Do

Sleva 18 % z běžně ceny 79 Kč

Naše cena: 65 Kč

Skladem

Přírodopis 9 pro ZŠ a VG UČ

Autor: Kolektiv autorů - Švecová Milada,Matějka Dobroslav

publisher: Fraus

4 / 5
18 %
Učebnice pro 9. ročník je zaměřena na poznávání neživé přírody. Seznamuje žáka s hlavními skupinami minerálů, objasňuje jim vznik hornin, vysvětluje geologické procesy, prostřednictvím kterých vznikají na zemském povrchu rozmanité útvary. Seznamuje je ho s možnostmi využití minerálů a hornin. Samostatní kapitola se věnuje nejen geologické historii Země, ale též vývoji života

Sleva 18 % z běžně ceny 179 Kč

Naše cena: 147 Kč

Skladem u dodavatele

Přírodopis 4 pro 9. ročník základních škol - Mineralogie a geologie

Autor: Kolektiv autorů - Vladimír Černík,Kolektiv

publisher: SPN - pedagogické nakl.

3.3 / 5
25 %
Mineralogie a geologie se základy ekologie

Sleva 25 % z běžně ceny 109 Kč

Naše cena: 82 Kč

Skladem

Přírodopis pro 8. ročník - Člověk

Autor: Kolektiv autorů - M. Maleninský,Kolektiv

publisher: ČGS

2 / 5
23 %
Dosud chybějící titul zahrnuje tematiku stavby lidského těla a funkce jednotlivých orgánů, dále základy zdravovědy i postavení člověka v živočišném systému. Tento svazek bude ilustrován barevnými fotografiemi a kresbami. Po vydání bude metodická příručka určená k práci s tímto titulem přístupna zdarma na našich internetových stránkách.

Sleva 23 % z běžně ceny 60 Kč

Naše cena: 46 Kč

Skladem

Přirodopis 6

Autor: Jaroslav Jurčák

publisher: Prodos

2 / 5
Fylogeneticky a systémově koncipovaná učebnice Přírodopisu 6 se svým rozsahem rozpíná od oblasti Jednobuněční živočichové až po Hmyz. Pozornost je věnována i ekologickým stránkám poznávání přírody a uživatelé učebnice jsou vedeni k ekologicky vstřícnému způsobu života. Jeví se jako vhodná pro uvedení do přírodopisné problematiky na druhém stupni základních škol. Text je psán srozumitelně a

Sleva 7 % z běžně ceny 142 Kč

Naše cena: 132 Kč

SklademPřihlášení uživatele

Vanek branding Vanek branding