Registrace | Přihlášení


Učebnice - 2. stupeň ZŠ

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Umím češtinu? – Pravopis 9

Autor: neuveden

publisher: Prodos

4 / 5
Potřebujete si procvičit český jazyk, abyste uspěli u přijímacích zkoušek? Zdokonalte své znalosti s testy pravopisu a pokračujte dalšími díly řady Umím češtinu? Co najdete v Pravopisu pro 9. ročník? * 10 didaktických testů, každý s 20 různorodými úlohami z českého jazyka * otázky zaměřené na vyjmenovaná slova, shodu přísudku s podmětem, psaní velkých a malých písmen, předpon s- a z-, skupin

Sleva 4 % z běžně ceny 50 Kč

Naše cena: 48 Kč

Skladem

Matematické minutovky pro 6. ročník/ 2. díl

Autor: Miroslav Hricz

publisher: Prodos

3.8 / 5

Sleva 5 % z běžně ceny 43 Kč

Naše cena: 41 Kč

Skladem

Matematické minutovky pro 6. ročník/ 1. díl

Autor: Miroslav Hricz

publisher: Prodos

3.1 / 5
Zcela nové pracovní sešity Matematických …minutovek 6 navazují na úspěšnou řadu nakladatelství Prodos pro 1. stupeň základních škol. I tentokrát si žáci mohou procvičit vědomosti a dovednosti získané v hodinách matematiky. S postupem k učební látce vyšších ročníků souvisí i proměna formátu …minutovek. Především úlohy z geometrie si vyžadují větší prostor pro řešení, proto budou od šestého ročníku

Sleva 5 % z běžně ceny 43 Kč

Naše cena: 41 Kč

Skladem

Matematické minutovky pro 7. ročník / 2. díl

Autor: Miroslav Hricz

publisher: Prodos

2.3 / 5
Zcela nové pracovní sešity Matematických …minutovek 7 navazují na úspěšnou řadu nakladatelství Prodos pro 1. stupeň základních škol. I tentokrát se žákům dostává možnost procvičit si vědomosti a dovednosti získané v hodinách matematiky. S postupem k učební látce vyšších ročníků souvisí i proměna formátu …minutovek. Především úlohy z geometrie si vyžadují větší prostor pro řešení, proto budou od

Sleva 5 % z běžně ceny 43 Kč

Naše cena: 41 Kč

Skladem

Přirodopis 6

Autor: Jaroslav Jurčák

publisher: Prodos

2 / 5
11 %

Sleva 11 % z běžně ceny 156 Kč

Naše cena: 139 Kč

Skladem

Fyzika I - 1. díl - Látka a těleso, veličiny a jejích měření - Látka a těleso, veličiny a jejích…

Autor: Jarmila Davidová

publisher: Prodos

1 / 5
První sešit tematické řady, s ilustracemi Pavla Kantorka, zachycuje neobyčejně přístupnou formou oblasti: Látka a těleso, Veličiny a jejich měření, a to včetně jejich vazby na ostatní přírodní vědy. Součástí učebnice je bohatý obrazový materiál. Série otázek vztahujících se k textu i k mezipředmětovým vztahům slouží k procvičování získaných vědomostí i uvědomování si souvislostí s obsahy jiných

Sleva 4 % z běžně ceny 89 Kč

Naše cena: 85 Kč

Skladem

Matematika 7 - Pracovní sešit 2 s komentářem pro učitele

Autor: kolektiv autorů

publisher: Prodos

0 / 5
Komentovaná učitelská verze pracovního sešitu obsahuje barevně odlišené metodické poznámky, výsledky a postupy řešení příkladů, tipy na další literaturu i na rozšíření výuky atd. Pracovní sešit obsahuje správná řešení zadaných cvičení i ve verzi žákovské; na posledních stranách. Kromě toho, že žáci mají možnost kontroly své práce, může učitel podle potřeby volit pro samostatnou činnost žáků

Sleva 4 % z běžně ceny 90 Kč

Naše cena: 86 Kč

Skladem

Matematika 6 - Pracovní sešit 1 s komentářem pro učitele

Autor: Josef Molnár

publisher: Prodos

0 / 5
Komentovaná učitelská verze pracovního sešitu obsahuje barevně odlišené metodické poznámky, výsledky a postupy řešení příkladů, tipy na další literaturu i na rozšíření výuky atd. Pracovní sešit obsahuje správná řešení zadaných cvičení i ve verzi žákovské; na posledních stranách. Kromě toho, že žáci mají možnost kontroly své práce, může učitel podle potřeby volit pro samostatnou činnost žáků

Sleva 4 % z běžně ceny 90 Kč

Naše cena: 86 Kč

Skladem

Český jazyk 6 - Příručka pro učitele

Autor: Milada Hirschová

publisher: Prodos

0 / 5
Praktická metodická příručka k učebnici Český jazyk 6 obsahuje vedle časového a tematického plánu i detailní návod pro postup ve výuce češtiny v šestém ročníku ZŠ a primy víceletých gymnázií. Učitelé zde najdou vedle metodických postupů i praktické rady pro práci v hodině, komentáře k vybraným cvičením, doplněné o instukce, vysvětlující jejich náplň a zaměření. Na tento titul se nevztahuje proces

Sleva 6 % z běžně ceny 53 Kč

Naše cena: 50 Kč

Skladem u dodavatele

Český jazyk 6

Autor: Milada Hirschová

publisher: Prodos

0 / 5
Moderně profilovaná a bohatě ilustrovaná pracovní učebnice Český jazyk 6 je prvním dílem ucelené řady učebnic češtiny pro druhý stupeň ZŠ. Prohlubuje znalosti z nižších ročníků, rozšiřuje poznatky o hláskosloví, syntaxi, skloňování a časování. Výklad je organicky propojen s ukázkami praktických problémů, věnuje se např. spisovnému a nespisovnému jazyku. Nezbytnou složkou prostupující celou

Sleva 5 % z běžně ceny 82 Kč

Naše cena: 78 Kč

Skladem

Přírodopis 7 - Příručka pro učitele

Autor: Jaroslav Jurčák

publisher: Prodos

0 / 5
Praktická příručka k Přírodopisu 6 je určena učitelům základních škol, kteří se rozhodnou používat učebnici Pedagogického nakladatelství Prodos. Příručka pro učitele obsahuje časový a tematický plán, metodický úvod do výuky přírodopisu na ZŠ, komentář k jednotlivým kapitolám učebnice, autorská řešení úkolů atd. Zajisté nemůžeme mluvit o vyčerpávající metodické podpoře, přesto zde učitel nalezne

Sleva 6 % z běžně ceny 53 Kč

Naše cena: 50 Kč

Skladem u dodavatele

Český jazyk 7

Autor: Milada Hirschová

publisher: Prodos

0 / 5
Druhý titul z moderně profilované a bohatě ilustrované řady pracovních učebnic češtiny pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia. Výklad je organicky propojen s ukázkami praktických problémů. Učebnice v návaznosti na celou řadu zohledňuje i modernější pojetí popisu (komunikační funkce, postoje mluvčího). Nezbytnou složkou prostupující celou učebnici je zaměření na komunikační výchovu, a to především v

Sleva 5 % z běžně ceny 82 Kč

Naše cena: 78 Kč

Skladem

Čítanka 6 - Pracovní sešit

Autor: Kolektiv autorů - Dagmar Dorovská,Vlasta Řeřichová

publisher: Prodos

0 / 5
Pracovní sešit pomáhá žákům pracovat s texty z čítanky, vede k osvojení základních postupů a cílů textové a literární analýzy, ukazuje na propojení světa literatury se světem okolo nás a slouží také jako čtenářský deník a záznamník o literatuře a autorech

Sleva 5 % z běžně ceny 42 Kč

Naše cena: 40 Kč

Skladem

Přírodopis 7 - Pracovní sešit

Autor: Jaroslav Jurčák

publisher: Prodos

0 / 5
Pracovní sešit provázaný s učebnicí Přírodopisu 7 je určen k praktické aplikaci poznatků v problémových úlohách a k zábavnému opakování. Pracovní sešity jsou obsahově i formálně propojeny s učebnicemi, jednotlivé kapitoly se vzájemně shodují. Lze je využít jak pro procvičování a řešení aplikačních úkolů frontálně, skupinově, tak pro samostatnou práci žáků. Jako vždy je cílem koncepce aktivizovat

Sleva 4 % z běžně ceny 49 Kč

Naše cena: 47 Kč

Skladem

Čítanka 6

Autor: Kolektiv autorů - Dagmar Dorovská,Vlasta Řeřichová

publisher: Prodos

0 / 5
11 %
Žánrově uspořádaná čítanka z děl české i světové literatury seznamuje čtenáře s klasickou literaturou i kvalitní současnou literární produkcí pro děti a mládež. Obsah čítanek pro 6. a 7. ročník a víceletá gymnázia je koncipován jako antologie textů uspořádaných dle žánrového hlediska. Učebnice obsahují ukázky z děl českých a vybraných zahraničních autorů. Zastoupena je také slovenská tvorba.

Sleva 11 % z běžně ceny 171 Kč

Naše cena: 152 Kč

Skladem

Čítanka 6 - Příručka pro učitele

Autor: Kolektiv autorů - Dagmar Dorovská,Vlasta Řeřichová

publisher: Prodos

0 / 5
Příručka pro učitele obsahuje kromě metodických návodů a doporučení k čítance a pracovnímu sešitu velmi užitečný pomocný aparát (slovníček literárních pojmů, slovníček autorů, seznam doporučené odborné literatury, rejstřík ilustrátorů, učební plán apod.). Na tento titul se nevztahuje proces udělování doložky dle Sdělení MŠMT čj. 18519/2005-20 ze dne 12.10.2005 (metodické příručky, pomocné

Sleva 5 % z běžně ceny 60 Kč

Naše cena: 57 Kč

Skladem

Český jazyk 7 - Příručka pro učitele - Příručka pro učitele

Autor: Milada Hirschová

publisher: Prodos

0 / 5
Praktická metodická příručka k učebnici Český jazyk 7 obsahuje vedle časového a tematického plánu i detailní návod pro postup ve výuce češtiny v sedmém ročníku ZŠ a sekundy víceletých gymnázií. Kapitoly podrobně komentují obsah učebnice.

Sleva 6 % z běžně ceny 53 Kč

Naše cena: 50 Kč

Skladem

Chemie I

Autor: Ivo Karger

publisher: Prodos

0 / 5
11 %
Součástí pracovního sešitu jsou návody k pokusům, náměty na laboratorní práce a odkazy na zajímavé internetové zdroje.

Sleva 11 % z běžně ceny 119 Kč

Naše cena: 106 Kč

Skladem u dodavatele

Chemie I - Pracovní sešit

Autor: Ivo Karger

publisher: Prodos

0 / 5
Pracovní sešit k Chemii I je zaměřený výrazně na praktické procvičení veškerých poznatků oboru kombinací všech typů cvičení. Vedle tabulek, schémat a sestav znalostních otázek mohou žáci pracovat i s beletristickými texty zábavně popisujícími účinky chemikálií apod. Pracovní sešity jsou obsahově i formálně propojeny s učebnicemi, jednotlivé kapitoly se vzájemně shodují. Lze je využít jak pro

Sleva 5 % z běžně ceny 38 Kč

Naše cena: 36 Kč

Skladem

Chemie II - Pracovní sešit

Autor: Ivo Karger

publisher: Prodos

0 / 5

Sleva 5 % z běžně ceny 38 Kč

Naše cena: 36 Kč

SklademOtevíráme

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí