Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Učebnice - 2. stupeň ZŠ

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Finanční a ekonomická gramotnost pro ZŠ a víceletá gymnázia - Pracovní sešit 1

Autor: Kolektiv autorů - M. Skořepa,E. Skořepová

publisher: Scientia

4 / 5
23 %
Tato publikace vychází vstříc Systému budování finanční gramotnosti na základních a středních školách, materiálu vypracovanému na základě usnesení vlády a garantovanému MŠMT ČR. Jak nakládat s penězi, pojem inflace či znalost základních práv spotřebitelů jsou témata a pojmy, které zůstávají pro část občanů velkou neznámou. Abychom pomohli situaci změnit, vydáváme komplet učebních materiálů pro

Sleva 23 % z běžně ceny 95 Kč

Naše cena: 73 Kč

Skladem u dodavatele

Přírodopis I pro 6. ročník ZŠ

Autor: Luděk Jindřich Dobroruka

publisher: Scientia

5 / 5
23 %
Řadu jednotně uspořádaných učebnic přírodopisu zahajuje učivo obecnými kapitolami o buňce, vzniku a uspořádání světa a pokračuje Přehledem organismů od těch nejjednodušších ke složitějším. Jednotlivé tematické celky jsou zpracovány do dvoustran, text obsahuje partie jak základní problematiky, tak i partie osnovy doplňující a rozvíjející, vhodné pro víceletá gymnázia. Na každé straně naleznete

Sleva 23 % z běžně ceny 153 Kč

Naše cena: 118 Kč

Skladem

Rýsování pro 9. ročník zvláštní školy

Autor: Josef Švercl

publisher: Scientia

4 / 5
23 %
Učebnice rýsování je určena pro deváté ročníky zvláštních škol.

Sleva 23 % z běžně ceny 44 Kč

Naše cena: 34 Kč

Skladem

Finanční a ekonomická gramotnost pro ZŠ a víceletá gymnázia - Pracovní sešit 2

Autor: Kolektiv autorů - M. Skořepa,E. Skořepová

publisher: Scientia

3 / 5
23 %
Tato publikace vychází vstříc Systému budování finanční gramotnosti na základních a středních školách, materiálu vypracovanému na základě usnesení vlády a garantovanému MŠMT ČR. Jak nakládat s penězi, pojem inflace či znalost základních práv spotřebitelů jsou témata a pojmy, které zůstávají pro část občanů velkou neznámou. Abychom pomohli situaci změnit, vydáváme komplet učebních materiálů pro

Sleva 23 % z běžně ceny 95 Kč

Naše cena: 73 Kč

Skladem

Finanční a ekonomická gramotnost pro ZŠ a víceletá gymnázia - Manuál pro učitele

Autor: Kolektiv autorů - M. Skořepa,E. Skořepová

publisher: Scientia

0 / 5
23 %
Tato publikace vychází vstříc Systému budování finanční gramotnosti na základních a středních školách, materiálu vypracovanému na základě usnesení vlády a garantovanému MŠMT ČR. Jak nakládat s penězi, pojem inflace či znalost základních práv spotřebitelů jsou témata a pojmy, které zůstávají pro část občanů velkou neznámou. Abychom pomohli situaci změnit, vydáváme komplet učebních materiálů pro

Sleva 23 % z běžně ceny 339 Kč

Naše cena: 261 Kč

Skladem

Plakát - Bylinky v kuchyni od A do Z

Autor: neuveden

publisher: Scientia

0 / 5
23 %
Tabule oblíbená zahrádkáři i kuchaři – z němčiny přeložil D. Král.

Sleva 23 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 76 Kč

Skladem

Přírodopis - 100 námětů na tvořivou výuku

Autor: Jana Dobroruková

publisher: Scientia

0 / 5
23 %
... aneb 100 námětů na tvořivou výukuTato publikace vychází vstříc nově formulovaným cílům vzdělávání, které kladou důraz na efektivní vzdělávání a rozvíjení (celo)životních dovedností dítěte, na motivující hodnocení, aby žák zažíval radost a byl oceňován za to, co umí. Přispěje k tomu, aby žáci byli vedeni k hledání souvislostí, které jsou zjevné a v každodenním praktickém životě využitelné.

Sleva 23 % z běžně ceny 347 Kč

Naše cena: 267 Kč

Skladem

Dějepis I. ... aneb náměty na tvořivou výuku dějepisu

Autor: Kolektiv autorů - František Čapka,Jitka Lunerová

publisher: Scientia

0 / 5
23 %
Smyslem Inspirace a projekty / dějepis publikace je: inspirovat a podpořit pedagogy v jejich úsilí uvést zásady RVP do praxe nabídnout náměty všem učitelům dějepisu, ať už učí podle naší řady učebnic či nikoliv vytvořit kvalitní a pestrou databázi příspěvků a didaktických podkladů ve dvou příručkách Tato publikace vychází vstříc nově formulovaným cílům vzdělávání, které kladou důraz na

Sleva 23 % z běžně ceny 231 Kč

Naše cena: 178 Kč

Skladem

Dějepis I. - Pracovní sešit

Autor: Kolektiv autorů - František Čapka,Jitka Lunerová

publisher: Scientia

0 / 5
23 %
Pestrá paleta námětů k procvičení témat z učiva dějepisu pro 6. a 7. ročník, tj. od pravěku a starověku přes středověk až k renesanci. Testy, doplňování neúplných textů, křížovky, domalování obrázků, úkoly k zamyšlení či podněcující k samostatnému vyhledávání dalších informací. V kolekci s manuálem pro učitele (Inspirace a projekty/Dějepis I.), kde jsou aktivity řešeny, nabízíme kvalitní přípravu

Sleva 23 % z běžně ceny 104 Kč

Naše cena: 80 Kč

Skladem

Mapy: Příroda, Životní prostředí - Zeměpis pro základní školy a víceletá gymnázia

publisher: Scientia

0 / 5
23 %
Úvodní část k monotematické řadě učebnic zeměpisu seznamuje žáky se základními zeměpisnými pojmy. Důraz je kladen na vzájemné souvislosti v rámci geografie i v oblasti mezipředmětových vztahů. Učebnice je vybavena četným ilustračním materiálem

Sleva 23 % z běžně ceny 96 Kč

Naše cena: 74 Kč

Skladem

Přírodopis IV pro 9. ročník ZŠ

Autor: Václav Cílek

publisher: Scientia

0 / 5
23 %
Touto učebnicí je uzavřena kompletní řada našich přírodopisů, o jejichž koncepci jsme již psali v anotaci prvního dílu. Probírané celky v přírodopise pro devátý ročník plně odpovídají osnovám pro tento stupeň (v závorce jsou uvedeny názvy jednotlivých kapitol): I ZEMĚ – NÁŠ DOMOV (jak vznikl svět, stavba Země, pohyb kontinentů, tektonika, sopečná činnost a zemětřesení, magma a vyvřelé horniny,

Sleva 23 % z běžně ceny 155 Kč

Naše cena: 119 Kč

Skladem

Česká republika - zeměpis pro základní školy

Autor: Marie Novotná

publisher: Scientia

0 / 5
23 %
Autoři vědomi si toho, že svou vlast má každý žák a občan poznat co nejlépe, nabízejí zajímavou formou zpracované seznámení s polohou republiky, vývojem státu, přírodními poměry, průmyslem, zemědělstvím, energetikou, složením obyvatelstva, správními oblastmi (zde jsou již zohledněny nové kraje) i se zapojením České republiky do evropských struktur. Text provází bohatý ilustrační materiál.

Sleva 23 % z běžně ceny 162 Kč

Naše cena: 125 Kč

Skladem

Přírodopis III: Metodické pokyny pro učitele k učebnici

Autor: neuveden

publisher: Scientia

0 / 5
22 %
I v těchto metodických pokynech nalezne pedagog potřebné údaje: úvodem je vysvětlena koncepce a záměr celé řady učebnic, v dalším bodu jsou uvedeny dva časové plány lišící se posloupností výkladu témat (vše s časovými dotacemi), zařazeny jsou i oblíbené souhrny k jednotlivým tematickým celkům a další náměty na laboratorní práce. Rozvíjející partií je text J. Dobrorukové Ekologie v kostce

Sleva 22 % z běžně ceny 67 Kč

Naše cena: 52 Kč

Skladem

Dějepis 7 - Středověk a raný novověk

Autor: M. Hrubá

publisher: Scientia

0 / 5
23 %
M. Hrubá je autorkou pasáží o českých dějinách, V. Drška o dějinách světových.Druhý díl ze čtyřdílné řady učebnic dějepisu pro 2. stupeň ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií se věnuje období středověku a raného novověku, tedy od r. 476 do r. 1648. Celá dějepisná řada zachovává stejnou strukturu – předností je srozumitelný jazyk, členěný, nikoliv rozptýlený text, hierarchizace textu na hlavní a

Sleva 23 % z běžně ceny 186 Kč

Naše cena: 143 Kč

Skladem

Přírodopis IV: Metodické pokyny pro učitele k učebnici

publisher: Scientia

0 / 5
23 %
Organizace školní sbírky, náměty a geologické výlety, literatura a přírodovědná čítanka

Sleva 23 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 76 Kč

Skladem

Přírodopis II pro 7. ročník ZŠ

Autor: Luděk Jindřich Dobroruka

publisher: Scientia

0 / 5
23 %
Učebnice úzce navazuje na předcházející díl pokračováním přehledu organismů. V jedné části se text postupně věnuje živočichům se strunou hřbetní (strunatci, obratlovci - kruhoústí, paryby, ryby, obojživelníci, plazi, ptáci) a v části botanické pokračuje systematickým přehledem vyšších rostlin, uvozeným obecnými kapitolami vysvětlujícími pojmy rostlina, kořen, stonek, list, květ, opylení, plod,

Sleva 23 % z běžně ceny 172 Kč

Naše cena: 132 Kč

Skladem

Přírodopis III pro 8. ročník ZŠ

Autor: Luděk Jindřich Dobroruka

publisher: Scientia

0 / 5
23 %
Těžištěm učebnice je výklad o stavbě a funkcích lidského těla, členěný do kapitol: Růst a vývoj jedince, Buňky, tkáně a orgány, Opora a pohyb, Energie, Transport, obnova a řízení, Vnímání a koordinace, Reprodukce – život pokračuje… a Člověk a zdraví (složky zdravého životního stylu, návykové látky organismu škodlivé, vliv vnějšího prostředí na zdraví člověka).

Sleva 23 % z běžně ceny 155 Kč

Naše cena: 119 Kč

Skladem

Přírodopis II: Metodické pokyny pro učitele k učebnici

Autor: kolektiv autorů

publisher: Scientia

0 / 5
23 %
Metodické pokyny obsahují opět shrnující pasáže a praktické návody (Přehled bakterií, hub a rostlin, Mechorosty a lišejníky ve výuce, Léčivé rostliny doporučené ke sběru na ZŠ). Na závěr je uveden seznam středisek ekologické výchovy – Pavučina.

Sleva 23 % z běžně ceny 64 Kč

Naše cena: 49 Kč

Skladem

České korunovační klenoty - karta

Autor: neuveden

publisher: Scientia

0 / 5
23 %
Grafický list s námětem historických symbolů české státní moci, který jistě zaujme nejen všechny zájemce o historii, turisty, návštěvníky pražských památek atd., ale může sloužit i jako vhodná pomůcka pro výuku dějepisu, občanské nauky a českého jazyka.

Sleva 23 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 76 Kč

SklademAJ tituly SKY

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí