Registrace | Přihlášení


Učebnice - 2. stupeň ZŠ

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Cvičení z pravopisu pro větší školáky

Autor: Kolektiv autorů - Vlastimil kolektiv autorů, Styblík

publisher: SPN - pedagogické nakl.

3.9 / 5
16 %
Osvědčená příručka je určena žákům 2. stupně ZŠ. Obsahuje stovky cvičení věnovaných všem částem učiva předepsaného učebními osnovami pro jednotlivé ročníky. V závěru je uveden klíč správných řešení cvičení.

Sleva 16 % z běžně ceny 129 Kč

Naše cena: 108 Kč

Skladem

Přijímací zkoušky na střední školy Matematika - Testy

Autor: Zdeněk Půlpán

publisher: SPN - pedagogické nakl.

3.7 / 5
16 %
Sbírky na vyšší úrovni náročnosti prověřují matematické učivo tak, aby umožnily kvalitní a úspěšnou přípravu na přijímací zkoušky na všechny typy středních škol. Obsahují i typové příklady, s nimiž se žáci v přijímacích testech setkávají. V závěru je klíč správných řešení.

Sleva 16 % z běžně ceny 154 Kč

Naše cena: 129 Kč

Skladem u dodavatele

Sbírka úloh z fyziky pro 6. - 9. ročník základní školy

Autor: Kolektiv autorů - F. Jáchim, kolektiv autorů

publisher: SPN - pedagogické nakl.

4 / 5
16 %
Nová sbírka obsahuje kontrolní úlohy a testy učiva fyziky v 6.-9. ročníku ZŠ a v odpovídajících ročnících víceletých gymnázií. Je složena ze čtyř dílů, každý z nich prověřuje učivo konkrétního ročníku, jak to vyžadují současné vzdělávací standardy. Každý celek obsahuje: otázky na základní pojmy, početní úkoly, problémové úlohy, náměty na pokusy, úlohy pro talentované žáky, úkoly pro práci na PC,

Sleva 16 % z běžně ceny 167 Kč

Naše cena: 140 Kč

Skladem

Dějepis 6 pro základní školy - Pravěk a starověk- Metodická příručka

Autor: Veronika Válková

publisher: SPN - pedagogické nakl.

4.7 / 5
16 %
Tato metodická příručka je pomůckou pro učitele, kteří pracují s učebnicí a pracovním sešitem Dějepis pro 6. ročník ZŠ (V. Válková). Přináší kompletní didaktický rozbor učebnice a pracovního sešitu a doporučení autorů pro práci s nimi. Obsahuje rovněž řešení úkolů a zadání jak z učebnice, tak z pracovního sešitu. Učebnice a pracovní sešit jsou úvodní částí nové koncepční řady učebnic pro výuku

Sleva 16 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 125 Kč

Skladem

Fyzika 1 pro základní školy - Fyzikální veličiny a jejich měření - Metodická příručka

Autor: Kolektiv autorů - František Jáchim,Jiří Tesař

publisher: SPN - pedagogické nakl.

5 / 5
16 %
Tato metodická příručka je určena učitelům pro usnadnění práce s učebnicí FYZIKA 1 pro základní školu – fyzikální veličiny a jejich měření (autoři J. Tesař, F. Jáchim). Obsahuje rozpis učiva, učební plán, vyjadřuje se ke klíčovým kompetencím a k výstupům práce s učebnicí. Uvádí výsledky složitějších úkolů a návody k pokusům, obsaženým v učebnici.

Sleva 16 % z běžně ceny 64 Kč

Naše cena: 54 Kč

Skladem u dodavatele

Dějepis 7 pro základní školy - Středověk a raný novověk - Metodická příručka

Autor: Veronika Válková

publisher: SPN - pedagogické nakl.

5 / 5
16 %
Tato metodická příručka je pomůckou pro učitele, kteří pracují s učebnicí a pracovní sešitem Dějepis pro 7. ročník ZŠ (V. Válková). Přináší kompletní didaktický rozbor učebnice a pracovního sešitu a doporučení autorů pro práci s nimi. Obsahuje rovněž řešení úkolů a zadání jak z učebnice, tak z pracovního sešitu. Učebnice a pracovní sešit jsou druhou částí nové koncepční řady učebnic pro výuku

Sleva 16 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 125 Kč

Skladem

Český jazyk 7 pro základní školy - Pracovní sešit

Autor: Kolektiv autorů - Eva Hošnová, kolektiv autorů

publisher: SPN - pedagogické nakl.

4.3 / 5
16 %
Pracovní sešit je funkčním doplňkem učebnice. TVOŘÍ SPOLU S ní druhou část řady nových učebnic českého jazyka pro 6.-9.ročník ZŠ. Oba tituly mají schvalovací doložku.

Sleva 16 % z běžně ceny 89 Kč

Naše cena: 75 Kč

Skladem

Zeměpis 7 pro základní školy - Zeměpis světadílů - Pracovní sešit

Autor: Kolektiv autorů - Jaromír Demek,Jarormír Demek, kolektiv autorů

publisher: SPN - pedagogické nakl.

4.5 / 5
16 %
Tento pracovní sešit je nedílnou součástí práce s novou učebnicí ZEMĚPIS 7 PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY - ZEMĚPIS SVĚTADÍLU. Obě publikace jsou zpracovány plně v souladu s požadavky a doporučeními RVP pro základní vzdělávání, mají jednotnou schvalovací doložku MŠMT. Tvoří druhou část nové řady učebnic pro výuku zeměpisu na 2. stupni ZŠ, případně v nižších ročnících víceletých gymnázií.

Sleva 16 % z běžně ceny 89 Kč

Naše cena: 75 Kč

Skladem

Fyzika 2 pro základní školy - Síla a její účinky - pohyb těles - Metodická příručka

Autor: Kolektiv autorů - František Jáchim,Jiří Tesař

publisher: SPN - pedagogické nakl.

5 / 5
16 %
Metodická příručka je určena pro usnadnění práce s učebnicí Fyzika 2 pro základní školu - SÍLA A JEJÍ ÚČINKY, POHYB TĚLES. Obsahuje rozpis učiva, učební plán, uvádí výsledky složitějších úkolů a návody k pokusům obsaženým v učebnici. Fyzika 2 je druhou částí nové řady učebnic fyziky pro ZŠ. Odpovídá požadavkům RVP ZV, učebnice vycházejí se schvalovacími doložkami. Další díly řady (3. + 4. část)

Sleva 16 % z běžně ceny 89 Kč

Naše cena: 75 Kč

Skladem

Dějepis 8 pro základní školy Novověk - Pracovní sešit

Autor: František Parkan

publisher: SPN - pedagogické nakl.

4 / 5
16 %
Pracovní sešit je užitečným doplňkem nové učebnice Dějepis 8 pro základní školy - novověk (V. Válková) a tvoří s ní logický celek . Obě publikace jsou zpracovány plně v souladu s požadavky a doporučeními RVP pro základní vzdělávání, mají jednotnou schvalovací doložku MŠMT. Tvoří třetí část nové řady učebnic pro výuku dějepisu na 2. stupni, případně v nižších ročnících víceletých gymnázií.

Sleva 16 % z běžně ceny 89 Kč

Naše cena: 75 Kč

Skladem

Matematika 8 pro základní školy - Algebra

Autor: Zdeněk Půlpán

publisher: SPN - pedagogické nakl.

4 / 5
16 %
Učebnice algebry a geometrie provázené pracovními sešity jsou třetí částí nové řady učebnic matematiky pro 2. stupeň ZŠ, zpracované podle požadavků RVP. Ke každé učebnici je určen jeden pracovní sešit. Na učebnice i pracovní sešity se vztahuje schvalovací doložka MŠMT.

Sleva 16 % z běžně ceny 127 Kč

Naše cena: 107 Kč

Skladem

Matematika 8 pro základní školy - Algebra - Pracovní sešit

Autor: Jitka Boušková

publisher: SPN - pedagogické nakl.

4.5 / 5
16 %
Učebnice algebry a geometrie provázené pracovními sešity jsou třetí částí nové řady učebnic matematiky pro 2. stupeň ZŠ, zpracované podle požadavků RVP. Ke každé učebnici je určen jeden pracovní sešit. Na učebnice i pracovní sešity se vztahuje schvalovací doložka MŠMT.

Sleva 16 % z běžně ceny 89 Kč

Naše cena: 75 Kč

Skladem

Matematika 8 pro základní školy - Geometrie - Pracovní sešit

Autor: Jitka Boušková

publisher: SPN - pedagogické nakl.

4.5 / 5
16 %
Učebnice algebry a geometrie provázené pracovními sešity jsou třetí částí nové řady učebnic matematiky pro 2. stupeň ZŠ, zpracované podle požadavků RVP. Ke každé učebnici je určen jeden pracovní sešit. Na učebnice i pracovní sešity se vztahuje schvalovací doložka MŠMT.

Sleva 16 % z běžně ceny 89 Kč

Naše cena: 75 Kč

Skladem

Dějepis 8 pro základní školy - Novověk - Metodická příručka

Autor: Veronika Válková

publisher: SPN - pedagogické nakl.

4.3 / 5
16 %
Tato metodická příručka je pomůckou pro učitele, kteří pracují s učebnicí a pracovním sešitem Dějepis pro 8. ročník ZŠ (V. Válková). Přináší kompletní didaktický rozbor učebnice a pracovního sešitu a doporučení autorů pro práci s nimi. Obsahuje rovněž řešení úkolů a zadání jak z učebnice, tak z pracovního sešitu. Učebnice a pracovní sešit jsou třetí částí nové koncepční řady učebnic pro výuku

Sleva 16 % z běžně ceny 160 Kč

Naše cena: 134 Kč

Skladem u dodavatele

Český jazyk 9 pro základní školy - Pracovní sešit

Autor: Kolektiv autorů - Eva Hošnová, kolektiv autorů

publisher: SPN - pedagogické nakl.

5 / 5
16 %
Pracovní sešit k učebnici Český jazyk pro 9. ročník ZŠ.

Sleva 16 % z běžně ceny 89 Kč

Naše cena: 75 Kč

Skladem

Dějepis 9 pro základní školy - Nejnovější dějiny - Metodická příručka

Autor: Veronika Válková

publisher: SPN - pedagogické nakl.

5 / 5
16 %
Metodická příručka pro učitele k učebnici Dějepis 9 pro základní školy - Nejnovější dějiny

Sleva 16 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 160 Kč

Skladem

Sbírka úloh z matematiky 8 pro základní školy

Autor: Josef Trejbal

publisher: SPN - pedagogické nakl.

5 / 5
16 %
Sbírka je určena k procvičení učiva matematiky, které je předepsáno pro 8. ročník ZŠ. Je určena k rozšíření námětů procvičovacích úloh při vyučování , nebo za domácí úkol. Je rozdělena na část aritmetickou a geometrickou. V závěru sbírky je klíč s řešením všech úloh, které sbírka obsahuje. Sbírka je vhodná jako doplněk výuky bez ohledu na to, které učebnice jsou ve výuce užívány. Nejblíže má však

Sleva 16 % z běžně ceny 165 Kč

Naše cena: 139 Kč

Skladem u dodavatele

Matematika 7 pro základní školy - Aritmetika - Pracovní sešit

Autor: Jitka Boušková

publisher: SPN - pedagogické nakl.

4.5 / 5
16 %
Učebnice a pracovní sešit tvoří druhou část nové řady učebnic matematiky pro 6. - 9. ročník ZŠ, zpracované v souladu s požadavky a záměry RVP pro ZV. Obě publikace tvoří komplet s obdobnou dvojicí, která se věnuje učivu aritmetiky v 7. ročníku (učebnice i pracovní sešit vyjdou v 2. polovině září). Učebnice rozlišují základní a rozšiřující učivo, formulují klíčové kompetence a výstupy, uvádějí

Sleva 16 % z běžně ceny 89 Kč

Naše cena: 75 Kč

Skladem

Český jazyk 8 pro základní školy - Pracovní sešit

Autor: Eva Hošnová

publisher: SPN - pedagogické nakl.

4.4 / 5
16 %
Pracovní sešit procvičuje učivo z učebnice pro 8. ročník ZŠ.

Sleva 16 % z běžně ceny 89 Kč

Naše cena: 75 Kč

Skladem u dodavatele

Dějepis 7 pro základní školy - Středověk a raný novověk - Pracovní sešit

Autor: Veronika Válková

publisher: SPN - pedagogické nakl.

5 / 5
16 %
Pracovní sešit k učebnici dějepisu pro 7. ročník ZŠ.

Sleva 16 % z běžně ceny 89 Kč

Naše cena: 75 Kč

Skladem u dodavatelePrůzkum pro novou prodejnu

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí