Registrace | Přihlášení


Výtvarná výchova, pracovní činnosti

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Provoz a údržba domácnosti pro 6. – 9. r. ZŠ

Autor: Mošna František

publisher: Fortuna

5 / 5
Učebnice seznamuje s funkčností a ekonomikou provozu domácnosti, s udržováním jejího chodu a úklidem, s údržbou oděvů a textilií a s drobnou domácí údržbou. Věnuje se i ekologii oblasti bydlení.

Naše cena: 99 Kč

Skladem u dodavatele

Obrazárna v hlavě 3 - výtvarná čítanka pro 6.ročník ZŠ

Autor: Šamšula Pavel

publisher: Práce

4 / 5
Výtvarná čítanka pro 6. ročník základní školy. V tomto díle se budeme hlavně věnovat vztahu člověka ke zvířatům, prostředí pro život a podíváme se poprvé na sochařství.

Sleva 3 % z běžně ceny 189 Kč

Naše cena: 183 Kč

Skladem

Dějiny výtvarné kultury 2

Autor: Mráz Bohumír

publisher: Idea Servis

5 / 5
Sleva

Sleva 10 % z běžně ceny 230 Kč

Naše cena: 206 Kč

Skladem

Dějiny výtvarné kultury 1

Autor: Mráz Bohumír

publisher: Idea Servis

5 / 5
Šesté vydání učebnice poskytuje velmi podrobně pojaté a bohatě ilustrované dějiny výtvarné kultury od pravěku po gotiku, a to vždy v historických souvislostech. Připojeny jsou historické chronologické tabulky, přehledy bohů a světců, terminologický slovníček a rejstřík.

Sleva 10 % z běžně ceny 230 Kč

Naše cena: 206 Kč

Skladem

Dějiny výtvarného umění

Autor: Černá Marie

publisher: Idea Servis

3.5 / 5
17 %
Nově upravený oblíbený, přehledný ilustrovaný vývoj historie a umění od pravěku až po současnost. Obsahuje aktualizovaný výběr našich a zahraničních muzeí a galerií, terminologický slovníček, slovníček výslovnosti, grafické znázornění lokalizace památkových rezervací lidové architektury a kulturních památek v České republice podle slohů apod.

Sleva 17 % z běžně ceny 235 Kč

Naše cena: 195 Kč

Skladem

Výtvarná výchova pro 6. a 7. ročník ZŠ

Autor: Kolektiv autorů - Fulková Marie,Novotná Marie

publisher: Fortuna

3.1 / 5
Cílem učebnice je rozvíjet estetické vnímání na základě poznávání uměleckých děl a na základě vlastní výtvarné činnosti. Bohatě ilustrované publikace jsou inspirativním materiálem k tvůrčí práci.

Naše cena: 224 Kč

Skladem

Výtvarné čarování

Autor: Slavíková Vladimíra

publisher: Práce

3.1 / 5
Pojetí této publikace je založeno na artefiletice pro předškoláky a mladší žáky. Jejím cílem je zprostředkovat dětem cestu ke světu kultury a přírody na základě výtvarných zážitků. První část knihy - náměty jsou uspořádány do celků sjednocených pohádkovým příběhem. Druhá část uvádí důležité metodické poznatky pro praktickou činnost. Publikace je bohatě ilustračně vybavena.

Sleva 3 % z běžně ceny 369 Kč

Naše cena: 358 Kč

Skladem u dodavatele

Práce s počítačem 2 pro 6. - 9. r. ZŠ - Praktické činnosti

Autor: Rambousek Vladimír

publisher: Fortuna

3.8 / 5
Je uzpůsobena tak, aby s ní mohli pracovat žáci různého věku a v různém rozsahu. Základní text je psán tučně a důležité pojmy, názvy a jména jsou vyznačeny barevně. Má široké uplatnění. Lze ji doporučit na ZŠ, SŠ i pro veřejnost. Učebnice je rozdělena do dvou dílů a má schvalovací doložku MŠMT. Publikace není cvičebnicí ani příručkou k obsluze a neobsahuje přesné návody pro ovládání počítače a

Sleva 8 % z běžně ceny 89 Kč

Naše cena: 82 Kč

Skladem

Práce s technickými materiály pro 6. – 9. r. ZŠ - Praktické činnosti

Autor: Mošna František

publisher: Fortuna

3.3 / 5
Učebnice obsahuje základní poučení o kreslení technických náčrtů, čtení jednoduchých výkresů, o užitečných vlastnostech materiálů, o nástrojích a nářadí pro základní činnosti v praxi a o bezpečné práci s nimi.

Naše cena: 102 Kč

Skladem u dodavatele

Dějiny výtvarné kultury 3

Autor: Mráz Bohumír

publisher: Idea Servis

3.2 / 5
Třetí díl učebnice zahrnuje vývoj umění v období let 1870-1914. Zachycuje tak nástup moderních uměleckých směrů a proudů počínaje impresionismem až po kubismus a futurismus. Součástí publikace je přehled vývoje umění Afriky a předkolumbovské Ameriky. Učebnice uzavírají chronologické tabulky, terminologický slovníček a jmenný rejstřík. Jedná se o třetí, přepracované vydání.

Sleva 10 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 224 Kč

Skladem

Dějiny výtvarné kultury 4

Autor: Mráz Bohumír

publisher: Idea Servis

0 / 5
11 %
Čtvrtý díl učebnice zachycuje vývoj umění od počátku 1. světové války po současnost. Sleduje další vývoj směrů vzniklých před rokem 1914 a uvádí nové směry a proudy až do 90. let 20. století, včetně vývoje designu a užitého umění. Součástí učebnice jsou chronologické tabulky, terminologický slovníček, jmenný rejstřík a seznam použité literatury ke všem 4 dílům.

Sleva 11 % z běžně ceny 265 Kč

Naše cena: 237 Kč

Skladem

Příprava pokrmů pro 6. – 9. r. ZŠ - Praktické činnosti

Autor: Kolektiv autorů - Vodáková Jitka,Marádová Eva

publisher: Fortuna

0 / 5
Učebnice poskytuje informace o organizaci prací spojených s přípravou pokrmů, o uspořádání prostoru, ve kterém se pokrmy připravují a podávají, a hlavně o postupech, při nichž se potraviny mění v chutné pokrmy.

Naše cena: 100 Kč

Skladem

Technické kreslení pro 7.-9. ročník ZŠ

Autor: Kolektiv autorů - Veselík Pavel,Veselíková Miroslava

publisher: Fortuna

0 / 5
Publikace seznamuje se základy technického kreslení na úrovni potřebné pro běžný život.

Sleva 10 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 89 Kč

Skladem u dodavatele

Výtvarná výchova pro 8. a 9. ročník ZŠ

Autor: Kolektiv autorů - Fulková Marie,Novotná Marie

publisher: Fortuna

0 / 5
Cílem učebnic je rozvíjet estetické vnímání na základě poznávání uměleckých děl a na základě vlastní výtvarné činnosti. Bohatě ilustrované publikace jsou inspirativním materiálem k tvůrčí práci.

Naše cena: 223 Kč

Skladem

Malý slovník výtvarného umění

Autor: Kolektiv autorů - Mráz Bohumír,Trojan Raoul,Mráz Bohumír

publisher: Fortuna

0 / 5
"Slovník poskytuje základní informaci o hlavních pojmech a termínech ze všech oborů výtvarného umění, z architektury, malířství, grafiky a užitého umění. "

Naše cena: 139 Kč

Skladem u dodavatele

Mapka uměleckých směrů

Autor: Slepička J.

publisher: Didaktis

0 / 5
Mapka se věnuje vývoji uměleckých směrů v Evropě od antických počátků až po současnost. Zabývá se výtvarným uměním - charakterizuje styl dané doby, popisuje nejvýraznější znaky a uvádí nejznámější představitele architektury, malířství a sochařství. Čtenář by měl být schopen s mapkou v ruce správně zařadit umělecké dílo k danému období a popsat základní rozlišovací prvky. Jedinečná

Naše cena: 39 Kč

Skladem u dodavatele

DŘEVO část "A" a "B" - metodická příručka

Autor: neuveden

publisher: ALBRA

0 / 5
Metodická příručka k učebnici Dřevo "A" a Dřevo "B" Praktické činnosti v 6. až 7.ročníku ZŠ a v nižších ročnících víceletých gymnázií

Sleva 6 % z běžně ceny 35 Kč

Naše cena: 33 Kč

Skladem u dodavatele

Technické práce - DŘEVO část "B"

Autor: neuveden

publisher: ALBRA

0 / 5
Sleva
Praktické činnosti v 6. a 7.ročníku ZŠ a v nižších ročnících víceletých gymnázií - teoretická část Obsah: * měření * orýsování * upínání řezaného materiálu * řezání * rašplování a pilování * broušení * vrtání * spojování materiálu * dlabání * lepení * vazby dřeva * hoblování * povrchové úpravy

Sleva 4 % z běžně ceny 49 Kč

Naše cena: 47 Kč

Skladem u dodavatele

Technické materiály - DŘEVO část "A"

Autor: neuveden

publisher: ALBRA

0 / 5
Sleva
Praktické činnosti v 6. a 7.ročníku ZŠ a v nižších ročnících víceletých gymnázií - teoretická část Obsah: * příroda naší vlasti * les tvoří stromy - význam a charakteristika lesa * strom - zdroj dřeva * lesní hospodářství * dřevo - důležitá surovina našeho hospodářství * stavba dřeva * vlastnosti dřeva * vady, škůdci a choroby dřeva * rozdělení dřeva - podle tvrdosti, podle jádra *

Sleva 4 % z běžně ceny 49 Kč

Naše cena: 47 Kč

Skladem u dodavatele

Mami, ušila jsem si...

Autor: neuveden

publisher: Práce

0 / 5
Sleva
Praktická učebnice pro rodinnou výchovu. Kromě teoretické části přináší i 7 jednoduchých modelů s návodem, popisem a nákresy.

Sleva 4 % z běžně ceny 69 Kč

Naše cena: 66 Kč

Skladem u dodavatele50 % sleva skyscraper

Přihlášení uživatele