Registrace | Přihlášení


Učebnice - 2. stupeň ZŠ - Zdena Rosecká

Filtrování

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Chvilky s algebrou PS pro 9.ročník

Autor: Zdena Rosecká

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

5 / 5
14 %

Sleva 14 % z běžně ceny 35 Kč

Naše cena: 30 Kč

Skladem u dodavatele

Algebra 8 (rovnice a sl.úlohy), pracovní sešit

Autor: Zdena Rosecká

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

5 / 5
14 %
Je zacílena na lineární rovnice s jednou neznámou. Provází žáky od úprav početních výrazů k pochopení a snadnému zvládnutí řešení lineárních rovnic s jednou neznámou pomocí ekvivalentních úprav. Řazení rovnic za sebou vychází ze stupně jejich obtížnosti. Pozornost se věnuje řešení slovních úloh pomocí lineárních rovnic. NOVA812

Sleva 14 % z běžně ceny 35 Kč

Naše cena: 30 Kč

Skladem

Algebra 9 (rovnice a sl.úlohy), pracovní sešit

Autor: Zdena Rosecká

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

5 / 5
14 %
Probírá lineární rovnice s neznámou ve jmenovateli i opakování z 8. ročníku, řešení soustav lineárních rovnic se dvěma neznámými. Značná pozornost se věnuje nácviku řešení slovních úloh. NOVA912

Sleva 14 % z běžně ceny 35 Kč

Naše cena: 30 Kč

Skladem

Geometrie 6 - pracovní sešit

Autor: Zdena Rosecká

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5
14 %
Pracovní sešit zahrnuje geometrické úkoly k procvičení učiva z učebnice Geometrie 6, rýsování. NOVA613

Sleva 14 % z běžně ceny 35 Kč

Naše cena: 30 Kč

Skladem

Geometrie 9 – pracovní sešit

Autor: Zdena Rosecká

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5
14 %
Zahrnuje úlohy procvičující učivo podobnosti rovinných obrazců, mnoho úloh z praxe na užití goniometrických funkcí sinus a tangens. V sešitě se procvičuje a shrnuje problematika výpočtů obsahu a obvodu obrazců, objemu a povrchu těles. NOVA913

Sleva 14 % z běžně ceny 35 Kč

Naše cena: 30 Kč

Skladem

Jak je lehká geometrie – pracovní sešit pro 5.ročník

Autor: Zdena Rosecká

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5
13 %

Sleva 13 % z běžně ceny 32 Kč

Naše cena: 28 Kč

Skladem

Aritmetika 6 - pracovní sešit : Desetinná čísla, dělitelnost

Autor: Zdena Rosecká

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5
14 %
Početní příklady a slovní úlohy zábavnější formou procvičují a prohlubují učivo. Zaměřuje se na příklady spojené s pojmem dělitelnost (znaky dělitelnosti, určování násobků a dělitelů, prvočísla atd.) a desetinná čísla. NOVA612

Sleva 14 % z běžně ceny 35 Kč

Naše cena: 30 Kč

Skladem

Aritmetika 6 - učebnice

Autor: Zdena Rosecká

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5
13 %
Učebnice klade důraz na činnostní učení. Zahrnuje souhrnné opakování učiva 1. stupně a učivo předepsané osnovami vzděl. programu základní škola (rozšíření pojmu desetinná čísla, dělitelnost přirozených čísel...). NOVA610

Sleva 13 % z běžně ceny 69 Kč

Naše cena: 60 Kč

Skladem

Počtářské chvilky - Matematika 6 ročník(přirozená a desetinná čísla) - pracovní sešit

Autor: Zdena Rosecká

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5
13 %
Matematické rozcvičky v oboru přirozených a desetinných čísel.

Sleva 13 % z běžně ceny 32 Kč

Naše cena: 28 Kč

Skladem

Geometrie 9 – učebnice

Autor: Zdena Rosecká

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5
13 %
Obsahuje kapitoly učebnice: Podobnost, Goniometrické funkce sinus a tangens v pravoúhlém trojúhelníku, Jehlan, Kužel, Koule. Důraz se klade na činnostní ráz učení, využití geometrie kolem nás a v praxi. V učebnici jsou shrnuty geometrické poznatky z minulých ročníků. Nabízí možnosti zajímavého prověřování nabytých znalostí. Pozornost se také věnuje mezipředmětovým vztahům. NOVA920

Sleva 13 % z běžně ceny 69 Kč

Naše cena: 60 Kč

Skladem

Metodika činnostního učení v matematice 6. ročníku

Autor: Zdena Rosecká

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5
13 %
Zásady a praktické metody činnostního učení.

Sleva 13 % z běžně ceny 53 Kč

Naše cena: 46 Kč

Skladem

Geometrie 7 – pracovní sešit: čtyřúhelníky, hranoly

Autor: Zdena Rosecká

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5
13 %
Procvičuje učivo: čtyřúhelníky, hranoly, konstrukce pravidelných mnohoúhelníků, povrchy a objemy těles, práce se sítěmi různých hranolů, ze kterých jsou potom odvozovány jejich povrchy a objemy.

Sleva 13 % z běžně ceny 32 Kč

Naše cena: 28 Kč

Skladem

Geometrie 6 (učebnice)

Autor: Zdena Rosecká

publisher: NNS

0 / 5
14 %
Učebnice je připravena pro činnostní výuku, protože žáci by měli umět novou látku objevovat. Obsahuje témata: opakování, úhel a jeho velikost, osová souměrnost, trojúhelník, objem a povrch. Příklady jsou doplněny ústními testy.

Sleva 14 % z běžně ceny 59 Kč

Naše cena: 51 Kč

Skladem u dodavatele

Geometrie 7 – učebnice

Autor: Zdena Rosecká

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5
13 %
Zahrnuje kapitoly: Shodnost a středová souměrnost, Čtyřúhelníky, Hranoly... Učebnice je vhodná k opakovanému použití.

Sleva 13 % z běžně ceny 69 Kč

Naše cena: 60 Kč

Skladem

Algebra 9, učebnice

Autor: Zdena Rosecká

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5
13 %
Učebnice je pojata podle vzděl. programu ZÁKLADNÍ ŠKOLA se zřetelem na inovující programy výuky matematiky. Obsahuje kapitoly: Lomený výraz, Řešení lineárních rovnic s neznámou ve jmenovateli, Soustavy lineárních rovnic se dvěma neznámými, Funkce, Základy finanční matematiky. Zahrnuje motivační prvky, příklady z praxe, činnosti. Důraz se klade na rozvoj logického myšlení a na propojení s látkou

Sleva 13 % z běžně ceny 69 Kč

Naše cena: 60 Kč

Skladem

Sada kartiček M11 - násobení dvojciferného čísla jednociferným

Autor: Zdena Rosecká

publisher: NNS

0 / 5
16 %
Soubor obsahuje příklady a výsledky spolu s návodem k možnému využití karet při hře. NNS318

Sleva 16 % z běžně ceny 19 Kč

Naše cena: 16 Kč

Skladem u dodavatele

Sada kartiček M9 - dělení jednociferným dělitelem beze zbytku

Autor: Zdena Rosecká

publisher: NNS

0 / 5
16 %
Soubor obsahuje příklady a výsledky spolu s návodem k možnému využití karet při hře. NNS316

Sleva 16 % z běžně ceny 19 Kč

Naše cena: 16 Kč

Skladem u dodavatele

Metodický průvodce učebnicí matematiky pro 2. ročník

Autor: Kolektiv autorů - Marie Kostečková,Zdena Rosecká

publisher: NNS

0 / 5
15 %
Obsahuje metodicko-didaktická doporučení pro vyučování matematiky s činnostním charakterem, náměty pro práci s učebnicí a pracovními sešity, vysvětlení významu činnostního řešení slovních úloh a didaktickou hru "na obchod" a její místo v hodinách matematiky. NNS201

Sleva 15 % z běžně ceny 55 Kč

Naše cena: 47 Kč

SklademPrůzkum pro novou prodejnu

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí