Registrace | Přihlášení


Zeměpis pro základní školy

Nejprodávanější v této kategorii

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Mapa České republiky – zeměpisná a politicko-správní

Autor: neuveden

publisher: Pikola

4.7 / 5
14 %
Laminátová kartička formátu A4 je vhodná jako pomůcka pro žáky základních a středních škol do zeměpisných předmětů. Na jedné straně je zeměpisná mapa České republiky s vyznačením horstev a vodstev, na straně druhé je pak správní mapa, kde jsou vyznačeny hranice krajů, hlavní silniční spoje a města odlišená podle počtu obyvatel. Mapa je doplněná základními údaji o naší republice, jako je rozloha,

Sleva 14 % z běžně ceny 29 Kč

Naše cena: 25 Kč

Skladem

Hravý zeměpis 6 - učebnice

Autor: neuveden

publisher: TAKTIK

4 / 5
15 %
Učebnice je vytvořena moderním a inovativním přístupem. Cíleně se zaměřuje na rozvíjení samostatného a logického myšlení vhodně kladenými otázkami na konci každé kapitoly. Základní učivo je doplňováno poutavými zajímavostmi označenými speciálními piktogramy. Průběžně jsou zařazovány barevně odlišené panely se stručným shrnutím probíraného učiva a každý tématický celek je doplněn otázkami k

Sleva 15 % z běžně ceny 197 Kč

Naše cena: 167 Kč

Skladem

Zeměpis pro 8. a 9. r. ZŠ – Česká republika, učebnice

Autor: Holeček Jiří

publisher: Fortuna

4.3 / 5
Zeměpis pro 8. a 9. ročník základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií.

Naše cena: 144 Kč

Skladem

Přírodní prostředí Země

Autor: Kolektiv autorů - Červinka Pavel,Červinka P.,Tampír V.

publisher: NČGS

5 / 5
Úvodní svazek této ucelené řady učebnic zeměpisu pro základní školy se nejčastěji používá pro výuku zeměpisu v 6. ročníku, popřípadě v primě víceletých gymnázií. Zahrnuje tematické celky Planeta Země, Glóbus a mapa, Přírodní procesy, Složky a oblasti Země, tedy tematiku planetárního zeměpisu, základů kartografie a především obecného fyzického zeměpisu. K učebnici si zdarma můžete stáhnout

Sleva 5 % z běžně ceny 137 Kč

Naše cena: 130 Kč

Skladem

Zeměpis - Krajinná sféra II.

Autor: Kholová Helena

publisher: Alter

4 / 5

Sleva 6 % z běžně ceny 32 Kč

Naše cena: 30 Kč

Skladem

Zeměpis - Krajinná sféra I.

Autor: Kolektiv autorů - Pavlů Radek,Seifert Vladimír

publisher: Alter

4 / 5
Obsahuje učivo o jednotlivých částech krajinné sféry, motivační prvky i mnoho neverbálních informací (obrázků a schémat). Hodnocení žáků je možno provádět bodovacím systémem. Titul získal ocenění Zlatá stuha 1998

Sleva 6 % z běžně ceny 32 Kč

Naše cena: 30 Kč

Skladem

Zeměpis - Světový oceán / Evropa

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Chalupa Petr

publisher: Alter

4.5 / 5
Učivo o Evropě poskytuje žákům mnoho možností k samostatnému odhalování vztahů mezi přírodními, hospodářskými a sociálními poměry a k jejich srovnávání v evropském měřítku.

Sleva 3 % z běžně ceny 29 Kč

Naše cena: 28 Kč

Skladem u dodavatele

Letem světem

Autor: Nopová Alice

publisher: Alter

5 / 5
Tento sešit lze využít pro zpestření hodin zeměpisu, obsahuje křížovky, rébusy, šifry, přesmyčky apod.

Sleva 6 % z běžně ceny 32 Kč

Naše cena: 30 Kč

Skladem u dodavatele

Zeměpis 1 – Fyzický zeměpis - Planeta Země, glóbus a mapa, přírodní složky a oblasti Země

Autor: Demek Jaromír

publisher: Prodos

5 / 5
První díl tematicky komponované řady učebnic zeměpisu obsahuje témata úvodového charakteru, jejichž prostřednictví se žáci seznámí např. se základními pojmy geografie a kartografie, se Zemí jako planetou sluneční soustavy, s přírodními podmínkami na Zemi a jejich vlivem na utváření lidské společnosti a konečně s jednotlivými přírodními složkami a oblastmi Země. Jednotlivé kapitoly učebnice

Naše cena: 137 Kč

Skladem

Pracovní listy k učebnici Země ve vesmíru 5/2 pro 5. ročník ZŠ

Autor: Kolektiv autorů - Chmelařová Helena,Dlouhý A.

publisher: Alter

4.5 / 5
Pracovní listy jsou doplňkem učebnice Země ve vesmíru, jsou určeny pro činnostní výuku. Listy zajímavou formou umožňují žákům poznávat Zemi jako planetu sluneční soustavy a s pomocí praktických aktivit (pokusů) je seznamují např. s příčinami srřídání dne a noci a také ročních období. Listy tak komplexně napomáhají rozvíjet poznatky a zkušenosti žáků.

Sleva 5 % z běžně ceny 42 Kč

Naše cena: 40 Kč

Skladem

Zeměpis 7 pro základní školy - Zeměpis světadílů

Autor: Kolektiv autorů - Demek Jaromír,Demek Jarormír

publisher: SPN - pedagogické nakladatelství

3.5 / 5
Tato publikace je druhou částí čtyřdílné řady učebnic zeměpisu pro 2. stupeň základních škol a případně pro nižší ročníky víceletých gymnázií. Všechny učebnice vycházejí se schvalovací doložkou MŠMT a každou z nich provází pracovní sešit pro praktické a aplikační úlohy k učivu v učebnicích

Sleva 5 % z běžně ceny 159 Kč

Naše cena: 151 Kč

Skladem

Zeměpis 6 pro základní školy - Planeta země - Pracovní sešit

Autor: Kolektiv autorů - Demek Jaromír,kolektiv autorů,Demek Jarormír

publisher: SPN - pedagogické nakladatelství

3 / 5
Pracovní sešit je praktickým a užitečným doplňkem první části ucelené řady učebnic zeměpisu pro výuku na 2. stupni ZŠ a v nižších ročnících víceletých gymnázií. Obsahuje řadu aplikačních úkolů a cvičení, které mají ověřit a rozšířit znalosti obsažené v učebnici. Má spolu s učebnicí jednotnou schvalovací doložku.

Sleva 5 % z běžně ceny 97 Kč

Naše cena: 92 Kč

Skladem

Zeměpis 6, 1. díl - Vstupte na planetu Zemi (barevný pracovní sešit)

Autor: neuveden

publisher: NNS

3 / 5
11 %
Nový barevný pracovní sešit tvoří funkční celek s učebnicí Zeměpis 6, 1. díl. Je součástí ucelené řady učebnic a pracovních sešitů zeměpisu, která klade důraz na provázanost učiva a jeho praktickou využitelnost a je vytvořena v souladu s RVP ZV. Pracovní sešit obsahuje především úkoly k pochopení a upevňování učiva. Tento sešit je možné využít místo vlastního sešitu žáka, jsou zde procvičeny

Sleva 11 % z běžně ceny 53 Kč

Naše cena: 47 Kč

Skladem

Zeměpis 8 pro ZŠ a víceletá gymnázia - Hybridní učebnice

publisher: Fraus

0 / 5
11 %
Hybridní verze učebnice nové generace je prostřednictvím QR kódů rozšířena o pestrou nabídku online materiálů zdarma, díky kterým budou hodiny zeměpisu ještě zajímavější a pro žáky inspirativní. Učebnice 8. ročníku nejprve žáka provádí Evropou a jejími regiony, navazuje učivo o Česku s vyšším důrazem na regionální geografii, tj. kraje Česka. V obecné části ho učí lokalizovat je podle zvolených

Sleva 11 % z běžně ceny 189 Kč

Naše cena: 169 Kč

Skladem

Zeměpis: Spolu to zvládneme - Fyzická, sociální a praktická geografie

Autor: Lambert David

publisher: Slovart

0 / 5
22 %
Jedním z hlavních předmětů v školních osnovách je zeměpis. Panuje totiž všeobecná shoda v tom, že je důležité, aby každý měl alespoň základní znalosti o světě. S nadšením pro zeměpis se pojí zvídavost: chceme vědět, jak naše planeta funguje jako celek. Může se ale stát, že vaše děti mají problémy s přípravou na hodiny zeměpisu. A daří se vám - rodičům - pochopit všechno, co se mají naučit?

Sleva 22 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 311 Kč

Skladem

Hravý zeměpis 9 - Pracovní sešit

Autor: neuveden

publisher: TAKTIK

0 / 5
15 %
Pracovní sešit je tvořen moderním a inovativním přístupem. Cvičení se vyznačují tvořivostí, obsahovou a typologickou pestrostí a motivují žáky k práci. Úlohy jsou koncipovány tak, aby jednoduchou a zábavnou formou pomohly žákovi osvojit všechny poznatky potřebné pro splnění obsahového standardu RVP ZV. Na tvorbě pracovního sešitu se podílel široký kolektiv učitelů s bohatými teoretickými

Sleva 15 % z běžně ceny 105 Kč

Naše cena: 89 Kč

Skladem

Hravý zeměpis 9 - Učebnice

Autor: neuveden

publisher: TAKTIK

0 / 5
14 %
Poslední díl z řady učebnic zeměpisu s podtitulem - Lidé a hospodářství. Tato učebnice, díky níž se můžete detailněji seznámit s politicky´m zeměpisem – od kolonizace světa až po mezinárodní organizace – se kromě jiného zaměřuje na obyvatelstvo Země, jeho kulturu, sídla aj. V kapitole Světové hospodářství se seznámíte s jeho sektory, jednotlivé podkapitoly se zaměřují na zemědělství, průmysl,

Sleva 14 % z běžně ceny 197 Kč

Naše cena: 170 Kč

Skladem

Zeměpis 7 (pracovní sešit)

Autor: neuveden

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5
Tento pracovní sešit je vytvořen v souladu s moderními trendy výuky zeměpisu a představuje celek s učebnicí zeměpisu pro 7. ročník základní školy. Pracovní sešit je součástí řady pracovních sešitů k učebnicím našeho nakladatelství pro 2. stupeň základní školy. Pracovní sešit obsahuje úkoly na procvičování a aplikování probraného učiva z učebnice. Důraz je kladen na vizuální stránku pracovního

Sleva 10 % z běžně ceny 90 Kč

Naše cena: 81 Kč

Skladem

Planeta Země se představuje (zeměpis)

publisher: Práce

0 / 5
Sleva
V této učebnici se žáci seznámí se Zemí, jejími pohyby ve vesmíru a také s přírodními pochody, které Zemi utvářely a utvářejí dodnes.

Naše cena: 99 Kč

Skladem

Zeměpis 6 pro ZŠ a víceletá gymnázia - Příručka učitele

Autor: Matušková Alena

publisher: Fraus

0 / 5
návrh časově tematického plánu učiva zeměpisu zahrnutého v učebnici blok s informacemi pro práci s učivem (vymezení klíčových znalostí, dovedností a postojů) aktivity, podněty a nápady, jak pracovat s učivem řešení otázek a úkolů v základní části i na liště informace k učivu ostatních předmětů uváděnému na liště) kopírovatelné materiály náměty pro zeměpisné

Sleva 3 % z běžně ceny 499 Kč

Naše cena: 484 Kč

Skladem50 % sleva skyscraper

Přihlášení uživatele