Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Zeměpis pro základní školy

Nejprodávanější v této kategorii

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Mapa České republiky – zeměpisná a politicko-správní

Autor: neuveden

publisher: Pikola

5 / 5
21 %
Laminátová kartička formátu A4 je vhodná jako pomůcka pro žáky základních a středních škol do zeměpisných předmětů. Na jedné straně je zeměpisná mapa České republiky s vyznačením horstev a vodstev, na straně druhé je pak správní mapa, kde jsou vyznačeny hranice krajů, hlavní silniční spoje a města odlišená podle počtu obyvatel. Mapa je doplněná základními údaji o naší republice, jako je rozloha,

Sleva 21 % z běžně ceny 29 Kč

Naše cena: 23 Kč

Skladem

Pracovní listy k učebnici Země ve vesmíru 5/2 pro 5. ročník ZŠ - Člověk a jeho zdraví

Autor: Kolektiv autorů - A. Dlouhý,Helena Chmelařová

publisher: Alter

4.5 / 5
14 %
Pracovní listy jsou doplňkem učebnice Země ve vesmíru, jsou určeny pro činnostní výuku. Listy zajímavou formou umožňují žákům poznávat Zemi jako planetu sluneční soustavy a s pomocí praktických aktivit (pokusů) je seznamují např. s příčinami srřídání dne a noci a také ročních období. Listy tak komplexně napomáhají rozvíjet poznatky a zkušenosti žáků.

Sleva 14 % z běžně ceny 36 Kč

Naše cena: 31 Kč

Skladem u dodavatele

Zeměpis - Společenské složky krajiny

Autor: Miroslav Pluskal

publisher: Alter

5 / 5
14 %
Učebnice získala ocenění "ZLATÁ SCHOLA NOVA 2004". Učebnice vychází z nejnovějších geografických poznatků a výzkumů. Její metodické zpracování plně respektuje požadavky na aktivní samostatnou práci žáků a vede je k efektivní práci s informačními zdroji.

Sleva 14 % z běžně ceny 29 Kč

Naše cena: 25 Kč

Skladem

Letem světem

Autor: Alice Nopová

publisher: Alter

5 / 5
14 %
Tento sešit lze využít pro zpestření hodin zeměpisu, obsahuje křížovky, rébusy, šifry, přesmyčky apod.

Sleva 14 % z běžně ceny 29 Kč

Naše cena: 25 Kč

Skladem u dodavatele

Zeměpis - Světový oceán / Evropa

Autor: Petr Chalupa

publisher: Alter

4.5 / 5
14 %
Učivo o Evropě poskytuje žákům mnoho možností k samostatnému odhalování vztahů mezi přírodními, hospodářskými a sociálními poměry a k jejich srovnávání v evropském měřítku.

Sleva 14 % z běžně ceny 29 Kč

Naše cena: 25 Kč

Skladem u dodavatele

Zeměpis - Vesmír / Mapa

Autor: Kolektiv autorů - Helena Holovská,Radek Pavlů

publisher: Alter

4.5 / 5
14 %
Tato učebnice je první z řady učebnic zeměpisu pro 2. stupeň ZŠ. Celá řada má jednotnou koncepci i grafickou úpravu. Jedná se o moderní pracovní učebnici nového typu. Titul získal ocenění Zlatá stuha 1998.

Sleva 14 % z běžně ceny 29 Kč

Naše cena: 25 Kč

Skladem u dodavatele

Zeměpis - Krajinná sféra I.

Autor: Kolektiv autorů - Radek Pavlů,Vladimír Seifert

publisher: Alter

4 / 5
14 %
Obsahuje učivo o jednotlivých částech krajinné sféry, motivační prvky i mnoho neverbálních informací (obrázků a schémat). Hodnocení žáků je možno provádět bodovacím systémem. Titul získal ocenění Zlatá stuha 1998

Sleva 14 % z běžně ceny 29 Kč

Naše cena: 25 Kč

Skladem u dodavatele

Zeměpis - Krajinná sféra II.

Autor: Helena Kholová

publisher: Alter

4 / 5
14 %

Sleva 14 % z běžně ceny 29 Kč

Naše cena: 25 Kč

Skladem u dodavatele

Zeměpis - Světadíly

Autor: Kolektiv autorů - Petr Kraus,Marie Krausová

publisher: Alter

4 / 5
14 %
Tento díl učebnice je výrazně aplikační. Vše, čemu se žáci naučili v prvních třech dílech, včetně soustavné práce s mapou, využijí při poznávání světadílů. Obsahuje kartonovou přílohu a seznam internetových odkazů.

Sleva 14 % z běžně ceny 29 Kč

Naše cena: 25 Kč

Skladem

Zeměpis pro 8. a 9. r. ZŠ – Česká republika, učebnice

Autor: Jiří Holeček

publisher: Fortuna

5 / 5
20 %
Zeměpis pro 8. a 9. ročník základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií.

Sleva 20 % z běžně ceny 140 Kč

Naše cena: 112 Kč

Skladem

Zeměpis 7 pro základní školy - Zeměpis světadílů

Autor: Jaromír Demek

publisher: SPN - pedagogické nakl.

3.5 / 5
20 %
Tato publikace je druhou částí čtyřdílné řady učebnic zeměpisu pro 2. stupeň základních škol a případně pro nižší ročníky víceletých gymnázií. Všechny učebnice vycházejí se schvalovací doložkou MŠMT a každou z nich provází pracovní sešit pro praktické a aplikační úlohy k učivu v učebnicích

Sleva 20 % z běžně ceny 154 Kč

Naše cena: 123 Kč

Skladem u dodavatele

Zeměpis 6 pro ZŠ a víceletá gymnázia - Pracovní sešit

Autor: Petra Machalová

publisher: Fraus

0 / 5
Pracovní sešit obsahuje řadu praktických úkolů, které vedou žáka k logickému vyvozování závěrů, využívání vlastního úsudku a zkušeností, k samostatnému vyhledávání a třídění informací, hledání variant řešení, k formulování a vyjadřování myšlenek. Zahrnuje úkoly na rozlišování, třídění, zjišťování vztahů mezi fakty, pro výklad, na řešení problémové situace. Doplňkem pracovního sešitu je

Sleva 9 % z běžně ceny 79 Kč

Naše cena: 72 Kč

Skladem u dodavatele

Hospodářský zeměpis 2

Autor: Ladislav Skokan

publisher: Fortuna

0 / 5
20 %
Učebnice hospodářského zeměpisu, ve které základní bloky učiva (regionální a globální geografi cké aspekty světové ekonomiky) nejsou zpracovány jako samostatné části, ale jejich obsah je integrován v rámci všech tematických celků. V úvodu se nachází politická a hospodářská mapa světa, navazují globální problémy lidstva a klíčové ekologické problémy, dále ekonomické aspekty světového hospodářství

Sleva 20 % z běžně ceny 166 Kč

Naše cena: 133 Kč

Skladem

Zeměpis 7 pro ZŠ a víceletá gymnázia - Učebnice (nová generace)

Autor: kolektiv autorů

publisher: Fraus

0 / 5
Zastoupení jednotlivých témat a jejich rozsah vychází z původní učebnice (regionální geografie světadílů a oceánů). Obsahovou změnou prošly regiony Afriky a Asie - reagujeme tak na aktuální dění v těchto částech světa. Učebnice nově zavádí Jižní oceán. Téměř kompletně byl vyměněn obrazový materiál (technicky kvalitnější a aktuální fotomateriál, nové kresby). Revizí a částečným přepracováním

Sleva 9 % z běžně ceny 179 Kč

Naše cena: 163 Kč

Skladem

Zeměpis 7 pro ZŠ a víceletá gymnázia - Pracovní sešit (nová generace)

Autor: Alice Kohoutová

publisher: Fraus

0 / 5
Pracovní sešit a příručka učitele především zohledňují změny v nové učebnici. V příručce učitele jsou vždy k jednotlivým vyučovacím hodinám nově zařazeny bloky Klíčové kompetence (výčet klíčových kompetencí dle RVP) a Motivace (náměty, jak motivovat žáky a zapojit je do tématu).

Sleva 9 % z běžně ceny 79 Kč

Naše cena: 72 Kč

Skladem u dodavatele

Hospodářský zeměpis 1

Autor: Ladislav Skokan

publisher: Fortuna

0 / 5
20 %
Učebnice hospodářského zeměpisu, ve které základní bloky učiva (regionální a globální geografi cké aspekty světové ekonomiky) nejsou zpracovány jako samostatné části, ale jejich obsah je integrován v rámci všech ematických celků. V úvodu se nachází politická a hospodářská mapa světa, navazují globální problémy lidstva a klíčové ekologické problémy, dále ekonomické aspekty světového hospodářství a

Sleva 20 % z běžně ceny 166 Kč

Naše cena: 133 Kč

Skladem

Zeměpis 8 pro základní školy - Lidé a hospodářství - Pracovní sešit

Autor: Jarormír Demek

publisher: SPN - pedagogické nakl.

0 / 5
20 %
Pracovní sešit se doplňkem již vydané učebnice Zeměpis 8 - Lidé a hospodářství . Má s ní společnost schvalovací doložku. Jedná se o poslední část uvedelné řady zeměpisů pro ZŠ od 6. do 9. ročníku

Sleva 20 % z běžně ceny 89 Kč

Naše cena: 71 Kč

Skladem u dodavatele

Zeměpis s nadhledem 7 pro ZŠ a VG PS 2v1

Autor: Alice Kohoutová

publisher: Fraus

0 / 5
Univerzální pracovní sešit pro výuku zeměpisu v 7. ročníku základní školy a odpovídajícímu ročníku víceletých gymnázií. Není vázán na konkrétní učebnici. Obsahuje různě obtížné úkoly, test ke každému většímu tematickému celku a možnost sebehodnocení. Další interaktivní úkoly jsou k dispozici ZDARMA na portálu Škola s nadhledem www.skolasnadhledem.cz.

Sleva 9 % z běžně ceny 89 Kč

Naše cena: 81 Kč

Skladem u dodavatele

Zeměpis 6 pro ZŠ a víceletá gymnázia - Učebnice

Autor: kolektiv autorů

publisher: Fraus

0 / 5
Učebnice pro 6. ročník představuje žákovi zeměpis jako nauku o přírodě a společnosti. Vytváří mu tak ucelenou základnu poznatků a pojmů z fyzické a socioekonomické geografie. To mu umožní plynulý přechod k učivu v následujícím ročníku - regionální geografii světa. Učebnice pro 6. ročník zahrnuje následující tematické celky: •Planeta Země; •Mapa - obraz Země; •Přírodní složky a oblasti Země; •Jak

Sleva 9 % z běžně ceny 179 Kč

Naše cena: 163 Kč

Skladem u dodavatele

Zeměpis 6 pro ZŠ a víceletá gymnázia - Příručka učitele

Autor: Kolektiv autorů - Pavel Červený,Petra Machalová

publisher: Fraus

0 / 5
V příručce učitele jsou vždy k jednotlivým vyučovacím hodinám nově zařazeny bloky Klíčové kompetence (výčet klíčových kompetencí dle RVP) a Motivace (náměty, jak motivovat žáky a zapojit je do tématu).

Sleva 9 % z běžně ceny 449 Kč

Naše cena: 409 Kč

Skladem u dodavateleAJ tituly SKY

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí