Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Zeměpis pro základní školy

Nejprodávanější v této kategorii

Mapa České republiky – zeměpisná a politicko-správní

publisher: Pikola

0 / 5
21 %
Laminátová kartička formátu A4 je vhodná jako pomůcka pro žáky základních a středních škol do zeměpisných předmětů. Na jedné straně je zeměpisná mapa České republiky s vyznačením horstev a vodstev, na straně druhé je pak správní mapa, kde jsou vyznačeny hranice krajů, hlavní silniční spoje a města odlišená podle počtu obyvatel. Mapa je doplněná základními údaji o naší republice, jako je rozloha,

Sleva 21 % z běžně ceny 29 Kč

Naše cena: 23 Kč

Skladem

Tabulka - Zeměpis ČR

publisher: MC Nakladatelství

5 / 5
16 %
Výuková tabulka.

Sleva 16 % z běžně ceny 19 Kč

Naše cena: 16 Kč

Skladem u dodavatele

Zeměpis 9 pro základní školy - Česká republika (RVP)

Autor: Kolektiv autorů - Jaromír Demek, Petr Chalupa, Stanislav Horník

publisher: SPN - pedagogické nakl.

0 / 5
24 %
Tato publikace je závěrečnou částí čtyřdílné ucelené řady učebnic zeměpisu pro 2. stupeň základních škol a případně pro nižší ročníky víceletých gymnázií. Všechny učebnice vycházejí se schvalovací doložkou MŠMT a každou z nich provází pracocvní sešit pro praktické a aplikační úlohy k učivu v učebnicích.

Sleva 24 % z běžně ceny 139 Kč

Naše cena: 106 Kč

Skladem

Česká republika – Zeměpis pro 8. a 9. ročník ZŠ

Autor: Jiří Holeček

publisher: Fortuna

5 / 5
26 %
Zeměpis pro 8. a 9. ročník základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií.

Sleva 26 % z běžně ceny 125 Kč

Naše cena: 92 Kč

Skladem

Zeměpis pro 8.a 9.ročník základní školy - Lidé žijí a hospodaří na Zemi

Autor: Kolektiv autorů - Petr Chalupa,Kolektiv

publisher: SPN - pedagogické nakl.

5 / 5
26 %
Čtvrtá část čtyřdílné řady pro 6. - 9. ročník. Čtyřdílná řada učebnic zeměpisu je určena pro 2. stupeň Z· a pro odpovídající ročníky víceletých gymnázií. V souladu s osnovami vzdělávacího programu Základní škola se jednotlivé učebnice věnují otázkám obecně zeměpisným, zeměpisu světa, České republiky a hospodářskému zeměpisu. Ke každé učebnici je pracovní sešit. Učebnice i pracovní sešit jsou

Sleva 26 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 73 Kč

Skladem

Pracovní listy k učebnici Země ve vesmíru 5 - Člověk a jeho zdraví

Autor: Kolektiv autorů - Helena Chmelařová,A. Dlouhý

publisher: Alter

4.5 / 5
17 %
Pracovní listy jsou doplňkem učebnice Země ve vesmíru, jsou určeny pro činnostní výuku. Listy zajímavou formou umožňují žákům poznávat Zemi jako planetu sluneční soustavy a s pomocí praktických aktivit (pokusů) je seznamují např. s příčinami srřídání dne a noci a také ročních období. Listy tak komplexně napomáhají rozvíjet poznatky a zkušenosti žáků.

Sleva 17 % z běžně ceny 36 Kč

Naše cena: 30 Kč

Skladem

Zeměpis Společenské složky krajiny Politická mapa světa pro 8. ročník

Autor: Miroslav Pluskal

publisher: Alter

5 / 5
17 %
Učebnice získala ocenění "ZLATÁ SCHOLA NOVA 2004". Učebnice vychází z nejnovějších geografických poznatků a výzkumů. Její metodické zpracování plně respektuje požadavky na aktivní samostatnou práci žáků a vede je k efektivní práci s informačními zdroji.

Sleva 17 % z běžně ceny 29 Kč

Naše cena: 24 Kč

Skladem u dodavatele

Letem světem

Autor: Alice Nopová

publisher: Alter

5 / 5
17 %
Tento sešit lze využít pro zpestření hodin zeměpisu, obsahuje křížovky, rébusy, šifry, přesmyčky apod.

Sleva 17 % z běžně ceny 29 Kč

Naše cena: 24 Kč

Skladem u dodavatele

Zeměpis 6, 1. díl - Vstupte na planetu Zemi

publisher: NNS

5 / 5
18 %
Učebnici byla prodloužena schvalovací doložka MŠMT: Schválilo MŠMT čj. MSMT-19248/2013 dne 28. června 2013 k zařazení do seznamu učebnic pro základní školy jakou součást ucelené řady učebnic pro vzdělávací obor Zeměpis s dobou platnosti šest let. Připravili jsme pro vás ucelenou řadu učebnic zeměpisu, které jsou koncipovány v souladu s RVP ZV. Důraz je kladen na provázanost učiva a

Sleva 18 % z běžně ceny 78 Kč

Naše cena: 64 Kč

Skladem

Zeměpis 8, 1. díl - Evropa (učebnice)

publisher: NNS

5 / 5
14 %
Připravili jsme pro vás ucelenou řadu učebnic zeměpisu, které jsou koncipovány v souladu s RVP ZV. Důraz je kladen na provázanost učiva a jeho praktickou využitelnost. Jednotlivé kapitoly kromě učiva obsahují také názorná schémata, grafy, fotografie a obrázky. Navíc zahrnují mezipředmětové vazby formou odkazů na korespondující učivo v ostatních učebnicích z řady, průřezová témata,

Sleva 14 % z běžně ceny 78 Kč

Naše cena: 67 Kč

Skladem u dodavatele

Zeměpis 2 Pracovní sešit - Zeměpis oceánů a světadílů 1 Arktida, Antarktída, oceány

Autor: Vít Voženílek

publisher: Prodos

0 / 5
Pracovní sešit k Zeměpisu 2 je zaměřený především na zábavné praktické opakování znalostí o světadílech, na práci s mapou, s populárně naučným textem atd. Úlohy rozvíjejí u žáků schopnost aplikovat a využít znalosti geografických poznatků

Sleva 7 % z běžně ceny 54 Kč

Naše cena: 50 Kč

Skladem

Zeměpis 8, 2. díl - Česká republika (pracovní sešit)

publisher: NNS

0 / 5
18 %
Pracovní sešit tvoří funkční celek s učebnicí, také vychází z koncepce RVP ZV. Pracovní sešit obsahuje především úkoly k pochopení a upevňování učiva. Tento sešit je možné využít místo vlastních sešitů žáků. Žáci si v tomto sešitě procvičí a osvojí záživnou a nápaditou formou všechny základní pojmy z učebnice. V úvodu každé kapitoly je krátký text, který má nejen edukační, ale i motivační funkci.

Sleva 18 % z běžně ceny 39 Kč

Naše cena: 32 Kč

Skladem u dodavatele

Zeměpis 6 pro základní školy - Planeta země (RVP)

Autor: Kolektiv autorů - Jaromír Demek,Kolektiv

publisher: SPN - pedagogické nakl.

4 / 5
26 %
Zpracováno v souladu se záměry Rámcového vzdělávacího programu

Sleva 26 % z běžně ceny 137 Kč

Naše cena: 101 Kč

Skladem

Zeměpis Světový oceán/Evropa

Autor: Petr Chalupa

publisher: Alter

4 / 5
17 %
Učivo o Evropě poskytuje žákům mnoho možností k samostatnému odhalování vztahů mezi přírodními, hospodářskými a sociálními poměry a k jejich srovnávání v evropském měřítku.

Sleva 17 % z běžně ceny 29 Kč

Naše cena: 24 Kč

Skladem u dodavatele

Zeměpis Vesmír/Mapa

Autor: Kolektiv autorů - Helena Holovská,Radek Pavlů

publisher: Alter

4 / 5
17 %
Tato učebnice je první z řady učebnic zeměpisu pro 2. stupeň ZŠ. Celá řada má jednotnou koncepci i grafickou úpravu. Jedná se o moderní pracovní učebnici nového typu. Titul získal ocenění Zlatá stuha 1998.

Sleva 17 % z běžně ceny 29 Kč

Naše cena: 24 Kč

Skladem u dodavatele

Zeměpis Krajinná sféra I

Autor: Kolektiv autorů - Radek Pavlů,Vladimír Seifert

publisher: Alter

4 / 5
17 %
Obsahuje učivo o jednotlivých částech krajinné sféry, motivační prvky i mnoho neverbálních informací (obrázků a schémat). Hodnocení žáků je možno provádět bodovacím systémem. Titul získal ocenění Zlatá stuha 1998

Sleva 17 % z běžně ceny 29 Kč

Naše cena: 24 Kč

Skladem u dodavatele

Zeměpis Krajinná sféra II

Autor: Helena Kholová

publisher: Alter

4 / 5
17 %
Je završením učiva o krajinné sféře. Stejně jako předchozí díly obsahuje mnoho podkladů pro samostatnou práci žáků. Doplňuje ji kartonová příloha se slepými mapami. Učebnice získala ocenění Zlatá stuha 1998.

Sleva 17 % z běžně ceny 29 Kč

Naše cena: 24 Kč

Skladem u dodavatele

Zeměpis Světadíly

Autor: Kolektiv autorů - Marie Krausová,Petr Kraus

publisher: Alter

4 / 5
17 %
Tento díl učebnice je výrazně aplikační. Vše, čemu se žáci naučili v prvních třech dílech, včetně soustavné práce s mapou, využijí při poznávání světadílů. Obsahuje kartonovou přílohu a seznam internetových odkazů.

Sleva 17 % z běžně ceny 29 Kč

Naše cena: 24 Kč

Skladem u dodavatele

Zeměpis 7 pro základní školy - Zeměpis světadílů - ( RVP)

Autor: Kolektiv autorů - Jaromír Demek,Kolektiv

publisher: SPN - pedagogické nakl.

3 / 5
26 %
Tato publikace je druhou částí čtyřdílné řady učebnic zeměpisu pro 2. stupeň základních škol a případně pro nižší ročníky víceletých gymnázií. Všechny učebnice vycházejí se schvalovací doložkou MŠMT a každou z nich provází pracovní sešit pro praktické a aplikační úlohy k učivu v učebnicích

Sleva 26 % z běžně ceny 137 Kč

Naše cena: 101 Kč

Skladem

Zeměpis 7 pro ZŠ a VG (nová generace) UČ

Autor: Kolektiv autorů - Alice Kohoutová, Jiří Preis, Jiří Dvořák

publisher: Fraus

0 / 5
19 %
V tomto roce vychází další z nové řady učebnic zeměpisu pro ZŠ a VG - tzv. nové generace systémových učebnic. Tato učebnice je aktualizací stávající učebnice, v níž byly zohledněny požadavky a podněty učitelů, kteří ji prakticky používají už téměř 10 let. Současně bere v úvahu stále častější využívání učebnic v elektronické podobě. Proto jsou v  nové podobě

Sleva 19 % z běžně ceny 169 Kč

Naše cena: 137 Kč

Skladem

Zeměpis 7 pro ZŠ a VG (nová generace) PS

publisher: Fraus

0 / 5
19 %
V tomto roce vychází další z nové řady učebnic zeměpisu pro ZŠ a VG - tzv. nové generace systémových učebnic. Tato učebnice je aktualizací stávající učebnice, v níž byly zohledněny požadavky a podněty učitelů, kteří ji prakticky používají už téměř 10 let. Současně bere v úvahu stále častější využívání učebnic v elektronické podobě. Proto jsou v  nové podobě

Sleva 19 % z běžně ceny 79 Kč

Naše cena: 64 Kč

Skladem

Zeměpis 7 pro ZŠ a VG (nová generace) PU

publisher: Fraus

0 / 5
19 %
V tomto roce vychází další z nové řady učebnic zeměpisu pro ZŠ a VG - tzv. nové generace systémových učebnic. Tato učebnice je aktualizací stávající učebnice, v níž byly zohledněny požadavky a podněty učitelů, kteří ji prakticky používají už téměř 10 let. Současně bere v úvahu stále častější využívání učebnic v elektronické podobě. Proto jsou v  nové podobě

Sleva 19 % z běžně ceny 349 Kč

Naše cena: 283 Kč

Skladem u dodavatele

Zeměpis 4 Česká republika s kometářem pro učitele

Autor: Kolektiv autorů - Vít Voženílek,Zdeněk Szcyrba

publisher: Prodos

0 / 5
Zeměpis 4 (s komentářem pro učitele) je nyní aktualizován! Předpokládané datum dokončení je konec roku 2014. Celá řada učebnic Zeměpisu prochází kompletní textovou a grafickou revizí tak, aby informace v nich obsažené odpovídaly současnosti.

Sleva 8 % z běžně ceny 170 Kč

Naše cena: 156 Kč

Skladem

Ochrana člověka za mimořádných událostí - Živelní pohromy

Autor: Balek Herink

publisher: Fortuna

0 / 5
25 %
Učebnice poskytuje informace k získání znalostí a dovedností potřebných při ochraně člověka v případě mimořádných událostí s cílem splnit pokyn MŠMT k začlenění tematiky ochrany člověka za mimořádných situací do vzdělávacích programů. Dozvíte se z ní, co to jsou živelní pohromy, jak vznikají a co má člověk při jednotlivých živelních pohromách udělat pro záchranu života a zdraví. Text je určen do

Sleva 25 % z běžně ceny 67 Kč

Naše cena: 50 Kč

Skladem u dodavatelePřihlášení uživatele

Katodieta Katodieta