Registrace | Přihlášení


Zeměpis pro základní školy

Nejprodávanější v této kategorii

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Mapa České republiky – zeměpisná a politicko-správní

Autor: neuveden

publisher: Pikola

5 / 5
14 %
Laminátová kartička formátu A4 je vhodná jako pomůcka pro žáky základních a středních škol do zeměpisných předmětů. Na jedné straně je zeměpisná mapa České republiky s vyznačením horstev a vodstev, na straně druhé je pak správní mapa, kde jsou vyznačeny hranice krajů, hlavní silniční spoje a města odlišená podle počtu obyvatel. Mapa je doplněná základními údaji o naší republice, jako je rozloha,

Sleva 14 % z běžně ceny 29 Kč

Naše cena: 25 Kč

Skladem

Pracovní listy k učebnici Země ve vesmíru 5/2 pro 5. ročník ZŠ - Člověk a jeho zdraví

Autor: Kolektiv autorů - A. Dlouhý,Helena Chmelařová

publisher: Alter

4.5 / 5
Pracovní listy jsou doplňkem učebnice Země ve vesmíru, jsou určeny pro činnostní výuku. Listy zajímavou formou umožňují žákům poznávat Zemi jako planetu sluneční soustavy a s pomocí praktických aktivit (pokusů) je seznamují např. s příčinami srřídání dne a noci a také ročních období. Listy tak komplexně napomáhají rozvíjet poznatky a zkušenosti žáků.

Sleva 6 % z běžně ceny 36 Kč

Naše cena: 34 Kč

Skladem

Zeměpis - Společenské složky krajiny

Autor: Miroslav Pluskal

publisher: Alter

5 / 5
Učebnice získala ocenění "ZLATÁ SCHOLA NOVA 2004". Učebnice vychází z nejnovějších geografických poznatků a výzkumů. Její metodické zpracování plně respektuje požadavky na aktivní samostatnou práci žáků a vede je k efektivní práci s informačními zdroji.

Sleva 3 % z běžně ceny 29 Kč

Naše cena: 28 Kč

Skladem u dodavatele

Letem světem

Autor: Alice Nopová

publisher: Alter

5 / 5
Tento sešit lze využít pro zpestření hodin zeměpisu, obsahuje křížovky, rébusy, šifry, přesmyčky apod.

Sleva 3 % z běžně ceny 29 Kč

Naše cena: 28 Kč

Skladem u dodavatele

Zeměpis - Světový oceán / Evropa

Autor: Kolektiv autorů - Petr Chalupa, kolektiv autorů

publisher: Alter

4.5 / 5
Učivo o Evropě poskytuje žákům mnoho možností k samostatnému odhalování vztahů mezi přírodními, hospodářskými a sociálními poměry a k jejich srovnávání v evropském měřítku.

Sleva 3 % z běžně ceny 29 Kč

Naše cena: 28 Kč

Skladem

Zeměpis - Krajinná sféra I.

Autor: Kolektiv autorů - Radek Pavlů,Vladimír Seifert

publisher: Alter

4 / 5
Obsahuje učivo o jednotlivých částech krajinné sféry, motivační prvky i mnoho neverbálních informací (obrázků a schémat). Hodnocení žáků je možno provádět bodovacím systémem. Titul získal ocenění Zlatá stuha 1998

Sleva 3 % z běžně ceny 29 Kč

Naše cena: 28 Kč

Skladem u dodavatele

Zeměpis - Krajinná sféra II.

Autor: Helena Kholová

publisher: Alter

4 / 5

Sleva 3 % z běžně ceny 29 Kč

Naše cena: 28 Kč

Skladem u dodavatele

Zeměpis - Světadíly

Autor: Kolektiv autorů - Petr Kraus,Marie Krausová

publisher: Alter

4 / 5
Tento díl učebnice je výrazně aplikační. Vše, čemu se žáci naučili v prvních třech dílech, včetně soustavné práce s mapou, využijí při poznávání světadílů. Obsahuje kartonovou přílohu a seznam internetových odkazů.

Sleva 3 % z běžně ceny 29 Kč

Naše cena: 28 Kč

Skladem u dodavatele

Zeměpis pro 8. a 9. r. ZŠ – Česká republika, učebnice

Autor: Jiří Holeček

publisher: Fortuna

5 / 5
14 %
Zeměpis pro 8. a 9. ročník základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií.

Sleva 14 % z běžně ceny 140 Kč

Naše cena: 120 Kč

Skladem

Zeměpis 7 pro základní školy - Zeměpis světadílů - Pracovní sešit

Autor: Kolektiv autorů - Jaromír Demek,Jarormír Demek, kolektiv autorů

publisher: SPN - pedagogické nakl.

4.5 / 5
Tento pracovní sešit je nedílnou součástí práce s novou učebnicí ZEMĚPIS 7 PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY - ZEMĚPIS SVĚTADÍLU. Obě publikace jsou zpracovány plně v souladu s požadavky a doporučeními RVP pro základní vzdělávání, mají jednotnou schvalovací doložku MŠMT. Tvoří druhou část nové řady učebnic pro výuku zeměpisu na 2. stupni ZŠ, případně v nižších ročnících víceletých gymnázií.

Sleva 10 % z běžně ceny 89 Kč

Naše cena: 80 Kč

Skladem

Zeměpis 7 pro základní školy - Zeměpis světadílů

Autor: Kolektiv autorů - Jaromír Demek,Jarormír Demek

publisher: SPN - pedagogické nakl.

3.5 / 5
14 %
Tato publikace je druhou částí čtyřdílné řady učebnic zeměpisu pro 2. stupeň základních škol a případně pro nižší ročníky víceletých gymnázií. Všechny učebnice vycházejí se schvalovací doložkou MŠMT a každou z nich provází pracovní sešit pro praktické a aplikační úlohy k učivu v učebnicích

Sleva 14 % z běžně ceny 154 Kč

Naše cena: 132 Kč

Skladem

Svět - nástěnná politická mapa 1:22 000 000

Autor: neuveden

publisher: Kartografie Praha

0 / 5
22 %
Ideální výzdoba každé kanceláře. Politické uspořádání států a závislých území celého světa, včetně všech hlavních a dalších významných měst. Mapa je doplněna vlajkami všech nezávislých států a rejstříkovými odkazy. Aktualizována byla v červnu 2017. laminovaná mapa s lištou, v tubusu všech 193 členských států OSN s hlavními městy nezávislá, závislá, autonomní a sporná území vlajky všech

Sleva 22 % z běžně ceny 499 Kč

Naše cena: 389 Kč

Skladem

Zeměpis 6 pro ZŠ a víceletá gymnázia - Učebnice

Autor: kolektiv autorů

publisher: Fraus

0 / 5
Učebnice pro 6. ročník představuje žákovi zeměpis jako nauku o přírodě a společnosti. Vytváří mu tak ucelenou základnu poznatků a pojmů z fyzické a socioekonomické geografie. To mu umožní plynulý přechod k učivu v následujícím ročníku - regionální geografii světa. Učebnice pro 6. ročník zahrnuje následující tematické celky: •Planeta Země; •Mapa - obraz Země; •Přírodní složky a oblasti Země; •Jak

Sleva 3 % z běžně ceny 179 Kč

Naše cena: 174 Kč

Skladem

Zeměpis 6 pro ZŠ a víceletá gymnázia - Pracovní sešit

Autor: Petra Machalová

publisher: Fraus

0 / 5
Pracovní sešit obsahuje řadu praktických úkolů, které vedou žáka k logickému vyvozování závěrů, využívání vlastního úsudku a zkušeností, k samostatnému vyhledávání a třídění informací, hledání variant řešení, k formulování a vyjadřování myšlenek. Zahrnuje úkoly na rozlišování, třídění, zjišťování vztahů mezi fakty, pro výklad, na řešení problémové situace. Doplňkem pracovního sešitu je

Sleva 5 % z běžně ceny 79 Kč

Naše cena: 75 Kč

Skladem

Zeměpis 6 pro ZŠ a víceletá gymnázia - Příručka učitele

Autor: Kolektiv autorů - Pavel Červený,Petra Machalová

publisher: Fraus

0 / 5
V příručce učitele jsou vždy k jednotlivým vyučovacím hodinám nově zařazeny bloky Klíčové kompetence (výčet klíčových kompetencí dle RVP) a Motivace (náměty, jak motivovat žáky a zapojit je do tématu).

Sleva 3 % z běžně ceny 449 Kč

Naše cena: 436 Kč

Skladem

Mapy: Příroda, Životní prostředí - Zeměpis pro základní školy a víceletá gymnázia

publisher: Scientia

0 / 5
Úvodní část k monotematické řadě učebnic zeměpisu seznamuje žáky se základními zeměpisnými pojmy. Důraz je kladen na vzájemné souvislosti v rámci geografie i v oblasti mezipředmětových vztahů. Učebnice je vybavena četným ilustračním materiálem

Sleva 10 % z běžně ceny 96 Kč

Naše cena: 86 Kč

Skladem

Česká republika - zeměpis pro základní školy

Autor: Marie Novotná

publisher: Scientia

0 / 5
17 %
Autoři vědomi si toho, že svou vlast má každý žák a občan poznat co nejlépe, nabízejí zajímavou formou zpracované seznámení s polohou republiky, vývojem státu, přírodními poměry, průmyslem, zemědělstvím, energetikou, složením obyvatelstva, správními oblastmi (zde jsou již zohledněny nové kraje) i se zapojením České republiky do evropských struktur. Text provází bohatý ilustrační materiál.

Sleva 17 % z běžně ceny 162 Kč

Naše cena: 134 Kč

Skladem

Zeměpis 1 - S komentářem pro učitele - Fyzický zeměpis - Fyzický zeměpis

Autor: Jaromír Demek

publisher: Prodos

0 / 5
11 %
Barevně odlišené poznámky v učitelské verzi Zeměpisu 1 rozšiřují rámec výuky o nové podněty z různých oblastí vztahujících se ke geografické tematice. Tvoří je metodické poznámky, náměty na zapojení regionálních prvků do výuky, odpovědi na kontrolní otázky, vysvětlivky, zajímavosti, tipy, rady, odkazy na odbornou literaturu a na mezipředmětové a meziročníkové vztahy.

Sleva 11 % z běžně ceny 165 Kč

Naše cena: 147 Kč

Skladem

Zeměpis 1 - Pracovní sešit - Planeta Země, glóbus a mapa, přírodní složky a oblasti Země - Planeta…

Autor: Jaromír Demek

publisher: Prodos

0 / 5
Pracovní sešit k Zeměpisu 1 je zaměřený na schopnost aplikovat a využít znalosti geografického popisu Země a krajiny, na práci s mapou, analýzu grafů atd. Umožňuje zábavné praktické opakování znalostí, práci s mapou, s populárně naučným textem atd.

Sleva 5 % z běžně ceny 65 Kč

Naše cena: 62 Kč

Skladem

Zeměpis 1 – Fyzický zeměpis - Planeta Země, glóbus a mapa, přírodní složky a oblasti Země - Planeta…

Autor: Jaromír Demek

publisher: Prodos

0 / 5
11 %
První díl tematicky komponované řady učebnic zeměpisu obsahuje témata úvodového charakteru, jejichž prostřednictví se žáci seznámí např. se základními pojmy geografie a kartografie, se Zemí jako planetou sluneční soustavy, s přírodními podmínkami na Zemi a jejich vlivem na utváření lidské společnosti a konečně s jednotlivými přírodními složkami a oblastmi Země. Jednotlivé kapitoly učebnice jsou

Sleva 11 % z běžně ceny 119 Kč

Naše cena: 106 Kč

SklademAntigenní test

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí