Registrace | Přihlášení


Učebnice - Speciální, praktické ZŠ

Nejprodávanější v této kategorii

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Dyslexie

Autor: Kolektiv autorů - Nastoupilová Dita,Nastoupilová Dita

publisher: Fragment

4.8 / 5
31 %
Pestré aktivity pro děti 2. - 3. ročníků základních škol, které mají potíže se čtením. Jednotlivé úkoly jsou zaměřeny na rozvoj sluchového a zrakového vnímání, paměti, rytmizace a orientace v prostoru. Prvotní činností je práce s obrázky, která rozšiřuje slovní zásobu. Ve druhé fázi se pracuje s krátkými příběhy, na které jsou navázány úkoly zaměřené na podporu čtenářských dovedností a na

Sleva 31 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 68 Kč

Skladem u dodavatele

Dyslektická čítanka pro 4. - 5. ročník

Autor: Michalová Zdena

publisher: Tobiáš

4.5 / 5
16 %
Tuto čítanku již znáte pod názvem Čítanka pro dyslektiky II. Tato publikace navazuje na Dyslektickou čítanku pro 1. - 2. roč. a Dyslekticku čítanku pro 2. - 3. roč. téže autorky. Texty jsou voleny tak, aby svou rozmanitostí přitáhly ke čtení. Zpočátku jsou jednodušší, postupně však jejich náročnost stoupá. Před většinou článků najdete nejprve ve sloupcích vypsána obtížná slova určená k nácviku

Sleva 16 % z běžně ceny 155 Kč

Naše cena: 130 Kč

Skladem u dodavatele

Písanka pro 1. ročník ZŠ a ZŠ praktické – 4 sešity

Autor: Linc Vladimír

publisher: Parta

5 / 5
Písanky doposud vydávané pro potřeby zvláštních škol vyhovují i do budoucna potřebám základních škol praktických. V písankách jsou zohledněny potřeby výuky psaní v prvních třech ročnících základních škol praktických, obsahují předepsané uvolňovací cviky, nácvik psaní písmen, slabik, slov a jednoduchých vět. Dále jsou zde cvičení na přepis z tiskacího do psacího písma a různé zajímavé úkoly

Naše cena: 79 Kč

Skladem

Obecný přírodopis - pracovní sešit pro praktické ZŠ

Autor: Skýbová Jana

publisher: Septima

5 / 5
Pracovní sešit je nedílnou součástí učebnice a slouží k procvičování probíraného učiva. Ilustrace jsou černobílé. Platná schvalovací doložka MŠMT: Schválilo MŠMT č. j.: 25 555/2014 dne 10. 7. 2014 k zařazení do seznamu učebnic pro základní vzdělávání jako součást ucelené řady učebnic pro obor vzdělání Základní škola, vzdělávací oblast Člověk a příroda, předmět Přírodopis, podle RVP ZV –

Sleva 3 % z běžně ceny 40 Kč

Naše cena: 39 Kč

Skladem u dodavatele

Přírodopis - Zoologie - pracovní sešit pro praktické ZŠ

Autor: Skýbová Jana

publisher: Septima

5 / 5
K procvičování osvojených znalostí zoologie slouží pracovní sešit. Je bohatě ilustrován, ilustrace jsou černobílé. Platná schvalovací doložka MŠMT: Schválilo MŠMT č. j. MSMT-35301/2016-3 dne 3. 2. 2017 k zařazení do seznamu učebnic pro základní vzdělávání, vzdělávací oblast Člověk a příroda, předmět Přírodopis, podle minimálních doporučených úrovní pro úpravu očekávaných výstupů v rámci

Sleva 2 % z běžně ceny 60 Kč

Naše cena: 59 Kč

Skladem

Přehled učiva matematiky: aritmetika, algebra pro ZŠ sluchově postižené

Autor: kolektiv autorů

publisher: Septima

5 / 5
Předprodej
Přehled učiva matematiky – aritmetika a algebra a Přehled učiva matematiky – geometrie slouží žákům po celou dobu studia na 2. stupni základní školy. Obsahují veškeré učivo předepsané RVP. Toto učivo je uspořádáno podle jednotlivých témat (nikoli podle ročníků) a podrobné rejstříky umožňují žákům rychle vyhledat příslušnou partii a zopakovat si to, co se již naučili. Oba přehledy obsahují velké

Sleva 2 % z běžně ceny 130 Kč

Naše cena: 128 Kč

Skladem 31. 1. 2022

Přírodověda – pracovní sešit, 2. díl, pro 1. stupeň ZŠ a ZŠ praktické

publisher: Parta

5 / 5
Pracovní sešit navazuje na učebnici Přírodovědy, 2. díl, vychází z RVP pro základní vzdělávání – Přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Obsahuje různá praktická cvičení formou jednoduchých doplňovaček, otázek s alternativními odpověďmi, přiřazováním slov k obrázkům apod. Řada ilustrací nabízí žákům možnosti dokreslovat, spojovat, vybarvovat, a tím rozvíjet manuální

Naše cena: 95 Kč

Skladem u dodavatele

Učíme se českou znakovou řeč

publisher: Septima

4 / 5
Kniha je první společnou učebnicí znakové řeči pro děti předškolního věku a jejich rodiče. Obsahuje přes 700 nejzákladnějších pojmů. Každý pojem je vyjádřen barevnou ilustrací, slovem a kresbou postavení rukou při znakování. Autorka vede rodiče krok za krokem a dává jim návod, jak komunikovat se svým neslyšícím dítětem, jak budovat jeho řeč, rozvíjet jeho myšlení i vzájemný vztah. Ilustrovala

Sleva 2 % z běžně ceny 539 Kč

Naše cena: 529 Kč

Skladem

Znakování pro každý den

Autor: neuveden

publisher: Septima

5 / 5
Předprodej
Řada publikací věnovaných znakové řeči je určena pro budování základní komunikace mezi slyšícími a neslyšícími, zejména mezi slyšícími rodiči a jejich neslyšícím dítětem. Tvoří ji tituly: Učíme se českou znakovou řeč, Než půjdeme do školy a Znakování pro každý den. Příručka Znakování pro každý den poskytne základní slovní zásobu pro každodenní komunikaci slyšících s neslyšícími. Proto se

Sleva 2 % z běžně ceny 270 Kč

Naše cena: 265 Kč

Skladem 28. 2. 2022

Pracovní listy k učebnici Rýsování pro 8. ročník zvláštní školy

Autor: Švercl Josef

publisher: Klett

3.8 / 5
17 %
Doprovodné pracovní listy k učebnici pro osmé ročníky zvláštních škol.

Sleva 17 % z běžně ceny 69 Kč

Naše cena: 57 Kč

Skladem

Dyslektická čítanka pro 2. - 3. ročník

Autor: Michalová Zdena

publisher: Tobiáš

3.3 / 5
Navazuje na díl první, po formální stránce je uspořádán stejným způsobem. Dospělý, který dle učebnice pracuje s malým čtenářem, je přesně instruován k dílčím úkonům s dítětem v záhlaví jednotlivých textů. Z obsahového hlediska tento díl pokrývá čtení trojpísmenné otevřené slabiky (typ pro, sto, stojí...) a slov se dvěma souhláskami uprostřed, čtení slov se slabikotvorným r, l a čtení slov se

Sleva 6 % z běžně ceny 155 Kč

Naše cena: 145 Kč

Skladem

Fyzika 7 - 1. část učebnice pro praktické ZŠ

Autor: Macháček Martin

publisher: Septima

3 / 5
Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů fyziky je zpracována podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělání, je určena žákům se specifickými vzdělávacími potřebami, konkrétně žákům s lehkým mentálním postižením. Jednotlivé materiály lze využít v kterémkoli ročníku druhého stupně základní školy, v souladu s příslušným ŠVP a IVP. Učebnice Fyzika 7/1 zahrnuje tato témata: Měření

Naše cena: 90 Kč

Skladem u dodavatele

Obecný přírodopis - učebnice pro praktické ZŠ

Autor: Skýbová Jana

publisher: Septima

3 / 5
Předprodej
Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů přírodopisu je zpracována podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělání, je určena žákům se specifickými vzdělávacími potřebami, konkrétně žákům s lehkým mentálním postižením. Jednotlivé materiály lze využít v kterémkoli ročníku druhého stupně základní školy, v souladu s příslušným ŠVP a IVP. Učebnice Obecný přírodopis obsahuje tyto

Naše cena: 90 Kč

Skladem 28. 2. 2022

Oděvní materiály pro odborná učiliště a praktické školy

publisher: Septima

2.9 / 5
Ucelená řada učebnic oboru šití oděvů pro střední odborné školy je určena studentům se specifickými potřebami, konkrétně studentům s lehkým mentálním postižením. Do této řady patří tituly: Oděvní materiály, Technologie šití oděvů a prádla a Technologie výroby oděvů. Učebnice obsahují učivo všech tří ročníků oboru. Cílem učebnice Oděvní materiály je seznámit studenty s textilními materiály a

Sleva 2 % z běžně ceny 100 Kč

Naše cena: 98 Kč

Skladem u dodavatele

Základy angličtiny 1 - MY WORLD pracovní sešit pro praktické ZŠ

Autor: Klímová Alena

publisher: Septima

2.8 / 5
Soubor zcela nových učebních materiálů je určen pro vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Cizí jazyk. Je zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělání a je určen žákům se specifickými vzdělávacími potřebami, konkrétně žákům s lehkým mentálním postižením. Zaměřuje se na osvojování si jednoduchých sdělení a základů pravidel komunikace v běžných

Naše cena: 75 Kč

Skladem u dodavatele

Pracovní sešit k nápravě vývojových poruch učení v českém jazyce I

publisher: Tobiáš

2.7 / 5
17 %
Určeno dětem 2. a 3. ročníků. Pracovní sešit nabízí velké množství materiálu ke zmírnění nebo k úplnému odstranění následků vývojových poruch učení. Je vhodnou pomůckou nejen při frontální práci ve specializovaných třídách, ale i při práci individuální, skupinové nebo při individuální logopedické péči.

Sleva 17 % z běžně ceny 125 Kč

Naše cena: 104 Kč

Skladem u dodavatele

Matematika 8 - pracovní sešit pro praktické ZŠ

Autor: Hamerník Pavel

publisher: Septima

2.5 / 5
Pracovní sešit slouží k procvičení učiva aritmetiky a geometrie v příslušném ročníku. Obsahuje dostatečné množství příkladů v přehledném uspořádání, popř. s nákresy, které usnadňují jejich pochopení. Poskytuje prostor na konstrukce geometrických útvarů. Platná schvalovací doložka MŠMT: Schválilo MŠMT č. j. 8775/2015 dne 27. 3. 2015 k zařazení do seznamu učebnic pro základní vzdělávání jako

Naše cena: 70 Kč

Skladem u dodavatele

Pracovní listy k učebnici Rýsování pro 9. ročník zvláštní školy

Autor: Švercl Josef

publisher: Klett

2 / 5
17 %
Doprovodné pracovní listy k učebnici pro osmé ročníky zvláštních škol.

Sleva 17 % z běžně ceny 69 Kč

Naše cena: 57 Kč

Skladem

Opožděný vývoj řeči: Dysfázie: metodika reedukace

Autor: Kutálková Dana

publisher: Septima

0 / 5
Soubor příruček, označených jako metodiky reedukace, je určen začínajícím pracovníkům v oboru, u nichž předpokládá určité odborné teoretické znalosti. Zahrnuje tyto tituly: Dyslalie, Opožděný vývoj řeči a dysfázie, Koktavost, Mutismus, Palatolalie a afázie. Do jedné příručky jsou z praktických důvodů spojeny metodiky opožděného vývoje řeči a dysfázie, protože na sebe navazují a úzce spolu

Sleva 2 % z běžně ceny 130 Kč

Naše cena: 128 Kč

Skladem u dodavatele

Mutismus - Metodika reedukace

Autor: Kutálková Dana

publisher: Septima

0 / 5
Příručka poskytuje komplexní pohled na mutismus: od prvního vyšetření a stanovení příčin až po metody reedukační práce s dítětem, resp. s jeho rodinou.

Naše cena: 75 Kč

Skladem u dodavatelePřihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí