Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Učebnice - Speciální, praktické ZŠ

Nejprodávanější v této kategorii

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Přírodopis - Biologie člověka (pracovní sešit)

publisher: Septima

0 / 5
Pracovní sešit umožňuje aktivní osvojování učiva, maximálně vychází ze zkušenosti žáků. Určeno pro základní školy praktické.

Sleva 5 % z běžně ceny 55 Kč

Naše cena: 52 Kč

Skladem

Matematika II - Pracovní sešit (3. díl)

publisher: Septima

0 / 5
Pro odborná učiliště a praktické školy. Pracovní sešit je nedílnou součástí učebnice Matematika II a slouží k procvičování probíraného učiva (1-100).

Sleva 6 % z běžně ceny 83 Kč

Naše cena: 78 Kč

Skladem u dodavatele

Přírodopis - Země, naše planeta učebnice pro praktické ZŠ

publisher: Septima

0 / 5
Učebnice plně odpovídá požadavkům RVP ZV - Přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Obsahuje tyto kapitoly: Geologické vědy - vědy o Zemi, Živá planeta Země, Nerosty, Horniny, Vznik a vývoj organismů na Zemi, Půdy, Počasí a podnebí na Zemi, Základy ekologie, Lidé a prostředí, Ochrana přírody. Rozšiřující učivo je označeno slabým podtiskem a na závěr každé kapitoly jsou

Sleva 6 % z běžně ceny 110 Kč

Naše cena: 103 Kč

Skladem u dodavatele

Přírodopis - Země, naše planeta (pracovní sešit)

publisher: Septima

0 / 5
Pracovní sešit umožňuje aktivní osvojování učiva, ilustrace v něm jsou černobílé. Určeno pro základní školy praktické.

Sleva 6 % z běžně ceny 50 Kč

Naše cena: 47 Kč

Skladem

Sbírka úloh z matematiky I

publisher: Septima

0 / 5
Sbírka obsahuje učivo 4. a 5. ročníku základní školy praktické.

Sleva 6 % z běžně ceny 77 Kč

Naše cena: 72 Kč

Skladem

Matematika pro 6. ročník (pracovní sešit)

publisher: Septima

0 / 5
Pracovní sešit je zaměřen na probírané učivo aritmetiky a geometrie. Příklady jsou doplněny černobílými ilustracemi. Určeno pro základní školy praktické.

Sleva 5 % z běžně ceny 55 Kč

Naše cena: 52 Kč

Skladem u dodavatele

Matematika pro 4. ročník (pracovní sešit)

publisher: Septima

0 / 5
Na učebnici navazuje pracovní sešit s množstvím rozmanitých cvičení a slovních úloh, určených k procvičování učiva matematiky 4. ročníku. Doplňující černobílé ilustrace žákům pomohou při zvládání jednotlivých úloh. Určeno pro základní školy praktické.

Sleva 6 % z běžně ceny 66 Kč

Naše cena: 62 Kč

Skladem u dodavatele

Čteme obrázky - komunikační systém tvořený návodnými kresbami - procesními schématy 2.díl

publisher: Nakladatelství PARTA

0 / 5
Učební pomůcka Čteme obrázky – komunikační systém tvořený návodnými kresbami – procesními schématy je 2. dílem volné řady pomůcek pro alternativní komunikaci. Obsahuje rovněž metodiku a doporučení pro výuku sociálního čtení s využitím procesních schémat. Procesní schémata jsou tvořena soubory zobrazených strukturovaných činností. Jsou především určena žákům s mentálním postižením různého stupně,

Sleva 5 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 209 Kč

Skladem u dodavatele

Počítání, 1. díl – učebnice počtů pro 7. a 8. ročník základní školy speciální

publisher: Nakladatelství PARTA

0 / 5
Učebnice vychází z učebních dokumentů pro ZŠ speciální. Je ilustrována Lubomírem Anlaufem. První část učebnice obsahuje látku: násobky čísla 10, sčítání typu 30 + 4, odčítání typu 24 – 1, manipulace s penězi, určování času – čtvrthodina, měření na centimetry, násobky čísla 2, určování času – třičtvrtěhodina, druhá část učebnice obsahuje látku: sčítání typu 48 + 40, odčítání typu 57 – 20, násobky

Sleva 5 % z běžně ceny 139 Kč

Naše cena: 132 Kč

Skladem u dodavatele

Přírodověda – pracovní sešit, 2. díl, pro 1. stupeň ZŠ a ZŠ praktické

publisher: Nakladatelství PARTA

0 / 5
Pracovní sešit navazuje na učebnici Přírodovědy, 2. díl, vychází z RVP pro základní vzdělávání – Přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Obsahuje různá praktická cvičení formou jednoduchých doplňovaček, otázek s alternativními odpověďmi, přiřazováním slov k obrázkům apod. Řada ilustrací nabízí žákům možnosti dokreslovat, spojovat, vybarvovat, a tím rozvíjet manuální

Sleva 5 % z běžně ceny 80 Kč

Naše cena: 76 Kč

Skladem u dodavatele

Základy angličtiny 1 - MY WORLD učebnice pro praktické ZŠ

publisher: Septima

0 / 5
Soubor zcela nových učebních materiálů je určen pro vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Cizí jazyk. Je zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělání a je určen žákům se specifickými vzdělávacími potřebami, konkrétně žákům s lehkým mentálním postižením. Zaměřuje se na osvojování si jednoduchých sdělení a základů pravidel komunikace v běžných

Sleva 6 % z běžně ceny 105 Kč

Naše cena: 99 Kč

Skladem u dodavatele

Integrované vzdělávání dětí se zrakovým postižením

publisher: Septima

0 / 5
Publikace rozebírá základní problémy zařazování zrakově postižených dětí do běžných škol. Seznamuje učitele se specifickými přístupy a metodami práce se zrakově postiženým dítětem, přináší poučení o nejdůležitějších speciálních pomůckách. Vysvětluje význam a možnosti spolupráce učitele se speciálně pedagogickými centry, připomíná i význam spolupráce s rodiči postižených dětí. Udělená schvalovací

Sleva 6 % z běžně ceny 77 Kč

Naše cena: 72 Kč

Skladem u dodavatele

Člověk ve společnosti učebnice občanské a rodinné výchovy pro 9. ročník základní školy pro sluchově…

publisher: Septima

0 / 5
Učebnice občanské a rodinné výchovy zahrnuje poměrně náročná témata: o mezinárodním společenství, o státoprávním uspořádání, o právech a povinnostech občanů, o etických normách, ale i témata praktická: jednání na úřadech, mezilidské vztahy, bezpečnost práce, zdravotní a sociální péče. Učebnice je zpracována podle příslušného RVP, obsahuje fotografie i názorné obrázky, které nakreslila Miroslava

Sleva 6 % z běžně ceny 176 Kč

Naše cena: 165 Kč

Skladem u dodavatele

Integrace sluchově postiženého dítěte v mateřské a základní škole

publisher: Septima

0 / 5
V příručce jsou vysvětleny základní předpoklady a podmínky pro školní integraci sluchově postižených, jsou zde rozebrány zásady, které musí učitel dodržovat při jejich výchově a vzdělávání. Učitel běžné školy najde v publikaci poučení o speciálních pomůckách a metodách péče o sluch a řeč ve výchovně vzdělávacím procesu. Autorky kladou důraz na spolupráci s odborníky v oboru reedukace sluchu a

Sleva 6 % z běžně ceny 72 Kč

Naše cena: 68 Kč

Skladem u dodavatele

Procvičování prostorové orientace u sluchově postižených dětí - tabulky

publisher: Septima

0 / 5
K příručkám, které se zabývají metodikou, jak připravit sluchově postižené dítě pro vstup do školy, popř. k integraci, patří: Psychomotorický vývoj, Výchova řeči, Reedukace sluchu, Rozvíjení zrakového vnímání a odezírání, Procvičování prostorové orientace, Příprava na čtení, Skloňování podstatných jmen. Pomůckou pro procvičování prostorové orientace je sada obrázků, na nichž si děti procvičí

Sleva 5 % z běžně ceny 55 Kč

Naše cena: 52 Kč

Skladem u dodavatele

Je nás pět: Cvičebnice počtů s omalovánkami - 2. sešit

publisher: Nakladatelství PARTA

0 / 5
Cvičebnice je určená žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, využitelná i pro žáky s těžším mentálním postižením a s kombinovanými vadami. Jejím prostřednictvím si děti vytvářejí elementární početní představy o množství a manipulují s čísly v oboru 1–5 na základě konkrétních situací, které jsou jim blízké z běžného života. Své schopnosti mohou uplatnit i děti s grafomotorickými obtížemi

Sleva 5 % z běžně ceny 104 Kč

Naše cena: 99 Kč

Skladem u dodavatele

Český jazyk 5 - pracovní sešit

publisher: Septima

0 / 5
18 % Předprodej
K upevňování učiva uvedeného v učebnici slouží zásobník pravopisných cvičení. Příklady a návody k procvičování slohu jsou taktéž obsahem pracovního sešitu. Cvičení doprovázejí černobílé ilustrace. Platná schvalovací doložka: MŠMT: Schválilo MŠMT č. j. MSMT-2696/2019 dne 18. března 2019 k zařazení do seznamu učebnic pro základní vzdělávání jako součást ucelené řady učebnic pro vzdělávací obor

Sleva 18 % z běžně ceny 50 Kč

Naše cena: 41 Kč

vyjde 17. 7. 2020AJ tituly SKY

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí