Registrace | Přihlášení


Učebnice - Speciální, praktické ZŠ - Božena Blažková

Filtrování

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Počítání, 1. díl – učebnice počtů pro 7. a 8. ročník základní školy speciální

Autor: Kolektiv autorů - Gundzová Zdeňka,Blažková Božena

publisher: Parta

0 / 5
Učebnice vychází z učebních dokumentů pro ZŠ speciální. Je ilustrována Lubomírem Anlaufem. První část učebnice obsahuje látku: násobky čísla 10, sčítání typu 30 + 4, odčítání typu 24 – 1, manipulace s penězi, určování času – čtvrthodina, měření na centimetry, násobky čísla 2, určování času – třičtvrtěhodina, druhá část učebnice obsahuje látku: sčítání typu 48 + 40, odčítání typu 57 – 20, násobky

Sleva 2 % z běžně ceny 139 Kč

Naše cena: 136 Kč

Skladem u dodavatele

Procvičujeme počítání – 3, pracovní listy pro 9. ročník ZŠ speciální

Autor: Kolektiv autorů - Blažková Božena,Gundzová Zdeňka

publisher: Parta

0 / 5

Naše cena: 119 Kč

Skladem

Počítání – 2. díl, učebnice počtů pro 9. a 10. ročník ZŠ speciální

Autor: Kolektiv autorů - Gundzová Zdeňka,Blažková Božena

publisher: Parta

0 / 5
Sleva
Učebnice navazuje na 1. díl Počítání. Vychází z učebních dokumentů pro ZŠ speciální. Je ilustrována Lubomírem Anlaufem. První část učebnice obsahuje látku: sčítání typu 45 + 23, odčítání typu 46 – 21, určování času – minuty, digitální čas, vážení a měření, geometrie – rozlišování geometrických tvarů (čtverec, trojúhelník, obdélník, kruh, válec, krychle, koule), rýsování úseček, měření na

Naše cena: 159 Kč

Skladem

Chodíme do školy 3 - spirála (pro speciální ZŠ)

Autor: Blažková Božena

publisher: Septima

0 / 5
Sleva
Ucelená řada učebnic pro vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je zpracována podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní školu speciální. Je určena žákům se specifickými vzdělávacími potřebami, konkrétně žákům se středně těžkým až těžkým mentálním postižením. Jednotlivé učebnice lze využít v kterémkoli ročníku prvního stupně základní školy speciální, v souladu s příslušným ŠVP a

Sleva 2 % z běžně ceny 140 Kč

Naše cena: 137 Kč

Skladem u dodavatele

Matematika II - Pracovní sešit 2 pro speciální ZŠ

Autor: Kolektiv autorů - Gundzová Zdeňka,Blažková Božena

publisher: Septima

0 / 5
Pracovní sešit je nedílnou součástí učebnice Matematika II a slouží k procvičování probíraného učiva (obor do 10). Ilustrace Danuše Plajnerové jsou černobílé. Platná schvalovací doložka MŠMT: Schválilo MŠMT č. j. MSMT 19277/2018 dne 3. srpna 2018 k zařazení do seznamu učebnic pro základní vzdělávání jako součást ucelené řady učebnic pro vzdělávací obor Matematika podle RVP pro obor vzdělání

Sleva 5 % z běžně ceny 95 Kč

Naše cena: 90 Kč

Skladem

Matematika II - Pracovní sešit 1 pro speciální ZŠ

Autor: Kolektiv autorů - Gundzová Zdeňka,Blažková Božena

publisher: Septima

0 / 5
Pracovní sešit je nedílnou součástí učebnice Matematika II a slouží k procvičování probíraného učiva (obor do 10). Ilustrace Danuše Plajnerové jsou černobílé. Platná schvalovací doložka MŠMT: Schválilo MŠMT č. j. MSMT 19277/2018 dne 3. srpna 2018 k zařazení do seznamu učebnic pro základní vzdělávání jako součást ucelené řady učebnic pro vzdělávací obor Matematika podle RVP pro obor vzdělání

Sleva 5 % z běžně ceny 95 Kč

Naše cena: 90 Kč

Skladem

Matematika I - Pracovní sešit 3 pro speciální ZŠ

Autor: Kolektiv autorů - Gundzová Zdeňka,Blažková Božena

publisher: Septima

0 / 5
Sleva
Pracovní sešit je nedílnou součástí učebnice Matematika I a slouží k procvičování probíraného učiva. Ilustrace Kristýny Vrané jsou černobílé. Platná schvalovací doložka MŠMT: Schválilo MŠMT č. j. MSMT-10605/2017 dne 1. června 2017 k zařazení do seznamu učebnic pro základní vzdělávání jako součást ucelené řady učebnic pro obor vzdělání Základní škola speciální – díl I, vzdělávací oblast

Naše cena: 89 Kč

Skladem u dodavatele

Matematika I - Pracovní sešit 2 pro speciální ZŠ

Autor: Kolektiv autorů - Gundzová Zdeňka,Blažková Božena

publisher: Septima

0 / 5
Pracovní sešit je nedílnou součástí učebnice Matematika I a slouží k procvičování probíraného učiva. Ilustrace Kristýny Vrané jsou černobílé. Platná schvalovací doložka MŠMT: Schválilo MŠMT č. j. MSMT-10605/2017 dne 1. června 2017 k zařazení do seznamu učebnic pro základní vzdělávání jako součást ucelené řady učebnic pro obor vzdělání Základní škola speciální – díl I, vzdělávací oblast

Sleva 5 % z běžně ceny 80 Kč

Naše cena: 76 Kč

Skladem

Matematika I - Pracovní sešit 1 pro speciální ZŠ

Autor: Kolektiv autorů - Gundzová Zdeňka,Blažková Božena

publisher: Septima

0 / 5
Pracovní sešit je nedílnou součástí učebnice Matematika I a slouží k procvičování probíraného učiva. Ilustrace Kristýny Vrané jsou černobílé. Platná schvalovací doložka MŠMT: Schválilo MŠMT č. j. MSMT-10605/2017 dne 1. června 2017 k zařazení do seznamu učebnic pro základní vzdělávání jako součást ucelené řady učebnic pro obor vzdělání Základní škola speciální – díl I, vzdělávací oblast

Sleva 5 % z běžně ceny 80 Kč

Naše cena: 76 Kč

Skladem

Chodíme do školy 2 - spirála (pro speciální ZŠ)

Autor: Blažková Božena

publisher: Septima

0 / 5
Sleva
Ucelená řada učebnic pro vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je zpracována podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní školu speciální. Je určena žákům se specifickými vzdělávacími potřebami, konkrétně žákům se středně těžkým až těžkým mentálním postižením. Jednotlivé učebnice lze využít v kterémkoli ročníku prvního stupně základní školy speciální, v souladu s příslušným ŠVP a IVP. V

Sleva 2 % z běžně ceny 140 Kč

Naše cena: 137 Kč

Skladem u dodavatele

Chodíme do školy 1 - spirála (pro speciální ZŠ)

Autor: Blažková Božena

publisher: Septima

0 / 5
Ucelená řada učebnic pro vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je zpracována podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní školu speciální. Je určena žákům se specifickými vzdělávacími potřebami, konkrétně žákům se středně těžkým až těžkým mentálním postižením. Jednotlivé učebnice lze využít v kterémkoli ročníku prvního stupně základní školy speciální, v souladu s příslušným ŠVP a

Sleva 2 % z běžně ceny 140 Kč

Naše cena: 137 Kč

Skladem u dodavatele

Matematika pro 2. stupeň ZŠ speciální, 2. pracovní sešit (pro 8. ročník)

Autor: Blažková Božena

publisher: Parta

0 / 5
Pracovní sešit slouží k procvičování učiva z druhé části učebnice – písemné sčítání v oboru do 100, písemné odčítání v oboru do 100, manipulace s penězi v oboru do 100, násobky čísla 10, určování času (čtvrthodina), vážení na gramy, odměřování na litry a půllitry, geometrie – rovinné útvary (kruh, čtverec, obdélník, trojúhelník), určování času (třičtvrtěhodiny).

Sleva 3 % z běžně ceny 119 Kč

Naše cena: 115 Kč

Skladem u dodavatele

Matematika pro 2. stupeň ZŠ speciální, 1. pracovní sešit (pro 7. ročník)

Autor: Blažková Božena

publisher: Parta

0 / 5
Pracovní sešit slouží k procvičování učiva z první části učebnice – sčítání typu 23+5 v oboru do 100, odčítání typu 35-2 v oboru do 100, manipulace s penězi v oboru do 100, práce s tabulkou a číselnou osou, určování času (hodiny, půlhodiny), vážení na kg, měření na metry a centimetry, geometrie (přímky, polopřímky, úsečky).

Sleva 3 % z běžně ceny 119 Kč

Naše cena: 115 Kč

Skladem u dodavatele

Matematika pro 2. stupeň ZŠ speciální, 1. díl učebnice (pro 7. a 8. ročník)

Autor: Blažková Božena

publisher: Parta

0 / 5
Vychází z RVP pro obor vzdělání ZŠ speciální, vzdělávací oblast Matematika a její aplikace, vzdělávací obor Matematika. První část učebnice (7. ročník) obsahuje sčítání typu 23+5 v oboru do 100, odčítání typu 35-2 v oboru do 100, manipulaci s penězi v oboru do 100, práci s tabulkou a číselnou osou, určování času (hodiny, půlhodiny), vážení na kg, měření na metry a centimetry, geometrii (přímky,

Sleva 2 % z běžně ceny 179 Kč

Naše cena: 175 Kč

Skladem u dodavatele

Procvičujeme počítání 4 - Pracovní listy pro 10. ročník ZŠ speciální

Autor: Kolektiv autorů - Blažková Božena,Gundzová Zdeňka

publisher: Parta

0 / 5
Pracovní listy obsahují látku: počítání po stovkách do tisíce, vážení na tuny, dopisní známky (zohledněna byla změna poštovních tarifů), měření vzdáleností v kilometrech, užívání budíku, odměřování na hektolitry, geometrie – rýsování kružnice, trojúhelníku, čtverce, obdélníku. Volné listy umožňují lepší organizaci výuky a větší soustředění žáků na zadaný úkol. Pracovní sešit je ilustrován

Naše cena: 119 Kč

Skladem50 % sleva skyscraper

Přihlášení uživatele