Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Biologie pro střední školy

Nejprodávanější v této kategorii

Biologie člověka 1

Autor: E. Kočárek

publisher: Scientia

3.8 / 5
25 %
Učebnicí Biologie člověka pokračuje úspěšná edice učebnic biologie pro gymnázia, pro kterou je charakteristický košatě strukturovaný text (motivační minieseje na úvod, základní text výkladu, pasáže z historie oboru, perličky, rozšiřující výklad, přehled klíčových pojmů a bohatý barevný ilustrační materiál. somatologie,antropologie,fyziologie,imunologie pro SŠ, VOŠ i základ pro VŠ

Sleva 25 % z běžně ceny 397 Kč

Naše cena: 298 Kč

Skladem u dodavatele

Genetika pro gymnázia

Autor: Jan Šmarda

publisher: Fortuna

3.2 / 5
23 %
Nejen ti, kteří budou studovat na přírodovědeckých nebo lékařských fakultách, ale všichni vzdělaní středoškoláci se budou stále častěji setkávat s pojmy z genetiky. V souladu s tímto dynamicky se rozvíjejícím vědním oborem je aktuálně zpracována i tato učebnice. Výklad učiva daného učebními osnovami autor rozdělil do tří oddílů s názvy Rozmnožování a dědičnost, Klasická genetika a

Sleva 23 % z běžně ceny 159 Kč

Naše cena: 122 Kč

Skladem u dodavatele

Biologie člověka pro gymnázia (5. vydání)

Autor: Kolektiv autorů - Michal Hruška, Ivan Novotný

publisher: Fortuna

3.8 / 5
23 %
Koncepce učiva představuje lidský organismus jako funkční a fungující celek.

Sleva 23 % z běžně ceny 179 Kč

Naše cena: 138 Kč

Skladem u dodavatele

Biologie pro gymnázia (11. vydání)

Autor: Kolektiv autorů - Jan Jelínek, Vladimír Zicháček

publisher: Nakladatelství Olomouc

4 / 5
21 %
Jedenácté souhrnné vydání středoškolské učebnice zahrnující kapitoly: „Biologie prokaryot, nižších a vyšších rostlin,hub“, „Biologie živočichů“, „Biologie člověka“, „Úvod do obecné genetiky“, „Vybrané kapitoly z obecné biologie“, „Praktická část“; navazuje na desáté vydání této oblíbené učebnice.Učebnice prošla recenzním řízením MŠMT a obdržela schvalovací doložku jako doporučená středoškolská

Sleva 21 % z běžně ceny 605 Kč

Naše cena: 478 Kč

Skladem

Biologie člověka 2

Autor: E. Kočárek

publisher: Scientia

3.9 / 5
25 %
Kniha Biologie člověka 2 byla koncipována jednak jako praktický doplněk k učebnici, který by měl především usnadnit studentům přípravu na výuku a posléze na přijímací zkoušky na vysoké nebo vyšší odborné školy (pasážemi souhrnného textu ke všem tematickým celkům probíraným v učebnici), a jednak zařazením pasáží týkajících se ochrany zdraví je kniha určena všem středoškolákům bez rozdílu. Budoucí

Sleva 25 % z běžně ceny 271 Kč

Naše cena: 203 Kč

Skladem u dodavatele

Biologie – 2050 testových otázek a odpovědí

Autor: Kolektiv autorů - Chalupová Vlastimila,Bičík Vítězslav,Kincl Lubomír

publisher: RUBICO

0 / 5
19 %
Již čtvrté vydání nejucelenějšího souboru testových otázek.Testy pokrývající celé učivo středoškolské biologie jsou přehledně uspořádané v sedmi kapitolách: Vznik a vývoj planety Země, Botanika, Zoologie, Biologie člověka, Obecná biologie, Genetika, Obecná ekologie a ochrana přírody. Publikace je určena k přípravě studentů k přijímacím zkouškám na vysoké školy a ke zkvalitnění výuky středoškolské

Sleva 19 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 161 Kč

Skladem u dodavatele

Nový přehled biologie

Autor: Stanislav Rosypal

publisher: Scientia

3.5 / 5
13 %
Trojí vydání titulu Přehled biologie během 11 let svědčilo o nesporném zájmu veřejnosti o tento typ knihy. Protože ve čtvrtém vydání by bylo možné text pouze drobně upravovat a nepatrně doplňovat o moderní poznatky, popř. odstraňovat nedostatky v tvrzeních, rozhodli jsme se předložit nově koncipovaný přehled oživený výkladem nových spoluautorů, znovu jej celý pečlivě lektorovat, vše v souladu a s

Sleva 13 % z běžně ceny 980 Kč

Naše cena: 853 Kč

Skladem

Odmaturuj! z biologie – druhé, přepracované vydání - kompletní přehled středoškolského učiva…

publisher: Didaktis

4.1 / 5
Odmaturuj! z biologie představuje druhé, přepracované vydání známého titulu z edice Odmaturuj. Jedná se o první titul z nové řady revidovaných vydání. Titul je zpracován dle RVP pro gymnaziální vzdělávání. Je vhodným pomocníkem v přípravě na maturitní zkoušku, ale také na přijímací zkoušky na vysoké školy (studium medicíny, přírodovědných oborů či oborů týkajících se ekologie a ochrany přírody

Sleva 10 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 224 Kč

Skladem

Biologie buněk

Autor: Radka Závodská

publisher: Scientia

4.2 / 5
15 %
Učebnice buněčné biologie je určena širokému okruhu středoškolských studentů. Zahrnuje 14 kapitol s problematikou biologie buněk, bakterií, sinic, archeí a virů. První kapitola pojednává o uspořádání života na Zemi, kapitoly 2–5 se zabývají chemickým složením a stavbou buněk. Následující kapitoly jsou věnovány procesům, jako je příjem a výdej látek buňkou (kapitola 6), rozmnožování buněk

Sleva 15 % z běžně ceny 331 Kč

Naše cena: 281 Kč

Skladem

Obecná biologie

Autor: Lenka Chalupová

publisher: Olomouc

5 / 5
29 %
Máte před sebou učebnici, která je zaměřena na otázky biologické evoluce, biologie buňky a genetiky. Zahrnuje tedy jen výsek středoškolského učiva biologie. Obsah učebnice je v souladu s osnovami výuky biologie na gymnáziích, ale obsahuje pouze výběr kapitol obecné biologie. Vznikla především proto, aby vám pomohla prohloubit a rozšířit vaše znalosti středoškolského učiva tam, kde se biologické

Sleva 29 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 156 Kč

Skladem

Biologie živočichů pro gymnázia

Autor: Jaroslav Smrž

publisher: Fortuna

4.3 / 5
23 %
Učebnice představuje přehled biologie živočichů a heterotrofních prvoků, vychází z jejich srovnávací a funkční anatomie, fyziologie, biologie, ekologie a etologie. Jsou nastíněny i aspekty fylogenetické

Sleva 23 % z běžně ceny 169 Kč

Naše cena: 130 Kč

Skladem

Obecná biologie

Autor: Václav Kubišta

publisher: Fortuna

4.5 / 5
23 %
Ucelenou řadu učebnic biologie tvoří soubor šesti publikací nazvaných podle tematických okruhů učiva daného platnými osnovami pro gymnázia. Učebnice mají schvalovací doložky MŠMT ČR.

Sleva 23 % z běžně ceny 113 Kč

Naše cena: 87 Kč

Skladem

Biologie rostlin pro gymnázia

Autor: Jan Kincl

publisher: Fortuna

2.7 / 5
23 %
Ucelenou řadu učebnic biologie tvoří soubor šesti publikací nazvaných podle tematických okruhů učiva daného platnými osnovami pro gymnázia. Učebnice mají schvalovací doložky MŠMT ČR.

Sleva 23 % z běžně ceny 179 Kč

Naše cena: 138 Kč

Skladem

Anatomie těla v pohybu

Autor: Theodore Dimon

publisher: PRAGMA

0 / 5
20 %
Tento ucelený soubor přednášek se zaměřením na kosti, svaly a klouby lidského těla, a to nejen z hlediska jejich morfologie a struktury, ale především z hlediska jejich funkcí a vzájemného funkčního propojení, seznamuje čtenáře se základním anatomickým názvoslovím. Každá kapitola je doplněna přehlednými ilustracemi souvisejícími s daným tématem. Kniha je určena především studentům, jejichž

Sleva 20 % z běžně ceny 259 Kč

Naše cena: 207 Kč

Skladem

Zoologie

Autor: Miroslav Papáček

publisher: Scientia

4.4 / 5
23 %
Důraz je kladen především na moderní zoologický systém, spolu s ním jsou však zařazeny i poznatky z obecné zoologie, ekologie a etologie. Tyto pasáže jsou použitelné i ve 3. ročníku, případně v rámci nepovinného předmětu cvičení z biologie či ve volitelných seminářích. Protože je učebnice koncipována poměrně široce, rozlišují autoři pomocí odlišného typu písma tři různé stupně náročnosti poznatků

Sleva 23 % z běžně ceny 285 Kč

Naše cena: 219 Kč

Skladem

Biologie v kostce pro SŠ

Autor: Kolektiv autorů - Hana Hančová, Marie Vlková

publisher: Fragment

3.2 / 5
23 %
Přepracované a aktualizované vydání populární doplňkové učebnice pro střední školy v novém praktickém formátu.

Sleva 23 % z běžně ceny 179 Kč

Naše cena: 138 Kč

Skladem

Ekologie pro gymnázia

Autor: Jiří Šlégl

publisher: Fortuna

5 / 5
23 %
V první části učebnice se autoři zaměřili na vysvětlení klasických i nových ekologických termínů. Druhá část se zabývá vlivem člověka na životní prostředí. Učebnice obsahuje i vlastní názory autorů na řešení problémů životního prostředí. V závěru pak autoři uvádějí příklady chráněných oblastí světa i České republiky.

Sleva 23 % z běžně ceny 179 Kč

Naše cena: 138 Kč

Skladem

Plakát - Sladkovodní ryby střední Evropy

publisher: Scientia

5 / 5
Pro všechny začínající rybáře nepostradatelná pomůcka. Z němčiny přeložil R. Synek.

Sleva 9 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 90 Kč

Skladem u dodavatele

Plakát - Užitkové rostliny - zemědělské plodiny

publisher: Scientia

4.7 / 5
Znalost kulturních rostlin, co všechno pěstujeme na zahrádkách i na polích, je potřebná od školního věku. Z němčiny přeložil R. Synek.

Sleva 9 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 90 Kč

Skladem u dodavatele

Souhrn biologie člověka

publisher: Holman

5 / 5
16 %
přehledný, koncentrovaný souhrn učiva pro SŠ

Sleva 16 % z běžně ceny 79 Kč

Naše cena: 66 Kč

Skladem u dodavatele

Tabulka - zoologie

Autor: Kolektiv autorů - Antonín Konětopský, Růžena Gošová

publisher: MC Nakladatelství

5 / 5
17 %
Je určena žákům a studentům přírodopisu. Zobrazuje přehled živé přírody - říši zoologie, členěnou na podříši, skupinu, kmen, podkmen, třídu, podtřídu, řád, druh. Názorné uspořádání s ilustracemi pomůže lépe pochopit systém uspořádání říše živočichů. Tabulka usnadní úspěšně zvládnout učivo přírodopisu, opakování a přípravu ke zkouškám.

Sleva 17 % z běžně ceny 24 Kč

Naše cena: 20 Kč

Skladem

Atlas biologie člověka - kniha

Autor: Kolektiv autorů - Stanislav Trojan, Michal Schrieber

publisher: Scientia

3.7 / 5
23 %
Publikace byla oceněna titulem Nejkrásnější česká kniha roku 2003 v kategorii učebnic. Je celobarevná, bohatě ilustrovaná a obsahuje informace o stavbě a funkcích lidského těla v rozsahu mírně převyšujícím středoškolské učivo. Je tedy vhodná nejen pro studenty a pedagogy na středních zdravotnických a pedagogických školách a na gymnáziích, ale také jako materiál pro přípravu k přijímacím zkouškám

Sleva 23 % z běžně ceny 326 Kč

Naše cena: 251 Kč

Skladem

Botanika

Autor: Kubát Karel

publisher: Scientia

4.4 / 5
25 %
Jedna z reprezentativní řady učebnic biologie pro studenty středních škol. Představuje obdobně jako Zoologie náročnější typ učebnice s bohatou faktografickou náplní. Fakta jsou dobře uspořádána a jednotlivé úrovně náročnosti textu jsou koncepčně a graficky zřetelně odlišeny. Svojí obsahovou i formální přesností text dokládá hluboké znalosti autorů v daných oborech a zejména v systematických,

Sleva 25 % z běžně ceny 353 Kč

Naše cena: 265 Kč

Skladem

Kostra člověka

Autor: Kolektiv autorů - Petr Kupka,Kolektiv

publisher: Kupka

3 / 5
21 %
Detailní anatomické nákresy kosterní soustavy člověka. Pomůcka vhodná pro studenty základních i středních škol. Titul obsahuje základní členění kostry člověka.

Sleva 21 % z běžně ceny 29 Kč

Naše cena: 23 Kč

SklademPřihlášení uživatele

Vanek branding Vanek branding