Registrace | Přihlášení


Biologie pro střední školy

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Biologie pro gymnázia

Autor: Vladimír Zicháček

publisher: Nakladatelství Olomouc

4 / 5
27 %
Jedenácté souhrnné vydání středoškolské učebnice zahrnující kapitoly: „Biologie prokaryot, nižších a vyšších rostlin,hub“, „Biologie živočichů“, „Biologie člověka“, „Úvod do obecné genetiky“, „Vybrané kapitoly z obecné biologie“, „Praktická část“; navazuje na desáté vydání této oblíbené učebnice.Učebnice prošla recenzním řízením MŠMT a obdržela schvalovací doložku jako doporučená středoškolská

Sleva 27 % z běžně ceny 749 Kč

Naše cena: 547 Kč

Skladem

Nový přehled biologie

Autor: Stanislav Rosypal

publisher: Scientia

3.6 / 5
19 %
Trojí vydání titulu Přehled biologie během 11 let svědčilo o nesporném zájmu veřejnosti o tento typ knihy. Protože ve čtvrtém vydání by bylo možné text pouze drobně upravovat a nepatrně doplňovat o moderní poznatky, popř. odstraňovat nedostatky v tvrzeních, rozhodli jsme se předložit nově koncipovaný přehled oživený výkladem nových spoluautorů, znovu jej celý pečlivě lektorovat, vše v souladu a s

Sleva 19 % z běžně ceny 980 Kč

Naše cena: 794 Kč

Skladem

Biologie člověka 1

Autor: Eduard Kočárek

publisher: Scientia

3.9 / 5
19 %
Učebnicí Biologie člověka pokračuje úspěšná edice učebnic biologie pro gymnázia, pro kterou je charakteristický košatě strukturovaný text (motivační minieseje na úvod, základní text výkladu, pasáže z historie oboru, perličky, rozšiřující výklad, přehled klíčových pojmů a bohatý barevný ilustrační materiál. somatologie,antropologie,fyziologie,imunologie pro SŠ, VOŠ i základ pro VŠ

Sleva 19 % z běžně ceny 397 Kč

Naše cena: 322 Kč

Skladem

Odmaturuj! z biologie - kompletní přehled středoškolského učiva biologie

Autor: kolektiv autorů

publisher: Didaktis

4.1 / 5
Odmaturuj! z biologie představuje druhé, přepracované vydání známého titulu z edice Odmaturuj. Jedná se o první titul z nové řady revidovaných vydání. Titul je zpracován dle RVP pro gymnaziální vzdělávání. Je vhodným pomocníkem v přípravě na maturitní zkoušku, ale také na přijímací zkoušky na vysoké školy (studium medicíny, přírodovědných oborů či oborů týkajících se ekologie a ochrany přírody

Sleva 4 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 239 Kč

Skladem

Biologie buněk

Autor: Radka Závodská

publisher: Scientia

4.1 / 5
19 %
Učebnice buněčné biologie je určena širokému okruhu středoškolských studentů. Zahrnuje 14 kapitol s problematikou biologie buněk, bakterií, sinic, archeí a virů. První kapitola pojednává o uspořádání života na Zemi, kapitoly 2–5 se zabývají chemickým složením a stavbou buněk. Následující kapitoly jsou věnovány procesům, jako je příjem a výdej látek buňkou (kapitola 6), rozmnožování buněk

Sleva 19 % z běžně ceny 331 Kč

Naše cena: 268 Kč

Skladem u dodavatele

Biologie člověka 2

Autor: Eduard Kočárek

publisher: Scientia

4.1 / 5
19 %
Kniha Biologie člověka 2 byla koncipována jednak jako praktický doplněk k učebnici, který by měl především usnadnit studentům přípravu na výuku a posléze na přijímací zkoušky na vysoké nebo vyšší odborné školy (pasážemi souhrnného textu ke všem tematickým celkům probíraným v učebnici), a jednak zařazením pasáží týkajících se ochrany zdraví je kniha určena všem středoškolákům bez rozdílu. Budoucí

Sleva 19 % z běžně ceny 271 Kč

Naše cena: 220 Kč

Skladem

Biologie člověka pro gymnázia

Autor: Kolektiv autorů - Michal Hruška,Ivan Novotný

publisher: Fortuna

4 / 5
16 %
Koncepce učiva představuje lidský organismus jako funkčnía fungující celek.

Sleva 16 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 168 Kč

Skladem

Botanika

Autor: Karel Kubát

publisher: Scientia

4.3 / 5
19 %
Jedna z reprezentativní řady učebnic biologie pro studenty středních škol. Představuje obdobně jako Zoologie náročnější typ učebnice s bohatou faktografickou náplní. Fakta jsou dobře uspořádána a jednotlivé úrovně náročnosti textu jsou koncepčně a graficky zřetelně odlišeny. Nedílnou součást knihy tvoří rozsáhlý ilustrační materiál.

Sleva 19 % z běžně ceny 353 Kč

Naše cena: 286 Kč

Skladem u dodavatele

Zoologie

Autor: Miroslav Papáček

publisher: Scientia

4 / 5
19 %
Učebnice pro 2. ročník gymnázia, zpracovaná na vysoké odborné úrovni, přináší zevrubné informace o všech hlavních aspektech biologie živočichů. Důraz je kladen především na moderní zoologický systém, spolu s ním jsou však zařazeny i poznatky z obecné zoologie, ekologie a etologie. Tyto pasáže jsou použitelné i ve 3. ročníku, případně v rámci nepovinného předmětu cvičení z biologie či ve

Sleva 19 % z běžně ceny 285 Kč

Naše cena: 231 Kč

Skladem

Atlas biologie člověka - kniha

Autor: Kolektiv autorů - Michal Schrieber,Stanislav Trojan

publisher: Scientia

3.8 / 5
19 %
Publikace byla oceněna titulem Nejkrásnější česká kniha roku 2003 v kategorii učebnic. Je celobarevná, bohatě ilustrovaná a obsahuje informace o stavbě a funkcích lidského těla v rozsahu mírně převyšujícím středoškolské učivo. Je tedy vhodná nejen pro studenty a pedagogy na středních zdravotnických a pedagogických školách a na gymnáziích, ale také jako materiál pro přípravu k přijímacím zkouškám

Sleva 19 % z běžně ceny 326 Kč

Naše cena: 264 Kč

Skladem

SOUHRN BIOLOGIE ČLOVĚKA pro SŠ A4

publisher: Holman

5 / 5
24 %
Učební látka v koncentrované podobě vhodná pro opakování. Doplněno grafickými nákresy. Přehledné členění, grafická úprava a volba barev umožňuje rychlou orientaci v textu a snadnější zapamatování.

Sleva 24 % z běžně ceny 79 Kč

Naše cena: 60 Kč

Skladem

Obecná biologie

Autor: Václav Kubišta

publisher: Fortuna

4.4 / 5
16 %
Jde o úvodní text pro středoškolskou biologii. Učivo je zde koncipováno s důrazem na vztahy a souvislosti. Text je rozdělen na tři tematické celky – Život a jeho poznávání, Prokaryotní organismy, Eukariotní buňka.

Sleva 16 % z běžně ceny 126 Kč

Naše cena: 106 Kč

Skladem

Ekologie pro gymnázia

Autor: Jiří Šlégl

publisher: Fortuna

4 / 5
16 %
V první části učebnice se autoři zaměřili na vysvětlení klasických i nových ekologických termínů. Druhá část se zabývá vlivem člověka na životní prostředí. Učebnice obsahuje i vlastní názory autorů na řešení problémů životního prostředí. V závěru pak autoři uvádějí příklady chráněných oblastí světa i České republiky.

Sleva 16 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 168 Kč

Skladem

Biologie živočichů pro gymnázia

Autor: Jaroslav Smrž

publisher: Fortuna

4.5 / 5
16 %
Učebnice představuje přehled biologie živočichů a heterotrofních prvoků, vychází z jejich srovnávací a funkční anatomie, fyziologie, biologie, ekologie a etologie. Jsou nastíněny i aspekty fylogenetické

Sleva 16 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 168 Kč

Skladem

Základy přírodovědného vzdělávání pro SOŠ a SOU – ekologie a životní prostředí

Autor: Kolektiv autorů - Pavel Červinka,Svatava Janoušková

publisher: Fortuna

5 / 5
16 %
Učebnice je zpracována v souladu s rámcovými vzdělávacími programy SOŠ a SOU. Má tištěnou a elektronickou část. V tištěné části (v rozsahu 48 stran formátu B5) je výklad a zadání úloh pro elementární úroveň výuky ekologie a ochrany životního prostředí. Přiložené CD obsahuje druhou část publikace ve formátu PDF. Elektronická kniha má následující části: rozšiřující texty, otázky a úlohy (včetně

Sleva 16 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 126 Kč

Skladem

Biologie v kostce pro SŠ

Autor: Kolektiv autorů - Hana Hančová,Pavel Kantorek,Marie Vlková

publisher: Fragment

3.3 / 5
23 %
Přepracované a aktualizované vydání populární doplňkové učebnice pro střední školy v novém praktickém formátu. Učebnice shrnuje přehledně to podstatné, co student střední školy potřebuje nejen při přípravě k maturitě, ale během celého studia na střední škole. Publikace pokrývá veškeré obory biologie, od obecné biologie přes botaniku, zoologii, biologii člověka až ke genetice.

Sleva 23 % z běžně ceny 229 Kč

Naše cena: 176 Kč

Skladem

Genetika pro gymnázia

Autor: Jan Šmarda

publisher: Fortuna

3.8 / 5
16 %
Nejen ti, kteří budou studovat na přírodovědeckých nebo lékařských fakultách, ale všichni vzdělaní středoškoláci se budou stále častěji setkávat s pojmy z genetiky. V souladu s tímto dynamicky se rozvíjejícím vědním oborem je aktuálně zpracována i tato učebnice. Text je psán srozumitelně a je doplněn mnoha obrázky a schématy.

Sleva 16 % z běžně ceny 179 Kč

Naše cena: 150 Kč

Skladem u dodavatele

Obecná biologie

Autor: Lenka Chalupová

publisher: Olomouc

3.7 / 5
23 % Předprodej
Máte před sebou učebnici, která je zaměřena na otázky biologické evoluce, biologie buňky a genetiky. Zahrnuje tedy jen výsek středoškolského učiva biologie. Obsah učebnice je v souladu s osnovami výuky biologie na gymnáziích, ale obsahuje pouze výběr kapitol obecné biologie. Vznikla především proto, aby vám pomohla prohloubit a rozšířit vaše znalosti středoškolského učiva tam, kde se biologické

Sleva 23 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 169 Kč

vyjde 1. 3. 2021

Biologie rostlin pro gymnázia

Autor: Jan Kincl

publisher: Fortuna

2.8 / 5
16 %
Text je rozdělen do kapitol: Stavba rostlinné buňky, Stavba a funkce rostlinných orgánů, Systém a evoluce rostlin, Systém a evoluce hub. Nechybí ani problematika geneticky modifikovaných rostlin. Názornost zvyšují obrázky, grafy a tabulky

Sleva 16 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 168 Kč

Skladem

Kostra člověka

Autor: Kolektiv autorů - Petr kolektiv autorů, Kupka

publisher: Kupka

3 / 5
28 %
Detailní anatomické nákresy kosterní soustavy člověka. Pomůcka vhodná pro studenty základních i středních škol. Titul obsahuje základní členění kostry člověka. Vhodný doplněk k přehledu přírodopisu. Ilustrace Tereza Budilová .

Sleva 28 % z běžně ceny 29 Kč

Naše cena: 21 Kč

SklademPřihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí