Registrace | Přihlášení


Biologie pro střední školy

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Biologie člověka 1

Autor: Kočárek Eduard

publisher: Scientia

4 / 5
Učebnicí Biologie člověka pokračuje úspěšná edice učebnic biologie pro gymnázia, pro kterou je charakteristický košatě strukturovaný text (motivační minieseje na úvod, základní text výkladu, pasáže z historie oboru, perličky, rozšiřující výklad, přehled klíčových pojmů a bohatý barevný ilustrační materiál. somatologie,antropologie,fyziologie,imunologie pro SŠ, VOŠ i základ pro VŠ

Sleva 5 % z běžně ceny 457 Kč

Naše cena: 434 Kč

Skladem

Biologie buněk

Autor: Závodská Radka

publisher: Scientia

4.1 / 5
Učebnice buněčné biologie je určena širokému okruhu středoškolských studentů. Zahrnuje 14 kapitol s problematikou biologie buněk, bakterií, sinic, archeí a virů. První kapitola pojednává o uspořádání života na Zemi, kapitoly 2–5 se zabývají chemickým složením a stavbou buněk. Následující kapitoly jsou věnovány procesům, jako je příjem a výdej látek buňkou (kapitola 6), rozmnožování buněk

Sleva 2 % z běžně ceny 381 Kč

Naše cena: 374 Kč

Skladem

Odmaturuj! z biologie

Autor: kolektiv autorů

publisher: Didaktis

4 / 5
Sleva
Odmaturuj! z biologie představuje druhé, přepracované vydání známého titulu z edice Odmaturuj. Jedná se o první titul z nové řady revidovaných vydání. Titul je zpracován dle RVP pro gymnaziální vzdělávání. Je vhodným pomocníkem v přípravě na maturitní zkoušku, ale také na přijímací zkoušky na vysoké školy (studium medicíny, přírodovědných oborů či oborů týkajících se ekologie a ochrany přírody

Sleva 8 % z běžně ceny 279 Kč

Naše cena: 258 Kč

Skladem

Nový přehled biologie

Autor: Rosypal Stanislav

publisher: Scientia

3.6 / 5
Trojí vydání titulu Přehled biologie během 11 let svědčilo o nesporném zájmu veřejnosti o tento typ knihy. Protože ve čtvrtém vydání by bylo možné text pouze drobně upravovat a nepatrně doplňovat o moderní poznatky, popř. odstraňovat nedostatky v tvrzeních, rozhodli jsme se předložit nově koncipovaný přehled oživený výkladem nových spoluautorů, znovu jej celý pečlivě lektorovat, vše v souladu a s

Sleva 3 % z běžně ceny 1 127 Kč

Naše cena: 1 090 Kč

Skladem

Atlas biologie člověka - kniha

Autor: Kolektiv autorů - Trojan Stanislav,Schrieber Michal

publisher: Scientia

3.8 / 5
13 %
Publikace byla oceněna titulem Nejkrásnější česká kniha roku 2003 v kategorii učebnic. Je celobarevná, bohatě ilustrovaná a obsahuje informace o stavbě a funkcích lidského těla v rozsahu mírně převyšujícím středoškolské učivo. Je tedy vhodná nejen pro studenty a pedagogy na středních zdravotnických a pedagogických školách a na gymnáziích, ale také jako materiál pro přípravu k přijímacím zkouškám

Sleva 13 % z běžně ceny 375 Kč

Naše cena: 326 Kč

Skladem

Biologie člověka 2

Autor: Kočárek Eduard

publisher: Scientia

4.1 / 5
17 % Sleva
Kniha Biologie člověka 2 byla koncipována jednak jako praktický doplněk k učebnici, který by měl především usnadnit studentům přípravu na výuku a posléze na přijímací zkoušky na vysoké nebo vyšší odborné školy (pasážemi souhrnného textu ke všem tematickým celkům probíraným v učebnici), a jednak zařazením pasáží týkajících se ochrany zdraví je kniha určena všem středoškolákům bez rozdílu. Budoucí

Sleva 17 % z běžně ceny 312 Kč

Naše cena: 259 Kč

Skladem

Zoologie

Autor: Papáček Miroslav

publisher: Scientia

4 / 5
22 %
Učebnice pro 2. ročník gymnázia, zpracovaná na vysoké odborné úrovni, přináší zevrubné informace o všech hlavních aspektech biologie živočichů. Důraz je kladen především na moderní zoologický systém, spolu s ním jsou však zařazeny i poznatky z obecné zoologie, ekologie a etologie. Tyto pasáže jsou použitelné i ve 3. ročníku, případně v rámci nepovinného předmětu cvičení z biologie či ve

Sleva 22 % z běžně ceny 328 Kč

Naše cena: 255 Kč

Skladem

Botanika

Autor: Kubát Karel

publisher: Scientia

4.2 / 5
11 %
Jedna z reprezentativní řady učebnic biologie pro studenty středních škol. Představuje obdobně jako Zoologie náročnější typ učebnice s bohatou faktografickou náplní. Fakta jsou dobře uspořádána a jednotlivé úrovně náročnosti textu jsou koncepčně a graficky zřetelně odlišeny. Nedílnou součást knihy tvoří rozsáhlý ilustrační materiál.

Sleva 11 % z běžně ceny 406 Kč

Naše cena: 363 Kč

Skladem

Základy přírodovědného vzdělávání pro SOŠ a SOU – ekologie a životní prostředí

Autor: Kolektiv autorů - Červinka Pavel,Janoušková Svatava

publisher: Fortuna

5 / 5
Učebnice je zpracována v souladu s rámcovými vzdělávacími programy SOŠ a SOU. Má tištěnou a elektronickou část. V tištěné části (v rozsahu 48 stran formátu B5) je výklad a zadání úloh pro elementární úroveň výuky ekologie a ochrany životního prostředí. Přiložené CD obsahuje druhou část publikace ve formátu PDF. Elektronická kniha má následující části: rozšiřující texty, otázky a úlohy (včetně

Naše cena: 165 Kč

Skladem

Biologie živočichů pro gymnázia

Autor: Smrž Jaroslav

publisher: Fortuna

4.2 / 5
20 %
Učebnice představuje přehled biologie živočichů a heterotrofních prvoků, vychází z jejich srovnávací a funkční anatomie, fyziologie, biologie, ekologie a etologie. Jsou nastíněny i aspekty fylogenetické

Sleva 20 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 198 Kč

Skladem

Ekologie pro gymnázia

Autor: Šlégl Jiří

publisher: Fortuna

4 / 5
V první části učebnice se autoři zaměřili na vysvětlení klasických i nových ekologických termínů. Druhá část se zabývá vlivem člověka na životní prostředí. Učebnice obsahuje i vlastní názory autorů na řešení problémů životního prostředí. V závěru pak autoři uvádějí příklady chráněných oblastí světa i České republiky.

Sleva 5 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 209 Kč

Skladem

Obecná biologie

Autor: Kubišta Václav

publisher: Fortuna

4.4 / 5
Jde o úvodní text pro středoškolskou biologii. Učivo je zde koncipováno s důrazem na vztahy a souvislosti. Text je rozdělen na tři tematické celky – Život a jeho poznávání, Prokaryotní organismy, Eukariotní buňka.

Sleva 6 % z běžně ceny 139 Kč

Naše cena: 131 Kč

Skladem

Biologie – 2050 testových otázek a odpovědí

Autor: Kolektiv autorů - Kincl Lubomír,Chalupová Vlastimila,Bičík Vítězslav

publisher: RUBICO

5 / 5
17 %
Již čtvrté vydání nejucelenějšího souboru testových otázek. Testy pokrývající celé učivo středoškolské biologie jsou přehledně uspořádané v sedmi kapitolách: Vznik a vývoj planety Země, Botanika, Zoologie, Biologie člověka, Obecná biologie, Genetika, Obecná ekologie a ochrana přírody. Publikace je určena k přípravě studentů k přijímacím zkouškám na vysoké školy a ke zkvalitnění výuky

Sleva 17 % z běžně ceny 219 Kč

Naše cena: 182 Kč

Skladem

SOUHRN BIOLOGIE ČLOVĚKA pro SŠ A4

publisher: Holman Miloslav

5 / 5
Učební látka v koncentrované podobě vhodná pro opakování. Doplněno grafickými nákresy. Přehledné členění, grafická úprava a volba barev umožňuje rychlou orientaci v textu a snadnější zapamatování.

Sleva 6 % z běžně ceny 83 Kč

Naše cena: 78 Kč

Skladem

Lidské tělo - Přehled orgánových soustav - Svalová soustava

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Kupka Petr

publisher: Kupka

4 / 5
Přehledné anatomické nákresy orgánových soustav člověka (soustava svalová, kosterní, kožní, trávicí, vylučovací, dýchací, rozmnožovací, smyslová, nervová, oběhová, hormonální). Pomůcka vhodná pro studenty základních i středních škol.

Sleva 5 % z běžně ceny 55 Kč

Naše cena: 52 Kč

Skladem

Biologie rostlin pro gymnázia

Autor: Kincl Jan

publisher: Fortuna

2.9 / 5
Text je rozdělen do kapitol: Stavba rostlinné buňky, Stavba a funkce rostlinných orgánů, Systém a evoluce rostlin, Systém a evoluce hub. Nechybí ani problematika geneticky modifikovaných rostlin. Názornost zvyšují obrázky, grafy a tabulky

Sleva 8 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 230 Kč

Skladem

Biologie v kostce pro SŠ

Autor: Kolektiv autorů - Hančová Hana,Vlková Marie,Kantorek Pavel

publisher: Fragment

3.3 / 5
14 %
Přepracované a aktualizované vydání populární doplňkové učebnice pro střední školy v novém praktickém formátu. Učebnice shrnuje přehledně to podstatné, co student střední školy potřebuje nejen při přípravě k maturitě, ale během celého studia na střední škole. Publikace pokrývá veškeré obory biologie, od obecné biologie přes botaniku, zoologii, biologii člověka až ke genetice.

Sleva 14 % z běžně ceny 229 Kč

Naše cena: 196 Kč

Skladem

Obecná biologie

Autor: Chalupová Lenka

publisher: Olomouc

3.9 / 5
16 % Předprodej
Máte před sebou učebnici, která je zaměřena na otázky biologické evoluce, biologie buňky a genetiky. Zahrnuje tedy jen výsek středoškolského učiva biologie. Obsah učebnice je v souladu s osnovami výuky biologie na gymnáziích, ale obsahuje pouze výběr kapitol obecné biologie. Vznikla především proto, aby vám pomohla prohloubit a rozšířit vaše znalosti středoškolského učiva tam, kde se biologické

Sleva 16 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 211 Kč

Skladem 31. 5. 2022

Biologie pro gymnázia

Autor: Zicháček Vladimír

publisher: Olomouc

3.8 / 5
Nové - 12. vydání Biologie pro gymnázia

Sleva 10 % z běžně ceny 870 Kč

Naše cena: 779 Kč

Skladem

Kostra člověka

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Kupka Petr

publisher: Kupka

2.9 / 5
Detailní anatomické nákresy kosterní soustavy člověka. Pomůcka vhodná pro studenty základních i středních škol. Titul obsahuje základní členění kostry člověka. Vhodný doplněk k přehledu přírodopisu. Ilustrace Tereza Budilová .

Sleva 7 % z běžně ceny 29 Kč

Naše cena: 27 Kč

Skladem50 % sleva skyscraper

Přihlášení uživatele