Registrace | Přihlášení


Český jazyk a gramatika

Nejprodávanější v této kategorii

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Podstatná jména

Autor: Kolektiv autorů - Petr kolektiv autorů, Kupka

publisher: Kupka

4.8 / 5
16 %
Přehledně zpracované a bohatě ilustrované téma podstatných jmen. Obsahuje vzory podstatných jmen, pravopis koncovek, mluvnické kategorie, druhy podstatných jmen. Vhodné i pro dyslektiky.

Sleva 16 % z běžně ceny 25 Kč

Naše cena: 21 Kč

Skladem

Český jazyk pro SŠ - Mluvnice

Autor: kolektiv autorů

publisher: Fraus

4.4 / 5
12 %
Učebnice určená k výuce na středních školách, koncipovaná pro přípravu k maturitě, zahrnující nejnovější trendy ve výuce českého jazyka. Rozsahem pokrývá čtyři roky středoškolského studia českého jazyka, je tematicky uspořádaná, zahrnuje výkladové pasáže, cvičení i shrnutí. Text je členěn na hlavní stranu zpracovanou podle RVP G a odkazy, např. do odborné literatury, jiných předmětů či odkazy

Sleva 12 % z běžně ceny 329 Kč

Naše cena: 290 Kč

Skladem

Přídavná jména

Autor: Kolektiv autorů - Petr kolektiv autorů, Kupka

publisher: Kupka

4.8 / 5
16 %
Přehledně zpracované a bohatě ilustrované téma přídavných jmen. Obsahuje vzory přídavných jmen, pravopis koncovek, druhy přídavných jmen, stupňování. Vhodné i pro dyslektiky.

Sleva 16 % z běžně ceny 25 Kč

Naše cena: 21 Kč

Skladem

Český jazyk v kostce pro SŠ - aktualizované vydání 2009

Autor: Marie Sochrová

publisher: Fragment

3.6 / 5
21 %
Chystáte se k maturitním zkouškám? Neváhejte a pořiďte si učebnici, která přehledně shrnuje veškerou středoškolskou látku z českého jazyka. Nejoblíbenější doplňková učebnice připraví každého studenta nejen k maturitní zkoušce, ale i k přijímacím zkouškám na vysokou školu.

Sleva 21 % z běžně ceny 229 Kč

Naše cena: 181 Kč

Skladem

Čeština pro učební obory SOU

Autor: Naděžda Kvítková

publisher: SPN - pedagogické nakl.

3.8 / 5
14 %
Jedna souhrná učebnice jazyka a slohu je určena pro všechny ročníky SOU. Klade důraz na praktické zvládnutí jazyka v psaní i v mluvené formě. Odpovídá nejnovějším osnovám pro tříleté učební obory. Pro výuku literatury doporučujeme obdobně strukturovanou učebnici Čítanka a literatura pro učební obory SOU od autora J.Soukala.

Sleva 14 % z běžně ceny 160 Kč

Naše cena: 138 Kč

Skladem

Čeština a její vyučování

Autor: Kolektiv autorů - Marie Čechová,Vlastimil Styblík

publisher: SPN - pedagogické nakl.

4.4 / 5
14 %
Odborná publikace pro učitele českého jazyka a pro studenty učitelství.

Sleva 14 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 163 Kč

Skladem

Přehledy českého jazyka pro žáky a studenty - mluvnice, pravopis, sloh

Autor: kolektiv autorů

publisher: Alter

4.2 / 5
Příručka je koncipována jako soubor přehledů, paradigmat, algoritmů a schémat, které jsou doplněny řadou konkrétních příkladů. Struktura i proporce jednotlivých kapitol zohledňují uživatele - text je jasný, srozumitelný, přehledný. K rychlé orientaci v celé publikaci výrazně přispívá její grafická podoba.

Sleva 5 % z běžně ceny 95 Kč

Naše cena: 90 Kč

Skladem

Cvičebnice pravopisu s výkladem a klíčem - S výkladem a klíčem

Autor: Božetěch Siwek

publisher: EDIKA

4 / 5
21 %
Cvičebnice je určena především žákům 2. stupně ZŠ a také středoškolákům. Velmi dobře poslouží při přípravě k přijímacím zkouškám na střední školy, ale účinně osvěží potřebné znalosti maturantům. Rovněž mnozí dospělí si v knize najdou témata, která si potřebují zopakovat. V úvodu každé kapitoly je stručné vysvětlení pravopisného jevu, upozornění na jazykové záludnosti a pak následuje řada

Sleva 21 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 157 Kč

Skladem

Akademická příručka českého jazyka

Autor: Kolektiv autorů - Markéta Pravdová,Ivana Svobodová

publisher: Academia

4.6 / 5
27 %
Druhé, upravené a doplněné vydání Akademické příručky českého jazyka od kolektivu autorů Ústavu pro jazyk český AV ČR, se schvalovací doložkou MŠMT. Příručka obsahuje poučení o českém jazyce, zejména o pravopisu, zvukové stavbě, morfematice, tvarosloví, slovotvorbě, o některých syntaktických jevech a také kapitoly o formální úpravě písemností a jazykové etiketě. V porovnání se současnými

Sleva 27 % z běžně ceny 435 Kč

Naše cena: 318 Kč

Skladem

Cvičení z českého jazyka v kostce pro SŠ

Autor: Marie Sochrová

publisher: Fragment

4.7 / 5
21 %
Středoškoláci pozor! Oblíbená doplňková učebnice v přepracovaném a aktualizovaném vydání přináší k procvičení veškeré učivo, probírané v hodinách českého jazyka a slohu na středních školách. K jednotlivým cvičením je navíc vypracován podrobný klíč. Procvičované učivo navazuje na učebnici Český jazyk v kostce pro SŠ.

Sleva 21 % z běžně ceny 229 Kč

Naše cena: 181 Kč

Skladem

Český jazyk a komunikace pro SŠ - 1.díl (pracovní sešit)

Autor: Kolektiv autorů - Petra Adámková,Olga Čelišová, kolektiv autorů

publisher: Didaktis

4 / 5
Pracovní sešit prověřuje znalosti a rozvíjí dovednosti v návaznosti na učebnici. Významně také napomáhá rozvoji klíčových kompetencí studentů. Struktura pracovního sešitu kopíruje strukturu učebnice. Má tedy dvě části: základní a výcvikovou. Základní část obsahuje cvičení z oblasti jazyka, slohu a komunikace, výcviková část pak úkoly, které jsou součástí prakticky zaměřených komunikačních

Sleva 2 % z běžně ceny 159 Kč

Naše cena: 156 Kč

Skladem

Český jazyk a komunikace pro SŠ - 2.díl (učebnice)

Autor: Kolektiv autorů - Ivana Bozděchová,Olga Čelišová

publisher: Didaktis

5 / 5
Jedná se o druhý díl čtyřdílné řady učebních materiálů zpracovaných primárně podle RVP pro střední odborné vzdělávání, ovšem vyhovujících také požadavkům RVP pro gymnázia a určených jak pro vzdělávací obor Vzdělávání a komunikace v českém jazyce, tak pro obor Český jazyk a literatura. Učebnici lze tedy využít na středních odborných školách i na gymnáziích. Učebnice obsahuje celkem osm

Sleva 2 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 195 Kč

Skladem

Český jazyk a komunikace pro SŠ - 2.díl (pracovní sešit)

Autor: Kolektiv autorů - Ivana Bozděchová,Olga Čelišová

publisher: Didaktis

5 / 5
Pracovní sešit prověřuje znalosti a rozvíjí dovednosti v návaznosti na učebnici. Významně také napomáhá rozvoji klíčových kompetencí a důležitých dovedností studentů. Struktura pracovního sešitu kopíruje strukturu učebnice – jsou zde stejné tematické celky a kapitoly. Kapitola v učebnici a kapitola v pracovním sešitě přitom představuje pestrý a bohatý materiál pro vyučovací hodinu i domácí

Sleva 2 % z běžně ceny 159 Kč

Naše cena: 156 Kč

Skladem

Mapka českého jazyka 2

Autor: V. Fialová

publisher: Didaktis

4 / 5
8 přehledně zpracovaných stran předkládá nejdůležitější poznatky ze skladby a slohu (obsahuje např. problematické učivo větných členů, vedlejších vět, psaní čárek, navíc je praktickou pomůckou např. k vytvoření životopisu, napsání dopisu nebo žádosti). Jedinečná učební pomůcka ve formátu harmoniky nahrazuje zdlouhavé vyhledávání ve starých sešitech. Kvalitní povrchová úprava zabraňuje

Naše cena: 39 Kč

Skladem u dodavatele

Český jazyk pro 1.ročník gymnázií

Autor: Jiří Kostečka

publisher: SPN - pedagogické nakl.

4.2 / 5
14 %
Učebnice je první částí nové čtyřdílné řady prakticky pojatých učebnic s množstvím cvičení a úkolů. Autor, tvůrce učebních osnov, vede žáky systematicky k důkladné přípravě na maturitu, včetně jejího nového pojetí. Učebnici provází metodická příručka pro učitele.

Sleva 14 % z běžně ceny 178 Kč

Naše cena: 153 Kč

Skladem

Český jazyk pro 1. ročník SOŠ

Autor: Kolektiv autorů - Marie Čechová, kolektiv autorů

publisher: SPN - pedagogické nakl.

4.3 / 5
14 %
První díl ze čtyřdílného kompletu učebnic, který si klade za úkol především zdokonalovat schopnost žáků kultivovaně komunikovat, aniž by bylo potlačeno jazykové učivo. K tomu slouží cvičení, která v učebnicích převládají nad výklady.

Sleva 14 % z běžně ceny 167 Kč

Naše cena: 144 Kč

Skladem

Český jazyk pro 2. ročník SOŠ - 2. vydání

Autor: Kolektiv autorů - Marie Čechová, kolektiv autorů

publisher: SPN - pedagogické nakl.

4.6 / 5
14 %
Ucelená čtyřdílná řada učebnic osvědčeného autorského týmu je určena pro výuku na všech typech středních odborných škol. Je zpracována podle učebních osnov pro SOŠ, připravuje již ale také pro nové pojetí maturitní zkoušky. Všechny učebnice mají schvalovací doložku MŠMT ČR.

Sleva 14 % z běžně ceny 167 Kč

Naše cena: 144 Kč

Skladem

Český jazyk pro střední školy I.-IV. ročník

Autor: Kolektiv autorů - Z. Hlavsa, kolektiv autorů

publisher: SPN - pedagogické nakl.

4.5 / 5
14 %
Mluvnická a stylistická část Souborná, lety praxe prověřená učebnice zachycuje jazykové učivo celé střední školy. Je užívána hlavně na gymnáziích, kde ji ale postupně střídá obsahově a metodicky vhodnější nová čtyřdílná řada autora J. Kostečky, která připravuje žáky na nové pojetí maturity. Kniha má schvalovací doložku MŠMT ČR.

Sleva 14 % z běžně ceny 178 Kč

Naše cena: 153 Kč

Skladem

Český jazyk pro SŠ - Komunikace a sloh

Autor: kolektiv autorů

publisher: Fraus

4.5 / 5
12 %
Učebnice určená k výuce na středních školách koncipovaná pro přípravu k maturitě. Rozsahem pokrývá celé středoškolské studium komunikace a slohu...

Sleva 12 % z běžně ceny 219 Kč

Naše cena: 193 Kč

Skladem

Český jazyk pro SOŠ a SOU UČ

Autor: Kolektiv autorů - Ivo kolektiv autorů, Martinec

publisher: Fraus

4 / 5
12 %
Jednosvazková publikace zahrnuje učivo probírané během celého středoškolského studia - pokrývá jazykovou část předmětu i část komunikace a sloh, koncepčně rozdělené do jednotlivých tematicky uspořádaných celků (Obecné poznatky o jazyce, Český jazyk v mluvené a psané podobě, Slovní zásoba češtiny, Tvarosloví českého jazyka, Skladba českého jazyka, Tvorba a analýza textu, Český jazyk v současné

Sleva 12 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 351 Kč

SklademAntigenní test

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí