Registrace | Přihlášení


Chemie pro střední školy

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Chemie – Periodická soustava prvků

Autor: Lenka Harvanová

publisher: Pikola

3 / 5
16 %
Laminátová kartička určená především pro žáky základních a středních škol nabízí graficky přehledné a stručné znázornění periodické tabulky chemických prvků. U každého prvku jsou uvedeny veškeré základní údaje, tedy český i latinský název, protonové číslo, relativní atomová hmotnost, elektronegativita, oxidační čísla, ale i značka pro případnou radioaktivitu. Druhá strana kartičky nabízí přehled

Sleva 16 % z běžně ceny 25 Kč

Naše cena: 21 Kč

Skladem

Odmaturuj! z chemie 2. přepracované vydání

Autor: Marika Benešová

publisher: Didaktis

3.7 / 5
Druhé, přepracované vydání této učebnice informuje o praktických souvislostech s každodenním životem. Tematické celky jsou doplněny o informace k výrobě chemických látek a jejich využití nejen v průmyslu, ale i v každodenním životě. Nově je zařazena problematika působení chemických látek na životní prostředí a zdraví člověka. Na výňatcích stránek Odmaturuj z chemie bychom Vám rádi předvedli, jak

Sleva 2 % z běžně ceny 229 Kč

Naše cena: 224 Kč

Skladem u dodavatele

Periodická soustava prvků

Autor: Kolektiv autorů - Petr kolektiv autorů, Kupka

publisher: Kupka

4.8 / 5
14 %
Periodická soustava prvků ve velikosti formátu A4. Obsahuje rovněž zjednodušenou variantu tabulky a přehled vlastností významných prvků. Tabulka obsahuje zvýraznění nejčastějších oxidačních čísel, aktualizovaná data (IUPAC), vysvětlení veličin a pojmů, přehled skupinových názvů prvků.

Sleva 14 % z běžně ceny 29 Kč

Naše cena: 25 Kč

Skladem

Chemie - Sbírka příkladů pro studenty středních škol

Autor: Kolektiv autorů - Jaroslav Honza,Aleš Mareček

publisher: Nakladatelství Olomouc

4.3 / 5
17 %
Sbírka je určena pro studenty středních škol. Obsahuje řešené a neřešené příklady z obecné chemie a chemického názvosloví. Učivo je řazeno do 16 kapitol nazvaných: - Stavba atomu - Chemická vazba - Úpravy chemických rovnic - Hmotnostní zlomek - Objemové procento - Látkové množství - Molární koncentrace - Výpočty z chemického vzorce - Ředění roztoků - Výpočty z chemických rovnic - Výpočty pH -

Sleva 17 % z běžně ceny 155 Kč

Naše cena: 129 Kč

Skladem

Chemie pro každého – Rychlokurz chemie

Autor: Svatava Dvořáčková

publisher: RUBICO

3.6 / 5
27 %
Tato kniha je upravená a rozšířená verze publikace „Rychlokurz chemie“, která vyšla v nakladatelství Rubico v roce 2000. Kniha obsahuje šest kapitol, které zahrnují stručný přehled učiva chemie vyučované na základní a střední škole. Témata jsou koncipována podle osnov středoškolské chemie, vyučované na gymnáziích. Některé části kapitol jsou doplněny tématy, které jsou přednášeny na vysoké škole,

Sleva 27 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 145 Kč

Skladem

Souhrnné texty z chemie pro přípravu k přijímacím zkouškám I.

Autor: Eva Streblová

publisher: Karolinum

3.8 / 5
20 %
První díl učebního textu z chemie je určen zahraničním i českým studentům, kteří se připravují na studium lékařství, farmacie, veterinárního lékařství a přírodovědných oborů, kde chemie není hlavním předmětem studia. Kniha shrnuje základní poznatky z obecné, anorganické a organické chemie. Kapitoly jsou doplněny otázkami k opakování učiva a příklady k důkladnému procvičení probrané látky.

Sleva 20 % z běžně ceny 170 Kč

Naše cena: 136 Kč

Skladem

Chemie pro studijní obory SOŠ a SOU nechemického zaměření

Autor: Jaroslav Blažek

publisher: SPN - pedagogické nakl.

3.9 / 5
14 %
Učebnice prověřená školní praxí je určena středním školám, které vyžadují globální, obecné znalosti základů chemie. Má schvalovací doložku MŠMT ČR.

Sleva 14 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 171 Kč

Skladem

Přehled středoškolské chemie

Autor: Jiří Vacík

publisher: SPN - pedagogické nakl.

3.9 / 5
14 %
Univerzální, osvědčená příručka pro všechny typy škol nechemického zaměření.

Sleva 14 % z běžně ceny 239 Kč

Naše cena: 206 Kč

Skladem

Souhrnné texty z chemie pro přípravu k přijímacím zkouškám II. díl

Autor: Eva Streblová

publisher: Karolinum

5 / 5
20 %
Druhý díl souhrnných textů z chemie je určen zahraničním i českým studentům, kteří se připravují na studium lékařství, farmacie, veterinárního lékařství a přírodovědných oborů, kde chemie není hlavním předmětem studia. Kniha shrnuje základní poznatky z obecné, anorganické a organické chemie. Kapitoly jsou doplněny otázkami k opakování učiva a příklady k důkladnému procvičení probrané látky.

Sleva 20 % z běžně ceny 260 Kč

Naše cena: 208 Kč

Skladem

Tabulka - chemické veličiny a vztahy

Autor: kolektiv autorů

publisher: MC Nakladatelství

5 / 5
Unikátní pomůcka pro výuku chemie na základních a středních školách. Obsahuje přehledně uspořádaná pravidla pro chemické veličiny, vztahy a výpočty. Uvádí přehled veličin, symboly, rozměry a co znamenají. Dále zápisy vzorce do trojúhelníku, složení roztoku, hmotnostní zlomek a procento, objemový zlomek a procento, jednotku látkového množství, molární zlomek a procento, hmotnostní a látkové

Sleva 10 % z běžně ceny 29 Kč

Naše cena: 26 Kč

Skladem

Chemické názvosloví v kostce pro SŠ

Autor: Kolektiv autorů - Bohumír Kotlík,Květoslava Růžičková

publisher: Fragment

5 / 5
21 %
Vyřešte jednou provždy svůj problém s chemickým názvoslovím! S naší učebnicí pochopíte logiku chemického názvosloví a navíc si své nově nabyté znalosti můžete procvičit na mnoha příkladech.

Sleva 21 % z běžně ceny 229 Kč

Naše cena: 181 Kč

Skladem

Periodická soustava prvků - Fragment

Autor: Kolektiv autorů - Bohumír Kotlík,Květoslava Růžičková

publisher: Fragment

5 / 5
16 %
Periodická tabulka prvků bude vašim nepostradatelným pomocníkem nejen v hodinách chemie. Díky laminovaným deskám se tabulka nepoškodí a zůstane dlouhou dobu jako nová.

Sleva 16 % z běžně ceny 19 Kč

Naše cena: 16 Kč

Skladem

Chemie pro gymnázia II. - Organická a biochemie

Autor: Kolektiv autorů - Karel Kolář, kolektiv autorů

publisher: SPN - pedagogické nakl.

4 / 5
14 %
Učebnice odlišuje základní a rozšiřující učivo, obsahuje úkoly, náměty na demonstrační a žákovské pokusy.

Sleva 14 % z běžně ceny 178 Kč

Naše cena: 153 Kč

Skladem

Základy přírodovědného vzdělávání – Chemie pro SOŠ a SOU + CD

Autor: Václav Pumpr

publisher: Fortuna

4.4 / 5
14 %
Učebnice je zpracována v souladu s rámcovými vzdělávacími programy SOŠ a SOU, kde chemie nepatří mezi hlavní předměty. Má tištěnou a elektronickou část. V tištěné části (v rozsahu 48 stran formátu B5) je výklad a zadání úloh pro elementární úroveň výuky chemie odpovídající variantě B v rámcových vzdělávacích programech. Přiložené CD pak obsahuje druhou část publikace ve formátu PDF. Elektronická

Sleva 14 % z běžně ceny 140 Kč

Naše cena: 120 Kč

Skladem

Chemie pro střední školy

Autor: Kolektiv autorů - Jiří Banýr, kolektiv autorů

publisher: SPN - pedagogické nakl.

4.6 / 5
14 %
Obecná, anorganická, organická, analytická, biochemie Učebnice je určena pro všechny typy středních škol. V závěru jsou uvedeny funkční přehledy, tabulky a náměty na laboratorní práce. Má schvalovací doložku MŠMT ČR.

Sleva 14 % z běžně ceny 187 Kč

Naše cena: 161 Kč

Skladem

Chemie - Názvosloví organických sloučenin

Autor: Kolektiv autorů - Jaroslav Honza,Aleš Mareček

publisher: Nakladatelství Olomouc

3.4 / 5
Učebnice respektuje poslední názvoslovnou úpravu navrženou komisí International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) v roce 1993.

Sleva 10 % z běžně ceny 90 Kč

Naše cena: 81 Kč

Skladem

Chemie pro SOŠ nechemického zaměření

Autor: Martin Čapek Adamec

publisher: Eduko

3.8 / 5
Učebnice poskytuje soubor poznatků o chemických látkách, jevech, zákonitostech a vztazích mezi nimi, který je vhodný pro výuku ve vzdělávací oblasti Přírodovědné vzdělávání – Chemické vzdělávání ve variantě A. Učebnice má udělenu doložku MŠMT pod č. j. MSMT-5624/2019-9. Učebnice je určena pro pedagogická lycea, ekonomická lycea, zemědělské a lesnické obory, zdravotnické obory, školy zaměřené na

Sleva 2 % z běžně ceny 189 Kč

Naše cena: 185 Kč

Skladem

Chemie pro čtyřletá gymnázia 3.díl

Autor: Kolektiv autorů - Jaroslav Honza,Aleš Mareček

publisher: Nakladatelství Olomouc

3.6 / 5
17 %
V posledním dílu učebnice najdete chemii halogenderivátů, hydroxyderivátů, aldehydů, ketonů, karboxylových kyselin a jejich derivátů. Součástí knihy jsou také informace o heterocyklických sloučeninách, polymerech a přírodních látkách. Velká pozornost je věnována sacharidům, lipidům, bílkovinám a nukleovým kyselinám. Na tyto kapitoly navazuje přehledně zpracované učivo biochemie. Závěr knihy

Sleva 17 % z běžně ceny 165 Kč

Naše cena: 137 Kč

Skladem

Chemie pro čtyřletá gymnázia 2.díl

Autor: Kolektiv autorů - Jaroslav Honza,Aleš Mareček

publisher: Nakladatelství Olomouc

3.7 / 5
17 %

Sleva 17 % z běžně ceny 165 Kč

Naše cena: 137 Kč

Skladem

Chemie pro gymnázia I. - Obecná a anorganická

Autor: Vratislav Flemr

publisher: SPN - pedagogické nakl.

3.3 / 5
14 %
Nové vydání učebnice obecné a anorganické chemie pro gymnázia. Učivo obecné chemie netvoří samostatnou část textu, ale je začleněno do systému anorganické chemie. Učebnice odlišuje základní a rozšiřující učivo, obsahuje úkoly, náměty na demonstrační a žákovské pokusy. Má schvalovací doložku MŠMT ČR.

Sleva 14 % z běžně ceny 178 Kč

Naše cena: 153 Kč

SklademOtevíráme

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí