Registrace | Přihlášení


Učebnice - Střední školy

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Příručka pro elektrotechnika

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Tkotz Klaus

publisher: Europa Sobotáles

3.6 / 5
Druhé české vydání je překladem už 24. německého vydání a je oproti předchozímu vydání z r. 2002 výrazně aktualizováno, doplněno a o cca 60 stran rozšířeno. Kniha přináší obsáhlý, téměř encyklopedický souhrn základních vědomostí pro specializace v celé šíři elektrotechnických učebních i studijních oborů, jako je např. elektrikář, elektromechanik, mechanik silnoproudých zařízení, mechanik

Sleva 5 % z běžně ceny 925 Kč

Naše cena: 878 Kč

Skladem

Příručka pro automechanika - 3. přepracované vydání

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Gscheidle Rolf

publisher: Europa Sobotáles

4.2 / 5
12 %
Sekce: Zájmové EUROPA SOBOTÁLES cz, novinka Český překlad již 28. německého vydání přináší souhrn všech potřebných informací pro automechaniky, autoelektrikáře, autoklempíře i pracovníky dalších profesí působících v oblasti autoopravárenství i ve výrobě automobilů. Jsou zde shrnuty základní údaje počínaje výrobními postupy, materiály, stroji a přístroji používanými v autoprovozech a

Sleva 12 % z běžně ceny 925 Kč

Naše cena: 814 Kč

Skladem u dodavatele

Příručka pro truhláře

Autor: Nutsch Wolfgang

publisher: Europa Sobotáles

3.3 / 5
12 % Předprodej
Český překlad 19. německého vydání oblíbené příručky, která česky vyšla poprvé v r. 1999 v nakladatelství Sobotáles. Přináší soubor všech potřebných informací pro truhláře i další obory zabývající se zpracováním dřeva. Stručně a přehledně zde jsou shrnuty základní údaje počínaje materiálem, jeho chemickým složením a fyzikálními vlastnostmi, přes nářadí, nástroje a strojní výrobu nábytku, dveří,

Sleva 12 % z běžně ceny 810 Kč

Naše cena: 713 Kč

Skladem 31. 1. 2022

Nauka o materiálech pro 1. a 2. ročník SOU - učební obor truhlář

Autor: Křupalová Zdeňka

publisher: Europa Sobotáles

4.3 / 5
12 % Předprodej
Učebnice se zabývá dřevinami, dřevem, materiály na bázi dřeva, materiály vyrobenými chemickým zpracováním dřeva a ostatními materiály vyrobenými z jiných hmot než dřeva. V učebnici jsou dále uvedeny plastické hmoty používané na výrobu konstrukčních dílců nábytku, nábytkové krytiny, lepidla - jejich složení, vlastnosti a druhy používané v dřevozpracujícím průmyslu, materiály pro povrchovou úpravu

Sleva 12 % z běžně ceny 195 Kč

Naše cena: 172 Kč

Skladem 28. 2. 2022

Strojírenská technologie I pro strojírenské učební obory

Autor: Bothe Otakar

publisher: Europa Sobotáles

4.1 / 5
V učebnici jsou vysvětleny základní poznatky o fyzikálních, chemických, mechanických a technologických vlastnostech nejdůležitějších strojírenských materiálů, dále o způsobu zpracování technických materiálů a jejich použití. Popsány jsou i základy metalurgie a tepelného zpracování materiálů.

Sleva 5 % z běžně ceny 134 Kč

Naše cena: 127 Kč

Skladem

Deskriptivní geometrie I. pro 1.r. SPŠ stavební

Autor: Korch Ján

publisher: Europa Sobotáles

4.7 / 5
12 %
Učebnice seznamuje se základy zobrazování rovinných a prostorových útvarů metodou pravoúhlého promítání na 2 průmětny a kosoúhlého promítání na průmětnu jedinou. Základní zobrazovací metody deskriptivní geometrie si žáci doplňují vědomostmi získanými v předmětech matematika a odborné kreslení a budou je ve velké míře využívat ve většině odborných předmětů.

Sleva 12 % z běžně ceny 175 Kč

Naše cena: 154 Kč

Skladem

Strojírenská technologie II pro strojírenské učební obory

Autor: Bothe Otakar

publisher: Europa Sobotáles

4.5 / 5
V učebnici jsou popsány a vysvětleny základy slévárenství, tváření a zkoušení materiálu. Je to zejména výroba modelů a forem, tavení slévárenských slitin a výroba odlitků různými způsoby lití, teoretické základy tváření kovů za tepla, způsoby a zařízení pro tváření a výrobu polotovarů za tepla atd. Zpracovány jsou rovněž nejdůležitější mechanické a technologické zkoušky materiálu. Učebnice je

Naše cena: 140 Kč

Skladem u dodavatele

Technologie pro 1.r. SOU oborů zpracování dřeva

Autor: Křupalová Zdeňka

publisher: Europa Sobotáles

3.7 / 5
Učebnice seznamuje žáky se základními technologickými pojmy, s obsahem a sortimentem prvovýroby a druhovýroby v oboru zpracování dřeva. Zabývá se dělením dřeva a teorií jeho obrábění, výběrem a měřením materiálů, hlavními nástroji a operacemi při obrábění dřeva, kovů i plastů, spojovacími prostředky a způsoby konstrukčního spojování dílců. Obsahuje i základní informace o přípravě dřeva ke

Sleva 10 % z běžně ceny 164 Kč

Naše cena: 148 Kč

Skladem

Základy strojnictví

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Fischer Ulrich

publisher: Europa Sobotáles

4 / 5
Kniha přináší základní informace z oblasti zpracování kovů se zaměřením na měření, výrobní technologie, materiály, stroje a přístroje, řízení a regulaci a základy elektrotechniky a informatiky potřebné pro všechnystrojírenské obory. Přehledně zpracovaný text vhodně doplňuje množství barevných obrázků, schémat a tabulek. Příručka je určena hlavně studujícím odborných škol, použitelná však bude i

Sleva 5 % z běžně ceny 545 Kč

Naše cena: 518 Kč

Skladem

Čítanka výkresů ve stavebnictví

Autor: Doseděl Antonín

publisher: Europa Sobotáles

4.5 / 5
12 % Předprodej
Učebnice obsahuje příklady výkresů pozemních staveb. Výkresy zobrazují stavební objekty a jejich konstrukce, a to staveb pro bydlení, zemědělství, průmysl a adaptace starých budov. Třetí doplněné vydání učebnice obsahuje výběr obrázků s příklady kreslení stavebních výkresů podle ustanovení harmonizovaných ČSN EN ISO v transformačním procesu technické normalizace k 30. 6. 2004. Je určena především

Sleva 12 % z běžně ceny 257 Kč

Naše cena: 227 Kč

Skladem 28. 2. 2022

Vytápění pro SŠ se studijním oborem TZB nebo obdobným

Autor: Štěchovský J.

publisher: Europa Sobotáles

4 / 5
12 %
Nové, zcela přepracované a aktualizované vydání učebnice, která naposledy vyšla v r. 1990. Seznamuje žáky se základními pojmy v oboru vytápěcí techniky, aplikuje zákony hydromechaniky a termodynamiky při praktickém řešení vytápěcích zařízení a postupně seznamuje se zásadami návrhu a výpočtu všech používaných otopných soustav. Jednotlivé kapitoly jsou doplněny potřebnými výpočtovými a informačními

Sleva 12 % z běžně ceny 423 Kč

Naše cena: 374 Kč

Skladem

Pozemní stavitelství v kresbách pro 1. - 4.r. SPŠ stavebních

Autor: Kolektiv autorů - Novotný J.,Michálek J.

publisher: Europa Sobotáles

4.5 / 5
Učebnice obsahuje základní informace o pozemním stavitelství. Její převážnou náplní jsou ukázky stavebně konstrukčních variant řešení budov a jejich částí, což tvoří asi 70% náplně výuky pozemního stavitelství na SPŠ stavebních. Učebnice nezahrnuje montované stavby, poruchy, rekonstrukce a adaptace budov, typologii bytových a občanských staveb, technická zařízení budov a další menší oddíly.

Sleva 5 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 209 Kč

Skladem

Cvičení z pozemního stavitelství pro 1. a 2. ročník a Konstrukční cvičení pro 3. a 4. ročník SPŠ…

Autor: Kolektiv autorů - Novotný Jan,Novotný Jan

publisher: Europa Sobotáles

4.2 / 5
12 %
V učebnici se vysvětluje zobrazování objektů pozemních staveb podle nových norem. Zásadní změny v grafickém způsobu vyjadřování způsobily, že stavební výkresy (učebnice), dle předchozího souboru norem, jsou neplatné. Publikace nekopíruje normy. Náplň, členění a forma sdělení sleduje požadavky výuky, to je postupné seznamování s problematikou navrhování a následného způsobu tvorby stavebních

Sleva 12 % z běžně ceny 216 Kč

Naše cena: 190 Kč

Skladem

Stavební materiály pro 1.r. SPŠ stavebních

Autor: Kolektiv autorů - Dědek M.,Vošický František

publisher: Europa Sobotáles

4.5 / 5
Kniha charakterizuje stavební materiály a zabývá se jejich významem. Rozděluje stavební hmoty podle původu, podle fyzikálních vlastností a podle účelu. Stručně popisuje jejich výrobu a použití. Zahrnuje i soubor cvičení ze stavebních materiálů. Je určena žákům I. ročníku SPŠ stavebních.

Naše cena: 247 Kč

Skladem u dodavatele

Odborné kreslení 1.,2. roč. SPŠ stavební

Autor: Cibulka Vladimír

publisher: Europa Sobotáles

4 / 5
12 %
V učebnici je zpracována široká problematikakreslících a stavebních technik.Přináší informace o kreslícíchpapírech a pomůckách, lineární kresbě,písmu, plošných obrazcích a členěníplochy, základech grafických a štětcovýchtechnik, lineární kreslířské perspektivě,základech kreslení podle skutečnosti a podle modelů,způsobech prostorového zobrazování a podobně.Závěr knihy je věnován souborným

Sleva 12 % z běžně ceny 267 Kč

Naše cena: 236 Kč

Skladem

Stavební konstrukce pro 2. a 3. ročník SOU

Autor: Doseděl Antonín

publisher: Europa Sobotáles

4 / 5
V učebnici jsou probrány veškeré stavební práce od zemních prací, základů, přes svislé a vodorovné konstrukce, schodiště, rampy, zastřešení až po dokončovací práce, jako jsou povrchové úpravy, podlahy, dlažby apod. Samostatné kapitoly jsou věnovány stavebním výkresům a technickému zařízení budov.

Naše cena: 154 Kč

Skladem

Stavební technologie III. pro SOU

Autor: Tibitanzl Otomar

publisher: Europa Sobotáles

4 / 5
12 %
Učebnice je určena pro žáky 3. ročníku SOU a obsahuje jednak práce patřící do pracovní náplně zedníka (schodiště a rampy), jednak práce, které nejsou součástí jeho náplně, ale s nimiž se musí žák seznámit pro návaznost na zednickou činnost. Pozornost je věnována dokončovacím pracím, vývoji stavebních slohů a dalšímu učivu rozšiřujícímu všeobecné vzdělání. Oproti předchozímu vydání z roku 1994 je

Sleva 12 % z běžně ceny 210 Kč

Naše cena: 185 Kč

Skladem

Vzduchotechnická zařízení

publisher: Europa Sobotáles

5 / 5
12 %
Učebnice podává potřebné teoretické a praktické základy v jednom z hlavních oborů techniky prostředí – větrání a komplexně zpracovává tématiku vzduchotechnických zařízení s cílem uvést nové poznatky v daném oboru a doplnit soubor chybějících učebnic. Nové, třetí přepracované vydání vychází znovu po téměř 20 letech od předchozího vydání a je pochopitelně výrazně doplněno a aktualizováno.Je určeno

Sleva 12 % z běžně ceny 428 Kč

Naše cena: 378 Kč

Skladem

Materiály - pro I.až III. roč. učebních oborů, lakýrník, malíř, natěrač

Autor: Liška Vladimír

publisher: Europa Sobotáles

4 / 5
12 %
Učebnice shrnuje základní informace o nátěrových hmotách a přípravcích pro povrchové úpravy, jejich složení, vlastnostech a významu v nátěrovém systému. Předpokládá potřebné znalosti z technologie i jiných odborných předmětů a zkušenosti z odborného výcviku. Seznamuje i s perspektivními materiály, které na trhu dosud chybí, ale na vývojových pracovištích se s nimi už úspěšně pracuje. Je určena

Sleva 12 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 132 Kč

Skladem

Strojnictví Části strojů - pro učební a studijní obory SOU a SOŠ 

Autor: Mičkal Karel

publisher: Europa Sobotáles

3.4 / 5
Učebnice pokrývá učivo vyučovaných předmětů strojnictví a části strojů. Pojednává o rozebíratelných a nerozebíratelných spojích, spojovacích součástech, strojních částech umožňujících rotační a posuvný pohyb, potrubí a armaturách, utěsňování strojních částí a spojů a o mechanismech.

Naše cena: 155 Kč

SklademPřihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí