Registrace | Přihlášení


Fyzika pro střední školy

Nejprodávanější v této kategorii

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Fyzika pro střední školy, 1. díl (kniha + CD)

Autor: Lepil Oldřich

publisher: Prometheus

4 / 5
První díl dvoudílné učebnice fyziky, která je vhodná pro všechny typy středních škol s nižší hodinovou dotací fyziky. Vykládá fyziku jednoduchým a srozumitelným způsobem, výběr učiva a koncepce jeho zpracování umožňuje učiteli přizpůsobit text osnovám. Na konci každé kapitoly je zařazeno shrnutí učiva, které žákům usnadňuje systemizaci a zapamatování nejdůležitějších poznatků. 5. vydání učebnice

Sleva 6 % z běžně ceny 230 Kč

Naše cena: 216 Kč

Skladem

Sbírka úloh z fyziky pro střední školy + CD

Autor: Lepil Oldřich

publisher: Prometheus

4.8 / 5
Předprodej
Řešení úloh je jednou z nejdůležitějších složek vyučování fyziky a každý učitel by těmto činnostem měl věnovat maximální pozornost. Úlohy slouží nejen k prohlubování vědomostí, ale vedou žáka k samostatnosti a aktivitě, jak to požadují současné tendence fyzikálního vzdělávání. Výběr úloh ve sbírce a jejich uspořádání do kapitol navazuje na tematickou řadu učebnic fyziky pro gymnázia. Sbírka

Sleva 5 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 284 Kč

Skladem 31. 5. 2022

Fyzika pro střední školy, 2. díl (kniha + CD)

Autor: Lepil Oldřich

publisher: Prometheus

4 / 5
Druhý díl dvoudílné učebnice fyziky, která je vhodná pro všechny typy středních škol s nižší hodinovou dotací fyziky. Vykládá fyziku jednoduchým a srozumitelným způsobem, výběr učiva a koncepce jeho zpracování umožňuje učiteli přizpůsobit text osnovám. Na konci každé kapitoly je zařazeno shrnutí učiva, které žákům usnadňuje systemizaci a zapamatování nejdůležitějších poznatků. 4. vydání učebnice

Sleva 6 % z běžně ceny 232 Kč

Naše cena: 218 Kč

Skladem

Přehled středoškolské fyziky

Autor: Svoboda Emanuel

publisher: Prometheus

3.9 / 5
Současné, 6. upravené a doplněné vydání Přehledu středoškolské fyziky obsahuje všechna témata středoškolské fyziky, která by měl znát absolvent střední školy. Reaguje na vývoj v oblasti vědy, techniky a moderních technologií. Součástí Přehledu fyziky je i barevná příloha. Publikace nově vychází s elektronickým doplňkem nazvaným Přehled PLUS, který je ve formě CD nedílnou součástí knihy. Data

Sleva 5 % z běžně ceny 408 Kč

Naše cena: 388 Kč

Skladem

Matematické, fyzikální a chemické tabulky – revidované vydání

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Kotlík B.,Lank V.,Vondra M.

publisher: Fragment

3.8 / 5
21 %
Pamatujete si všechny vzorce, hodnoty funkcí, značky a důležité vztahy? Zbytečně! V naší středoškolské příručce najdetete všechny, které jsou potřeba nejen při studiu, ale i v praktickém životě.

Sleva 21 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 158 Kč

Skladem

Nová fyzika v kostce pro SŠ

publisher: Fragment

4.5 / 5
14 %
Oblíbená řada učebnic ve zbrusu novém vydání! Publikace přináší přehled středoškolské fyziky „v kostce“, tedy stručně a přehledně. Může posloužit jako rychlý vhled do problematiky daného tématu, ale také jako zdroj základních informací při přípravě k maturitě nebo k přijímacím zkouškám. Najdete zde přehled základních pojmů, zákonitostí, vztahů, vzorců a jevů. Nechybí názorné grafy či obrázky,

Sleva 14 % z běžně ceny 229 Kč

Naše cena: 196 Kč

Skladem

Fyzika pro každého - rychlokurz fyziky

Autor: Kolektiv autorů - Kubínek Roman,Kolářová Hana,Holubová Renata

publisher: RUBICO

4.3 / 5
17 %
Fyzika pro každého obsahuje stručný přehled základních poznatků fyziky na úrovni gymnaziálních vědomostí. Text je doplněn řadou informací o použití fyziky v praktickém životě, stejně jako příkladů využívání fyzikálních zákonů v živé přírodě. Naleznete zde otázky, testové úlohy a příklady, které vám umožní zamyslet se nad danými problémy a pomohou vám lépe pochopit vysvětlované učivo. Kniha je

Sleva 17 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 165 Kč

Skladem

Fyzika pro gymnázia - Elektřina a magnetismus + CD

Autor: Lepil Oldřich

publisher: Prometheus

5 / 5
Již 8. vydání učebnice tvoří komplexní učební pomůcku, jejíž standardní knižní podoba je opět doplněna o CD obsahující řadu dalších textových i obrazových učebních materiálů. Oproti 7. vydání je nově doplněna samostatná počítačová aplikace Testové úlohy, která obsahuje 85 úloh s odlišnou obtížností. Úlohy lze různě uspořádat do testového souboru, po jehož vyřešení je uživateli sdělen celkový

Sleva 6 % z běžně ceny 209 Kč

Naše cena: 196 Kč

Skladem

Fyzika pro gymnázia - Mechanika + CD

Autor: Kolektiv autorů - Bednařík Milan,Svoboda Emanuel,Široká Miroslava

publisher: Prometheus

4.5 / 5
V 6. vydání je mezi elektronické učební materiály nově zařazena samostatná počítačová aplikace Testové úlohy. Ta obsahuje 120 úloh s odlišnou obtížností, které lze různě uspořádat do testového souboru. Po jeho vyřešení je uživateli sdělen celkový výsledek a úspěšnost řešení. Na CD je dále umístěno rozšiřující učivo, laboratorní a teoretická cvičení, významné osobnosti historie mechaniky,

Sleva 6 % z běžně ceny 209 Kč

Naše cena: 196 Kč

Skladem

Fyzika pro netechnické obory SOŠ a SOU

Autor: Štoll Ivan

publisher: Prometheus

4.6 / 5
Učebnice pro střední školy s nejnižším počtem hodin fyziky obsahuje jakési fyzikální minimum. Je rozvržena do 30 týdenních lekcí shrnutých do 5 kapitol (Mechanika, Molekulová fyzika a termika, Elektřina a magnetismus, Vlnění a optika, Atomy, jádra a částice). Výklad je velmi zhuštěný a co nejvíce oproštěný od matematizace, obsahuje však i příklady, náměty k pokusům, shrnutí a otázky k opakování.

Sleva 5 % z běžně ceny 202 Kč

Naše cena: 192 Kč

Skladem

Fyzika v kostce pro SŠ

Autor: Kolektiv autorů - Lank Vladimír,Vondra Miroslav

publisher: Fragment

4 / 5
14 %
Neváhejte a pořiďte si přepracované a aktualizované vydání populární doplňkové učebnice fyziky pro střední školy. Učebnice v novém a praktickém formátu shrnuje přehledně veškeré učivo fyziky probírané na středních školách a je nejen výbornou učební pomůckou pro každého studenta SŠ, ale také přípraví k přijímacím zkouškám na vysokou školu.

Sleva 14 % z běžně ceny 229 Kč

Naše cena: 196 Kč

Skladem

Odmaturuj! z fyziky

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Tarábek Pavol

publisher: Didaktis

4.6 / 5
Poutavá učebnice určená k přípravě na maturitu (i k nové podobě maturity) a k přijímacím zkouškám na vysoké školy. Obsahuje celou středoškolskou látku fyziky – poznatky z mechaniky, kinematiky, dynamiky, termiky a termodynamiky, molekulové fyziky, elektřiny, magnetismu, optiky, teorie relativity, fyziky mikrosvěta a astrofyziky. Kniha je přehledně zpracována do 9 základních kapitol, které

Sleva 7 % z běžně ceny 219 Kč

Naše cena: 203 Kč

Skladem

Mechanika - Pružnost a pevnost - Sbírka řešených úloh

Autor: Šámal Oldřich

publisher: ALBRA

5 / 5
Sbírka autora O. Šámala je určena zejména studentům 2. ročníku středních průmyslových škol strojnických, ale velmi dobře ji mohou využít i žáci studijních oborů SOU. Navazuje hlavně na znalosti z matematiky, fyziky a nauky o materiálu. Je přípravou pro předměty stavba a provoz strojů, konstrukční technologie a technologická cvičení. Jejím cílem je usnadnit studentům orientaci v dosti rozsáhlé

Sleva 6 % z běžně ceny 294 Kč

Naše cena: 276 Kč

Skladem u dodavatele

Prokop Diviš

Autor: Kolomý R.

publisher: Prometheus

4.5 / 5
Sleva
Český fyzik a vynálezce první poloviny 18. století, jehož přínos k nauce o elektřině došel mezinárodního uznání. Pocházel z Helvíkovic u Žamberka. Po studiích na jezuitské škole ve Znojmě se stal premonstrátorským řeholníkem v lounském klášteře a pak správcem klášterní farnosti v Příměticích u Znojma. Jako první začal u nás experimenty se statickou elektřinou, využíval elektřinu k léčebným

Sleva 5 % z běžně ceny 88 Kč

Naše cena: 84 Kč

Skladem u dodavatele

Mechanika - Statika pro školu a praxi

Autor: Kolektiv autorů - Řeřábek A.,Julina Miloslav

publisher: Scientia

4 / 5
Učebnice popisuje význam a členění mechaniky, pohybové zákony, fyzikální veličiny, probírá úkoly statiky a její základní pojmy, vysvětluje rovinnou soustavu sil jak se společným působištěm, tak neprocházejících jedním bodem, prostorovou soustavu sil, prutové soustavy, ukazuje stanovení těžiště různých ploch, stanovení podmínek stability těles, statické řešení jednoduchých mechanismů s pasivními

Sleva 1 % z běžně ceny 155 Kč

Naše cena: 153 Kč

Skladem

Fyzika pro gymnázia – Optika (kniha + CD)

Autor: Lepil Oldřich

publisher: Prometheus

5 / 5
11 %
V 6. vydání učebnice je mezi elektronické učební materiály nově zařazena samostatná počítačová aplikace Testové úlohy, která obsahuje 40 úloh s odlišnou obtížností. Úlohy lze různě uspořádat do testového souboru. Po jeho vyřešení je uživateli sdělen celkový výsledek a úspěšnost řešení. Na CD jsou umístěna také laboratorní a teoretická cvičení, významné osobnosti historie optiky, slovníček

Sleva 11 % z běžně ceny 188 Kč

Naše cena: 168 Kč

Skladem

Rande s Fyzikou

Autor: Kolektiv autorů - Šofr Radomír,Vlach Martin,Drozd Zdeněk

publisher: Edice České televize

3.6 / 5
66 %
Fyzika je zábavná a přitažlivá, můžete se do ní i zamilovat Fyzika sehrála klíčovou roli při rozvoji moderních technologií a dnes se s jejími aplikacemi setkáváme na každém kroku. Nikdo asi nepochybuje o její důležitosti, ale mnoho lidí si myslí, že fyzika je něco nezáživného, odtažitého a nepochopitelného. Zřejmě za to mohou jejich školní zkušenosti. Pro některé žáky a studenty je fyzika

Sleva 66 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 84 Kč

Skladem

Svět očima fyziky

Autor: Štoll Ivan

publisher: Prometheus

0 / 5
12 %
Kniha podává netradiční pohled na fyzikální jevy a zákonitosti v přírodě a rozbor zajímavých fyzikálních úloh v jejich historickém kontextu. Snaží se o povzbuzení zájmu o fyziku, zejména u středoškolské mládeže; navazuje na gymnaziální učivo fyziky, odlehčenou formou ho dále rozvíjí a prohlubuje. Obsahuje řadu námětů pro výběrové předměty, fyzikální kroužky a pro samostatnou práci žáků.

Sleva 12 % z běžně ceny 162 Kč

Naše cena: 143 Kč

Skladem

Fyzika pro gymnázia - Mechanické kmitání a vlnění (kniha + CD)

Autor: Lepil Oldřich

publisher: Prometheus

0 / 5
V 6. vydání učebnice Fyzika pro gymnázia – Mechanické kmitání a vlnění je mezi elektronické učební materiály nově zařazena samostatná počítačová aplikace Testové úlohy. Ta obsahuje 25 úloh s odlišnou obtížností, které lze různě uspořádat do testového souboru. Po jeho vyřešení je uživateli sdělen celkový výsledek a úspěšnost řešení. CD dále obsahuje rozšiřující učivo, teoretická a laboratorní

Sleva 10 % z běžně ceny 146 Kč

Naše cena: 131 Kč

Skladem

Fyzika pro gymnázia - Molekulová fyzika a termika (kniha + CD)

Autor: Bartuška Karel

publisher: Prometheus

0 / 5
V 7. vydání této osvědčené učebnice je mezi elektronické učební materiály nově zařazena samostatná počítačová aplikace Testové úlohy. Ta obsahuje 46 úloh s odlišnou obtížností, které lze různě uspořádat do testového souboru. Po jeho vyřešení je uživateli sdělen celkový výsledek a úspěšnost řešení. Na CD je dále umístěno rozšiřující učivo, laboratorní a teoretická cvičení, významné osobnosti

Sleva 10 % z běžně ceny 193 Kč

Naše cena: 173 Kč

Skladem50 % sleva skyscraper

Přihlášení uživatele