Registrace | Přihlášení


Fyzika pro střední školy

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Fyzika pro střední školy, 1. díl (kniha + CD)

Autor: Oldřich Lepil

publisher: PROMETHEUS, spol. s r. o.

4 / 5
12 %
První díl dvoudílné učebnice fyziky, která je vhodná pro všechny typy středních škol s nižší hodinovou dotací fyziky. Vykládá fyziku jednoduchým a srozumitelným způsobem, výběr učiva a koncepce jeho zpracování umožňuje učiteli přizpůsobit text osnovám. Na konci každé kapitoly je zařazeno shrnutí učiva, které žákům usnadňuje systemizaci a zapamatování nejdůležitějších poznatků. 5. vydání učebnice

Sleva 12 % z běžně ceny 216 Kč

Naše cena: 190 Kč

Skladem

Sbírka úloh z fyziky pro střední školy + CD

Autor: Oldřich Lepil

publisher: PROMETHEUS, spol. s r. o.

4.8 / 5
12 %
Řešení úloh je jednou z nejdůležitějších složek vyučování fyziky a každý učitel by těmto činnostem měl věnovat maximální pozornost. Úlohy slouží nejen k prohlubování vědomostí, ale vedou žáka k samostatnosti a aktivitě, jak to požadují současné tendence fyzikálního vzdělávání. Výběr úloh ve sbírce a jejich uspořádání do kapitol navazuje na tematickou řadu učebnic fyziky pro gymnázia. Sbírka

Sleva 12 % z běžně ceny 282 Kč

Naše cena: 248 Kč

Skladem

Fyzika pro střední školy, 2. díl (kniha + CD)

Autor: Oldřich Lepil

publisher: PROMETHEUS, spol. s r. o.

4 / 5
12 %
Druhý díl dvoudílné učebnice fyziky, která je vhodná pro všechny typy středních škol s nižší hodinovou dotací fyziky. Vykládá fyziku jednoduchým a srozumitelným způsobem, výběr učiva a koncepce jeho zpracování umožňuje učiteli přizpůsobit text osnovám. Na konci každé kapitoly je zařazeno shrnutí učiva, které žákům usnadňuje systemizaci a zapamatování nejdůležitějších poznatků. 4. vydání učebnice

Sleva 12 % z běžně ceny 218 Kč

Naše cena: 192 Kč

Skladem

Fyzika-příprava k maturitě a přijímacím zkouškám na vysoké školy

Autor: Kolektiv autorů - Ivan Šantavý,Aleš Trojánek

publisher: PROMETHEUS, spol. s r. o.

3.8 / 5
12 %
Příprava k přijímacím zkouškám na vysoké školy Příručka je určena studentům středních škol – uchazečům o studium na těch fakultách vysokých škol, na nichž se předpokládá znalost středoškolské fyziky. Užitečná je i pro studenty 1. ročníků vysokých škol. Umožní jim zopakovat a doplnit si znalosti středoškolské látky. Je koncipována tak, aby vedla čtenáře ke skutečnému osvojení si látky a k poznání,

Sleva 12 % z běžně ceny 146 Kč

Naše cena: 128 Kč

Skladem

Fyzika pro gymnázia - Mechanické kmitání a vlnění (kniha + CD)

Autor: Kolektiv autorů - Oldřich Lepil, neuveden

publisher: PROMETHEUS, spol. s r. o.

4.5 / 5
12 %
Součástí nově přepracovaného, v pořadí již 5. vydání učebnice Fyzika pro gymnázia – Mechanické kmitání a vlnění je CD, které kromě rozšiřujícího učiva, teoretických a laboratorních cvičení obsahuje i historické poznámky, slovníček pojmů a více než 20 interaktivních animací týkajících se kmitání a vlnění. Pro názornější pochopení dějů, které vznikají při kmitání, jsou zařazeny na CD i simulační

Sleva 12 % z běžně ceny 136 Kč

Naše cena: 120 Kč

Skladem

Fyzika pro gymnázia - Elektřina a magnetismus + CD

Autor: Oldřich Lepil

publisher: Prometheus

5 / 5
12 %
Již 8. vydání učebnice tvoří komplexní učební pomůcku, jejíž standardní knižní podoba je opět doplněna o CD obsahující řadu dalších textových i obrazových učebních materiálů. Oproti 7. vydání je nově doplněna samostatná počítačová aplikace Testové úlohy, která obsahuje 85 úloh s odlišnou obtížností. Úlohy lze různě uspořádat do testového souboru, po jehož vyřešení je uživateli sdělen celkový

Sleva 12 % z běžně ceny 196 Kč

Naše cena: 172 Kč

Skladem

Přehled středoškolské fyziky

Autor: Emanuel Svoboda

publisher: Prometheus

4 / 5
12 %
Současné, 6. upravené a doplněné vydání Přehledu středoškolské fyziky obsahuje všechna témata středoškolské fyziky, která by měl znát absolvent střední školy. Reaguje na vývoj v oblasti vědy, techniky a moderních technologií. Součástí Přehledu fyziky je i barevná příloha. Publikace nově vychází s elektronickým doplňkem nazvaným Přehled PLUS, který je ve formě CD nedílnou součástí knihy. Data

Sleva 12 % z běžně ceny 398 Kč

Naše cena: 350 Kč

Skladem

Prokop Diviš

Autor: R. Kolomý

publisher: PROMETHEUS, spol. s r. o.

4.5 / 5
Český fyzik a vynálezce první poloviny 18. století, jehož přínos k nauce o elektřině došel mezinárodního uznání. Pocházel z Helvíkovic u Žamberka. Po studiích na jezuitské škole ve Znojmě se stal premonstrátorským řeholníkem v lounském klášteře a pak správcem klášterní farnosti v Příměticích u Znojma. Jako první začal u nás experimenty se statickou elektřinou, využíval elektřinu k léčebným

Sleva 5 % z běžně ceny 88 Kč

Naše cena: 84 Kč

Skladem u dodavatele

Odmaturuj! z fyziky

Autor: Kolektiv autorů - Pavol kolektiv autorů, Tarábek

publisher: Didaktis

4.6 / 5
Poutavá učebnice určená k přípravě na maturitu (i k nové podobě maturity) a k přijímacím zkouškám na vysoké školy. Obsahuje celou středoškolskou látku fyziky – poznatky z mechaniky, kinematiky, dynamiky, termiky a termodynamiky, molekulové fyziky, elektřiny, magnetismu, optiky, teorie relativity, fyziky mikrosvěta a astrofyziky. Kniha je přehledně zpracována do 9 základních kapitol, které

Sleva 2 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 195 Kč

Skladem

Fyzika v kostce pro SŠ - přepr.vyd. 2007

Autor: Kolektiv autorů - Vladimír Lank,Miroslav Vondra

publisher: Fragment

4 / 5
21 %
Neváhejte a pořiďte si přepracované a aktualizované vydání populární doplňkové učebnice fyziky pro střední školy. Učebnice v novém a praktickém formátu shrnuje přehledně veškeré učivo fyziky probírané na středních školách a je nejen výbornou učební pomůckou pro každého studenta SŠ, ale také přípraví k přijímacím zkouškám na vysokou školu.

Sleva 21 % z běžně ceny 229 Kč

Naše cena: 181 Kč

Skladem

Sbírka testových úloh k maturitě z fyziky

Autor: Kolektiv autorů - Oldřich Lepil,Miroslava Široká

publisher: PROMETHEUS, spol. s r. o.

5 / 5
12 %
Publikace je určena studentům středních škol, kteří se připravují k maturitě z fyziky, ale také k přijímacím zkouškám na vysoké školy. Poněvadž se předpokládá písemná zkouška v podobě testu s volitelnou odpovědí, je publikace zpracována jako soubor testových úloh, které pokrývají všechna hlavní témata středoškolské fyziky. Výběr úloh vychází z Katalogu požadavků ke společné části maturitní

Sleva 12 % z běžně ceny 130 Kč

Naše cena: 114 Kč

Skladem

Fyzika pro netechnické obory SOŠ a SOU

Autor: Ivan Štoll

publisher: PROMETHEUS, spol. s r. o.

4.6 / 5
12 %
Učebnice pro střední školy s nejnižším počtem hodin fyziky obsahuje jakési fyzikální minimum. Je rozvržena do 30 týdenních lekcí shrnutých do 5 kapitol (Mechanika, Molekulová fyzika a termika, Elektřina a magnetismus, Vlnění a optika, Atomy, jádra a částice). Výklad je velmi zhuštěný a co nejvíce oproštěný od matematizace, obsahuje však i příklady, náměty k pokusům, shrnutí a otázky k opakování.

Sleva 12 % z běžně ceny 188 Kč

Naše cena: 165 Kč

Skladem

Fyzika pro gymnázia - Fyzika mikrosvěta

Autor: Ivan Štoll

publisher: PROMETHEUS, spol. s r. o.

4 / 5
12 %
Další z řady učebnic fyziky pro gymnázia. Učebnice jsou zpracovány podle tematických celků. Lze je využít pro třídy s vyšší i nižší hodinovou dotací. Text je graficky upraven tak, že učiteli umožňuje vybrat učivo podle úrovně žáků ve třídě a podle počtu hodin fyzice přidělených. Učebnice lze využít nejen na gymnáziích, ale i na ostatních středních školách. V dotisku 4. vydání z roku 2008 byly

Sleva 12 % z běžně ceny 154 Kč

Naše cena: 136 Kč

Skladem

Fyzika pro každého - rychlokurz fyziky

Autor: Kolektiv autorů - Renata Holubová,Hana Kolářová,Roman Kubínek

publisher: RUBICO

5 / 5
27 %
Fyzika pro každého obsahuje stručný přehled základních poznatků fyziky na úrovni gymnaziálních vědomostí. Text je doplněn řadou informací o použití fyziky v praktickém životě, stejně jako příkladů využívání fyzikálních zákonů v živé přírodě. Naleznete zde otázky, testové úlohy a příklady, které vám umožní zamyslet se nad danými problémy a pomohou vám lépe pochopit vysvětlované učivo. Kniha je

Sleva 27 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 145 Kč

Skladem

Fyzika pro gymnázia - Mechanika + CD

Autor: Kolektiv autorů - Milan Bednařík,Emanuel Svoboda,Miroslava Široká

publisher: Prometheus

5 / 5
12 %
V 6. vydání je mezi elektronické učební materiály nově zařazena samostatná počítačová aplikace Testové úlohy. Ta obsahuje 120 úloh s odlišnou obtížností, které lze různě uspořádat do testového souboru. Po jeho vyřešení je uživateli sdělen celkový výsledek a úspěšnost řešení. Na CD je dále umístěno rozšiřující učivo, laboratorní a teoretická cvičení, významné osobnosti historie mechaniky,

Sleva 12 % z běžně ceny 196 Kč

Naše cena: 172 Kč

Skladem

Rande s Fyzikou

Autor: Kolektiv autorů - Zdeněk Drozd,Radomír Šofr,Martin Vlach

publisher: Edice České televize

3.6 / 5
25 %
Fyzika je zábavná a přitažlivá, můžete se do ní i zamilovat Fyzika sehrála klíčovou roli při rozvoji moderních technologií a dnes se s jejími aplikacemi setkáváme na každém kroku. Nikdo asi nepochybuje o její důležitosti, ale mnoho lidí si myslí, že fyzika je něco nezáživného, odtažitého a nepochopitelného. Zřejmě za to mohou jejich školní zkušenosti. Pro některé žáky a studenty je fyzika

Sleva 25 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 149 Kč

Skladem

Fyzika pro gymnázia – Optika (kniha + CD)

Autor: Oldřich Lepil

publisher: PROMETHEUS, spol. s r. o.

3.5 / 5
12 %
V 5. přepracovaném vydání této osvědčené učebnice je rozšiřující učivo nově umístěno na CD, které je nedílnou součástí knihy. Na CD jsou umístěna také laboratorní a teoretická cvičení, významné osobnosti historie optiky, slovníček fyzikálních pojmů, videozáznamy experimentů a animací z učiva optiky. Na konci jsou odkazy na vhodné webové stránky. katalog nakladatelství Prometheus

Sleva 12 % z běžně ceny 176 Kč

Naše cena: 155 Kč

Skladem

Fyzika zásobník úloh pro SŠ

Autor: Vladimír Kohout

publisher: Scientia

0 / 5
17 %
Je určena jak studentům posledních ročníků středních škol jako pomocná studijní literatura k přípravě na maturitní zkoušku v souladu s požadavky nových maturit a na přijímací zkoušky na VŠ, tak i studentům nižších ročníků SŠ k práci ve výuce či domácí přípravě . Náročnost úloh v jednotlivých kapitolách je zvyšována metodicky postupným přidáváním vstupních údajů či požadovaných výstupů. Sbírka

Sleva 17 % z běžně ceny 221 Kč

Naše cena: 183 Kč

Skladem

Písemky z fyziky SŠ + CD

Autor: Vladimír Kohout

publisher: Scientia

0 / 5
17 %
Databáze úloh z fyziky ve dvou rovnocenných variantách A a B je podkladem k sestavování desetiminutovek i souhrnných písemek a testů. Zadání písemných prací lze zpracovat na počítači – součástí titulu je i CD s daty a programem na volbu a tisk zvolených úloh. PÍSEMKY z fyziky SŠ jsou vhodným doplňkovým materiálem k výuce fyziky na všech typech středních škol. Lze je využít i k procvičování

Sleva 17 % z běžně ceny 373 Kč

Naše cena: 310 Kč

Skladem u dodavatele

SOUHRN FYZIKY pro SŠ A4

Autor: Pavel Leischner

publisher: Holman

0 / 5
15 %
Učební látka v koncentrované podobě. Přehledné členění, grafická úprava a volba barev umožňuje rychlou orientaci v textu a snadnější zapamatování, doplněno barevnými tabulkami, grafickými nákresy.

Sleva 15 % z běžně ceny 79 Kč

Naše cena: 67 Kč

SklademOtevíráme

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí