Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Fyzika pro střední školy

Nejprodávanější v této kategorii

Matematické, fyzikální a chemické tabulky a vzorce pro střední školy

Autor: Kolektiv autorů - Jiří Mikulčák, Martin Macháček, František Zemánek

publisher: PROMETHEUS, spol. s r. o.

3.6 / 5
24 %
Pro střední školy

Sleva 24 % z běžně ceny 246 Kč

Naše cena: 187 Kč

Skladem u dodavatele

Přehled středoškolské fyziky - 5. přepracované vydání (2014)

Autor: Kolektiv autorů - E. Svoboda, kol.

publisher: PROMETHEUS, spol. s r. o.

3.9 / 5
24 %
Zpracování vychází z učebnic fyziky pro gymnázia, odpovídá jim uspořádáním, výběrem poznatků i použitou terminologií.

Sleva 24 % z běžně ceny 368 Kč

Naše cena: 280 Kč

Skladem

Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy

Autor: Kolektiv autorů - Jiří Mikulčák, Bohdan Klimeš, Jaromír Široký, kol.

publisher: PROMETHEUS, spol. s r. o.

3.7 / 5
24 %
Publikace je nepostradatelnou pomůckou usnadňující řešení úloh nejen v matematice, fyzice a chemii, ale i v dalších oborech, a to jak ve škole, tak i v praktické činnosti.

Sleva 24 % z běžně ceny 216 Kč

Naše cena: 164 Kč

Skladem u dodavatele

Odmaturuj! z fyziky

publisher: Didaktis

4.7 / 5
Poutavá učebnice určená k přípravě na maturitu (i k nové podobě maturity) a k přijímacím zkouškám na vysoké školy. Obsahuje celou středoškolskou látku fyziky – poznatky z mechaniky, kinematiky, dynamiky, termiky a termodynamiky, molekulové fyziky, elektřiny, magnetismu, optiky, teorie relativity, fyziky mikrosvěta a astrofyziky. Kniha je přehledně zpracována do 9 základních kapitol, které jsou

Sleva 10 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 179 Kč

Skladem u dodavatele

Sbírka úloh z fyziky pro střední školy + CD

Autor: Oldřich Lepil

publisher: PROMETHEUS, spol. s r. o.

4.9 / 5
26 %
Řešení úloh je jednou z nejdůležitějších složek vyučování fyziky a každý učitel by těmto činnostem měl věnovat maximální pozornost. Úlohy slouží nejen k prohlubování vědomostí, ale vedou žáka k samostatnosti a aktivitě, jak to požadují současné tendence fyzikálního vzdělávání. Výběr úloh ve sbírce a jejich uspořádání do kapitol navazuje na tematickou řadu učebnic fyziky pro gymnázia. Sbírka

Sleva 26 % z běžně ceny 268 Kč

Naše cena: 198 Kč

Skladem u dodavatele

Tabulka - fyzika SŠ

Autor: Kolektiv autorů - Alena Václavíková, Lumír Svoboda

publisher: MC Nakladatelství

5 / 5
21 %
Fyzikální tabulky pro střední školy byly vytvořeny přesně podle osnov pro výuku fyziky na středních školách s důrazem na pochopení jednotlivých oborů fyziky. První zahrnuje přehled fyzikálních veličin a jednotek včetně jejich definic a rozdělení na základní, odvozené a doplňkové. Dále přehled fyzikálních konstant. Druhá tabulka se věnuje vztahům mezi fyzikálními veličinami systémově rozdělenými

Sleva 21 % z běžně ceny 48 Kč

Naše cena: 38 Kč

Skladem

Fyzika pro gymnázia - Elektřina a magnetismus

Autor: Kolektiv autorů - Oldřich Lepil, Přemysl Šedivý

publisher: PROMETHEUS, spol. s r. o.

4.9 / 5
26 %
V 7. přepracovaném vydání je knižní podoba doplněna o CD, které obsahuje rozšiřující učivo, teoretická a laboratorní cvičení, historické poznámky, slovníček fyzikálních pojmů, animace a videoexperimenty.

Sleva 26 % z běžně ceny 179 Kč

Naše cena: 132 Kč

Skladem u dodavatele

Fyzika pro střední školy II + CD

Autor: Kolektiv autorů - Oldřich Lepil, Renata Hýblová, Milan Bednařík

publisher: PROMETHEUS, spol. s r. o.

4.1 / 5
24 %
Druhý díl dvoudílné učebnice fyziky, která je vhodná pro všechny typy středních škol s nižší hodinovou dotací fyziky. Vykládá fyziku jednoduchým a srozumitelným způsobem, výběr učiva a koncepce jeho zpracování umožňuje učiteli přizpůsobit text osnovám. Na konci každé kapitoly je zařazeno shrnutí učiva, které žákům usnadňuje systemizaci a zapamatování nejdůležitějších poznatků. 4. vydání učebnice

Sleva 24 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 151 Kč

Skladem

Rande s Fyzikou

Autor: Kolektiv autorů - Radomír Šofr, Martin Vlach, Zdeněk Drozd

publisher: Edice České televize

4.5 / 5
22 %
Fyzika je zábavná a přitažlivá, můžete se do ní i zamilovatFyzika sehrála klíčovou roli při rozvoji moderních technologií a dnes se s jejími aplikacemi setkáváme na každém kroku. Nikdo asi nepochybuje o její důležitosti, ale mnoho lidí si myslí, že fyzika je něco nezáživného, odtažitého a nepochopitelného. Zřejmě za to mohou jejich školní zkušenosti. Pro některé žáky a studenty je

Sleva 22 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 194 Kč

Skladem u dodavatele

Fyzika pro gymnázia - Molekulová fyzika a termika + CD

Autor: Karel Bartuška

publisher: PROMETHEUS, spol. s r. o.

4.8 / 5
24 %
Učebnice, zpracované podle tematických celků, lze využít pro třídy s vyšší i nižší hodinovou dotací. Text je graficky upraven tak, že učiteli umožňuje vybrat učivo podle úrovně žáků ve třídě a podle počtu hodin fyzice přidělených. Učebnice lze využít nejen na gymnáziích, ale i na ostatních středních školách.

Sleva 24 % z běžně ceny 164 Kč

Naše cena: 125 Kč

Skladem

Sbírka řešených úloh z fyziky pro střední školy II

Autor: K.Bartuška

publisher: PROMETHEUS, spol. s r. o.

0 / 5
24 %
Molekulová fyzika a termika, Mechanické kmitání a vlnění

Sleva 24 % z běžně ceny 138 Kč

Naše cena: 105 Kč

Skladem u dodavatele

Fyzika pro gymnázia - Speciální teorie relativity

Autor: K. Bartuška

publisher: PROMETHEUS, spol. s r. o.

0 / 5
24 %

Sleva 24 % z běžně ceny 97 Kč

Naše cena: 74 Kč

Skladem

Fyzika-příprava k maturitě a přijímacím zkouškám na vysoké školy

Autor: I.Šantavý

publisher: PROMETHEUS, spol. s r. o.

4.2 / 5
24 %
Příprava k přijímacím zkouškám na vysoké školy

Sleva 24 % z běžně ceny 140 Kč

Naše cena: 106 Kč

Skladem

Fyzika pro střední školy I + CD

Autor: Kolektiv autorů - Oldřich Lepil, Renata Hýblová, Milan Bednařík

publisher: PROMETHEUS, spol. s r. o.

3.9 / 5
24 %
První díl dvoudílné učebnice fyziky, která je vhodná pro všechny typy středních škol s nižší hodinovou dotací fyziky vykládá fyziku jednoduchým a srozumitelným způsobem. Výběr učiva a koncepce jeho zpracování umožňuje učiteli přizpůsobit text ŠVP. Na konci každé kapitoly je zařazeno shrnutí učiva, které žákům usnadňuje systemizaci a zapamatování nejdůležitějších poznatků.

Sleva 24 % z běžně ceny 197 Kč

Naše cena: 150 Kč

Skladem

Fyzika pro netechnické obory SOŠ a SOU

Autor: I.Štoll

publisher: PROMETHEUS, spol. s r. o.

4.6 / 5
24 %
Učebnice pro střední školy s nejnižším počtem hodin fyziky obsahuje jakési fyzikální minimum. Je rozvržena do 30 týdenních lekcí shrnutých do 5 kapitol (Mechanika, Molekulová fyzika a termika, Elektřina a magnetismus, Vlnění a optika, Atomy, jádra a částice). Výklad je velmi zhuštěný a co nejvíce oproštěný od matematizace, obsahuje však i příklady, náměty k pokusům, shrnutí a otázky k opakování.

Sleva 24 % z běžně ceny 172 Kč

Naše cena: 131 Kč

Skladem

Sbírka testových úloh k maturitě z fyziky

Autor: O.Lepil - M.Široká

publisher: PROMETHEUS, spol. s r. o.

5 / 5
24 %
Publikace je určena studentům středních škol, kteří se připravují k maturitě z fyziky, ale také k přijímacím zkouškám na vysoké školy. Poněvadž se předpokládá písemná zkouška v podobě testu s volitelnou odpovědí, je publikace zpracována jako soubor testových úloh, které pokrývají všechna hlavní témata středoškolské fyziky. Výběr úloh vychází z Katalogu požadavků ke společné části maturitní

Sleva 24 % z běžně ceny 126 Kč

Naše cena: 96 Kč

Skladem u dodavatele

Fyzika pro gymnázia - Fyzika mikrosvěta

Autor: Ivan Štoll

publisher: PROMETHEUS, spol. s r. o.

4.5 / 5
24 %
Další z řady učebnic fyziky pro gymnázia. Učebnice jsou zpracovány podle tematických celků. Lze je využít pro třídy s vyšší i nižší hodinovou dotací. Text je graficky upraven tak, že učiteli umožňuje vybrat učivo podle úrovně žáků ve třídě a podle počtu hodin fyzice přidělených. Učebnice lze využít nejen na gymnáziích, ale i na ostatních středních školách.

Sleva 24 % z běžně ceny 142 Kč

Naše cena: 108 Kč

Skladem

Fyzika v běžném životě

Autor: J. Nahodil

publisher: PROMETHEUS, spol. s r. o.

5 / 5
24 %
Publikace má povahu otázek, které se studentů v každodenním životě dotýkají, které je přímo oslovují. K otázkám jsou uvedeny fyzikálně správné odpovědi. Rozsah problémů zcela vychází z gymnaziálních osnov, pouze někdy je nepatrně doplňuje.

Sleva 24 % z běžně ceny 169 Kč

Naše cena: 128 Kč

Skladem

Fyzika pro gymnázia - Mechanika

Autor: Milan Bednařík

publisher: PROMETHEUS, spol. s r. o.

3.3 / 5
24 %
V 5. přepracovaném vydání této osvědčené učebnice, která je součástí monotematické řady učebnic fyziky pro gymnázia, je rozšiřující učivo nově umístěno na CD, které je nedílnou součástí knihy. Na CD jsou zpracovány i některé tematické okruhy, které nejsou do RVP zahrnuty, významně však přispívají k vytváření fyzikálního obrazu světa. Tím je umožněno optimální využití učebnice při výuce podle

Sleva 24 % z běžně ceny 179 Kč

Naše cena: 136 Kč

Skladem

Fyzika pro gymnázia - Mechanické kmitání a vlnění (kniha + CD)

Autor: Oldřich Lepil

publisher: PROMETHEUS, spol. s r. o.

4.5 / 5
26 %
Součástí nově přepracovaného, v pořadí již 5. vydání učebnice Fyzika pro gymnázia – Mechanické kmitání a vlnění je CD, které kromě rozšiřujícího učiva, teoretických a laboratorních cvičení obsahuje i historické poznámky, slovníček pojmů a více než 20 interaktivních animací týkajících se kmitání a vlnění. Pro názornější pochopení dějů, které vznikají při kmitání, jsou zařazeny na CD i simulační

Sleva 26 % z běžně ceny 124 Kč

Naše cena: 92 Kč

Skladem

Sbírka řešených úloh z fyziky pro střední školy III

Autor: K.Bartuška

publisher: PROMETHEUS, spol. s r. o.

0 / 5
24 %
Elektřina a magnetismus

Sleva 24 % z běžně ceny 146 Kč

Naše cena: 111 Kč

Skladem u dodavatele

Fyzika v kostce

Autor: Kolektiv autorů - Vladimír Lank,Miroslav Vondra

publisher: Fragment

4 / 5
32 %
Neváhejte a pořiďte si přepracované a aktualizované vydání populární doplňkové učebnice fyziky pro střední školy. Učebnice v novém a praktickém formátu shrnuje přehledně veškeré učivo fyziky probírané na středních školách a je nejen výbornou učební pomůckou pro každého studenta SŠ, ale také přípraví k přijímacím zkouškám na vysokou školu.

Sleva 32 % z běžně ceny 179 Kč

Naše cena: 122 Kč

Skladem

Fyzika pro gymnázia - Optika (kniha + CD)

publisher: PROMETHEUS, spol. s r. o.

3.5 / 5
24 %
V 5. přepracovaném vydání této osvědčené učebnice je rozšiřující učivo nově umístěno na CD, které je nedílnou součástí knihy. Na CD jsou umístěna také laboratorní a teoretická cvičení, významné osobnosti historie optiky, slovníček fyzikálních pojmů, videozáznamy experimentů a animací z učiva optiky. Na konci jsou odkazy na vhodné webové stránky.

Sleva 24 % z běžně ceny 160 Kč

Naše cena: 122 Kč

Skladem u dodavatele

Prokop Diviš

Autor: R. Kolomý

publisher: PROMETHEUS, spol. s r. o.

4 / 5
24 %
Český fyzik a vynálezce první poloviny 18. století, jehož přínos k nauce o elektřině došel mezinárodního uznání. Pocházel z Helvíkovic u Žamberka. Po studiích na jezuitské škole ve Znojmě se stal premonstrátorským řeholníkem v lounském klášteře a pak správcem klášterní farnosti v Příměticích u Znojma. Jako první začal u nás experimenty se statickou elektřinou, využíval elektřinu k

Sleva 24 % z běžně ceny 88 Kč

Naše cena: 67 Kč

SklademPřihlášení uživatele

Katodieta Katodieta