Registrace | Přihlášení


Matematika a geometrie pro střední školy

Nejprodávanější v této kategorii

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Matematika – Převody jednotek

Autor: Reiterová Monika

publisher: Pikola

3.9 / 5
16 % Top50 Sleva
Laminátová kartička určená především pro žáky základních a středních škol nabízí graficky přehledný a stručný souhrn základních pravidel pro převod matematických jednotek – jednotek délky, obsahu, objemu, hmotnosti, času i velikosti úhlů.

Sleva 16 % z běžně ceny 25 Kč

Naše cena: 21 Kč

Skladem

Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ a SO SOU a nástavbové studium

Autor: Kolektiv autorů - Hudcová Milada,Kubičíková L.

publisher: Prometheus

4.1 / 5
20 %
pro SOŠ, SOU a nástavbové studium Sbírka navazuje na Sbírku úloh z matematiky pro SOU a SOŠ týchž autorek. Rozšiřuje a prohlubuje její učivo např. i tím, že obsahuje úlohy z tematických celků Komplexní čísla, Kombinatorika a pravděpodobnost, Vektorová algebra a analytická geometrie v rovině, Posloupnosti a řady. Pro studenty, kteří se připravují k maturitní zkoušce z matematiky nebo k přijímací

Sleva 20 % z běžně ceny 298 Kč

Naše cena: 238 Kč

Skladem

Matematika pro trojkaře

Autor: Kolektiv autorů - Kateřina Fišerová,Klaus Václav ml.

publisher: Fortuna Libri

3.8 / 5
20 %
Bez matematiky a logického myšlení se v každodenním životě jednoduše neobejdete. Většina studentů a velká část populace se bojí matematiky, ale s dobrým učitelem zvládne matematiku každý. A proto vznikla tato knížka, ve které najdete spoustu příkladů a jejich řešení. Podlehněte kouzlu matematiky s Václavem a Kateřinou! Uvidíte, že to jde! Knížka je vhodná jak pro maturanty, tak pro širokou

Sleva 20 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 239 Kč

Skladem

Matematika pro gymnázia - Základní poznatky z matematiky

Autor: Kolektiv autorů - Bušek I.,Calda E.

publisher: Prometheus

3.8 / 5
20 %
První z řady monotematických učebnic matematiky pro gymnázia. Učebnice lze využít pro třídy s vyšší i nižší hodinovou dotací, text je potřebným způsobem diferencován a učiteli umožňuje vybrat učivo podle počtu hodin přidělených matematice. Učebnice lze použít nejen na gymnáziích, ale také na středních odborných školách. Monotematická řada učebnic matematiky byla připravena ve spolupráci s

Sleva 20 % z běžně ceny 158 Kč

Naše cena: 126 Kč

Skladem

Matematika pro SŠ 1.díl - Pracovní sešit / Základní poznatky

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Krupka Peter

publisher: Didaktis

4.2 / 5
Pracovní sešit tvoří kompaktní celek s učebnicí – předpokládá se využití obou částí učebnicové sady během vyučování. Nově budou pro procvičování probírané látky k dispozici také sady úloh přístupné na webových stránkách nakladatelství zde. Koncepce pracovního sešitu i rozšiřující elektronické sbírky úloh je výjimečná ve způsobu dosahování vzdělávacích cílů. Prostřednictvím úkolů a cvičení typově

Sleva 5 % z běžně ceny 219 Kč

Naše cena: 208 Kč

Skladem

Sbírka úloh z matematiky pro SOU a SOŠ

Autor: Kolektiv autorů - Hudcová Milada,Kubičíková L.

publisher: Prometheus

4.1 / 5
Sbírka je určena žákům všech ročníků dvouletých a tříletých oborů SOU a je vhodná i pro střední odborné školy s nižší hodinovou dotací matematiky. Může být využita i v 9. ročníku základní školy. Stručné přehledy teorie a vzorově řešené úlohy umožňují samostatnou práci studentů.

Naše cena: 269 Kč

Skladem

Výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy - sbírka úloh pro SŠ

Autor: Janeček František

publisher: Prometheus

3.6 / 5
12 %
Výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy Sbírka obsahuje rozsáhlý soubor neřešených úloh na úpravy algebraických výrazů a na řešení rovnic, nerovnic a jejich soustav v množině reálných čísel. Zastoupeny jsou i slovní úlohy. Sbírka přináší bohatý materiál k procvičování učiva, ale i k systematickému opakování. Je vhodná pro žáky všech středních škol.

Sleva 12 % z běžně ceny 167 Kč

Naše cena: 147 Kč

Skladem

Matematika pro gymnázia - Rovnice a nerovnice

Autor: Charvát Jaroslav

publisher: Prometheus

3.4 / 5
20 %
Další z řady monotematických učebnic matematiky pro gymnázia. Lze ji využít pro třídy s vyšší i nižší hodinovou dotací matematiky. Text je potřebným způsobem diferencován a učiteli umožňuje vybrat učivo podle počtu hodin přidělených matematice. Učebnice lze použít nejen na gymnáziích, ale také na středních odborných školách. Monotematická řada učebnic matematiky byla připravena ve spolupráci s

Sleva 20 % z běžně ceny 161 Kč

Naše cena: 129 Kč

Skladem

Přehled středoškolské matematiky - 10. vydání

Autor: Polák Josef

publisher: Prometheus

3.9 / 5
12 %
Přehled obsahově a metodicky navazuje na středoškolské učebnice matematiky. Podává ucelenou informaci o jednotlivých oborech středoškolské matematiky i jejich vztazích. Obsahuje stručný výklad pojmů i s aplikacemi učiva na vzorově řešených příkladech. Pro zdůraznění základního učiva a zvýraznění přehlednosti je kniha rozdělena do deseti kapitol. Přehled lze doporučit studentům středních

Sleva 12 % z běžně ceny 388 Kč

Naše cena: 341 Kč

Skladem

Sbírka úloh z matematiky pro přípravu k maturitní zkoušce a k přijímacím zkouškám na VŠ

Autor: Kubát Josef

publisher: Prometheus

3.9 / 5
Tato stále žádaná sbírka vyšla již ve 4., aktualizovaném vydání. Poskytuje materiál k důkladnému předmaturitnímu opakování, informace o požadavcích vysokých škol, ale i upozornění na chyby, kterých se mají studenti při řešení úloh vyvarovat.

Naše cena: 309 Kč

Skladem

Matematické, fyzikální a chemické tabulky – revidované vydání

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Kotlík B.,Lank V.,Vondra M.

publisher: Fragment

3.8 / 5
21 %
Pamatujete si všechny vzorce, hodnoty funkcí, značky a důležité vztahy? Zbytečně! V naší středoškolské příručce najdetete všechny, které jsou potřeba nejen při studiu, ale i v praktickém životě.

Sleva 21 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 158 Kč

Skladem

Sbírka úloh z matematiky pro 2. stupeň ZŠ - Geometrie a funkce

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Dytrych Martin

publisher: Fortuna

5 / 5
14 %
Sbírka obsahuje velké množství originálních příkladů potřebných k procvičení učiva prověřovaného u přijímacích zkoušek. Jednotlivé kapitoly jsou uvedeny řešenými úlohami, které mají posloužit jako ukázky postupů a vhodných forem zápisů řešení. V závěru každé kapitoly jsou uvedeny výsledky a řešení úloh.

Sleva 14 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 171 Kč

Skladem

Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ a SO SOU, 1. část

Autor: Jirásek František

publisher: Prometheus

4 / 5
20 %
Teoretický přehled a vyřešené příklady v úvodu jsou určeny k zopakování potřebných základních pojmů a vztahů. Příklady a cvičení jsou řazeny podle stupně obtížnosti. Náročnější cvičení jsou označena hvězdičkou.

Sleva 20 % z běžně ceny 202 Kč

Naše cena: 162 Kč

Skladem

Matematika pro SOŠ a studijní obory SOU - 2.část

Autor: Odvárko Oldřich

publisher: Prometheus

4.3 / 5
11 %
Učebnice je součástí šestidílné řady Matematika pro SOŠ a studijní obory SOU, 1. až 5. část + část Posloupnosti a finanční matematika. Učebnice prohlubují a rozšiřují učivo základní školy, graficky je odlišeno povinné učivo dané osnovami od učiva nepovinného a rozšiřujícího. Po výkladu nové látky následuje vždy několik vzorových řešených příkladů a řada neřešených úloh. Jejich výsledky jsou

Sleva 11 % z běžně ceny 152 Kč

Naše cena: 135 Kč

Skladem

Matematika pro gymnázia - Posloupnosti a řady

Autor: Odvárko Oldřich

publisher: Prometheus

4.8 / 5
20 %
Ve 3. vydání z roku 2008 byly nově doplněny klíčové kompetence, které učebnice utváří a rozvíjí, očekávané výstupy jednotlivých kapitol a průřezová témata, jejichž realizaci učebnice napomáhá. Učebnice je součástí monotematické řady učebnic matematiky pro gymnázia. Učebnici lze využít pro třídy s vyšší i nižší hodinovou dotací matematiky. Text je potřebným způsobem defirencován a umožňuje

Sleva 20 % z běžně ceny 148 Kč

Naše cena: 118 Kč

Skladem

Matematika pro gymnázia - Analytická geometrie

Autor: Kočandrle Radim

publisher: Prometheus

5 / 5
20 %
Učebnice je součástí monotematické řady učebnic matematiky pro gymnázia. Lze ji využít pro třídy s vyšší i nižší hodinovou dotací, text je potřebným způsobem diferencován. Monotematická řada učebnic matematiky byla připravena ve spolupráci s odbornou skupinou pro gymnázia Jednoty českých matematiků a fyziků. Znak JČMF, který všechny tyto učebnice nesou, je známkou jejich vysoké odborné a

Sleva 20 % z běžně ceny 161 Kč

Naše cena: 129 Kč

Skladem

Matematika pro gymnázia - Stereometrie

Autor: Pomykalová Eva

publisher: Prometheus

5 / 5
20 %
Učebnice Matematika pro gymnázia Stereometrie je součástí monotematické řady učebnic pro gymnázia. Učebnice lze využít pro třídy s vyšší i nižší hodinovou dotací. Lze ji využít nejen na gymnáziích, ale také na středních odborných školách. Monotematická řada učebnic matematiky byla připravena ve spolupráci s odbornou skupinou pro gymnázia Jednoty českých matematiků a fyziků. Znak JČMF, který

Sleva 20 % z běžně ceny 162 Kč

Naše cena: 130 Kč

Skladem

Matematika pro dvouleté a tříleté učební obory SOU 1.díl

Autor: Calda Emil

publisher: Prometheus

5 / 5
18 %
První díl trojdílné učebnice je určen pro dvouleté i tříleté obory, učivo, které mají tříleté obory navíc, je pro snadnou orientaci graficky vyznačeno. První díl učebnice je zaměřen na uplatnění a prohloubení znalostí ze základní školy. Důraz je kladen na praktické využívání získaných znalostí a na přiměřenou míru početní zběhlosti. Velká pozornost je věnována práci s kalkulačkou. V závěru každé

Sleva 18 % z běžně ceny 175 Kč

Naše cena: 143 Kč

Skladem

Matematika pro gymnázia - Komplexní čísla

Autor: Calda Emil

publisher: Prometheus

5 / 5
20 %
Další z řady monotematických učebnic matematiky pro gymnázia. Učebnice lze využít pro třídy s vyšší i nižší hodinovou dotací, text je potřebným způsobem diferencován a učiteli umožňuje vybrat učivo podle počtu hodin přidělených matematice. Učebnice lze použít nejen na gymnáziích, ale také na středních odborných školách. Monotematická řada učebnic matematiky byla připravena ve spolupráci s

Sleva 20 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 120 Kč

Skladem

Matematika pro gymnázia - Diferenciální a integrální počet

Autor: Kolektiv autorů - Hrubý D.,Kubát J.

publisher: Prometheus

4.5 / 5
20 %
Učebnice je součástí monotematické řady učebnic matematiky pro gymnázia. Lze ji využít pro třídy s vyšší i nižší hodinovou dotací, text je potřebným způsobem diferencován a umožňuje učiteli vybrat učivo podle počtu hodin matematice přidělených. Monotematická řada učebnic matematiky byla připravena ve spolupráci s odbornou skupinou pro gymnázia Jednoty českých matematiků a fyziků. Znak JČMF, který

Sleva 20 % z běžně ceny 161 Kč

Naše cena: 129 Kč

Skladem50 % sleva skyscraper

Přihlášení uživatele