Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Učebnice - Střední školy

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Panoráma biologické a sociokulturní antropologie: 14 Předkolumbovské literatury: Témata, problémy,…

publisher: Muni Press

0 / 5
Čtrnáctý modulový učební text pro studenty antropologie a „příbuzných oborů“ se zabývá takzvanými předkolumbovskými literaturami. Cílem textu je přiblížit v základních obrysech předkolumbovské literatury amerického kontinentu, naznačit problémy spjaté s jejich studiem, upozornit na jejich historické osudy, jejich postupné objevování a transkripce a poukázat na jejich tematické rysy. Autorem

Sleva 6 % z běžně ceny 239 Kč

Naše cena: 225 Kč

Skladem u dodavatele

Panoráma biologické a sociokulturní antropologie: 19 Paleolit a mezolit: Pohřební ritus

publisher: Muni Press

0 / 5
Devatenáctý modulový učební text pro studenty antropologie a „příbuzných oborů“ se zabývá tématem pohřebního ritu v paleolitu a mezolitu. Předmětem studia „archeologie smrti“ je hrob jako průsečík biologických a kulturních procesů, a tím i předmět zájmu fyzické antropologie, archeologie a sociokulturní antropologie. Archeologické zkoumání paleolitu a mezolitu dokládá dva podstatné jevy: zaprvé

Sleva 6 % z běžně ceny 239 Kč

Naše cena: 225 Kč

Skladem u dodavatele

Základy anatomie soustavy trávicí, žláz s vnitřní sekrecí a soustavy močopohlavní II.

publisher: Muni Press

0 / 5
29 %
Učebnice popisuje základy anatomie příslušných soustav. Při výsledku stavby jednotlivých orgánů se stručně zmiňuje i o jejich funkci pro lepší pochopení dialektiky tvaru, stavby a funkce.

Sleva 29 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 156 Kč

Skladem u dodavatele

Diferenciální počet funkcí více proměnných

publisher: Muni Press

0 / 5
V učebním textu jsou vyloženy základy teorie diferenciálního počtu funkcí více proměnných. Teoretické poznatky jsou ilustrovány na velké řadě řešených i neřešených příkladů různého stupně obtížnosti. Text se skládá z devíti kapitol a z grafické přílohy. Je určen pro posluchače studia odborné a učitelské matematiky a pro posluchače odborné fyziky a informatiky. Jde o druhé, přepracované vydání.

Sleva 6 % z běžně ceny 143 Kč

Naše cena: 134 Kč

Skladem

Popisná statistika

publisher: Muni Press

0 / 5
V učebním textu jsou vyloženy základní pojmy popisné statistiky. Studované pojmy jsou ilustrovány na příkladech konkrétních datových souborů. Na závěr jsou uvedeny příklady k procvičení látky.

Sleva 6 % z běžně ceny 64 Kč

Naše cena: 60 Kč

Skladem

Základy anatomie soustavy dýchací, srdečně cévní, lymfatického systému, kůže a jejich derivátů III.

publisher: Muni Press

0 / 5
29 %
Skripta popisují základní stavbu a funkci soustavy dýchací, srdečně cévní, lymfatického systému a kůže. Stručně je pospané i tepelné hospodaření organismu. Skripta jsou doplněna ukázkou zkušebního testu a je přiloženo CD ROM se 192 obrazy probírané látky. Učební látka je doplněna poznámkami z klinické medicíny, z oblasti historie a netradičních medicínských oborů. Skripta jsou určena posluchačům

Sleva 29 % z běžně ceny 255 Kč

Naše cena: 181 Kč

Skladem

Aktivní formy cestovního ruchu

publisher: Muni Press

0 / 5
29 %
Učební text sloužící zejména studentům oboru Management cestovního ruchu pro předmět Teorie a didaktika aktivních forem cestovního ruchu.

Sleva 29 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 156 Kč

Skladem u dodavatele

Panoráma antropologie biologické – sociální – kulturní: 31 Antropologie subjektivity

publisher: Muni Press

0 / 5
Jednatřicátý díl učebního cyklu Panoráma antropologie hledá odpověď na otázku, jakou roli může, nebo by měl v antropologické analýze hrát prvek subjektivity. Autorka, kulturní antropoložka, doktorandka Ústavu etnologie FF UK v Praze, zkoumá problém z historické perspektivy i z pohledu moderní antropologie a věnuje se jak subjektu informátora, tak subjektu samotného antropologa.

Sleva 6 % z běžně ceny 90 Kč

Naše cena: 85 Kč

Skladem u dodavatele

Panoráma antropologie biologické – sociální – kulturní: 33 Kultury sexuality: Západ a ženská…

publisher: Muni Press

0 / 5
Třiatřicátý modulový učební text pro studenty antropologie a „příbuzných oborů“ je věnován problematice ženské obřízky. V současné době se zmínky právě o tomto zvyku stále více a častěji objevují v různých médiích, věnují se jim organizace s lidskoprávní tématikou, o popularitě tématu je možné se přesvědčit i na internetu. Převládající emocí vážící se k tématu je rozhořčení, pobouření, znechucení

Sleva 6 % z běžně ceny 90 Kč

Naše cena: 85 Kč

Skladem

Genetika populací

publisher: Muni Press

0 / 5
29 %
Učebnice představuje genetiku populací v tradičním, dnes už klasickém kontextu s obohacením o nově využívané prvky moderní molekulární biologie. Je určena vysokoškolským studentům biologických oborů a obecně všem zájemcům o problematiku genetiky populací, kteří mají základní znalosti z obecné a molekulární genetiky. Svým pojetím je základem k pochopení evoluční genetiky. Vlastní koncepce učebnice

Sleva 29 % z běžně ceny 309 Kč

Naše cena: 219 Kč

Skladem

Stochastické modelování jednorozměrných časových řad

publisher: Muni Press

0 / 5
Učební text je určen pro posluchače magisterského studia studijních programů Matematika a Aplikovaná matematika na Přírodovědecké fakultě MU. Materiál je učební pomůckou pro dvousemestrální dvouhodinovou přednášku z náhodných procesů, která je zaměřena především na modelování jednorozměrných časových řad. Předložený text je rozdělen do pěti kapitol. V první kapitole se čtenář seznámí s

Sleva 6 % z běžně ceny 295 Kč

Naše cena: 277 Kč

Skladem

Studie ze školní pedagogiky

publisher: Muni Press

0 / 5
29 %
Publikace je určena studentům učitelství pro 1. stupeň základní školy na PdF MU. Prezentuje souboru textů ze školní pedagogiky, které pokrývají následující témata: Škola a její funkce, Primární škola: jaká je a jakou bychom ji chtěli mít?, Škola jako místo osobnostního a sociálního rozvoje žáků, Výchova a vzdělávání pro 21. Století, Hodnoty ve výchově, Mravní výchova – výchova k prosociálnosti

Sleva 29 % z běžně ceny 240 Kč

Naše cena: 170 Kč

Skladem

Vybrané kapitoly z antropomotoriky

publisher: Muni Press

0 / 5
29 %
Učební text pojednává o vývoji a významu pojmu antropomotorika, dále předkládá vysvětlení základních pojmů této vědní disciplíny a seznamuje studenty s její strukturou. Velká pozornost je zde věnována problematice klasifikace, definice a testování motorických schopností a dovedností, stejně jako ontogenezi člověka z pohledu motorických projevů, tělesné stavbě a problematice sportovního výkonu. V

Sleva 29 % z běžně ceny 110 Kč

Naše cena: 78 Kč

Skladem

Vlny: Skriptum k přednášce Kmity a vlny pro studenty učitelství fyziky ve 2. ročníku na Masarykově…

publisher: Muni Press

0 / 5
29 %
Skriptum tvoří základní podklad k přednášce Kmity a vlny ve 2. ročníku učitelského studia fyziky. Postihuje základní kurs k tématu vlny – vznik vlnění, interference vln, Huygensův-Fresnelův princip, Dopplerův jev, zvuk, speciální případy vln. Poskytuje ucelenou představu o daném tématu na základní vysokoškolské úrovni v bakalářském studiu. Skriptum je rozšířeno i na další doplňující partie jako

Sleva 29 % z běžně ceny 194 Kč

Naše cena: 138 Kč

Skladem

Tematická kartografie: Znakové systémy, metody zobrazení a hodnotová měřítka

publisher: Muni Press

0 / 5
29 %
Tato skripta nabízejí základní přehled o tematické kartografii, od charakteristiky a klasifikace tematických map přes jejich obsah, znakové systémy v tematické kartografii až k hodnotovým měřítkům v tematických mapách.

Sleva 29 % z běžně ceny 458 Kč

Naše cena: 325 Kč

Skladem

Základy matematické kartografie

publisher: Muni Press

0 / 5
29 %
Skripta obsahují základní informace o matematické kartografii. Výklad je rozdělen do šesti kapitol. Po úvodní kapitole následují oddíly zabývající se tvary a rozměry Země, zkreslením, zobrazením a jeho základními charakteristikami a konečně možnostmi eliminace vlivu zkreslení při práci s mapou.

Sleva 29 % z běžně ceny 226 Kč

Naše cena: 160 Kč

Skladem

Cvičebnice organické chemie

publisher: Muni Press

0 / 5
29 %
Cvičebnice organické chemie je určena studentům chemie k procvičování z organické chemie. Příručka obsahuje více než 700 řešených příkladů řazených do obvyklých kapitol, které kopírují tradiční náplň základních kurzů organické chemie.

Sleva 29 % z běžně ceny 202 Kč

Naše cena: 143 Kč

Skladem

Didaktika matematiky se zaměřením na specifické poruchy učení

publisher: Muni Press

0 / 5
29 %
Problematika specifických poruch učení je středem zájmu pedagogů, zejména z hlediska inkluzivního vzdělávání žáků. Je uvedena klasifikace poruch učení, příčiny poruch učení v matematice, analýza jednotlivých elementárních jevů. Publikace je zaměřena na učivo prvního i druhého stupně základní školy, zejména na problémy dětí v oboru přirozených čísel, desetinných čísel, celých čísel a zlomků.

Sleva 29 % z běžně ceny 550 Kč

Naše cena: 390 Kč

Skladem

Informační bezpečnost žáků základních škol - Lekce v knihovnách

Autor: Pavla Kovářová

publisher: Muni Press

0 / 5
29 %
Bezpečné chování doplněné technickými a právními nástroji je základem ochrany proti informačním útokům, se kterými se v současné informační společnosti setkáváme neustále. Bezpečnost v internetovém prostředí i při práci s neelektronickými informacemi je součástí primárního vzdělávání. Knihovny a další instituce mohou školy podpořit svou expertízou v práci s informacemi a lekcemi pro žáky.

Sleva 29 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 320 Kč

SklademAJ tituly SKY

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí