Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Učebnice - Střední školy

Panoráma biologické a sociokulturní antropologie: 14 Předkolumbovské literatury: Témata, problémy,…

Autor: Jaroslav Malina

publisher: Muni Press

0 / 5
Čtrnáctý modulový učební text pro studenty antropologie a „příbuzných oborů“ se zabývá takzvanými předkolumbovskými literaturami. Cílem textu je přiblížit v základních obrysech předkolumbovské literatury amerického kontinentu, naznačit problémy spjaté s jejich studiem, upozornit na jejich historické osudy, jejich postupné objevování a transkripce a poukázat na jejich tematické rysy.

Naše cena: 239 Kč

Skladem u dodavatele

Panoráma biologické a sociokulturní antropologie: 19 Paleolit a mezolit: Pohřební ritus

Autor: Jaroslav Malina

publisher: Muni Press

0 / 5
Devatenáctý modulový učební text pro studenty antropologie a „příbuzných oborů“ se zabývá tématem pohřebního ritu v paleolitu a mezolitu. Předmětem studia „archeologie smrti“ je hrob jako průsečík biologických a kulturních procesů, a tím i předmět zájmu fyzické antropologie, archeologie a sociokulturní antropologie. Archeologické zkoumání paleolitu a mezolitu dokládá dva podstatné jevy: zaprvé

Naše cena: 239 Kč

Skladem u dodavatele

Metody řešení matematických úloh II

Autor: Jiří Herman

publisher: Muni Press

0 / 5
Text je rozdělen do tří kapitol, z nichž v první jsou vyloženy standardní kombinatorické metody. Další dvě kapitoly jsou věnovány metodám kombinatorické aritmetiky a kombinatorické geometrie. Výklad je prováděn zpravidla v řešených úlohách; pracovní charakter textu je zvýrazněn velkým počtem cvičení, jejichž řešením si čtenář může popsané metody osvojit. Jde o druhou část dvoudílného celku, jehož

Naše cena: 249 Kč

Skladem

Základy anatomie soustavy trávicí, žláz s vnitřní sekrecí a soustavy močopohlavní II.

Autor: Kolektiv autorů - Hanzlová Jitka,Hemza Jan

publisher: Muni Press

0 / 5
24 %
Učebnice popisuje základy anatomie příslušných soustav. Při výsledku stavby jednotlivých orgánů se stručně zmiňuje i o jejich funkci pro lepší pochopení dialektiky tvaru, stavby a funkce.

Sleva 24 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 167 Kč

Skladem u dodavatele

Diferenciální počet funkcí více proměnných

Autor: Zuzana Došlá

publisher: Muni Press

0 / 5
V učebním textu jsou vyloženy základy teorie diferenciálního počtu funkcí více proměnných. Teoretické poznatky jsou ilustrovány na velké řadě řešených i neřešených příkladů různého stupně obtížnosti. Text se skládá z devíti kapitol a z grafické přílohy. Je určen pro posluchače studia odborné a učitelské matematiky a pro posluchače odborné fyziky a informatiky. Jde o druhé, přepracované vydání.

Naše cena: 129 Kč

Skladem u dodavatele

Popisná statistika

Autor: Marie Budíková

publisher: Muni Press

0 / 5
V učebním textu jsou vyloženy základní pojmy popisné statistiky. Studované pojmy jsou ilustrovány na příkladech konkrétních datových souborů. Na závěr jsou uvedeny příklady k procvičení látky.

Naše cena: 58 Kč

Skladem

Základy anatomie soustavy dýchací, srdečně cévní, lymfatického systému, kůže a jejich derivátů III.

Autor: Kolektiv autorů - Hanzlová Jitka,Hemza Jan

publisher: Muni Press

0 / 5
24 %
Skripta popisují základní stavbu a funkci soustavy dýchací, srdečně cévní, lymfatického systému a kůže. Stručně je pospané i tepelné hospodaření organismu. Skripta jsou doplněna ukázkou zkušebního testu a je přiloženo CD ROM se 192 obrazy probírané látky. Učební látka je doplněna poznámkami z klinické medicíny, z oblasti historie a netradičních medicínských oborů. Skripta jsou určena posluchačům

Sleva 24 % z běžně ceny 255 Kč

Naše cena: 194 Kč

Skladem

Aktivní formy cestovního ruchu

Autor: kolektiv autorů

publisher: Muni Press

0 / 5
24 %
Učební text sloužící zejména studentům oboru Management cestovního ruchu pro předmět Teorie a didaktika aktivních forem cestovního ruchu.

Sleva 24 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 167 Kč

Skladem u dodavatele

Panoráma antropologie biologické – sociální – kulturní: 31 Antropologie subjektivity

Autor: Jaroslav Malina

publisher: Muni Press

0 / 5
Jednatřicátý díl učebního cyklu Panoráma antropologie hledá odpověď na otázku, jakou roli může, nebo by měl v antropologické analýze hrát prvek subjektivity. Autorka, kulturní antropoložka, doktorandka Ústavu etnologie FF UK v Praze, zkoumá problém z historické perspektivy i z pohledu moderní antropologie a věnuje se jak subjektu informátora, tak subjektu samotného antropologa.

Naše cena: 90 Kč

Skladem u dodavatele

Panoráma antropologie biologické – sociální – kulturní: 33 Kultury sexuality: Západ a ženská…

Autor: Jaroslav Malina

publisher: Muni Press

0 / 5
Třiatřicátý modulový učební text pro studenty antropologie a „příbuzných oborů“ je věnován problematice ženské obřízky. V současné době se zmínky právě o tomto zvyku stále více a častěji objevují v různých médiích, věnují se jim organizace s lidskoprávní tématikou, o popularitě tématu je možné se přesvědčit i na internetu. Převládající emocí vážící se k tématu je rozhořčení, pobouření, znechucení

Naše cena: 90 Kč

Skladem u dodavatele

Genetika populací

Autor: Jiřina Relichová

publisher: Muni Press

0 / 5
24 %
Učebnice představuje genetiku populací v tradičním, dnes už klasickém kontextu s obohacením o nově využívané prvky moderní molekulární biologie. Je určena vysokoškolským studentům biologických oborů a obecně všem zájemcům o problematiku genetiky populací, kteří mají základní znalosti z obecné a molekulární genetiky. Svým pojetím je základem k pochopení evoluční genetiky.

Sleva 24 % z běžně ceny 309 Kč

Naše cena: 235 Kč

Skladem

Stochastické modelování jednorozměrných časových řad

Autor: Marie Forbelská

publisher: Muni Press

0 / 5
Učební text je určen pro posluchače magisterského studia studijních programů Matematika a Aplikovaná matematika na Přírodovědecké fakultě MU. Materiál je učební pomůckou pro dvousemestrální dvouhodinovou přednášku z náhodných procesů, která je zaměřena především na modelování jednorozměrných časových řad. Předložený text je rozdělen do pěti kapitol. V první kapitole se čtenář seznámí s

Naše cena: 295 Kč

Skladem

Studie ze školní pedagogiky

Autor: Hana Fialová

publisher: Muni Press

0 / 5
24 %
Publikace je určena studentům učitelství pro 1. stupeň základní školy na PdF MU. Prezentuje souboru textů ze školní pedagogiky, které pokrývají následující témata: Škola a její funkce, Primární škola: jaká je a jakou bychom ji chtěli mít?, Škola jako místo osobnostního a sociálního rozvoje žáků, Výchova a vzdělávání pro 21. Století, Hodnoty ve výchově, Mravní výchova – výchova k prosociálnosti

Sleva 24 % z běžně ceny 240 Kč

Naše cena: 182 Kč

Skladem u dodavatele

Vybrané kapitoly z antropomotoriky

Autor: Josef Pavlík

publisher: Muni Press

0 / 5
24 %
Učební text pojednává o vývoji a významu pojmu antropomotorika, dále předkládá vysvětlení základních pojmů této vědní disciplíny a seznamuje studenty s její strukturou. Velká pozornost je zde věnována problematice klasifikace, definice a testování motorických schopností a dovedností, stejně jako ontogenezi člověka z pohledu motorických projevů, tělesné stavbě a problematice sportovního výkonu. V

Sleva 24 % z běžně ceny 110 Kč

Naše cena: 84 Kč

Skladem

Základy biomechaniky tělesných cvičení

Autor: Josef Baláž

publisher: Muni Press

0 / 5
24 %
Publikace představuje základní biomechanické analýzy vybraných tělesných cvičení. Je určena především studentům tělovýchovných studijních směrů.

Sleva 24 % z běžně ceny 260 Kč

Naše cena: 198 Kč

Skladem

Vlny: Skriptum k přednášce Kmity a vlny pro studenty učitelství fyziky ve 2. ročníku na Masarykově…

Autor: Jan Kučírek

publisher: Muni Press

0 / 5
24 %
Skriptum tvoří základní podklad k přednášce Kmity a vlny ve 2. ročníku učitelského studia fyziky. Postihuje základní kurs k tématu vlny – vznik vlnění, interference vln, Huygensův-Fresnelův princip, Dopplerův jev, zvuk, speciální případy vln. Poskytuje ucelenou představu o daném tématu na základní vysokoškolské úrovni v bakalářském studiu. Skriptum je rozšířeno i na další doplňující partie jako

Sleva 24 % z běžně ceny 194 Kč

Naše cena: 147 Kč

Skladem

Tematická kartografie: Znakové systémy, metody zobrazení a hodnotová měřítka

Autor: Lubomír Lauermann

publisher: Muni Press

0 / 5
24 %
Tato skripta nabízejí základní přehled o tematické kartografii, od charakteristiky a klasifikace tematických map přes jejich obsah, znakové systémy v tematické kartografii až k hodnotovým měřítkům v tematických mapách.

Sleva 24 % z běžně ceny 458 Kč

Naše cena: 348 Kč

Skladem

Základy matematické kartografie

Autor: Lubomír Lauermann

publisher: Muni Press

0 / 5
24 %
Skripta obsahují základní informace o matematické kartografii. Výklad je rozdělen do šesti kapitol. Po úvodní kapitole následují oddíly zabývající se tvary a rozměry Země, zkreslením, zobrazením a jeho základními charakteristikami a konečně možnostmi eliminace vlivu zkreslení při práci s mapou.

Sleva 24 % z běžně ceny 226 Kč

Naše cena: 172 Kč

Skladem u dodavatele

Cvičebnice organické chemie

Autor: Jiří Šibor

publisher: Muni Press

0 / 5
24 %
Cvičebnice organické chemie je určena studentům chemie k procvičování z organické chemie. Příručka obsahuje více než 700 řešených příkladů řazených do obvyklých kapitol, které kopírují tradiční náplň základních kurzů organické chemie.

Sleva 24 % z běžně ceny 202 Kč

Naše cena: 154 Kč

Skladem

Panoráma biologické a sociokulturní antropologie: 21 Čína z antropologické perspektivy

Autor: Josef Kolmaš

publisher: Muni Press

0 / 5
Jednadvacátý modulový učební text pro studenty antropologie a „příbuzných oborů“ je věnován studiu Číny z antropologické perspektivy. Kniha nabízí poznatky ze zeměpisu, dějin a současnosti země, zabývá se otázkami společnosti, duchovní kultury, sexuality, smrti a pohřbívání a nakonec popisuje kontakty českých zemí s Čínou.

Naše cena: 409 Kč

Skladem u dodavatele

Informační bezpečnost žáků základních škol - Lekce v knihovnách

Autor: Pavla Kovářová

publisher: Muni Press

0 / 5
24 % Novinka
Bezpečné chování doplněné technickými a právními nástroji je základem ochrany proti informačním útokům, se kterými se v současné informační společnosti setkáváme neustále. Bezpečnost v internetovém prostředí i při práci s neelektronickými informacemi je součástí primárního vzdělávání. Knihovny a další instituce mohou školy podpořit svou expertízou v práci s informacemi a lekcemi pro žáky.

Sleva 24 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 342 Kč

SklademPřihlášení uživatele