Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Učebnice - Střední školy

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Biologie pro gymnázia

Autor: Vladimír Zicháček

publisher: Nakladatelství Olomouc

4 / 5
31 %
Jedenácté souhrnné vydání středoškolské učebnice zahrnující kapitoly: „Biologie prokaryot, nižších a vyšších rostlin,hub“, „Biologie živočichů“, „Biologie člověka“, „Úvod do obecné genetiky“, „Vybrané kapitoly z obecné biologie“, „Praktická část“; navazuje na desáté vydání této oblíbené učebnice.Učebnice prošla recenzním řízením MŠMT a obdržela schvalovací doložku jako doporučená středoškolská

Sleva 31 % z běžně ceny 749 Kč

Naše cena: 519 Kč

Skladem

Chemie - Sbírka příkladů pro studenty středních škol

Autor: Kolektiv autorů - Jaroslav Honza,Aleš Mareček

publisher: Nakladatelství Olomouc

4.3 / 5
23 %
Sbírka je určena pro studenty středních škol. Obsahuje řešené a neřešené příklady z obecné chemie a chemického názvosloví. Učivo je řazeno do 16 kapitol nazvaných: - Stavba atomu - Chemická vazba - Úpravy chemických rovnic - Hmotnostní zlomek - Objemové procento - Látkové množství - Molární koncentrace - Výpočty z chemického vzorce - Ředění roztoků - Výpočty z chemických rovnic - Výpočty pH -

Sleva 23 % z běžně ceny 155 Kč

Naše cena: 119 Kč

Skladem

Člověk jako osobnost

Autor: Kolektiv autorů - Jana Karolová,Přemysl Šil

publisher: Nakladatelství Olomouc

4.3 / 5
32 %
Moderně pojatá učebnice psychologie pro první ročník středních škol je určena zvídavým žákům a učitelům, kteří se snaží vytvářet zajímavé a pestré hodiny. Je rozdělena na 28 lekcí, z nichž každá obsahuje v žákovské části knihy žákovský list (s úvodním mottem, cíli lekce a popisem jejího průběhu), přílohy (pro plnění jednotlivých úkolů) a shrnutí základních pojmů (s nejdůležitějším učivem).

Sleva 32 % z běžně ceny 180 Kč

Naše cena: 122 Kč

Skladem

Chemie pro čtyřletá gymnázia 2.díl

Autor: Kolektiv autorů - Jaroslav Honza,Aleš Mareček

publisher: Nakladatelství Olomouc

4 / 5
23 %

Sleva 23 % z běžně ceny 165 Kč

Naše cena: 127 Kč

Skladem

Chemie - Názvosloví organických sloučenin

Autor: Kolektiv autorů - Jaroslav Honza,Aleš Mareček

publisher: Nakladatelství Olomouc

3.4 / 5
23 %
Učebnice respektuje poslední názvoslovnou úpravu navrženou komisí International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) v roce 1993.

Sleva 23 % z běžně ceny 90 Kč

Naše cena: 69 Kč

Skladem

Chemie pro čtyřletá gymnázia 3.díl

Autor: Kolektiv autorů - Jaroslav Honza,Aleš Mareček

publisher: Nakladatelství Olomouc

3.8 / 5
23 %
V posledním dílu učebnice najdete chemii halogenderivátů, hydroxyderivátů, aldehydů, ketonů, karboxylových kyselin a jejich derivátů. Součástí knihy jsou také informace o heterocyklických sloučeninách, polymerech a přírodních látkách. Velká pozornost je věnována sacharidům, lipidům, bílkovinám a nukleovým kyselinám. Na tyto kapitoly navazuje přehledně zpracované učivo biochemie. Závěr knihy

Sleva 23 % z běžně ceny 165 Kč

Naše cena: 127 Kč

Skladem u dodavatele

Chemie pro čtyřletá gymnázia, 1.díl

Autor: Kolektiv autorů - Jaroslav Honza,Aleš Mareček

publisher: Nakladatelství Olomouc

3.8 / 5
23 %
První díl třídílné učebnice vychází již ve třetím vydání. Obsahuje poznatky o stavbě atomu, radioaktivitě, chemických vazbách, kinetice chemických reakcí a chemické termodynamice, acidobazických reakcích a hydrolýze solí. Velká pozornost je věnována názvosloví anorganických sloučenin, úpravám chemických rovnic a chemickým výpočtům.

Sleva 23 % z běžně ceny 165 Kč

Naše cena: 127 Kč

Skladem

Periodická soustava chemických prvků - karta

Autor: Miloš Danko

publisher: Nakladatelství Olomouc

3 / 5
32 %
Více než 1 500 informací o 117 prvcích periodické soustavy. Praktická periodická tabulka, umožňující díky přehlednému zařazení informací jednoduchý a rychlý přístup k nadstandardnímu počtu údajů, které charakterizují vlastnosti jednotlivých prvků. Tabulka je určena všem zájemcům o chemii, žákům základních škol a středoškolákům. Obsahuje však dostatečné množství informací i pro vysokoškoláky a

Sleva 32 % z běžně ceny 25 Kč

Naše cena: 17 Kč

Skladem

Chemie obecná a anorganická

Autor: Vratislav Šrámek

publisher: Nakladatelství Olomouc

0 / 5
32 %
Základy obecné a anorganické chemie jsou předkládány stručně, s důrazem na systematičnost výkladu. Učební text jednotlivých kapitol je ukončen kontrolními otázkami k procvičení učiva. Užitý styl výkladu vychází z pedagogické praxe, obsahuje jen nejdůležitější základní poznatky a podstatná fakta. Učebnice je určena ke studiu chemie na gymnáziích, středních odborných školách, lze ji použít při

Sleva 32 % z běžně ceny 169 Kč

Naše cena: 115 Kč

Skladem

Člověk na cestě k moudrosti - 2. vydání

Autor: Kolektiv autorů - Jana Karolová,Přemysl Šil

publisher: Nakladatelství Olomouc

0 / 5
32 %
Moderně pojatá učebnice filosofie a etiky pro třetí ročník středních škol je určena zvídavým žákům a učitelům, kteří se snaží vytvářet zajímavé a pestré hodiny. Je rozdělena na 28 lekcí, z nichž každá obsahuje v žákovské části knihy žákovský list (s úvodním mottem, cíli lekce a popisem jejího průběhu), přílohy (pro plnění jednotlivých úkolů), čítanky (nejsou samostatně vyčleněny mimo lekce, nebo?

Sleva 32 % z běžně ceny 260 Kč

Naše cena: 177 Kč

Skladem

Člověk ve společnosti a v ekonomickém životě

Autor: Kolektiv autorů - Jana Karolová,Přemysl Šil

publisher: Nakladatelství Olomouc

0 / 5
32 %
Moderně pojatá učebnice sociologie a ekonomie pro druhý ročník středních škol je určena zvídavým žákům a učitelům, kteří se snaží vytvářet zajímavé a pestré hodiny. Je rozdělena na 28 lekcí, z nichž každá obsahuje v žákovské části knihy žákovský list (s úvodním mottem, cíli lekce a popisem jejího průběhu), přílohy (pro plnění jednotlivých úkolů) a shrnutí základních pojmů (s nejdůležitějším

Sleva 32 % z běžně ceny 180 Kč

Naše cena: 122 Kč

Skladem

Člověk ve společnosti a v ekonomickém životě

Autor: Kolektiv autorů - Jana Karolová,Přemysl Šil

publisher: Nakladatelství Olomouc

0 / 5
32 %
Moderně pojatá učebnice sociologie a ekonomie pro druhý ročník středních škol je určena zvídavým žákům a učitelům, kteří se snaží vytvářet zajímavé a pestré hodiny. Je rozdělena na 28 lekcí, z nichž každá obsahuje v žákovské části knihy žákovský list (s úvodním mottem, cíli lekce a popisem jejího průběhu), přílohy (pro plnění jednotlivých úkolů) a shrnutí základních pojmů (s nejdůležitějším

Sleva 32 % z běžně ceny 180 Kč

Naše cena: 122 Kč

Skladem

Přehled české literatury - Od počátku do konce 1. světové války pro ZŠ a SŠ

Autor: Dagmar Bradáčová

publisher: Nakladatelství Olomouc

0 / 5
32 %
Přehled obsahuje počátky české literatury, literaturu raného a vrcholného středověku, renesanci, humanismus, barokní literaturu, romantismus a realismus… • Počátky české literatury • Literatura raného středověku • Literatura vrcholného středověku • Literatura husitská a protihusitská • Renesance a humanismus • Barokní literatura • Národní obrození • Romantismus a realismus • Básnické skupiny •

Sleva 32 % z běžně ceny 68 Kč

Naše cena: 46 Kč

Skladem

Filosofie

Autor: Ivan Blecha

publisher: Nakladatelství Olomouc

0 / 5
32 %
Populární učební pomůcka pro studenty SŠ a VŠ uvádějící vývoj filosofie z hlediska tematického a historického. Vnější podoba textů je podřízena hledisku tematickému (filosofie bytí, poznání a člověka). Pro celkový přehled o pojednávaných problémech a pro snazší pochopení jsou jednotlivá témata zpracována historicky. Práce může být i vodítkem k vlastnímu filosofickému uvažování čtenářů, protože

Sleva 32 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 150 Kč

Skladem

Přehled fyziky - Pro žáky ZŠ a studenty SŠ

Autor: Jiří Lošťák

publisher: Nakladatelství Olomouc

0 / 5
32 %
Přehled obsahuje základní pojmy a poučky týkající se dané problematiky. Usnadní orientaci žákům všech typů škol.

Sleva 32 % z běžně ceny 56 Kč

Naše cena: 38 Kč

Skladem

Přehled anorganické chemie, termochemie, reakční kinetiky a analytické chemie - Pro studenty SŠ

Autor: Danuše Pečová

publisher: Nakladatelství Olomouc

0 / 5
32 %
Publikace je doplněna rovnicemi, grafy a tabulkami. Každá kapitola je zakončena kontrolními otázkami pro ověření zvládnutí prostudované látky, na konci obsahuje správné odpovědi. Možné použít při přípravě na přijímací zkoušky na vysokou školu.

Sleva 32 % z běžně ceny 59 Kč

Naše cena: 40 Kč

Skladem

Hlásky, slovo, věta

Autor: Alois Bauer

publisher: Nakladatelství Olomouc

0 / 5
33 %
Publikace se věnuje hláskosloví (přehled souhlásek, přízvuk, intonace, výslovnost), lexikologii (nauka o slovní zásobě) a skladbě (nauka o větě a o spojování vět).

Sleva 33 % z běžně ceny 52 Kč

Naše cena: 35 Kč

Skladem

Přehled Tvarosloví ČJ - Pro žáky ZŠ a studenty SŠ

Autor: Alois Bauer

publisher: Nakladatelství Olomouc

0 / 5
33 %
V publikaci jsou slova dělena na ohebná a neohebná, slova se třídí do jedenácti základních druhů. • Podstatná jména • Přídavná jména • Zájmena • Číslovky • Slovesa • Příslovce • Předložky • Spojky • Citoslovce • Částice • Predikativa

Sleva 33 % z běžně ceny 58 Kč

Naše cena: 39 Kč

Skladem

Přehled Slohu - Pro žáky ZŠ a studenty SŠ

Autor: Alois Bauer

publisher: Nakladatelství Olomouc

0 / 5
32 %
Publikace obsahuje: stylistiku (jazykové styly podle funkce, slohové útvary, slohové rozvrstvení jazykových prostředků), styl prostě sdělovací, styl odborný (popis, výklad, úvaha, referát, charakteristika, administrativní styl), styl publicistický (charakteristika útvarů publicistického stylu) a styl umělecký (vypravování).

Sleva 32 % z běžně ceny 56 Kč

Naše cena: 38 Kč

Skladem

Přehled organické chemie a novela názvosloví - Pro studenty SŠ

Autor: Danuše Pečová

publisher: Nakladatelství Olomouc

0 / 5
32 %
Přehled shrnuje učivo organické chemie, obsahuje kapitoly uhlovodíky, aldehydy, ketony, karboxylové kyseliny a jejich deriváty, sacharidy, lipidy, proteiny, isoprenoidy…

Sleva 32 % z běžně ceny 69 Kč

Naše cena: 47 Kč

SklademPřihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí