Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Učebnice - Střední školy

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Potraviny a výživa – učebnice pro oborná učiliště Kuchařské práce - UČEBNICE PRO ODBORNÁ UČILIŠTĚ

publisher: Nakladatelství PARTA

0 / 5
Učebnice je určena žákům prvního až třetího ročníku odborných učilišť učebního oboru Kuchařské práce. Učební text podává ucelený přehled o základních surovinách potřebných pro přípravu jídel a nápojů. Je členěn v souladu s platnými učebními osnovami a poskytuje základní vědomosti z nauky o výživě. Podává základní informace o složení potravin a významu jednotlivých složek a surovin pro výživu

Sleva 5 % z běžně ceny 187 Kč

Naše cena: 178 Kč

Skladem u dodavatele

Strojní zařízení - Obor zednické práce - Učebnice pro OU (2. vydání)

publisher: Nakladatelství PARTA

0 / 5
Součást ucelené řady učebnic, navazuje především na předměty Technologie a Odborný výcvik. Učebnice poskytne žákům základní znalosti o účelu, konstrukci, vlastnostech a použití strojů a zařízení používaných zejména při zednických pracích. Obsahuje čtyři základní bloky učiva: Elektrická zařízení, Dopravní prostředky, stroje pro dopravu a montáž, Speciální stroje a zařízení pro zednické práce a

Sleva 5 % z běžně ceny 131 Kč

Naše cena: 124 Kč

Skladem

Zařízení závodů, učebnice pro odborná učiliště, obor Kuchařské práce - UČEBNICE PRO ODBORNÁ UČILIŠTĚ

publisher: Nakladatelství PARTA

0 / 5
Publikace je součástí ucelené řady učebnic, navazuje na předměty Technologie a Odborný výcvik. Žáci se prostřednictvím učebnice seznámí s problematikou zařízení výrobních středisek, zařízení pro hygienu nádobí a nářadí, s používanými stroji pro mechanické zpracování potravin a ostatními kuchyňskými stroji a jejich ošetřováním. Obeznámí se rovněž se zařízeními pro tepelné zpracování pokrmů, pro

Sleva 5 % z běžně ceny 176 Kč

Naše cena: 167 Kč

Skladem u dodavatele

Odborné kreslení - Učebnice pro učební obor Zednické práce v OU

publisher: Nakladatelství PARTA

0 / 5
Učebnice umožňuje žákům OU v oboru Zednické práce získat v rozsahu stanoveném učebními osnovami znalost čtení a kreslení stavebních výkresů, porozumět v nich graficky vyjádřeným informacím, zvládnout techniku rýsování a prostorové představivosti, seznámit se s grafickým značením a normalizací při zpracování projektové dokumentace. Získané znalosti si mohou ověřit v dalších odborných předmětech

Sleva 5 % z běžně ceny 145 Kč

Naše cena: 138 Kč

Skladem

Materiály – učebnice pro učební obor Zednické práce v OU - UČEBNICE PRO ODBORNÁ UČILIŠTĚ

publisher: Nakladatelství PARTA

0 / 5
Učební text umožňující žákům odborných učilišť v učebním oboru Zednické práce seznámit se s dostupnými současnými druhy stavebních materiálů, jejich technickými vlastnostmi, možnostmi jejich používání při zhotovování polotovarů, konstrukčních dílců a stavebních konstrukcí, a to v rozsahu platných učebních osnov

Sleva 5 % z běžně ceny 145 Kč

Naše cena: 138 Kč

Skladem u dodavatele

Zednické práce – technologie 2. díl (2. a 3. ročník) - učebnice pro odborná učiliště - UČEBNICE PRO…

publisher: Nakladatelství PARTA

0 / 5
Učební text navazující na 1. díl učebnice je určen žákům druhých a třetích ročníků odborných učilišť v učebním oboru Zednické práce. Podle učebních osnov je rozčleněna do kapitol: Základy a zakládání, Kanalizace, Železobetonové konstrukce, Stropy, Klenby, Převislé konstrukce, Ztužující pásy, Schodiště, Venkovní lešení, Omítky vnitřní, Strojní omítání, Střechy, Osazování výrobků HSV, Venkovní

Sleva 5 % z běžně ceny 172 Kč

Naše cena: 163 Kč

Skladem

Kuchařské práce – technologie 1. díl (pro 1. ročník) - učebnice pro odborná učiliště - UČEBNICE PRO…

publisher: Nakladatelství PARTA

0 / 5
Učebnice je určena žákům prvního ročníku odborných učilišť oboru Kuchařské práce. Je koncipována v rozsahu platných učebních osnov, předkládá učivo přístupnou formou, uceleně a přehledně. Žák získá potřebné základní znalosti o způsobech kuchyňského zpracování potravin a postupech při přípravě oblíbených jídel české kuchyně. Učebnice je členěna do osmi tématických okruhů, které se zabývají

Sleva 5 % z běžně ceny 197 Kč

Naše cena: 187 Kč

Skladem u dodavatele

Zámečnické práce a údržba, technologie, 2. díl (pro 2. ročník OU)

publisher: Nakladatelství PARTA

0 / 5
Učebnice je využitelná nejen pro výuku předmětu Technologie oboru Zámečnické práce a údržba, ale i v dalších obdobně technicky zaměřených oborech v odborných učilištích. Učební látka je uspořádána je do tematických bloků: Základy lícování a přesného měření, Ruční zpracování kovů, Lepení, pájení, svařování, Montáž a demontáž jednoduchých strojních součástí. U všech témat je kladen důraz na zásady

Sleva 5 % z běžně ceny 160 Kč

Naše cena: 152 Kč

Skladem u dodavatele

Kuchařské práce – technologie 2. díl (pro 2. a 3. ročník OU) - UČEBNICE PRO ODBORNÁ UČILIŠTĚ

publisher: Nakladatelství PARTA

0 / 5
Učební text, navazující na 1. díl učebnice, pro žáky druhého a třetího ročníku odborných učilišť v učebním oboru Kuchařské práce, v rozsahu platných učebních osnov. Učebnice obsahuje technologické postupy přípravy omáček, příloh a doplňků k hlavním chodům, předkrmů, pokrmů studené kuchyně, pokrmů z masa jatečního, drůbežího, rybího a zvěřinového, dále přípravu pokrmů na objednávku

Sleva 5 % z běžně ceny 193 Kč

Naše cena: 183 Kč

Skladem u dodavatele

Stolničení - učebnice pro odborná učiliště obor Kuchařské práce - UČEBNICE PRO ODBORNÁ UČILIŠTĚ

publisher: Nakladatelství PARTA

0 / 5
Učebnice pro žáky druhého, případně i třetího ročníku OU obsahuje v plném rozsahu učivo předepsané osnovami. Učebnice žáky přístupnou formou seznámí s významem stolničení, zásadami a pravidly společenského chování, chování na pracovišti, ve společnosti i ve styku s hosty. Důkladně je probrána problematika úklidových a přípravných prací, oblečení a pomů-cek, inventáře na úseku obsluhy, sestavování

Sleva 5 % z běžně ceny 103 Kč

Naše cena: 98 Kč

Skladem u dodavatele

Matematika pro 2. stupeň ZŠ speciální, 1. díl učebnice (pro 7. a 8. ročník)

publisher: Nakladatelství PARTA

0 / 5
Vychází z RVP pro obor vzdělání ZŠ speciální, vzdělávací oblast Matematika a její aplikace, vzdělávací obor Matematika. První část učebnice (7. ročník) obsahuje sčítání typu 23+5 v oboru do 100, odčítání typu 35-2 v oboru do 100, manipulaci s penězi v oboru do 100, práci s tabulkou a číselnou osou, určování času (hodiny, půlhodiny), vážení na kg, měření na metry a centimetry, geometrii (přímky,

Sleva 5 % z běžně ceny 160 Kč

Naše cena: 152 Kč

Skladem

Malířské, natěračské a lakýrnické práce – technolog. 2. díl (2. a 3. r.) - učebnice pro odborná…

publisher: Nakladatelství PARTA

0 / 5
Učební text navazuje na 1. díl učebnice. Je vhodný jak pro žáky v učebním oboru Malířské a natěračské práce, tak i v oboru Lakýrnické práce v odborných učilištích. Pro lepší přehlednost látky je rozdělen do čtyř částí: Malířské práce (speciální úpravy ploch, barevné řešení maleb, dekorativní techniky, oprava a čištění maleb, malířské práce na fasádách, tapetování, plastické nátěry apod.),

Sleva 5 % z běžně ceny 148 Kč

Naše cena: 141 Kč

Skladem u dodavatele

Materiály – učebnice pro učební obor Truhlářské práce v OU - UČEBNICE PRO ODBORNÁ UČILIŠTĚ

publisher: Nakladatelství PARTA

0 / 5
Učební text umožňuje žákům odborných učilišť v učebním oboru Truhlářské práce seznámit se s vlastnostmi dřevin a jiných druhů materiálů na bázi dřeva a s možnostmi jejich používání v konkrétních pracovních podmínkách. Rovněž poskytuje přehled o lepidlech, impregnačních látkách, materiálech pro povrchovou úpravu a ostatních materiálech, které se při zpracování dřeva využívají, a to v rozsahu

Sleva 5 % z běžně ceny 142 Kč

Naše cena: 135 Kč

Skladem

Literární výchova pro odborná učiliště - UČEBNICE PRO ODBORNÁ UČILIŠTĚ

publisher: Nakladatelství PARTA

0 / 5
Učebnice navazuje na ucelenou řadu čítanek pro ZŠ praktické z produkce našeho nakladatelství. Ve třech oddílech se žáci seznamují s nejznámějšími díly české literatury první poloviny dvacátého století, se současnou českou literaturou a světovou literaturou dvacátého století. Výbor je doplněn představením základních literárních pojmů, slovníčkem autorů a cenným souborem medailonků našich i

Sleva 5 % z běžně ceny 96 Kč

Naše cena: 91 Kč

Skladem u dodavatele

Truhlářské práce, technologie - 1. díl (pro 1. ročník OU) - UČEBNICE PRO ODBORNÁ UČILIŠTĚ

publisher: Nakladatelství PARTA

0 / 5
Učebnice je v souladu se vzdělávacími programy pro střední vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením – učební obory „E“. Učební text je určen žákům odborných učilišť v oboru Truhlářské práce, Tesařské práce, Truhlářské práce ve stavebnictví. Učebnice je využitelná i v dalších oborech OU, které mají v osnovách zařazenu práci se dřevem. Vysvětluje odbornou terminologii, známé techniky a postupy

Sleva 5 % z běžně ceny 191 Kč

Naše cena: 181 Kč

Skladem

Cukrářské práce, technologie (1.–3. ročník) - učebnice pro odborná učiliště - UČEBNICE PRO ODBORNÁ…

publisher: Nakladatelství PARTA

0 / 5
Učebnice pro předmět Technologie je určena žákům prvního až třetího ročníku odborných učilišť oboru Cukrářské práce. Učební text je v souladu s platnými učebními dokumenty, předkládá učivo přístupnou formou, uceleně a přehledně. Žák získá potřebné základní znalosti o způsobech cukrářského zpracování potravin a postupech při přípravě oblíbených cukrářských výrobků. Učební text je doplněn

Sleva 5 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 190 Kč

Skladem u dodavatele

Malířské, natěračské a lakýrnické práce – technologie 1. díl (1. roč.) - učebnice pro odborná…

publisher: Nakladatelství PARTA

0 / 5
Přehledně a srozumitelně zpracovaný učební text vhodný jak pro žáky v učebním oboru Malířské a natěračské práce, tak i v oboru Lakýrnické práce. Plně vyhovuje výuce podle platných učebních osnov. Přehledně a srozumitelně zpracovaný učební text předkládá základní a nejdůležitější informace o nářadí a pomůckách, druzích nátěrů a laků, přípravě, tmelení, materiálech, technikách a dalších postupech

Sleva 5 % z běžně ceny 142 Kč

Naše cena: 135 Kč

Skladem u dodavatele

Technologie 1.díl Zámečnícké práce a údržba pro odborná učiliště - UČEBNICE PRO ODBORNÁ UČILIŠTĚ

publisher: Nakladatelství PARTA

0 / 5
Učebnice je využitelná nejen pro výuku předmětu Technologie oboru Zámečník a Zámečnické práce, ale i v dalších obdobně technicky zaměřených oborech v odborných učilištích. Učební látka je zpracována přehledně a srozumitelně. Uspořádána je do tematických bloků: Měření a orýsování; Řezání; Střihání a děrování; Pilování; Vrtání, vyhrubování, zahlubování a vystružování; Řezání závitů; Rovnání a

Sleva 5 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 142 Kč

Skladem u dodavatele

Truhlářské práce - technologie, 2. díl (2. a 3. ročník) - učebnice pro odborná učiliště - UČEBNICE…

publisher: Nakladatelství PARTA

0 / 5
Učební text navazuje na 1. díl učebnice. Je určen žákům odborných učilišť v učebním oboru Truhlářské práce, Tesařské práce, Truhlářské práce ve stavebnictví. Obsahuje kapitoly: Příprava, manipulace a ochrana materiálu při skladování, Technologická příprava dřeva, Lepení, dýhování, úprava povrchů, Technologický postup výroby překližek, laťovek a aglomerovaných materiálů, Strojní obrábění,

Sleva 5 % z běžně ceny 158 Kč

Naše cena: 150 Kč

Skladem

Zámečnické práce a údržba, technologie, 3. díl (pro 3. ročník OU) - UČEBNICE PRO ODBORNÁ UČILIŠTĚ

publisher: Nakladatelství PARTA

0 / 5
Učebnice je využitelná nejen pro výuku předmětu Technologie oboru Zámečnické práce a údržba, ale i v dalších obdobně technicky zaměřených oborech v odborných učilištích. Učební látka je uspořádána do tematických bloků: Základy třískového obrábění, Základy strojního obrábění, Montáž jednoduchých mechanizmů, Základní instalatérské a údržbářské práce. U všech témat je kladen důraz na zásady

Sleva 5 % z běžně ceny 160 Kč

Naše cena: 152 Kč

SklademAJ tituly SKY

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí