Registrace | Přihlášení


Cestovní ruch

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Metodika činnosti průvodce cestovního ruchu

Autor: Ján Orieška

publisher: Idea Servis

5 / 5
17 %
Průvodcovské služby a požadavky na ně, tj. tvorba itineráře, příprava zájezdu, jeho převzetí a vyúčtování, psychologická příprava, vystupování průvodce a další činnosti jsou základem této učebnice. Nové vydání s použitím aktuální terminologie pro kategorie průvodců v návaznosti na jejich kvalifikační požadavky odráží změny v poskytování průvodcovských služeb. Celá problematika je doplněna o

Sleva 17 % z běžně ceny 230 Kč

Naše cena: 191 Kč

Skladem

Cestovní ruch pro VOŠ a VŠ - pro vyšší odborné a vysoké školy

Autor: Marie Hesková

publisher: Fortuna

0 / 5
14 %
Publikace nabízí souhrn informací z oblasti cestovního ruchu. Důraz je kladen na pochopení cestovního ruchu v širším pohledu hospodářských oborů a v mezinárodním kontextu. Výklad sleduje vývoj poznání od klasické teorie až k novým směrům v daném oboru. Jednou z nových disciplín, které působí na rozvoj cestovního ruchu v regionech, je destinační management a marketing. Metodika zpracování

Sleva 14 % z běžně ceny 216 Kč

Naše cena: 186 Kč

Skladem u dodavatele

Moderní řízení hotelového provozu

Autor: Jaromír Beránek

publisher: Grada

0 / 5
15 %
Přepracované vydání úspěšného titulu, který opakovaně vychází od roku 1996 zachycuje ohromný rozvoj, kterým hotelnictví v České republice prošlo a přináší aktuální novinky důležité pro tento obor. Nová učebnice je určena středním hotelovým a vyšším odborným školám, zároveň je aktreditačním spise Vysoké školy hotelové v Praze a studentům přináší kompletní znalosti z klíčových oblastí hotelnictví -

Sleva 15 % z běžně ceny 329 Kč

Naše cena: 280 Kč

Skladem u dodavatele

Zeměpis cestovního ruchu - 3. upravené vydání

Autor: Milan Holeček

publisher: ČGS

0 / 5
14 % Předprodej
Učebnice pro hotelové i jiné střední školy zabývající se problematikou cestovního ruchu a pro volitelné předměty i semináře ze zeměpisu na středních školách, pomůcka pro přípravu i praxi průvodců cestovního ruchu. Kromě obecných problémů cestovního ruchu se zabývá zejména regionálním zeměpisem cestovního ruchu Česka, Evropy a všech světadílů.

Sleva 14 % z běžně ceny 159 Kč

Naše cena: 137 Kč

Skladem 31. 8. 2021

Ekonomika cestovního ruchu

Autor: Jaromír Beránek

publisher: Mag Consulting

0 / 5
15 %
Kniha detailně pojednává o mnohostranném jevu současné doby - o mezinárodním i domácím cestovním ruchu ve všech jeho souvislostech. Čtenář v ní najde informace o makroekonomických ukazatelích cestovního ruchu, ekonomických aspektech, mechanismu fungování trhu cestovního ruchu a turistiky i marketingu a propagaci. Publikaci využijí studenti středních, vyšších a vysokých hotelových škol a

Sleva 15 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 84 Kč

Skladem

Geografie cestovního ruchu (6. vydání)

Autor: Václav Hrala

publisher: Idea Servis

0 / 5
17 %
Geografie celého světa s zpracovaná přihlédnutím k potřebám cestovního ruchu. Zahrnuje informace o různých atraktivitách cestovního ruchu na jednotlivých kontinentech. Vstupní pasáž je zaměřena na teorii geografie, samostatně je zpracována geografie České a Slovenské republiky s přihlédnutím k potřebám cestovního ruchu.

Sleva 17 % z běžně ceny 142 Kč

Naše cena: 118 Kč

Skladem

Podnikání v hotelnictví a gastronomii -- Pro střední a vyšší hotelové školy

Autor: Kolektiv autorů - Eva Krátká,František Smetana

publisher: Fortuna

0 / 5
14 %
Publikace obsahuje základní problematiku podnikání v oblasti ubytování a stravování. Součástí textu jsou cvičení, ve kterých se žáci naučí aplikovat teorii na příkladech z praxe při řízení ubytovacích a stravovacích zařízení. Praktická část obsahuje hotelový software, který je jako demoverze na CD vloženém do knihy. Součástí CD jsou také různé přílohy připravené k tisku

Sleva 14 % z běžně ceny 184 Kč

Naše cena: 158 Kč

Skladem u dodavatele

Kongresový cestovní ruch

Autor: Ján Orieška

publisher: Idea Servis

0 / 5
17 %
Publikace je určena studentům oboru cestovní ruch a všem, kdo se profesionálně věnují rozvoji kongresového a incentivního cestovního ruchu. Seznamuje zároveň studenty s technikou kongresových služeb. Jejím cílem je poskytnout ucelený soubor informací o tomto odvětví cestovního ruchu, který v České republice v posledních letech zaznamenal významný rozvoj. Je doplněna slovníčkem

Sleva 17 % z běžně ceny 142 Kč

Naše cena: 118 Kč

Skladem

Cestovní ruch

Autor: Alena Lochmannová

publisher: Computer Media

0 / 5
27 %
Výuka pokrývá tato témata: 1. Cestovní ruch a jeho úloha v moderní společnosti (co je cestovní ruch; historický vývoj cestovního ruchu; klasifikace cestovního ruchu; specifika současného cestovního ruchu; ekonomické aspekty cestovního ruchu; faktory ovlivňující cestovní ruch) 2. Typologie cestovního ruchu (základní formy cestovního ruchu; specifické formy cestovního ruchu) 3. Cestovní kanceláře

Sleva 27 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 161 Kč

Skladem

Vybrané kapitoly z hotelnictví a gastronomie - Ubytovací služby

Autor: Jan Hán

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
17 %
Publikace se zaměřuje na vybrané aspekty řízení ubytovacích zařízení a realizaci ubytovacích služeb. Svým pojetím začleňuje problematiku do širších souvislostí, s důrazem na cestovní ruch. Vytváří obraz o jednotlivých typech a vlastnostech ubytovacích zařízení a jejich služeb, pojednává o ekonomicko-manažerských aspektech realizace ubytovacích služeb a poukazuje na vybraná technická a

Sleva 17 % z běžně ceny 550 Kč

Naše cena: 456 Kč

Skladem u dodavatele

Technika zahraničních zájezdů (2. vydání)

Autor: Kolektiv autorů - B. Farková,E. Kunešová

publisher: Idea Servis

0 / 5
17 %
Učebnice poskytuje ucelené informace o problematice zahraničních zájezdů z hlediska jejich přípravy (tvorba a kalkulace) a návaznosti na platné předpisy. Součástí textu je příloha o peněžních prostředcích, platebních kartách, smlouvách se zahraničními partnery aj. Celý text je aktualizovaný na podmínky vstupu ČR do Evropské unie. Vhodně doplňuje učebnici Technika služeb cestovního ruchu.

Sleva 17 % z běžně ceny 159 Kč

Naše cena: 132 Kč

Skladem

Aktivní formy cestovního ruchu

Autor: kolektiv autorů

publisher: Muni Press

0 / 5
23 %
Učební text sloužící zejména studentům oboru Management cestovního ruchu pro předmět Teorie a didaktika aktivních forem cestovního ruchu.

Sleva 23 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 169 Kč

Skladem

Cestovní ruch pro SŠ a veřejnost

Autor: Kolektiv autorů - Daniela Drobná,Eva Morávková

publisher: Fortuna

0 / 5
14 %
Publikace poskytuje základní orientaci v oblasti cestovního ruchu. Je určena především žákům středních škol (zejména pro studijní obor hotelnictví a turismus), ale i těm, kteří by chtěli v této sféře podnikat. Řadu poznatků mohou využít i účastníci cestovního ruchu. Ve výkladu jsou zpočátku vysvětleny základní pojmy a v dalších kapitolách je cestovní ruch probírán ze všech důležitých úhlů

Sleva 14 % z běžně ceny 189 Kč

Naše cena: 163 Kč

Skladem

Management služeb hotelnictví a cestovního ruchu - 3. díl - vybrané kapitoly

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Cílem odborné knihy je vysvětlit význam a činnosti vybraných organizačních složek hotelového managementu a managementu cestovního ruchu, procesní vazby mezi nimi a seznámit odbornou veřejnost s aktuálními trendy, úspešnými manažerskými technikami, ale i základními principy fungování hotelu a cestovní kanceláre. Dále si autoři kladou za cíl přispět k předání specifických profesních znalostí

Sleva 2 % z běžně ceny 230 Kč

Naše cena: 225 Kč

Skladem u dodavatele

Management služeb hotelnictví a cestovního ruchu - 3. díl - vybrané kapitoly

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Cílem odborné knihy je vysvětlit význam a činnosti vybraných organizačních složek hotelového managementu a managementu cestovního ruchu, procesní vazby mezi nimi a seznámit odbornou veřejnost s aktuálními trendy, úspešnými manažerskými technikami, ale i základními principy fungování hotelu a cestovní kanceláre. Dále si autoři kladou za cíl přispět k předání specifických profesních znalostí

Sleva 2 % z běžně ceny 180 Kč

Naše cena: 176 Kč

Skladem u dodavatele

Vybrané kapitoly z německé morfologie pro cestovní ruch

publisher: Pavel Mervart

0 / 5
27 %
Publikace je studijní oporou pro studenty se zaměřením na cestovní ruch. Autorka adekvátně vybrala témata, která jsou důležitá pro komunikaci budoucích pracovníků v cestovním ruchu. Značná část textu je proto věnována např. zeměpisným názvům, s nimiž mají studenti možnost se podrobně seznámit, ale zároveň jsou výběrově zastoupeny i další gramatické jevy, nezbytné pro komunikaci s klienty v daném

Sleva 27 % z běžně ceny 159 Kč

Naše cena: 116 Kč

SklademPředprodej knihy Karla Gotta

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí