Registrace | Přihlášení


Ekonomika

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Finanční trhy - Učebnice s programem na generování cvičných testů - Učebnice s programem na…

Autor: Kolektiv autorů - Oldřich Rejnuš,Oldřich Rejnuš

publisher: Grada

4.3 / 5
15 %
Učebnice se věnuje nejdůležitějším oblastem problematiky finančních trhů a finančních investičních instrumentů. Zkušený autor nejprve vymezuje finanční trhy a jejich funkce a představuje finanční instituce, jejich produkty a služby. Následně se věnuje úrokovým sazbám a základním druhům finančních investičních instrumentů. Podrobněji rozebírá klasické finanční instrumenty, termínované derivátové

Sleva 15 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 254 Kč

Skladem

Ekonomika pro SŠ - Úvod (učebnice)

Autor: kolektiv autorů

publisher: Didaktis

4 / 5
První díl plánované pětidílné učebnicové řady Ekonomika pro střední školy je zpracován podle požadavků RVP pro střední odborné vzdělávání (primárně dle RVP pro vzdělávací obory Obchodní akademie, Ekonomika a podnikání a Ekonomické lyceum). Požadavky kurikulárních dokumentů řada naplňuje učebním obsahem, zařazováním stanovených průřezových témat, důrazem na mezipředmětové vazby a rozvíjením

Sleva 2 % z běžně ceny 229 Kč

Naše cena: 224 Kč

Skladem

Ekonomika pro SŠ - Úvod (pracovní sešit)

Autor: kolektiv autorů

publisher: Didaktis

5 / 5
Struktura pracovního sešitu kopíruje strukturu učebnice – naleznete zde totožné tematické celky, kapitoly a podkapitoly. Jednotlivá cvičení v pracovním sešitě rozvíjí konkrétní oddíly učebnice (cvičení vždy navazuje na konkrétní box učebnice). Propojení učebnice s pracovním sešitem tak není pouze tematické, ale také obsahové. Cvičení pracovního sešitu ověřují a dále prohlubují znalost příslušného

Sleva 2 % z běžně ceny 179 Kč

Naše cena: 175 Kč

Skladem u dodavatele

Průvodce kapitálovým trhem

Autor: kolektiv autorů

publisher: Fortuna

4 / 5
14 %
Publikace je zpracovaná kolektivem odborníků pracujících v Komisi pro cenné papíry. Představuje možné způsoby efektivního zhodnocení finančních prostředků a snaží se být rádcem při investování na kapitálovém trhu. Je určena studentům středních, vyšších i vysokých škol s ekonomickým zaměřením, ale i široké veřejnosti.

Sleva 14 % z běžně ceny 219 Kč

Naše cena: 188 Kč

Skladem u dodavatele

Marketing

Autor: Jitka Vysekalová

publisher: Fortuna

5 / 5
14 %
Publikace shrnuje základní marketingovou teorii, ale zaměřuje se na i možnosti její aplikace v praxi. Obsahuje příklady včetně řešení, které teorii oživují, a současně poznatky naší i zahraniční literatury i vlastní zkušenosti autorů z marketingového výzkumu. Má schvalovací doložku MŠMT.

Sleva 14 % z běžně ceny 219 Kč

Naše cena: 188 Kč

Skladem

Marketing a management pro střední a vyšší hotelové školy

Autor: Kolektiv autorů - Eva Karásová,Jaroslava Kynclová

publisher: Fortuna

5 / 5
14 %
Učebnice seznamuje žáky se základy marketingu a managementu a s jejich významem v oblasti poskytování služeb v hotelnictví a cestovním ruchu. Žáci poznají prostředí marketingu, typické pro výše uvedený obor, naučí se používat jednotlivé nástroje marketingového mixu, analyzovat silné a slabé stránky hotelu, jeho příležitosti, ale i ohrožení v konkurenci. Pochopí vývoj managementu a osvojí si jeho

Sleva 14 % z běžně ceny 179 Kč

Naše cena: 154 Kč

Skladem

Bankovnictví pro SŠ a veřejnost

Autor: Dagmar Hartlová

publisher: Fortuna

3.8 / 5
14 %
Učebnice pro obchodní akademie a jiné střední školy s ekonomickým zaměřením podává přehled základních pojmů a jevů z oblasti peněžního styku. Učebnici vhodně doplňují Příklady z bankovnictví

Sleva 14 % z běžně ceny 189 Kč

Naše cena: 163 Kč

Skladem

Ekonomie nejen k maturitě - Příklady a cvičení - Řešení

Autor: Petra Navrátilová

publisher: Computer Media

3.4 / 5
27 %
Komplexní cvičebnice k titulům Ekonomie nejen k maturitě, plná praktických příkladů. Obsahuje praktické příklady a cvičení, zaměřené především na výpočty - například výpočet výroby, vzájemné působení nabídky a poptávky, akcií, rozvahy, podnikatelského záměru, podnikatelského plánu, půjčky, úroků, daní, zásob, odpisů apod. Kniha obsahuje doslova desítky až stovky příkladů, které jsou rozděleny do

Sleva 27 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 139 Kč

Skladem

Marketing - Základy marketingu - Učebnice učitele

Autor: Marek Moudrý

publisher: Computer Media

3.3 / 5
27 %
Vyučující má obsahově k dispozici učebnici pro studenty, která je obsahem i rozložením stránek totožná s žákovskou učebnicí. Tato komplexní příručka pro učitele zahrnuje látku obou dílů učebnic pro žáky. Navíc však obsahuje doporučené zápisy do volných úseků (zápisy v hodině) a rozšiřující učivo pro pedagoga, které lze využít k prohloubení vlastních znalostí nebo k rozšíření učiva žákům.

Sleva 27 % z běžně ceny 330 Kč

Naše cena: 241 Kč

Skladem

Ekonomika pro SŠ - Úvod (průvodce pro učitele) - 1. díl

Autor: kolektiv autorů

publisher: Didaktis

3 / 5
Průvodce pro učitele k učebnicové sadě Ekonomika pro střední školy – Úvod je základní pomůckou pro učitele ekonomických předmětů, kteří chtějí efektivně využívat celou učebnicovou sadu ve výuce. Průvodce je navržen do podoby učitelské knihy, tj. obsahuje všechny nezmenšené strany učebnice a pracovního sešitu doplněné o příslušné komentáře. Atypický formát (součástí jednoho listu jsou spojené vždy

Sleva 2 % z běžně ceny 1 190 Kč

Naše cena: 1 166 Kč

Skladem

Přehled učiva k maturitě – ekonomika

Autor: Karel Biňovec

publisher: Fortuna

2.3 / 5
14 %
Publikace obsahuje učivo středoškolské ekonomiky. Zahrnuje následující témata: hospodářská politika státu, základní poznatky o podniku a podnikání v tržní ekonomice, právní formy podnikání, řízení podniku, marketing, výsledek hospodaření, daně a pojistné na zákonné pojištění, finanční anylýza a další. Učebnici lze využít především jako vhodný materiál na přípravu k maturitní zkoušce. Srozumitelně

Sleva 14 % z běžně ceny 279 Kč

Naše cena: 240 Kč

Skladem

Základy ekonomiky pro střední a vyšší hotelové školy

Autor: Kolektiv autorů - Jana Kočí,Lenka Šamšová

publisher: Fortuna

1.5 / 5
14 %
Učebnice seznamuje studenty se základními ekonomickými pojmy, s mechanizmem fungování trhu, s podnikem a jeho funkcí, se způsoby vzniku a zániku jednotlivých právních forem podnikání. Pomáhá pochopit podnikové činnosti a smysl podnikání, pojmy náklady, výnosy, výsledek hospodaření a začlenění podniku do systému národního hospodářství. Učebnice obsahuje řadu schémat a příkladů, včetně řešených, a

Sleva 14 % z běžně ceny 164 Kč

Naše cena: 141 Kč

Skladem

Ekonomika pro SOU a SOŠ

Autor: Jana Porvichová

publisher: Eduko

0 / 5
Učebnice vhodná především pro tříleté obory na středních odborných učilištích. Ve čtvrtém, přepracovaném vydání byla doplněna a rozšířena témata podle nových požadavků jednotného zadání závěrečných zkoušek. Učebnice je sestavena z 50 lekcí, z nichž každá je určena pro jednu hodinu výuky. Autorka vychází z dlouholeté praxe výuky tohoto předmětu ve tříletých oborech SOU. Učebnice je vhodná

Sleva 2 % z běžně ceny 129 Kč

Naše cena: 126 Kč

Skladem

Ekonomie nejen k maturitě - Příklady a cvičení - Zadání

Autor: Petra Navrátilová

publisher: Computer Media

0 / 5
27 %
Kniha s řešením příkladů ke knize "Ekonomie nejen k maturitě - Příklady a cvičení". Obsahuje kompletní řešení všech příkladů včetně postupu, který ke správnému výsledku vede.

Sleva 27 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 139 Kč

Skladem

Opakujeme si k maturitě...Ekonomie

Autor: Kolektiv autorů - Radek neuveden, Veselý

publisher: Radek Veselý

0 / 5
Tato edice je speciálně určena budoucím maturantům, kterým má stručným a jednoduchým způsobem pomoci v jejich náročné přípravě k maturitní zkoušce.

Sleva 10 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 89 Kč

Skladem u dodavatele

Makroekonomie a hospodářská politika státu pro střední a vyšší hotelové školy

Autor: Irena Králová

publisher: Fortuna

0 / 5
14 %
Učebnice podává výklad makroekonomických pojmů. Vede k pochopení významu hospodářské politiky státu, seznamuje s fungováním jednotlivých nástrojů hospodářské politiky. Učí studenty posuzovat dopady inflace a nezaměstnanosti a hodnotit výkonnost ekonomiky. Řeší také vztahy se zahraničím, globalizační procesy a činnost nadnárodních institucí.

Sleva 14 % z běžně ceny 184 Kč

Naše cena: 158 Kč

Skladem u dodavatele

Management pro střední školy a vyšší odborné školy

Autor: Radek Maxa

publisher: Fortuna

0 / 5
14 %
Úspěšný manažer by měl umět profesionálně zacházet s úkoly a správně je řešit, umět jednat a zacházet s lidmi i se sebou samým i získávat moc k uskutečnění věcí, tedy umět je prosadit a mít sílu a vůli je realizovat. Na všechny tyto i další aspekty „manažerské profese“ tato učebnice poukazuje. Je vhodným průvodcem, rádcem, inspirací a hlavně zásobárnou informací pro studium managementu. Text je

Sleva 14 % z běžně ceny 219 Kč

Naše cena: 188 Kč

Skladem u dodavatele

Ekonomie nejen k maturitě 2. - Podniková ekonomie - 2.vydání - Podniková ekonomie

Autor: Kolektiv autorů - Zdeněk Mendl,Jaroslav Zlámal

publisher: Computer Media

0 / 5
27 %
Ve srovnání s prvním dílem je tento druhý díl ještě propracovanější, s více ilustracemi a více stranami. Špičkově graficky zpracovaná učebnice, psaná moderní, srozumitelnou a názornou formou. Stáhněte si ukázku z těchto stránek a sami posuďte kvalitu učebnice. Druhý díl "Ekonomie nejen k maturitě" navazuje na díl první, ovšem použít jej lze i zcela samostatně. Jak již název napovídá, učebnice je

Sleva 27 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 161 Kč

Skladem

Ekonomika pro střední školy - Cvičebnice 4 - Marketing - Marketing

Autor: Kolektiv autorů - Petr Klínský,Otto Münch

publisher: EDUKO nakladatelství

0 / 5
Cvičebnice se zabývá tématy: - základy marketingu - průzkum trhu - produkt - cena - distribuce - propagace

Sleva 4 % z běžně ceny 49 Kč

Naše cena: 47 Kč

Skladem u dodavatele

Člověk ve společnosti a v ekonomickém životě

Autor: Kolektiv autorů - Jana Karolová,Přemysl Šil

publisher: Nakladatelství Olomouc

0 / 5
21 %
Moderně pojatá učebnice sociologie a ekonomie pro druhý ročník středních škol je určena zvídavým žákům a učitelům, kteří se snaží vytvářet zajímavé a pestré hodiny. Je rozdělena na 28 lekcí, z nichž každá obsahuje v žákovské části knihy žákovský list (s úvodním mottem, cíli lekce a popisem jejího průběhu), přílohy (pro plnění jednotlivých úkolů) a shrnutí základních pojmů (s nejdůležitějším

Sleva 21 % z běžně ceny 180 Kč

Naše cena: 142 Kč

SklademPředprodej knihy Karla Gotta

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí