Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Další odborné předměty

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Materiály - pro I.až III. roč. učebních oborů, lakýrník, malíř, natěrač

Autor: Vladimír Liška

publisher: Sobotáles

5 / 5
18 %
Učebnice shrnuje základní informace o nátěrových hmotách a přípravcích pro povrchové úpravy, jejich složení, vlastnostech a významu v nátěrovém systému. Předpokládá potřebné znalosti z technologie i jiných odborných předmětů a zkušenosti z odborného výcviku. Seznamuje i s perspektivními materiály, které na trhu dosud chybí, ale na vývojových pracovištích se s nimi už úspěšně pracuje. Je určena

Sleva 18 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 123 Kč

Skladem

Zelinářství pro odborná učiliště (2.vydání)

publisher: Septima

5 / 5
Předprodej
Učebnice seznamuje studenty se základy pěstování zelinářských plodin, ošetřováním po výsevu a výsadbě, ochranou před chorobami a škůdci, se sklizní a skladováním, s mechanizačními prostředky a pracovním nářadím, které jsou důležité při pěstování zeleniny. Zabývá se podrobně jednotlivými druhy zeleniny.

Sleva 6 % z běžně ceny 88 Kč

Naše cena: 83 Kč

vyjde 5. 6. 2020

Cukrářská výroba I

Autor: Kolektiv autorů - Ludvík Bláha,Věra Conková,František Kadlec

publisher: INFORMATORIUM

5 / 5
25 %

Sleva 25 % z běžně ceny 295 Kč

Naše cena: 221 Kč

Skladem

Sadovnictví pro odborná učiliště

publisher: Septima

0 / 5
Učebnice se zabývá problematikou sadovnických úprav, přináší informace o pěstování a použití okrasných rostlin, zejména dřevin, informuje o zakládání trávníků. Obsahuje např. tyto kapitoly: Příprava půdy, Květinové zídky, Skalka, Použití květin v sadovnických úpravách, Rozmnožování a vypěstování jehličnanů, Popínavé dřeviny.

Sleva 6 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 93 Kč

Skladem u dodavatele

Základy animace

Autor: Jiří Plass

publisher: Fraus

0 / 5
23 %
Poprvé ve více než šedesátileté historii české animace vychází text zabývající se postupy tvorby a výroby animovaného filmu. Tato příručka začínajícího animátora je určena Středním odborným školám se zaměřením na výuku animace, nebo na výtvarnou výchovu. Základní školy umění získají výchozí materiál pro výuku animace zájmových skupin a provedení animace dětmi. V neposledním i příznivci z řad

Sleva 23 % z běžně ceny 499 Kč

Naše cena: 384 Kč

Skladem u dodavatele

Technologie I pro 1 roč. učebních oborů lakýrník, malíř, natěrač

Autor: Kolektiv autorů - Roman Liška,Jiří Macík

publisher: Sobotáles

0 / 5
18 %
V učebnici je zpracována řada klasických i moderních postupů a technologií v oblasti povrchových úprav. Text je zpracován přehledně, přiměřeně k věku žáků a odpovídá předepsaným osnovám.

Sleva 18 % z běžně ceny 129 Kč

Naše cena: 106 Kč

Skladem

Technologie II pro učební obory SOU lakýrník, malíř

Autor: Kolektiv autorů - Roman Liška,Jiří Macík

publisher: Sobotáles

0 / 5
18 %
Učebnice je určena žákům odborných a středních odborných učilišť, učební obor lakýrník, malíř a malíř-natěrač i všem ostatním, kteří se chtějí zdokonalit v malířských a lakýrnických pracích.

Sleva 18 % z běžně ceny 140 Kč

Naše cena: 115 Kč

Skladem

Zvuková dramaturgie audiovizuálního díla

Autor: Ivo Bláha

publisher: Akademie múzických umění

0 / 5
18 %
Nové upravené vydání populární učebnice nabízí celistvý pohled na problematiku zvukové složky při tvorbě audiovizuálního díla. Autorovým cílem je látku systematicky utřídit, vymezit základní pojmy, osvětlit některé nejasnosti, upozornit na časté nedostatky, eventuálně naznačit možnosti i úskalí zvukové dramaturgie a tak inspirovat k tvořivému zvukovému vyjadřování. Tematicky se dělí do dvou

Sleva 18 % z běžně ceny 163 Kč

Naše cena: 134 Kč

Skladem u dodavatele

Hygiena práce

Autor: Bohuslav Málek

publisher: Sobotáles

0 / 5
18 %
Hygiena práce je interdisciplinární obor vycházející z poznatků řady oborů medicínských, přírodovědných a technických. Předmětem oboru v praxi je stanovovat a prosazovat požadavky na vytváření a ochranu zdravých pracovních podmínek a způsobu práce hygiena práce, sledovat vliv pracovních podmínek na zdraví pracujících s cílem upevňovat a chránit jejich zdraví a dosáhnout, aby pracovní podmínky

Sleva 18 % z běžně ceny 385 Kč

Naše cena: 316 Kč

Skladem

Improvizace ve škole - Didaktika improvizace pro rozvoj osobnosti žáků středních škol

Autor: Kolektiv autorů - Jana Machalíková,Roman Musil

publisher: INFORMATORIUM

0 / 5
25 %
Publikace je napsaná především pro praktické použití. Nad nepatrným teoretickým výkladem dominují hry a cvičení. Je určena především učitelům a žákům SŠ, ale i základních uměleckých škol. Vhodná pomůcka pro předměty dramatická výchova, osobně sociální výchova, jazykové a literární praktikum, ale i český jazyk, občanská výchova či základy společenských věd. Uvítají ji určitě i různé dramatické

Sleva 25 % z běžně ceny 260 Kč

Naše cena: 195 Kč

Skladem

Sociální psychologie

Autor: David G. Myers

publisher: EDIKA

0 / 5
25 %
Obrazová učebnice patří k zásadním univerzitním publikacím ve světě, často bývá označována dokonce za jedničku ve svém oboru. Má poutavou formu – je plná ilustrací, fotografií, příběhů populárních celebrit nebo známých okamžiků v dějinách lidstva. Navíc jde o téma aktuální, autor fundovaně rozebírá společenské jevy, jako jsou strach před migranty a případná nenávist k nim, rasismus, podléhání

Sleva 25 % z běžně ceny 1 190 Kč

Naše cena: 892 Kč

Skladem u dodavatele

Průmyslové havárie

publisher: Armex Publishing

0 / 5
Publikace se zabývá průmyslovými haváriemi. Jednotlivé kapitoly pojednávají legislativní úpravou problematiky (např. zákon o chemických látkách, atomový zákon), přepravou nebezpečných nákladů, jednotlivými typy havárií a jejich účinky na lidský organismus. Text je doprovázen množstvím historických příkladů

Sleva 9 % z běžně ceny 189 Kč

Naše cena: 172 Kč

Skladem u dodavatele

Teorie dopravní výchovy

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Učební text pro posluchače FTVS UK. Obsah: dopravní výchova jako součást celoživotního procesu učení a zdokonalování, dopravní výchova na základních školách, dopravní výchova na středních školách a doplňkové vzdělávací kurzy.

Sleva 20 % z běžně ceny 80 Kč

Naše cena: 64 Kč

Skladem u dodavatele

Biostatistika

Autor: Kolektiv autorů - Jan Lepš,Petr Šmilauer

publisher: EPISTEME

0 / 5
21 %
Biostatistika je moderní učebnicí statistiky, která představuje statistické nástroje klíčové pro čtenáře z biologických a biologii blízkých oborů. Autoři nejprve představují problémy, které daná statistická metoda řeší, a poté uvádějí princip metody i její nezbytné předpoklady. Podstatnou součást knihy tvoří praktické příklady. Jejich řešení, postup zpracování a podobu výsledků autoři ukazují s

Sleva 21 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 236 Kč

Skladem u dodavatele

Anglický jazyk - Vzděláváme žáky se speciálními vzdělávacími potřebami na 2. stupni ZŠ

Autor: Kolektiv autorů - Petra kolektiv autorů,Jitka Lexová

publisher: Raabe

0 / 5
18 %
Publikace Anglický jazyk z ediční řady Vzděláváme žáky se speciálními vzdělávacími potřebami na 2. stupni ZŠ přináší náměty pro výuku anglického jazyka pro žáky se zdravotním postižením a zdravotním a sociálním znevýhodněním. Využijí ji zejména pedagogové na druhém stupni, nicméně inspiraci pro práci v oblasti inkluzivního vzdělávání v ní najdou i asistenti pedagogů a další pedagogičtí

Sleva 18 % z běžně ceny 345 Kč

Naše cena: 283 Kč

Skladem

Třídní učitel jako kouč

Autor: Kolektiv autorů - Jiří Bréda,Robert Čapek,Eva Dandová,Jitka Kendíková

publisher: Raabe

0 / 5
18 %
Publikace v rámci ediční řady s názvem Třídní učitel jako kouč rozvíjí dovednosti třídního učitele v oblasti budování třídního kolektivu, věnuje se využití koučinku pro vedení žáků, nastavení spolupráce asistenta pedagoga ve třídě a seznamuje ho s legislativou určenou právě k práci třídního učitele. autoři: Bc. Jiří Bréda, Mgr. Robert Čapek, PhD., JUDr. Eva Dandová, PhDr. Jitka Kendíková

Sleva 18 % z běžně ceny 345 Kč

Naše cena: 283 Kč

Skladem

Žák v krizové situaci - Tipy a náměty pro třídní učitele

Autor: Kolektiv autorů - Robert Čapek,Sylvie kolektiv autorů,Zdenka Navarová

publisher: Raabe

0 / 5
18 %
Publikace s názvem Žák v krizové situaci napomáhá třídnímu učiteli diagnostikovat problémy a ukazuje cestu, jak pracovat s žákem v krizové situaci. autoři: Mgr. Robert Čapek, PhD., PhDr. Sylvie Navarová, Mgr. Zdenka Ženatová

Sleva 18 % z běžně ceny 345 Kč

Naše cena: 283 Kč

Skladem

Jak budovat dobrý vztah s rodiči žáků - Tipy a náměty pro třídní učitele

Autor: Kolektiv autorů - Jan Čapek,Marek kolektiv autorů

publisher: Raabe

0 / 5
18 %
Závěrečná publikace ediční řady se jmenuje Jak budovat dobrý vztah s rodiči? a jak název napovídá, oblastí zde řešenou je vztah školy a rodiny, jak řešit výchovné a výukové problémy žáků s rodiči, jaká mohou být očekávání z obou stran a v neposlední řadě nastavení spolupráce s PPP, poradenskými pracovníky, školou a rodiči. autoři: Mgr. Jan Čapek, PhD., Mgr. Marek Lauermann, PhDr. Irena

Sleva 18 % z běžně ceny 345 Kč

Naše cena: 283 Kč

Skladem

Toufar - dějepisné sešity

Autor: Kolektiv autorů - Kamil Činátl,Juliána Chomová,Jiří Maha,Čeněk Pýcha

publisher: Ústav pro studium totalitních

0 / 5
21 %
Dějepisné sešity: Toufar se pokouší přiblížit příběh faráře umučeného Státní bezpečností. V rámci pátrání po stopách minulosti provedou čtenáře poválečnou historií Československa od roku 1949 až do současnosti. Atraktivitu komiksu zvyšují faksimile dobových dokumentů. Příběh „číhošťského zázraku“ dodnes obsahuje řadu nejasností a otázek. Sešity ukazují historii jako živý a otevřený problém.

Sleva 21 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 118 Kč

Skladem u dodavatele

Klasická teoretická fyzika

Autor: Kolektiv autorů - Igor Jex,Ivan Štoll,Jiří Tolar

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Publikace je základní vysokoškolskou učebnicí poskytující ucelený pohled na klasickou teoretickou fyziku. Čtenáři nabízí pohled na přírodní zákonitosti klasické fyziky, ve kterých je zdůrazněna jejich elegance projevující se v jejich matematické a fyzikální ekonomičnosti. Jednotícím prvkem učebnice je použití variačních principů v klasické fyzice. Text pokrývá oblasti mechaniky, mechaniky

Sleva 20 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 312 Kč

Skladem u dodavatelePřihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí