Registrace | Přihlášení


Další odborné předměty

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Cukrářská výroba III

Autor: Kolektiv autorů - Ladislav Bláha, kolektiv autorů

publisher: INFORMATORIUM

5 / 5
19 %
Učebnice rozšiřuje znalosti a vědomosti, které žáci získali v 1. a 2. ročníku. Uvádí další technologické postupy výroby cukrářských výrobků, perníkových těst a restauračních moučníků, popisuje přípravu kynutých těst a biochemické procesy probíhající v těstě při kynutí. Značnou pozornost věnuje přípravě zmrzlin a zmrzlinových výrobků a dietním výrobkům. Věnuje se technologii nových surovin pro

Sleva 19 % z běžně ceny 295 Kč

Naše cena: 239 Kč

Skladem

Biostatistika

Autor: Kolektiv autorů - Jan Lepš,Petr Šmilauer

publisher: EPISTEME

5 / 5
15 %
Biostatistika je moderní učebnicí statistiky, která představuje statistické nástroje klíčové pro čtenáře z biologických a biologii blízkých oborů. Autoři nejprve představují problémy, které daná statistická metoda řeší, a poté uvádějí princip metody i její nezbytné předpoklady. Podstatnou součást knihy tvoří praktické příklady. Jejich řešení, postup zpracování a podobu výsledků autoři ukazují s

Sleva 15 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 254 Kč

Skladem u dodavatele

Ovocnictví pro odborná učiliště

Autor: Pavel Krbec

publisher: Septima

5 / 5
Studenti jsou seznámeni se základními operacemi ve školkařství a ovocnářství, s technologickými postupy při výrobě ovocné sadby, při pěstování ovoce, při jeho skladování. Učebnice obsahuje i přehled ovocných druhů pěstovaných v České republice.

Naše cena: 94 Kč

Skladem

Základy zahradnické výroby pro odborná učiliště

Autor: Josef Pokorný

publisher: Septima

5 / 5
Učebnice si klade za cíl seznámit studenty se všemi nároky rostlin při jejich pěstování. Obsahuje tyto kapitoly: Prostředí pro pěstování rostlin, Půda, Úprava prostředí pro rostliny, Výživa rostlin, Rozmnožování rostlin, Vypěstování sadby, výsadba a ošetřování rostlin, Ochrana rostlin.

Naše cena: 33 Kč

Skladem

Cukrářská výroba I

Autor: Kolektiv autorů - Ludvík Bláha,Věra Conková,František Kadlec

publisher: INFORMATORIUM

3.6 / 5
19 %

Sleva 19 % z běžně ceny 295 Kč

Naše cena: 239 Kč

Skladem

Materiály - pro I.až III. roč. učebních oborů, lakýrník, malíř, natěrač

Autor: Vladimír Liška

publisher: Sobotáles

3.5 / 5
12 %
Učebnice shrnuje základní informace o nátěrových hmotách a přípravcích pro povrchové úpravy, jejich složení, vlastnostech a významu v nátěrovém systému. Předpokládá potřebné znalosti z technologie i jiných odborných předmětů a zkušenosti z odborného výcviku. Seznamuje i s perspektivními materiály, které na trhu dosud chybí, ale na vývojových pracovištích se s nimi už úspěšně pracuje. Je určena

Sleva 12 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 132 Kč

Skladem

Cukrářská výroba II

Autor: Kolektiv autorů - Ludvík Bláha,Věra Conková,František Kadlec

publisher: INFORMATORIUM

0 / 5
19 %

Sleva 19 % z běžně ceny 295 Kč

Naše cena: 239 Kč

Skladem

Klasická teoretická fyzika

Autor: Kolektiv autorů - Igor Jex,Ivan Štoll,Jiří Tolar

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Publikace je základní vysokoškolskou učebnicí poskytující ucelený pohled na klasickou teoretickou fyziku. Čtenáři nabízí pohled na přírodní zákonitosti klasické fyziky, ve kterých je zdůrazněna jejich elegance projevující se v jejich matematické a fyzikální ekonomičnosti. Jednotícím prvkem učebnice je použití variačních principů v klasické fyzice. Text pokrývá oblasti mechaniky, mechaniky

Sleva 20 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 312 Kč

Skladem u dodavatele

Kapitoly z dějin tělesné kultury

Autor: Kolektiv autorů - Jiří Kössl,Jan Štumbauer,Marek Waic

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Čtvrté vydání učebnice pro posluchače Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy obsahuje základní údaje z dějin tělesné výchovy od starověkých civilizací a antického Řecka až do konce 20. století a nejdůležitější okruhy problémů z historie tělesné kultury, které jsou spojené do tematicky logických celků.

Sleva 20 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 160 Kč

Skladem u dodavatele

Domácí pracovní sešit - 2. třída

Autor: neuveden

publisher: Sun

0 / 5
15 %

Sleva 15 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 84 Kč

Skladem

Ekologie půdy

Autor: Hana Šantrůčková

publisher: EPISTEME

0 / 5
15 %
Ekologie půdy je moderní učebnice určená vysokoškolským i středoškolským studentům, učitelům základních a středních škol i odborníkům v oblasti ekologie a životního prostředí. Jejím cílem je podat ucelenou představu o půdě jakožto součásti suchozemského ekosystému a prostředí pro život organizmů. Ukazuje nejdůležitější procesy nezbytné pro existenci a funkci ekosystémů, jejich vzájemnou

Sleva 15 % z běžně ceny 300 Kč

Naše cena: 255 Kč

Skladem u dodavatele

Číslicová technika - učebnice

Autor: Kolektiv autorů - Marcela Antošová,Vratislav Davídek

publisher: Kopp

0 / 5
20 %
Učebnice číslicové techniky je určena pro žáky středních odborných škol, středních integrovaných škol, případně jako doplňková učebnice pro bakalářskou etapu vysokých škol technického zaměření. Učebnice zpracovává komplexně problematiku číslicové techniky od jejích základů až po mikroprocesorovou techniku. Po vysvětlení základních pojmů z číselných soustav a kódování dat pokračuje výklad

Sleva 20 % z běžně ceny 279 Kč

Naše cena: 223 Kč

Skladem

Panoráma biologické a sociokulturní antropologie: 14 Předkolumbovské literatury: Témata, problémy,…

Autor: Jaroslav Malina

publisher: Muni Press

0 / 5
Čtrnáctý modulový učební text pro studenty antropologie a „příbuzných oborů“ se zabývá takzvanými předkolumbovskými literaturami. Cílem textu je přiblížit v základních obrysech předkolumbovské literatury amerického kontinentu, naznačit problémy spjaté s jejich studiem, upozornit na jejich historické osudy, jejich postupné objevování a transkripce a poukázat na jejich tematické rysy. Autorem

Sleva 2 % z běžně ceny 239 Kč

Naše cena: 234 Kč

Skladem u dodavatele

Panoráma biologické a sociokulturní antropologie: 19 Paleolit a mezolit: Pohřební ritus

Autor: Jaroslav Malina

publisher: Muni Press

0 / 5
Devatenáctý modulový učební text pro studenty antropologie a „příbuzných oborů“ se zabývá tématem pohřebního ritu v paleolitu a mezolitu. Předmětem studia „archeologie smrti“ je hrob jako průsečík biologických a kulturních procesů, a tím i předmět zájmu fyzické antropologie, archeologie a sociokulturní antropologie. Archeologické zkoumání paleolitu a mezolitu dokládá dva podstatné jevy: zaprvé

Sleva 2 % z běžně ceny 239 Kč

Naše cena: 234 Kč

Skladem u dodavatele

Popisná statistika

Autor: Marie Budíková

publisher: Muni Press

0 / 5
V učebním textu jsou vyloženy základní pojmy popisné statistiky. Studované pojmy jsou ilustrovány na příkladech konkrétních datových souborů. Na závěr jsou uvedeny příklady k procvičení látky.

Naše cena: 64 Kč

Skladem

Panoráma antropologie biologické – sociální – kulturní: 31 Antropologie subjektivity

Autor: Jaroslav Malina

publisher: Muni Press

0 / 5
Jednatřicátý díl učebního cyklu Panoráma antropologie hledá odpověď na otázku, jakou roli může, nebo by měl v antropologické analýze hrát prvek subjektivity. Autorka, kulturní antropoložka, doktorandka Ústavu etnologie FF UK v Praze, zkoumá problém z historické perspektivy i z pohledu moderní antropologie a věnuje se jak subjektu informátora, tak subjektu samotného antropologa.

Naše cena: 90 Kč

Skladem u dodavatele

Panoráma antropologie biologické – sociální – kulturní: 33 Kultury sexuality: Západ a ženská…

Autor: Jaroslav Malina

publisher: Muni Press

0 / 5
Třiatřicátý modulový učební text pro studenty antropologie a „příbuzných oborů“ je věnován problematice ženské obřízky. V současné době se zmínky právě o tomto zvyku stále více a častěji objevují v různých médiích, věnují se jim organizace s lidskoprávní tématikou, o popularitě tématu je možné se přesvědčit i na internetu. Převládající emocí vážící se k tématu je rozhořčení, pobouření, znechucení

Naše cena: 90 Kč

Skladem

Genetika populací

Autor: Jiřina Relichová

publisher: Muni Press

0 / 5
23 %
Učebnice představuje genetiku populací v tradičním, dnes už klasickém kontextu s obohacením o nově využívané prvky moderní molekulární biologie. Je určena vysokoškolským studentům biologických oborů a obecně všem zájemcům o problematiku genetiky populací, kteří mají základní znalosti z obecné a molekulární genetiky. Svým pojetím je základem k pochopení evoluční genetiky. Vlastní koncepce učebnice

Sleva 23 % z běžně ceny 309 Kč

Naše cena: 238 Kč

Skladem

Stochastické modelování jednorozměrných časových řad

Autor: Marie Forbelská

publisher: Muni Press

0 / 5
Učební text je určen pro posluchače magisterského studia studijních programů Matematika a Aplikovaná matematika na Přírodovědecké fakultě MU. Materiál je učební pomůckou pro dvousemestrální dvouhodinovou přednášku z náhodných procesů, která je zaměřena především na modelování jednorozměrných časových řad. Předložený text je rozdělen do pěti kapitol. V první kapitole se čtenář seznámí s

Sleva 2 % z běžně ceny 295 Kč

Naše cena: 289 Kč

Skladem

Studie ze školní pedagogiky

Autor: Hana Fialová

publisher: Muni Press

0 / 5
23 %
Publikace je určena studentům učitelství pro 1. stupeň základní školy na PdF MU. Prezentuje souboru textů ze školní pedagogiky, které pokrývají následující témata: Škola a její funkce, Primární škola: jaká je a jakou bychom ji chtěli mít?, Škola jako místo osobnostního a sociálního rozvoje žáků, Výchova a vzdělávání pro 21. Století, Hodnoty ve výchově, Mravní výchova – výchova k prosociálnosti

Sleva 23 % z běžně ceny 240 Kč

Naše cena: 185 Kč

SklademPředprodej knihy Karla Gotta

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí