Registrace | Přihlášení


Truhlář, nábytkářství

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Příručka pro truhláře

Autor: Wolfgang Nutsch

publisher: Sobotáles

3.3 / 5
12 %
Český překlad 19. německého vydání oblíbené příručky, která česky vyšla poprvé v r. 1999 v nakladatelství Sobotáles. Přináší soubor všech potřebných informací pro truhláře i další obory zabývající se zpracováním dřeva. Stručně a přehledně zde jsou shrnuty základní údaje počínaje materiálem, jeho chemickým složením a fyzikálními vlastnostmi, přes nářadí, nástroje a strojní výrobu nábytku, dveří,

Sleva 12 % z běžně ceny 810 Kč

Naše cena: 713 Kč

Skladem

Výrobní zařízení pro učební obor Truhlář

Autor: Kolektiv autorů - Karel Janák, kolektiv autorů

publisher: INFORMATORIUM

4 / 5
19 %
Základy strojnictví, mechanismy, dopravní stroje a zařízení, sušárny dřeva, zařízení pro výrobu nábytku a stavebně truhlářskou výrobu, ruční elektrické strojky, výrobní linky. Dále Technologie I - III pro UO Nábytkářství, Materiály pro UO Zpracování dřeva, Odborné kreslení pro UO Truhlář.

Sleva 19 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 235 Kč

Skladem

Odborné kreslení pro učební obor Truhlář

Autor: Kolektiv autorů - Z. Holouš, kolektiv autorů

publisher: INFORMATORIUM

4 / 5
19 %
Pro učební obor truhlářství Základy technického kreslení, seznámení se čtením, vypracováním a chybami výkresů, technickou estetikou, antropometrií a ergonomií, kreslením konstrukcí nábytku, stavebně truhlářských výrobků, stavebních konstrukcí a jednoduchých tesařských výrobků a konstrukcí.

Sleva 19 % z běžně ceny 260 Kč

Naše cena: 211 Kč

Skladem

Technologie II pro 2.r. SOU oboru truhlář pro výrobu nábytku

Autor: Zdeňka Křupalová

publisher: Sobotáles

4.7 / 5
12 % Předprodej
Učebnice seznamuje žáky s problematikou výroby nábytku. V první části je učivo zaměřeno na technologii lepení dřeva, dýhování ploch a úpravy boků včetně speciálních způsobů úprav (nalepování fólií a laminátů, úpravy tvarovaných boků). Ve druhé části učebnice je zpracována problematika tvarování dřeva a dřevních materiálů ohýbáním, tvarování se současným lepením a tvarovým lisováním. Třetí část se

Sleva 12 % z běžně ceny 140 Kč

Naše cena: 123 Kč

vyjde 30. 6. 2021

Nauka o materiálech pro 1. a 2. ročník SOU - učební obor truhlář

Autor: Zdeňka Křupalová

publisher: Sobotáles

4.5 / 5
12 %
Učebnice se zabývá dřevinami, dřevem, materiály na bázi dřeva, materiály vyrobenými chemickým zpracováním dřeva a ostatními materiály vyrobenými z jiných hmot než dřeva. V učebnici jsou dále uvedeny plastické hmoty používané na výrobu konstrukčních dílců nábytku, nábytkové krytiny, lepidla - jejich složení, vlastnosti a druhy používané v dřevozpracujícím průmyslu, materiály pro povrchovou úpravu

Sleva 12 % z běžně ceny 195 Kč

Naše cena: 172 Kč

Skladem

Technologie pro 1.r. SOU oborů zpracování dřeva

Autor: Zdeňka Křupalová

publisher: Sobotáles

3.6 / 5
12 % Předprodej
Učebnice seznamuje žáky se základními technologickými pojmy, s obsahem a sortimentem prvovýroby a druhovýroby v oboru zpracování dřeva. Zabývá se dělením dřeva a teorií jeho obrábění, výběrem a měřením materiálů, hlavními nástroji a operacemi při obrábění dřeva, kovů i plastů, spojovacími prostředky a způsoby konstrukčního spojování dílců. Obsahuje i základní informace o přípravě dřeva ke

Sleva 12 % z běžně ceny 164 Kč

Naše cena: 144 Kč

vyjde 30. 6. 2021

Materiály - pro I. roč. SOU učebního oboru tesař

Autor: Kolektiv autorů - O. Božeková,G. Fábryová

publisher: Sobotáles

3.7 / 5
12 %
Učebnice přináší přehled používaných stavebních materiálů. Podrobněji se zabývá dřevem jako hlavním materiálem pro tesařské práce. Seznamuje s druhy dřeva, jeho těžbou a zpracováním, uvádí vlastnosti a kvalitu dřeva, jeho třídění, skladování, impregnování a opracování.

Sleva 12 % z běžně ceny 151 Kč

Naše cena: 133 Kč

Skladem

Technologie III pro 3.r. SOU učebního oboru truhlář

Autor: Zdeňka Křupalová

publisher: Sobotáles

3.6 / 5
12 %
První část učebnice se týká problematiky technické přípravy výroby a obsahuje společné učivo pro daný učební obor. V druhé části je zpracována výroba polotovarů pro nábytkářskou i stavebně truhlářskou výrobu. Ve třetí části je zařazeno učivo technologie výroby nábytku ze dřeva a dřevních materiálů, včetně speciálních technologií používaných ve výrobě nábytku, dále výroba nábytku z plastických

Sleva 12 % z běžně ceny 191 Kč

Naše cena: 168 Kč

Skladem

Technologie II - Pro studijní obor Nábytkářství

Autor: Alois Uhlíř

publisher: INFORMATORIUM

0 / 5
19 %
Technická příprava sériové a kusové výroby nábytku, technologie výroby základních skupin nábytku, montáž a balení, skladování nábytku a expedice, výrobní linky atd.

Sleva 19 % z běžně ceny 265 Kč

Naše cena: 215 Kč

Skladem u dodavatele

Technologie III - Pro studijní obor Nábytkářství

Autor: Zdeněk Král

publisher: INFORMATORIUM

0 / 5
19 %
Problematika technické přípravy výroby, vlastní technologie výroby nábytku a stavebně truhlářských výrobků, otázky souvisící s montáží a balením nábytku, jakož i jeho skladováním. Podává přehled výrobních linek a naznačuje směry budoucího vývoje technologií.

Sleva 19 % z běžně ceny 280 Kč

Naše cena: 227 Kč

Skladem

Materiály II - Pro učební obor Truhlář

Autor: Kolektiv autorů - Zdeněk kolektiv autorů, Muzikář

publisher: INFORMATORIUM

0 / 5
19 %
Pro učební obor truhlářství Seznamuje se širokým sortimentem výrobků dřevařské prvovýroby a se všemi materiály, které se používají k úpravě dřeva a materiálů na bázi dřeva, jako jsou lepidla, ochranné látky proti ohni i škůdcům dřeva, brusné materiály, materiály pro povrchovou úpravu a další.

Sleva 19 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 202 Kč

Skladem

Materiály I - Pro učební obor Truhlář

Autor: František Friess

publisher: INFORMATORIUM

0 / 5
19 %
Pro učební obor truhlářství Seznamuje se zdroji dřeva, jeho stavbou, vlastnostmi, vadami a škůdci. Věnuje se i určování drůhů dřeva.

Sleva 19 % z běžně ceny 225 Kč

Naše cena: 182 Kč

Skladem

Dřevařská příručka - tabulky, technické údaje

Autor: kolektiv autorů

publisher: Sobotáles

0 / 5
12 %
Překlad 2. německého vydání obsahuje především tabulky, vzorce, normy, pravidla jakož i hodnoty materiálů a konstrukčních veličin potřebných pro obory zabývající se zpracováním dřeva. V jednotlivých kapitolách jsou tabulkově zpracovány základy matematiky a přírodních věd, dřevo a materiály ze dřeva, ostatní materiály důležité pro dřevoobory, technické kreslení, konstrukce nábytku, dveří, oken,

Sleva 12 % z běžně ceny 550 Kč

Naše cena: 484 Kč

Skladem

Materiály – učebnice pro učební obor Truhlářské práce v OU - UČEBNICE PRO ODBORNÁ UČILIŠTĚ

Autor: Vratislav Kaděra

publisher: Nakladatelství PARTA

0 / 5
Učební text umožňuje žákům odborných učilišť v učebním oboru Truhlářské práce seznámit se s vlastnostmi dřevin a jiných druhů materiálů na bázi dřeva a s možnostmi jejich používání v konkrétních pracovních podmínkách. Rovněž poskytuje přehled o lepidlech, impregnačních látkách, materiálech pro povrchovou úpravu a ostatních materiálech, které se při zpracování dřeva využívají, a to v rozsahu

Sleva 2 % z běžně ceny 142 Kč

Naše cena: 139 Kč

Skladem u dodavatele

Truhlářské práce, technologie - 1. díl (pro 1. ročník OU) - UČEBNICE PRO ODBORNÁ UČILIŠTĚ

Autor: Miroslav Novotný

publisher: Nakladatelství PARTA

0 / 5
Učebnice je v souladu se vzdělávacími programy pro střední vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením – učební obory „E“. Učební text je určen žákům odborných učilišť v oboru Truhlářské práce, Tesařské práce, Truhlářské práce ve stavebnictví. Učebnice je využitelná i v dalších oborech OU, které mají v osnovách zařazenu práci se dřevem. Vysvětluje odbornou terminologii, známé techniky a postupy

Sleva 2 % z běžně ceny 191 Kč

Naše cena: 187 Kč

Skladem u dodavatele

Odborné kreslení a základy konstrukce pro truhláře

Autor: Kolektiv autorů - Wolfgang kolektiv autorů, Nutsch

publisher: Europa Sobotáles

0 / 5
12 %
Učebnici pro učební obor truhlář, ale i pro další odborníky, zabývající se zpracováním dřeva. Kniha je didakticky členěna podle učebních osnov platných pro truhláře, stavební truhláře, obráběče dřeva, sklenáře a další stavební profese v SRN a v maximální míře je přizpůsobena našim učebním osnovám a platným normám, zejména ČSN 01 3610 – Výkresy ve dřevozpracujícím průmyslu a ČSN 01 3130 –

Sleva 12 % z běžně ceny 580 Kč

Naše cena: 510 Kč

Skladem

Tesařská technologie pro 3. ročník SOU 

Autor: L. Kuběna

publisher: Europa Sobotáles

0 / 5
Učebnice seznamuje žáky s tesařskými výrobky pro výplně otvorů, s tesařskými pracemi při zabezpečování výkopů, stavbě lešení a bednění pro betonářské a železobetonářské konstrukce. Těžištěm jsou tesařské práce se zastřešováním objektů sklonitými střechami, pojednáno je i o dřevěných stěnách a příčkách, schodech, úpravách povrchů obložením, podpíracích pracích a rekonstrukcích.

Sleva 10 % z běžně ceny 98 Kč

Naše cena: 88 Kč

Skladem u dodavatele

Truhlářské práce - technologie, 2. díl (2. a 3. ročník) - učebnice pro odborná učiliště - UČEBNICE…

Autor: Jan Liška

publisher: Nakladatelství PARTA

0 / 5
Učební text navazuje na 1. díl učebnice. Je určen žákům odborných učilišť v učebním oboru Truhlářské práce, Tesařské práce, Truhlářské práce ve stavebnictví. Obsahuje kapitoly: Příprava, manipulace a ochrana materiálu při skladování, Technologická příprava dřeva, Lepení, dýhování, úprava povrchů, Technologický postup výroby překližek, laťovek a aglomerovaných materiálů, Strojní obrábění,

Sleva 2 % z běžně ceny 158 Kč

Naše cena: 155 Kč

Skladem u dodavatelePředprodej knihy Karla Gotta

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí