Registrace | Přihlášení


Účetnictví

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

DO-RE-MI 2 - Zpěvník pro malé zpěváky

Autor: Marie Lišková

publisher: SPN - pedagogické nakl.

4.5 / 5
14 %
Tento zpěvník je určen malým zpěvákům na 1. stupni základní školy. Přináší výběr známých i méně známých lidových i uměle vytvořených písniček, vhodných pro sborový zpěv dětí. Uplatní se i v základních uměleckých školách a zájmových zařízeních. Inspiraci v něm najdou i rodiče, prarodiče a všichni, kdo spolu s dětmi hledají cestu k hezké písničce a k hudbě obecně.

Sleva 14 % z běžně ceny 178 Kč

Naše cena: 153 Kč

Skladem u dodavatele

Sbírka příkladů k učebnici účetnictví I. díl 2018

Autor: Pavel Štohl

publisher: Štohl - Vzdělávací středisko Z

5 / 5
19 %
Sbírka je zpracována jako pracovní sešit k učebnici Účetnictví - 1. díl. Ke každé kapitole jsou uvedeny úlohy na procvičení probraného učiva, které lze vypracovávat přímo do učebnice.

Sleva 19 % z běžně ceny 239 Kč

Naše cena: 194 Kč

Skladem

Sbírka příkladů k učebnici účetnictví II. díl 2018

Autor: Pavel Štohl

publisher: Štohl - Vzdělávací středisko Z

3.5 / 5
19 %
Sbírka je zpracována jako pracovní sešit k učebnici Účetnictví - 2. díl. Ke každé kapitole jsou uvedeny úlohy na procvičení probraného učiva, které lze vypracovávat přímo do učebnice.

Sleva 19 % z běžně ceny 239 Kč

Naše cena: 194 Kč

Skladem

Účetnictví pro SŠ a pro podnikatele

Autor: neuveden

publisher: MC Nakladatelství

3.3 / 5
17 %
Obsáhlá a podrobná publikace je určena studentům středních škol, podnikatelům a široké veřejnosti. Učebnice účetnictví názorně vysvětluje principy všech základních oblastí účtování v daňové evidenci i účetnictví na příkladech. Svým rozsahem učebnice pokrývá výuku dvou a více ročníků středních škol. Obsahuje několik základních výkladových celků: - úvod do účetnictví, jeho funkce, přehled o

Sleva 17 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 165 Kč

Skladem

Praktické účetnictví pro střední školy - 2. díl

Autor: Kolektiv autorů - Věra Rubáková,Daniela Šlézarová

publisher: Computer Media

0 / 5
27 %
Druhý díl ucelené řady praktického účetnictví pro střední školy. Navazuje na první díl a obsahuje účtování stálých aktiv, účtování a oceňování zásob, krátkodobého finančního majetku, účtování bankovních úvěrů, závazků, pohledávek, cízích měn, záloh, dále účtování rezerv, fondů, nákladů, výnosů apod. Nechybí ani účtování závěrkových a podrozvahových účtů. Kniha je zpracována velmi přehledně a

Sleva 27 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 109 Kč

Skladem

Účetnictví 2015, učebnice pro SŠ a VOŠ - Učebnice pro střední a vyšší odborné školy

Autor: Jitka Mrkosová

publisher: EDIKA

0 / 5
21 %
V učebnici máte k dispozici vše, co potřebujete znát o účetnictví, a to v aktuálním znění od 1. ledna 2013. Problematika je vysvětlena od základních pojmů až po praktické účtování. Pomocí srozumitelného a podrobného výkladu jednotlivých účtových tříd si rychle osvojíte nejen základy účtování. Na konkrétních příkladech a cvičeních s řešením získáte potřebné dovednosti pro vedení účetnictví v praxi.

Sleva 21 % z běžně ceny 229 Kč

Naše cena: 181 Kč

Skladem u dodavatele

Ekonomie trochu jinak

Autor: kolektiv autorů

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Publikace představuje ekonomii jako součást společensko-sociálních věd. Popisuje její postavení v životě současného člověka, který žije v euroatlantském prostoru. Nejprve se zaměřuje na determinanty chování ekonomických subjektů a vztahy mezi nimi. Jde především o samotného člověka a jeho postavení ve společnosti a o jeho chování. Proto se kniha zabývá státem, politikou a etikou. Nejsou opomenuty

Sleva 3 % z běžně ceny 380 Kč

Naše cena: 369 Kč

Skladem u dodavatele

Praktikum finančního účetnictví pro ekonomická, finanční a právní studia (3. vydání)

Autor: Jaroslav Sedláček

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Praktikum umožňuje čtenářům osvojit si na konkrétních příkladech znalosti účetních principů, základních účetních kategorií, metod a postupů účtování. Vedle klasických účetních úloh se publikace věnuje i vlivu daňového práva ve vztahu k účetnictví. Jednotlivé příklady jsou zadávány většinou tak, aby bylo možné řešení uvést přímo do studijního textu. Jako metodická pomůcka k osvojení postupů řešení

Sleva 3 % z běžně ceny 240 Kč

Naše cena: 233 Kč

Skladem u dodavatele

Cvičebnice 2016, 2. díl - Daň z příjmů fyzických osob a pojistné sociálního pojištění

Autor: Alena Vančurová

publisher: 1. VOX

0 / 5
15 %
Cvičebnice je zpracována jako pracovní sešit k učebnici Daňového systému ČR 2016. Obsahuje několik typů příkladů od základních až po opakovací moduly složené především z komplexních příkladů. Připravené úkoly jsou promyšleně koncipovány tak, aby umožnily procvičit, rozvinout, utvrdit a částečně zautomatizovat znalosti vycházející ze studia učebnice. Jsou zařazeny jak obecné úkoly určené k

Sleva 15 % z běžně ceny 189 Kč

Naše cena: 161 Kč

Skladem

Účetnictví 1 - Aplikace principů a technik - Aplikace principů a technik (3., aktualizované vydání)

Autor: Kolektiv autorů - Dana Bárková,Jana Hinke

publisher: Grada

0 / 5
15 %
Již třetí vydání praktické publikace je kompletně aktualizováno v souladu s úpravou právních předpisů. Zabývá se vedením finančního účetnictví podnikatelů, jehož problematiku objasňuje na příkladech a případových studiích. Procvičíte si sestavování výkazů finančního účetnictví, účtování o dlouhodobém majetku, zásobách, nákladech, výnosech, vlastním kapitálu, penězích a zúčtovacích vztazích. Na

Sleva 15 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 169 Kč

Skladem

Účetnictví 2018 - učebnice pro SŠ a VOŠ

Autor: Jitka Mrkosová

publisher: EDIKA

0 / 5
21 %
Zvládejněte účetní kličky s úsměvem. V učebnici máte k dispozici vše, co potřebujete znát o účetnictví, a to v aktuálním znění od 1. ledna 2018. Problematika je vysvětlena od základních pojmů až po praktické účtování. Pomocí srozumitelného a podrobného výkladu jednotlivých účtových tříd si rychle osvojíte nejen základy účtování. Na konkrétních příkladech a cvičeních s řešením získáte potřebné

Sleva 21 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 197 Kč

Skladem u dodavatele

Souvislý účetní příklad s účetními doklady 2018

Autor: Pavel Štohl

publisher: Štohl - Vzdělávací středisko Z

0 / 5
19 %
Jedná se o souvislý účetní příklad s účetními doklady (faktury přijaté, faktury vystavené, pokladní doklady, bankovní výpisy, leasingová smlouva včetně splátkového kalendáře, mzdová listina, nájemní smlouvy apod.), který lze zpracovat jak v rámci daňové evidence, tak v rámci účetnictví. Souvislý účetní příklad je vhodný zejména pro čtvrtý ročník OA a SOŠ s výukou účetnictví, a to například v

Sleva 19 % z běžně ceny 229 Kč

Naše cena: 185 Kč

Skladem

Účetnictví (nejen) pro střední školy 1 - Praktické příklady

Autor: Daniela Šlézarová

publisher: Computer Media

0 / 5
27 %
Učebnice Účetnictví (nejen) pro střední školy poskytuje ucelený pohled na účetní problematiku. Ve dvou na sebe navazujících dílech obeznamuje žáky středních škol, studenty vyšších odborných a vysokých škol, ale i ostatní zájemce o tuto problematiku se základy účetnictví. Nezbytné penzum teorie, spojené s odkazy na hospodářskou legislativu a účetní předpisy, doplňuje množství vzorových příkladů,

Sleva 27 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 139 Kč

Skladem

Účetnictví 2019, učebnice pro SŠ a VOŠ - Učebnice pro střední a vyšší odborné školy

Autor: Jitka Mrkosová

publisher: EDIKA

0 / 5
21 %
Chcete se rychle a spolehlivě naučit účtovat? Jakou metodiku účtování použijete? Víte, jaké změny v účetnictví přináší rok 2019? Pomocí srozumitelného a podrobného výkladu se seznámíte se vším, co se týká účtování, a to v aktuálním znění od 1. ledna 2019. Umožníme vám získat potřebné znalosti pro vedení účetnictví. Naučíte se: • jak zpracovat účetní doklad • co jsou aktiva a pasiva • jakým

Sleva 21 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 236 Kč

Skladem u dodavatele

Účetnictví (nejen) pro střední školy 2 - Praktické příklady

Autor: Daniela Šlézarová

publisher: Computer Media

0 / 5
27 %

Sleva 27 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 139 Kč

Skladem

Učebnice Účetnictví III. díl 2019

Autor: Pavel Štohl

publisher: Štohl - Vzdělávací středisko Z

0 / 5
19 %
Učebnice je určena především pro studenty čtvrtého ročníku obchodních akademií a středních odborných škol s výukou účetnictví. Z obsahu učebnice vybíráme: - Vnitropodnikové účetnictví (vedené jak formou analytické evidence, tak formou samostatného účetního okruhu). - Účetní závěrka (postup při zpracování účetní uzávěrky a závěrky, sestavení účetních výkazů, přehled o peněžních tocích - cash

Sleva 19 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 202 Kč

Skladem

Finanční účetnictví - pracovní sešit 2020

Autor: Pavel Štohl

publisher: Štohl - Vzdělávací středisko Z

0 / 5
19 %
Jedná se o pracovní sešit, který na úvod každé kapitoly obsahuje shrnutí teorie a na něj navazují řešené příklady a úlohy. Cílem pracovního sešitu je dát studentům možnost procvičit si účtování příkladů a zkontrolovat jejich řešení. Publikace je vhodným doplňkem k výkladovým učebnicím Účetnictví 2. a 3. díl. Je určena pro studenty středních a vysokých škol ekonomického zaměření a je zpracována

Sleva 19 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 242 Kč

Skladem

Daně 2020 - výklad a praktické příklady

Autor: Pavel Štohl

publisher: Štohl - Vzdělávací středisko Z

0 / 5
19 %
Publikace je určena posluchačům vysokých škol s ekonomickým zaměřením, ale mohou ji využívat také studenti na obchodních akademiích a studenti ekonomických oborů na středních odborných školách a vyšších odborných školách.

Sleva 19 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 242 Kč

Skladem

Sbírka příkladů k učebnici účetnictví II. díl 2020

Autor: Pavel Štohl

publisher: Štohl - Vzdělávací středisko Z

0 / 5
19 %
Sbírka je zpracována jako pracovní sešit k Učebnici účetnictví 2. díl a vybraným kapitolám učebnice Účetnictví 3. díl. K jednotlivým kapitolám jsou uvedeny úlohy na procvičení probraného učiva, které lze vypracovávat přímo do učebnice. Úlohy obsahují účetní případy z běžné praxe účetního pracovníka a slouží k snadnějšímu pochopení dané problematiky. Ve sbírce jsou uvedeny také příklady na

Sleva 19 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 202 Kč

SklademAntigenní test

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí