Registrace | Přihlášení


Zdravověda

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Somatologie

Autor: Richard Rokyta

publisher: Wolters Kluwer ČR

4.2 / 5
17 %
Představujeme již sedmé vydání učebnice, která je na mnoha zdravotnických školách důležitou studijní pomůckou již více než 10 let! Somatologie patří k základním předmětům na školách zdravotnického typu. Somatologie je důležitým prostředkem k poznání funkce zdravého těla, a tím i základem k pochopení funkce těla za patologických okolností a podstaty léčení těchto stavů. Shrnuje proto základní

Sleva 17 % z běžně ceny 349 Kč

Naše cena: 290 Kč

Skladem

Somatologie - Anatomie a fyziologie člověka

Autor: Vlastimila Karlovská-Chalupová

publisher: Olomouc

4.1 / 5
21 % Předprodej
Příručka s testovými otázkami z anatomie a fyziologie člověka pro střední zdravotnické školy. Pomůže procvičit a zopakovat učivo a bude výborná pro přípravu k přijímacím zkouškám na různé obory lékařských fakult. Může posloužit také vyučujícím na zdravot. školách při sestavování didaktických testů.

Sleva 21 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 174 Kč

Skladem 29. 7. 2021

Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy 1. ročník

Autor: Kolektiv autorů - Jarmila Kelnarová, kolektiv autorů

publisher: Grada

4.3 / 5
15 %
Druhé vydání úspěšné základní učebnice ošetřovatelských postupů a témat z předmětu Ošetřovatelství pro 1. ročník oboru zdravotnický asistent. Po prostudování budou žáci schopni plnit studijní povinnosti v tomto stěžejním předmětu. Učebnice zahrnuje témata, jako jsou ošetřovatelský proces, vývoj ošetřovatelství a vzdělávání zdravotnických pracovníků a další. Obsahuje i pracovní postupy u

Sleva 15 % z běžně ceny 289 Kč

Naše cena: 246 Kč

Skladem

Perioperační péče

Autor: Michaela Schneiderová

publisher: Grada

4.5 / 5
15 %
Kniha je rozdělena na část obecnou a speciální. V obecné části jsou prezentována všeobecně platná pravidla pro provoz operačních sálů a pro perioperační péči o pacienta. Kapitoly ve speciální části popisují anatomii, fyziologii, patologii a chirurgickou léčbu nejčastějších onemocnění a stavů v jednotlivých chirurgických oborech. Pro přehlednost a snadnou orientaci jsou tyto kapitoly jednotně

Sleva 15 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 339 Kč

Skladem

Patologie pro střední zdravotnické školy

Autor: Jitka Janíková

publisher: Grada

5 / 5
15 %
Učebnice je určena pro žáky středních škol v rámci přípravy na nelékařská povolání. Jedná se o stručný náhled na patologii jako obor včetně patologických procesů v těle, které jsou nutným vědním základem pro studium dalších lékařských i nelékařských předmětů včetně ošetřovatelství na zdravotnických školách. Je určena i pro žáky zdravotnických lyceí.

Sleva 15 % z běžně ceny 279 Kč

Naše cena: 237 Kč

Skladem

Ošetřovatelská péče 1. díl - Pro obor ošetřovatel - Pro obor ošetřovatel

Autor: Kolektiv autorů - Patrik Burda,Lenka Šolcová

publisher: Grada

4 / 5
15 %
Předkládaná učebnice je určena především žákům oboru ošetřovatel, nicméně ji určitě využijí též žáci příbuzných oborů, pečovatelé, sanitáři, zdravotničtí asistenti, všeobecné sestry a další osoby, které se zabývají poskytováním péče nemocným. Přestože se jedná o odbornou učebnici, autoři se snaží návodným způsobem aplikovat teoretické poznatky z oboru ošetřovatelství do praxe. To je možné díky

Sleva 15 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 254 Kč

Skladem

Klinická propedeutika pro střední zdravotnické školy

Autor: Jaromíra Novotná

publisher: Fortuna

3.9 / 5
14 %
Učebnice seznamuje žáky s postupy používanými při vyšetřování pacienta lékařem, tedy s lékařskou anamnézou, fyzikálním vyšetřením a vyšetřovacími metodami. Má pomoci žákům získat dovednosti rozpoznávat základní chorobné příznaky a naučit se základní farmakologické přípravky, jejich formy, nežádoucí účinky a kontraindikace vybraných lékových skupin – tedy tomu, aby porozuměli základní lékařské

Sleva 14 % z běžně ceny 166 Kč

Naše cena: 143 Kč

Skladem u dodavatele

Psychologie a pedagogika I

Autor: Kolektiv autorů - Věra Čechová,Alena Mellanová,Marie Rozsypalová

publisher: INFORMATORIUM

3.8 / 5
19 %
Základy obecné a sociální psychologie a pedagogiky. Přibližuje základní funkce psychiky, jednotlivé složky osobnosti a jejich utváření, psychické procesy a stavy osobnosti

Sleva 19 % z běžně ceny 260 Kč

Naše cena: 211 Kč

Skladem

Psychologie 1. díl - Pro studenty zdravotnických oborů

Autor: Jarmila Kelnarová

publisher: Grada

3 / 5
15 %
Učebnice psychologie podává teoretický výklad obecné psychologie, seznamuje s metodologií, zabývá se vývojovou psychologii, základy pedagogiky a základy sociální psychologie. Informace jsou zpracovány v rozsahu odpovídajícím požadavkům kladeným na studenty zdravotnických oborů. Studenti tak získají kvalitní základ pro mezipředmětové vztahy a pro další studium zaměřené na psychologii osobnosti,

Sleva 15 % z běžně ceny 269 Kč

Naše cena: 229 Kč

Skladem

Veřejné zdravotnictví a výchova ke zdraví pro střední zdravotnické školy

Autor: Kolektiv autorů - Novotná, Strejčková, Uhrová

publisher: Fortuna

3 / 5
14 %
Učebnice seznamuje žáky se systémem zdravotní péče, s významnými zdravotnickými organizacemi, s právní úpravou zdravotní péče, s aktuálními otázkami ve zdravotnictví. Dále se zabývá faktory podílejícími se na zdraví každého z nás, programy na podporu zdraví, metodami a prostředky výchovy ke zdraví. Má připravit žáky k tomu, aby byli schopni vhodným způsobem ovlivňovat postoj svých pacientů i

Sleva 14 % z běžně ceny 153 Kč

Naše cena: 132 Kč

Skladem

První pomoc I - pro studenty zdravotnických oborů - Pro studenty zdravotnických oborů (2.,…

Autor: Jarmila Kelnarová

publisher: Grada

2.9 / 5
15 %
Nové vydání úspěšných učebnic první pomoci pro zdravotnické obory, přepracované hlavně na základě principů kardiopulmonální resuscitace podle Guidelines 2010 a doplněné o nejnovější poznatky v oboru. Studentům zdravotnických oborů poskytnou důležité moderní informace a znalosti z oblasti první pomoci při urgentních stavech a pomohou jim splnit studijní požadavky předmětu první pomoc.

Sleva 15 % z běžně ceny 185 Kč

Naše cena: 157 Kč

Skladem

Vnitřní lékařství II

Autor: Kolektiv autorů - Pavel Klener,Pavel Klener

publisher: INFORMATORIUM

2 / 5
19 %
Další díl učebnice se zabývá nemocemi srdce a cév, dýchacího ústrojí, onemocněním ledvin a močových cest, nemocemi trávicího ústrojí a onemocněním krve a krvetvorných orgánů. U každého onemocnění je uveden klinický obraz, stanovení diagnózy a léčba.

Sleva 19 % z běžně ceny 255 Kč

Naše cena: 207 Kč

Skladem u dodavatele

Zdravověda pro 1. ročník pro odborná učiliště

Autor: Kolektiv autorů - Eva Dvořáková, kolektiv autorů

publisher: Septima

0 / 5
Ucelená řada učebnic oboru pečovatelské práce ve zdravotnických a sociálních zařízeních pro střední odborné školy je určena studentům se specifickými potřebami, konkrétně studentům s lehkým mentálním postižením. Do této řady patří tituly: Technologie – pečovatelské práce, Zdravověda 1, 2 a Epidemiologie a hygiena. Učebnice Zdravověda 1 zahrnuje učivo anatomie, fyziologie a dědičnosti člověka.

Naše cena: 83 Kč

Skladem u dodavatele

Stručné dějiny oborů - Medicína a sociální činnosti

Autor: L. Cuřínová

publisher: Scientia

0 / 5
Součást řady Stručné dějiny oborů, která zatím obsahuje 9 svazků o průměrném rozsahu 40 stran. Každý sešit poskytuje základní přehled dějin příslušného oboru, jehož lze využít ve výuce dějepisu na všech typech škol i k obohacení výuky odborných předmětů. V obsahu lze nalézt kapitoly: Léčení očišťováním, Pouštění žilou, Leprosária, První lékařské školy, Podmínky získání hodnosti babické, Asepse a

Sleva 10 % z běžně ceny 81 Kč

Naše cena: 73 Kč

Skladem u dodavatele

Terminologiae medicae IANUA - Úvod do problematiky řeckolatinské lékařské terminologie.

Autor: Martin Vejražka

publisher: Galén

0 / 5
12 %
Nejnovější vydání oblíbené učebnice pro studenty lékařství pokračuje v osvědčené tradici - z nejnutnějšího gramatického minima vytěžit maximum, které budoucí lékař využije a upotřebí ve své vlastní praxi. Text podněcuje ke kreativitě a hledání souvislostí, čímž občas vystupuje z obvyklého, úzce odborného zaměření.

Sleva 12 % z běžně ceny 490 Kč

Naše cena: 431 Kč

Skladem

Základy anatomie 4b - Periferní nervový systém, smyslové orgány a kůže

Autor: Kolektiv autorů - Rastislav Druga (nepoužívat),Rastislav Druga,Miloš Grim

publisher: Galén

0 / 5
12 %
Učebnice poskytuje základní informace o periferním nervovém systému, smyslových orgánech a anatomii kůže. Kapitola Periferní nervový systém zahrnuje popis periferních a hlavových nervů, jejich průběhu, základního větvení a inervačních oblastí. U popisu všech struktur je zdůrazněno topografické a funkční hledisko se zaměřením na využití v klinických oborech. Do kapitoly Autonomní, vegetativní

Sleva 12 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 343 Kč

Skladem

Základy anatomie 3 - Trávicí, dýchací, močopohlavní a endokrinní systém

Autor: Kolektiv autorů - Rastislav Druga (nepoužívat),Rastislav Druga,Miloš Grim

publisher: Galén

0 / 5
12 %

Sleva 12 % z běžně ceny 490 Kč

Naše cena: 431 Kč

Skladem

Psychiatrie

Autor: Ján Praško

publisher: INFORMATORIUM

0 / 5
19 %
Obsahuje kapitoly vývoj psychiatrie, příčiny duševních chorob, obecná psychiatrie, speciální psychiatrie, vyšetřování, léčení duševních poruch, koncepce a organizace psychiatrické péče.

Sleva 19 % z běžně ceny 225 Kč

Naše cena: 182 Kč

Skladem

Ošetřovatelství 1 pro střední zdravotnické školy

Autor: Kolektiv autorů - Jaromíra Novotná,Jana Uhrová

publisher: Fortuna

0 / 5
14 %
Učebnice předkládá ucelený pohled na ošetřovatelskou péči o nemocné v chirurgii, vnitřním lékařství, pediatrii, neurologii, geriatrii a na terénní péči. Zahrnuje jak učivo medicínských oborů, tak oborů ošetřovatelských s přihlédnutím ke specifice péče o děti a seniory. Výklad postupuje od obecných informací ke konkrétní ošetřovatelské péči. Každá kapitola obsahuje obecná pravidla posuzování

Sleva 14 % z běžně ceny 178 Kč

Naše cena: 153 Kč

Skladem

Chirurgie III

Autor: František Vyhnánek

publisher: INFORMATORIUM

0 / 5
19 %
Obsahuje kapitoly chirurgie končetin, ortopedie, urologie, transplantace, gerontochirurgie, šok a intenzivní péče v chirurgii.

Sleva 19 % z běžně ceny 195 Kč

Naše cena: 158 Kč

SklademPředprodej knihy Karla Gotta

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí