Registrace | Přihlášení


Učebnice - Střední školy - Oldřich Lepil

Filtrování

Zobrazují se veškeré produkty včetně nedostupných.

Fyzika pro střední školy, 1. díl (kniha + CD)

Autor: Lepil Oldřich

publisher: Prometheus

4 / 5
20 %
První díl dvoudílné učebnice fyziky, která je vhodná pro všechny typy středních škol s nižší hodinovou dotací fyziky. Vykládá fyziku jednoduchým a srozumitelným způsobem, výběr učiva a koncepce jeho zpracování umožňuje učiteli přizpůsobit text osnovám. Na konci každé kapitoly je zařazeno shrnutí učiva, které žákům usnadňuje systemizaci a zapamatování nejdůležitějších poznatků. 5. vydání učebnice

Sleva 20 % z běžně ceny 230 Kč

Naše cena: 184 Kč

Skladem

Sbírka úloh z fyziky pro střední školy + CD

Autor: Lepil Oldřich

publisher: Prometheus

4.8 / 5
Předprodej
Řešení úloh je jednou z nejdůležitějších složek vyučování fyziky a každý učitel by těmto činnostem měl věnovat maximální pozornost. Úlohy slouží nejen k prohlubování vědomostí, ale vedou žáka k samostatnosti a aktivitě, jak to požadují současné tendence fyzikálního vzdělávání. Výběr úloh ve sbírce a jejich uspořádání do kapitol navazuje na tematickou řadu učebnic fyziky pro gymnázia. Sbírka

Sleva 6 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 281 Kč

Skladem 31. 5. 2022

Fyzika pro střední školy, 2. díl (kniha + CD)

Autor: Lepil Oldřich

publisher: Prometheus

4 / 5
20 %
Druhý díl dvoudílné učebnice fyziky, která je vhodná pro všechny typy středních škol s nižší hodinovou dotací fyziky. Vykládá fyziku jednoduchým a srozumitelným způsobem, výběr učiva a koncepce jeho zpracování umožňuje učiteli přizpůsobit text osnovám. Na konci každé kapitoly je zařazeno shrnutí učiva, které žákům usnadňuje systemizaci a zapamatování nejdůležitějších poznatků. 4. vydání učebnice

Sleva 20 % z běžně ceny 232 Kč

Naše cena: 186 Kč

Skladem

Fyzika pro gymnázia - Elektřina a magnetismus + CD

Autor: Lepil Oldřich

publisher: Prometheus

5 / 5
20 %
Již 8. vydání učebnice tvoří komplexní učební pomůcku, jejíž standardní knižní podoba je opět doplněna o CD obsahující řadu dalších textových i obrazových učebních materiálů. Oproti 7. vydání je nově doplněna samostatná počítačová aplikace Testové úlohy, která obsahuje 85 úloh s odlišnou obtížností. Úlohy lze různě uspořádat do testového souboru, po jehož vyřešení je uživateli sdělen celkový

Sleva 20 % z běžně ceny 209 Kč

Naše cena: 167 Kč

Skladem

Sbírka úloh z fyziky pro střední školy + CD

Autor: Lepil Oldřich

publisher: Prometheus

4.6 / 5
12 %
Řešení úloh je jednou z nejdůležitějších složek vyučování fyziky a každý učitel by těmto činnostem měl věnovat maximální pozornost. Úlohy slouží nejen k prohlubování vědomostí, ale vedou žáka k samostatnosti a aktivitě, jak to požadují současné tendence fyzikálního vzdělávání. Výběr úloh ve sbírce a jejich uspořádání do kapitol navazuje na tematickou řadu učebnic fyziky pro gymnázia. Sbírka

Sleva 12 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 263 Kč

Nedostupné

Sbírka testových úloh k maturitě z fyziky

Autor: Kolektiv autorů - Lepil Oldřich,Široká Miroslava

publisher: Prometheus

5 / 5
12 %
Publikace je určena studentům středních škol, kteří se připravují k maturitě z fyziky, ale také k přijímacím zkouškám na vysoké školy. Poněvadž se předpokládá písemná zkouška v podobě testu s volitelnou odpovědí, je publikace zpracována jako soubor testových úloh, které pokrývají všechna hlavní témata středoškolské fyziky. Výběr úloh vychází z Katalogu požadavků ke společné části maturitní

Sleva 12 % z běžně ceny 130 Kč

Naše cena: 114 Kč

Nedostupné

Fyzika pro gymnázia - Mechanické kmitání a vlnění (kniha + CD)

Autor: Kolektiv autorů - Lepil Oldřich,neuveden

publisher: Prometheus

4.5 / 5
12 %
Součástí nově přepracovaného, v pořadí již 5. vydání učebnice Fyzika pro gymnázia – Mechanické kmitání a vlnění je CD, které kromě rozšiřujícího učiva, teoretických a laboratorních cvičení obsahuje i historické poznámky, slovníček pojmů a více než 20 interaktivních animací týkajících se kmitání a vlnění. Pro názornější pochopení dějů, které vznikají při kmitání, jsou zařazeny na CD i simulační

Sleva 12 % z běžně ceny 146 Kč

Naše cena: 128 Kč

Nedostupné

Fyzika pro gymnázia - Elektřina a magnetismus - 7. přepracované vydání (kniha + CD)

Autor: Lepil Oldřich

publisher: Prometheus

4.9 / 5
12 %
Nové, zásadně přepracované 7. vydání učebnice tvoří komplexní učební pomůcku, jejíž standardní knižní podoba je doplněna o CD obsahující řadu dalších textových i obrazových učebních materiálů. Je zde umístěno nejen rozšiřující učivo k jednotlivým kapitolám, ale také teoretická a laboratorní cvičení, deset videoexperimentů a osm interaktivních animací, historické poznámky i slovníček fyzikálních

Sleva 12 % z běžně ceny 209 Kč

Naše cena: 184 Kč

Nedostupné

Fyzika pro gymnázia – Optika (kniha + CD)

Autor: Lepil Oldřich

publisher: Prometheus

5 / 5
13 %
V 6. vydání učebnice je mezi elektronické učební materiály nově zařazena samostatná počítačová aplikace Testové úlohy, která obsahuje 40 úloh s odlišnou obtížností. Úlohy lze různě uspořádat do testového souboru. Po jeho vyřešení je uživateli sdělen celkový výsledek a úspěšnost řešení. Na CD jsou umístěna také laboratorní a teoretická cvičení, významné osobnosti historie optiky, slovníček

Sleva 13 % z běžně ceny 188 Kč

Naše cena: 164 Kč

Skladem

Fyzika pro gymnázia - Elektřina a magnetismus

Autor: Lepil Oldřich

publisher: Prometheus

3.5 / 5
12 %
Další z řady monotematických učebnic fyziky pro gymnázia. Lze ji využít pro třídy s vyšší i nižší hodinovou dotací fyziky. Text je graficky upraven tak, že učiteli umožňuje vybrat učivo podle úrovně žáků ve třídě a podle počtu hodin fyzice přidělených. Učebnice lze využít nejen na gymnáziích, ale i na ostatních středních školách. V 7. vydání byly nově doplněny klíčové kompetence, které učebnice

Sleva 12 % z běžně ceny 209 Kč

Naše cena: 184 Kč

Nedostupné

Fyzika pro gymnázia – Optika (kniha + CD)

Autor: Lepil Oldřich

publisher: Prometheus

3.5 / 5
12 %
V 5. přepracovaném vydání této osvědčené učebnice je rozšiřující učivo nově umístěno na CD, které je nedílnou součástí knihy. Na CD jsou umístěna také laboratorní a teoretická cvičení, významné osobnosti historie optiky, slovníček fyzikálních pojmů, videozáznamy experimentů a animací z učiva optiky. Na konci jsou odkazy na vhodné webové stránky. katalog nakladatelství Prometheus

Sleva 12 % z běžně ceny 188 Kč

Naše cena: 165 Kč

Nedostupné

Fyzika pro gymnázia - Mechanické kmitání a vlnění (kniha + CD)

Autor: Lepil Oldřich

publisher: Prometheus

0 / 5
20 %
V 6. vydání učebnice Fyzika pro gymnázia – Mechanické kmitání a vlnění je mezi elektronické učební materiály nově zařazena samostatná počítačová aplikace Testové úlohy. Ta obsahuje 25 úloh s odlišnou obtížností, které lze různě uspořádat do testového souboru. Po jeho vyřešení je uživateli sdělen celkový výsledek a úspěšnost řešení. CD dále obsahuje rozšiřující učivo, teoretická a laboratorní

Sleva 20 % z běžně ceny 146 Kč

Naše cena: 117 Kč

Skladem

Příručka pro učitele fyziky na střední škole

Autor: Lepil Oldřich

publisher: Prometheus

0 / 5
14 %
Publikace je metodickou pomůckou pro učitele fyziky na středních školách. Usnadní jim přípravu fyzikální části školních vzdělávacích programů. Ukazuje, jak využívat středoškolské učebnice fyziky při práci na koncepci výuky a tvorbě osnov pro různou hodinovou dotaci. Příručka obsahuje také metodické poznámky k učivu a zabývá se dílčími didaktickými problémy výkladu učiva, používané terminologie,

Sleva 14 % z běžně ceny 368 Kč

Naše cena: 316 Kč

Skladem

Zopakujte si fyziku

Autor: Lepil Oldřich

publisher: Prometheus

0 / 5
Publikace je určena pro studenty středních škol a další zájemce, kteří si chtějí zopakovat nejdůležitější poznatky středoškolské fyziky na úrovni odpovídající současnému standardu, jak je požadován Rámcovým vzdělávacím programem gymnaziálního vzdělávání. Příručka navazuje obsahem a hloubkou zpracování učiva na učebnice Fyzika pro střední školy, 1. a 2. díl. Malý formát publikace umožňuje

Sleva 1 % z běžně ceny 92 Kč

Naše cena: 91 Kč

Skladem

Fyzika pro gymnázia - Optika

Autor: Lepil Oldřich

publisher: Prometheus

0 / 5
12 %
Další z řady učebnic fyziky pro gymnázia. Učebnice jsou zpracovány podle tematických celků. Lze je využít pro třídy s vyšší i nižší hodinovou dotací. Text je graficky upraven tak, že učiteli umožňuje vybrat učivo podle úrovně žáků ve třídě a podle počtu hodin fyzice přidělených. Učebnice lze využít nejen na gymnáziích, ale i na ostatních středních školách.

Sleva 12 % z běžně ceny 188 Kč

Naše cena: 165 Kč

Nedostupné

Fyzika aktuálně - příručka /nejen/ pro učitele

Autor: Lepil Oldřich

publisher: Prometheus

0 / 5
12 %
Příručka nejen pro učitele Publikace srozumitelnou a poutavou formou seznamuje čtenáře s aktuálními tématy současné fyziky. Je určena nejenom učitelům se snahou pomoci jim při inovacích obsahu výuky, ale všem těm, kteří mají hlubší zájem pochopit základní fyzikální principy moderních technologií.Záměrem autorů je informovat učitele i širší veřejnost o řadě nejnovějších fyzikálních poznatků, a to

Sleva 12 % z běžně ceny 182 Kč

Naše cena: 160 Kč

Nedostupné50 % sleva skyscraper

Přihlášení uživatele