Registrace | Přihlášení


Přijímací zkoušky na vysoké školy

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Studijní předpoklady - Přijímačky na vysoké školy

Autor: neuveden

publisher: TAKTIK

3.8 / 5
Cílem cvičebnice je poskytnout komplexní přípravu k přijímacímu řízení na vysoké školy, na nichž je třeba absolvovat test ze studijních předpokladů. Zpracováním různorodých typologií testových otázek a nejfrekventovanějších témat a oblastí z přijímacích řízení v ČR se podařilo žákům poskytnout kompletní podklady pro přípravu na testy ze studijních předpokladů na libovolnou vysokou školu v České

Sleva 10 % z běžně ceny 329 Kč

Naše cena: 296 Kč

Skladem

Přehled učiva k maturitě – dějepis

Autor: Zdeněk Veselý

publisher: Fortuna

4.8 / 5
22 %
Příručka shrnuje základní znalosti a souvislosti historického vývoje v kompaktnějších problémově-chronologických celcích. Výklad sleduje paralelně problematiku dějin českých i světových. Publikace má sloužit k přehledné rekapitulaci středoškolského učiva při přípravě k maturitě či k přijímacím zkouškám na vysokou školu.

Sleva 22 % z běžně ceny 155 Kč

Naše cena: 121 Kč

Skladem

Testy obecných studijních předpokladů a základy logiky 1. díl

Autor: kolektiv autorů

publisher: Sokrates

4 / 5
24 %
Publikace vychází již v 11. přepracovaném a aktualizovaném vydání a reaguje na nové trendy v přijímacím řízení v českém vysokém školství, kde se u přijímacích zkoušek začínají masivně testovat obecné studijní předpoklady, jež vycházejí převážně z logických testů a SCIO testů. Test OSP je součástí přijímacích zkoušek na Univerzitu Karlovu v Praze, Ostravskou univerzitu, Univerzitu Palackého v

Sleva 24 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 227 Kč

Skladem

Chcete se dostat na lékařskou fakultu 4. díl (biologie, fyzika, chemie) - Cvičebnice testových…

Autor: kolektiv autorů

publisher: Institut vzdělávání SOKRATES

3.5 / 5
26 %
Kniha je jedinečnou pomůckou určenou uchazečům o studium na lékařských, veterinárních, farmaceutických, zdravotně sociálních, elektrotechnických, technických, strojních, stavebních fakultách, fakultách zdravotnických studií obsahuje 750 testových otázek z minulých přijímacích zkoušek s řešením, a to z biologie, fyziky a chemie; určeno: lékařské fakulty UK v Praze, Plzni a Hradci Králové, Lékařská

Sleva 26 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 221 Kč

Skladem

Biologie pro gymnázia

Autor: Vladimír Zicháček

publisher: Olomouc

3.5 / 5
20 % Novinka
Nové - 12. vydání Biologie pro gymnázia

Sleva 20 % z běžně ceny 749 Kč

Naše cena: 599 Kč

Skladem

Chcete se dostat na vysokou školu? - Angličtina - 2. vydání

Autor: neuveden

publisher: Sokrates

3 / 5
21 %
Kniha je jedinečnou pomůckou určenou uchazečům o studium na vysokých školách, kteří si chtějí zopakovat jednodušší i složitější gramatické či lexikální jevy a tyto zábavnou formou testových otázek procvičit. Publikace se skládá ze dvou konzistentních celků zahrnujících shrnutí gramatiky, včetně přehledných tabulek a také 500 testových otázek s řešením; A5, 200 stran. 2. vydání

Sleva 21 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 237 Kč

Skladem

Chemie obecná a anorganická

Autor: Vratislav Šrámek

publisher: Nakladatelství Olomouc

0 / 5
30 %
Základy obecné a anorganické chemie jsou předkládány stručně, s důrazem na systematičnost výkladu. Učební text jednotlivých kapitol je ukončen kontrolními otázkami k procvičení učiva. Užitý styl výkladu vychází z pedagogické praxe, obsahuje jen nejdůležitější základní poznatky a podstatná fakta. Učebnice je určena ke studiu chemie na gymnáziích, středních odborných školách, lze ji použít při

Sleva 30 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 154 Kč

Skladem

Jak na VŠ-Bohemistika

Autor: Miroslav Štochl

publisher: Akropolis

0 / 5
15 %

Sleva 15 % z běžně ceny 159 Kč

Naše cena: 135 Kč

Skladem

Chcete se dostat na lékařskou fakultu? - Biologie (2.díl)

Autor: kolektiv autorů

publisher: Institut vzdělávání SOKRATES

0 / 5
29 %
Kniha je jedinečnou pomůckou určenou uchazečům o studium na lékařských, veterinárních, farmaceutických, zdravotně sociálních, přírodovědeckých fakultách, fakultách zdravotnických studií a dalších fakultách, kde se skládají přijímací zkoušky z biologie. Obsahuje teoretické shrnutí problematiky +240 testových otázek z minulých přijímacích zkoušek s řešením, a to z biologie. Určeno: lékařské fakulty

Sleva 29 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 213 Kč

Skladem

Přijímací zkoušky z matematiky na VŠ testové úlohy včetně výsledků (nové varianty)

Autor: Miloš Kaňka

publisher: Fortuna

0 / 5
21 %
Tato publikace obsahuje kompletní soubor testových úloh ve všech variantách řešení a zadání, jak byly připraveny k přijímacím zkouškám z matematiky na VŠE v Praze. Díky univerzálnosti zadání lze jednotlivé příklady chápat jako úlohy vzorové, které budou zadavateli v příštích letech pouze obměňovány. U všech příkladů jsou uvedeny výsledky. Příručka přispěje ke kvalitní přípravě všech zájemců o

Sleva 21 % z běžně ceny 140 Kč

Naše cena: 110 Kč

Skladem

Přijímací zkoušky z práva na VŠ

Autor: Radovan Ryska

publisher: Fortuna

0 / 5
22 %
Publikace je určena především zájemcům o vysokoškolské právnické studium. Může však posloužit i k přípravě na maturitu a užitečné poznatky z ní načerpá každý, kdo si jejím prostřednictvím bude chtít prověřit úroveň svého právního vědomí. Obsah je rozdělen podle právních odvětví a představuje v otázkách systematicky zpracované veškeré právnické učivo obsažené ve středoškolských učebnicích. Testové

Sleva 22 % z běžně ceny 137 Kč

Naše cena: 107 Kč

Skladem

Chcete se dostat na právnickou fakultu? - 2. díl - 3. vydání

Autor: neuveden

publisher: Institut vzdělávání SOKRATES

0 / 5
25 %
Všeobecný přehled a základy práva - kniha navazuje na velmi úspěšný 1. díl a formou 1000 testových otázek z přijímacích zkoušek ukazuje potřebnou hloubku přípravy na uvedené vysoké školy. Zároveň obsahuje také kompletní přijímací test, ve kterém si potenciální uchazeč o studium ověří své schopnosti. V knize jsou zohledněny všechny oblasti přijímacích testů tvořící tzv. všeobecný přehled. Jedná se

Sleva 25 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 224 Kč

Skladem

Chcete se dostat na fakultu sociálních studií /věd/? - 2.díl - 3. vydání - Psychologie a…

Autor: neuveden

publisher: Institut vzdělávání SOKRATES

0 / 5
29 %
Základy sociálních věd - kniha navazuje na velmi úspěšný 1. díl a formou více jak 1000 testových otázek z přijímacích zkoušek ukazuje potřebnou hloubku přípravy na uvedné vysoké školy. Zároveň obsahuje také kompletní přijímací test, ve kterém si potencionální uchazeč o studium ověří své schopnosti. Kniha má sloužit především středoškolským studentům při jejich přípravě na vysoké školy sociálního

Sleva 29 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 213 Kč

Skladem

Chcete se dostat na lékařskou fakultu? - Fyzika (3.díl)

Autor: Lukáš Müller

publisher: Institut vzdělávání SOKRATES

0 / 5
24 %
Kniha je jedinečnou pomůckou určenou uchazečům o studium na lékařských fakultách, obsahuje teoretické shrnutí problematiky +220 testových otázek z minulých přijímacích zkoušek s řešením, a to z fyziky; určeno:lékařské fakulty UK v Praze, Lékařská fakulta MU v Brně, Lékařská fakulta UP v Olomouci, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno a ostatní VŠ tohoto směru. Publikaci je vhodné

Sleva 24 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 227 Kč

Skladem

Matematika - Průvodce učivem SŠ 1. díl

Autor: Kolektiv autorů - Blanka Běhounková,Míla Černá

publisher: Scientia

0 / 5
15 %
Členění této dvoudílné cvičebnice odpovídá logické výstavbě učiva matematiky a je v souladu s tematickým rozdělením učiva SŠ. Ke každému tématu učiva SŠ je uvedeno množství řešených typových příkladů, dále pak stejné typy úloh k procvičení jako neřešené otevřené úlohy a ještě jednou formou uzavřených testových úloh. Všechny řešené úlohy jsou vybaveny nápovědou Co potřebujeme vědět, která je malým

Sleva 15 % z běžně ceny 147 Kč

Naše cena: 125 Kč

Skladem

Matematika - Průvodce učivem SŠ 2. díl

Autor: Míla Černá

publisher: Scientia

0 / 5
15 %
Cvičebnice je součástí řady ... nejen k maturitě, kterou lze používat po celou dobu studia SŠ – při výuce i domácí přípravě studentů a v posledním ročníku k opakování a přípravě na maturitu a k přijímacím zkouškám na VŠ. Členění dvoudílné cvičebnice PRŮVODCE UČIVEM odpovídá logické výstavbě učiva matematiky a je v souladu s tematickým rozdělením učiva SŠ. Ke každému tématu učiva SŠ je uvedeno

Sleva 15 % z běžně ceny 180 Kč

Naše cena: 153 Kč

Skladem

Matematika - Maturita nové generace - Maturita nové generace

Autor: Jindřich Vocelka

publisher: Scientia

0 / 5
50 zpracovaných témat, která mohou být samostatnými maturitními okruhy, s celým řešením, což umožňuje posoudit obtížnost.Dílčí kroky jsou uvedeny v rámečcích.Kniha nabízí - opakování , ucelenou přípravu na maturitní zkoušku i k přijímacím zkouškám na VŠ

Naše cena: 226 Kč

Skladem

Anatomie těla v pohybu - Základní kurz anatomie kostí, svalů a kloubů

Autor: Theodore Dimon, Jr.

publisher: PRAGMA

0 / 5
20 % Prémiový titul
Tento ucelený soubor přednášek se zaměřením na kosti, svaly a klouby lidského těla, a to nejen z hlediska jejich morfologie a struktury, ale především z hlediska jejich funkcí a vzájemného funkčního propojení, seznamuje čtenáře se základním anatomickým názvoslovím. Každá kapitola je doplněna přehlednými ilustracemi souvisejícími s daným tématem. Kniha je určena především studentům, jejichž

Sleva 20 % z běžně ceny 259 Kč

Naše cena: 208 Kč

Skladem

Testy obecných studijních předpokladů a základy logiky 2. díl

Autor: kolektiv autorů

publisher: Sokrates

0 / 5
25 %
Publikace vychází již v 9. přepracovaném a aktualizovaném vydání a reaguje na nové trendy v přijímacím řízení v českém vysokém školství, kde se u přijímacích zkoušek začínají masivně testovat obecné studijní předpoklady, jež vycházejí převážně z logických testů a SCIO testů. Test OSP je součástí přijímacích zkoušek na Univerzitu Karlovu v Praze, Ostravskou univerzitu, Univerzitu Palackého v

Sleva 25 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 224 Kč

Skladem

Passt schon! 4. Němčina pro SŠ - Metodická příručka + 3 CD

Autor: neuveden

publisher: Polyglot

0 / 5
12 %
Passt schon! je čtyřdílná učebnice němčiny pro střední školy a víceletá gymnázia na úrovni A1–B2. * Učebnice Passt schon! nabízí moderní, atraktivní témata a vede studenty ke komunikaci v každodenních situacích. * Učebnice Passt schon! systematicky připravuje studenty již od 1. dílu na maturitní zkoušku z německého jazyka na úrovni B1. * Metodická příručka obsahuje kromě námětů práce s

Sleva 12 % z běžně ceny 378 Kč

Naše cena: 333 Kč

SklademPředprodej knihy Patrika Hartla

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí