Registrace | Přihlášení


Učebnice - Střední školy

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ a SO SOU a nástavbové studium

Autor: Kolektiv autorů - Hudcová Milada,Kubičíková L.

publisher: Prometheus

4.1 / 5
16 %
pro SOŠ, SOU a nástavbové studium Sbírka navazuje na Sbírku úloh z matematiky pro SOU a SOŠ týchž autorek. Rozšiřuje a prohlubuje její učivo např. i tím, že obsahuje úlohy z tematických celků Komplexní čísla, Kombinatorika a pravděpodobnost, Vektorová algebra a analytická geometrie v rovině, Posloupnosti a řady. Pro studenty, kteří se připravují k maturitní zkoušce z matematiky nebo k přijímací

Sleva 16 % z běžně ceny 298 Kč

Naše cena: 250 Kč

Skladem

Fyzika pro střední školy, 1. díl (kniha + CD)

Autor: Lepil Oldřich

publisher: Prometheus

4 / 5
16 %
První díl dvoudílné učebnice fyziky, která je vhodná pro všechny typy středních škol s nižší hodinovou dotací fyziky. Vykládá fyziku jednoduchým a srozumitelným způsobem, výběr učiva a koncepce jeho zpracování umožňuje učiteli přizpůsobit text osnovám. Na konci každé kapitoly je zařazeno shrnutí učiva, které žákům usnadňuje systemizaci a zapamatování nejdůležitějších poznatků. 5. vydání učebnice

Sleva 16 % z běžně ceny 230 Kč

Naše cena: 193 Kč

Skladem

Sbírka úloh z fyziky pro střední školy + CD

Autor: Lepil Oldřich

publisher: Prometheus

4.8 / 5
16 %
Řešení úloh je jednou z nejdůležitějších složek vyučování fyziky a každý učitel by těmto činnostem měl věnovat maximální pozornost. Úlohy slouží nejen k prohlubování vědomostí, ale vedou žáka k samostatnosti a aktivitě, jak to požadují současné tendence fyzikálního vzdělávání. Výběr úloh ve sbírce a jejich uspořádání do kapitol navazuje na tematickou řadu učebnic fyziky pro gymnázia. Sbírka

Sleva 16 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 251 Kč

Skladem

Matematika pro gymnázia - Základní poznatky z matematiky

Autor: Kolektiv autorů - Bušek I.,Calda E.

publisher: Prometheus

3.7 / 5
16 %
První z řady monotematických učebnic matematiky pro gymnázia. Učebnice lze využít pro třídy s vyšší i nižší hodinovou dotací, text je potřebným způsobem diferencován a učiteli umožňuje vybrat učivo podle počtu hodin přidělených matematice. Učebnice lze použít nejen na gymnáziích, ale také na středních odborných školách. Monotematická řada učebnic matematiky byla připravena ve spolupráci s

Sleva 16 % z běžně ceny 158 Kč

Naše cena: 133 Kč

Skladem

Přehled středoškolské fyziky

Autor: Svoboda Emanuel

publisher: Prometheus

3.9 / 5
16 %
Současné, 6. upravené a doplněné vydání Přehledu středoškolské fyziky obsahuje všechna témata středoškolské fyziky, která by měl znát absolvent střední školy. Reaguje na vývoj v oblasti vědy, techniky a moderních technologií. Součástí Přehledu fyziky je i barevná příloha. Publikace nově vychází s elektronickým doplňkem nazvaným Přehled PLUS, který je ve formě CD nedílnou součástí knihy. Data

Sleva 16 % z běžně ceny 408 Kč

Naše cena: 343 Kč

Skladem

Sbírka úloh z matematiky pro SOU a SOŠ

Autor: Kolektiv autorů - Hudcová Milada,Kubičíková L.

publisher: Prometheus

4.1 / 5
16 %
Sbírka je určena žákům všech ročníků dvouletých a tříletých oborů SOU a je vhodná i pro střední odborné školy s nižší hodinovou dotací matematiky. Může být využita i v 9. ročníku základní školy. Stručné přehledy teorie a vzorově řešené úlohy umožňují samostatnou práci studentů.

Sleva 16 % z běžně ceny 255 Kč

Naše cena: 214 Kč

Skladem

Výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy - sbírka úloh pro SŠ

Autor: Janeček František

publisher: Prometheus

3.6 / 5
16 %
Výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy Sbírka obsahuje rozsáhlý soubor neřešených úloh na úpravy algebraických výrazů a na řešení rovnic, nerovnic a jejich soustav v množině reálných čísel. Zastoupeny jsou i slovní úlohy. Sbírka přináší bohatý materiál k procvičování učiva, ale i k systematickému opakování. Je vhodná pro žáky všech středních škol.

Sleva 16 % z běžně ceny 167 Kč

Naše cena: 140 Kč

Skladem

Matematika pro gymnázia - Rovnice a nerovnice

Autor: Charvát Jaroslav

publisher: Prometheus

3.4 / 5
16 %
Další z řady monotematických učebnic matematiky pro gymnázia. Lze ji využít pro třídy s vyšší i nižší hodinovou dotací matematiky. Text je potřebným způsobem diferencován a učiteli umožňuje vybrat učivo podle počtu hodin přidělených matematice. Učebnice lze použít nejen na gymnáziích, ale také na středních odborných školách. Monotematická řada učebnic matematiky byla připravena ve spolupráci s

Sleva 16 % z běžně ceny 161 Kč

Naše cena: 135 Kč

Skladem

Fyzika pro střední školy, 2. díl (kniha + CD)

Autor: Lepil Oldřich

publisher: Prometheus

4 / 5
16 %
Druhý díl dvoudílné učebnice fyziky, která je vhodná pro všechny typy středních škol s nižší hodinovou dotací fyziky. Vykládá fyziku jednoduchým a srozumitelným způsobem, výběr učiva a koncepce jeho zpracování umožňuje učiteli přizpůsobit text osnovám. Na konci každé kapitoly je zařazeno shrnutí učiva, které žákům usnadňuje systemizaci a zapamatování nejdůležitějších poznatků. 4. vydání učebnice

Sleva 16 % z běžně ceny 232 Kč

Naše cena: 195 Kč

Skladem

Sbírka úloh z matematiky pro přípravu k maturitní zkoušce a k přijímacím zkouškám na VŠ

Autor: Kubát Josef

publisher: Prometheus

3.9 / 5
16 %
Tato stále žádaná sbírka vyšla již ve 4., aktualizovaném vydání. Poskytuje materiál k důkladnému předmaturitnímu opakování, informace o požadavcích vysokých škol, ale i upozornění na chyby, kterých se mají studenti při řešení úloh vyvarovat.

Sleva 16 % z běžně ceny 292 Kč

Naše cena: 245 Kč

Skladem u dodavatele

Přehled středoškolské matematiky - 10. vydání

Autor: Polák Josef

publisher: Prometheus

3.9 / 5
16 %
Přehled obsahově a metodicky navazuje na středoškolské učebnice matematiky. Podává ucelenou informaci o jednotlivých oborech středoškolské matematiky i jejich vztazích. Obsahuje stručný výklad pojmů i s aplikacemi učiva na vzorově řešených příkladech. Pro zdůraznění základního učiva a zvýraznění přehlednosti je kniha rozdělena do deseti kapitol. Přehled lze doporučit studentům středních

Sleva 16 % z běžně ceny 388 Kč

Naše cena: 326 Kč

Skladem

Matematika pro SŠ - Funkce

Autor: Odvárko Oldřich

publisher: Prometheus

5 / 5
16 %
Další díl oblíbené a osvědčené nové řady učebnic pro střední školy pokrývá tematický celek Funkce. Učebnice volně navazuje na díl Rovnice a nerovnice, je rozdělena do čtyř kapitol Racionální funkce, Exponenciální a logaritmické funkce, Goniometrické funkce, Trigonometrie. Kapitoly jsou psány velmi poutavě, na základě znalostí a zkušeností žáků z předcházejících ročníků jsou budovány nové pojmy

Sleva 16 % z běžně ceny 212 Kč

Naše cena: 178 Kč

Skladem

Matematika pro SŠ - Základní poznatky

Autor: Odvárko Oldřich

publisher: Prometheus

5 / 5
12 % Předprodej
Učebnice shrnuje, systemizuje a doplňuje poznatky studentů ze základní školy v kapitolách Čísla a číselné obory, Poměry a procenta, Pravoúhlé trojúhelníky, Mocniny a odmocniny, Výrazy, Množiny a výroky. Učebnice má jasnou a dobře propracovanou logickou stavbu, zvýrazněnou přehledným členěním a barvou. Každý tematický celek začíná motivačním příkladem, vysvětlením nové látky a ve cvičeních je

Sleva 12 % z běžně ceny 193 Kč

Naše cena: 170 Kč

Skladem 8. 2. 2022

Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ a SO SOU, 1. část

Autor: Jirásek František

publisher: Prometheus

4 / 5
16 %
Teoretický přehled a vyřešené příklady v úvodu jsou určeny k zopakování potřebných základních pojmů a vztahů. Příklady a cvičení jsou řazeny podle stupně obtížnosti. Náročnější cvičení jsou označena hvězdičkou.

Sleva 16 % z běžně ceny 202 Kč

Naše cena: 170 Kč

Skladem

Fyzika pro gymnázia - Mechanika + CD

Autor: Kolektiv autorů - Bednařík Milan,Svoboda Emanuel,Široká Miroslava

publisher: Prometheus

4.5 / 5
16 %
V 6. vydání je mezi elektronické učební materiály nově zařazena samostatná počítačová aplikace Testové úlohy. Ta obsahuje 120 úloh s odlišnou obtížností, které lze různě uspořádat do testového souboru. Po jeho vyřešení je uživateli sdělen celkový výsledek a úspěšnost řešení. Na CD je dále umístěno rozšiřující učivo, laboratorní a teoretická cvičení, významné osobnosti historie mechaniky,

Sleva 16 % z běžně ceny 209 Kč

Naše cena: 176 Kč

Skladem

Fyzika pro gymnázia - Elektřina a magnetismus + CD

Autor: Lepil Oldřich

publisher: Prometheus

5 / 5
16 %
Již 8. vydání učebnice tvoří komplexní učební pomůcku, jejíž standardní knižní podoba je opět doplněna o CD obsahující řadu dalších textových i obrazových učebních materiálů. Oproti 7. vydání je nově doplněna samostatná počítačová aplikace Testové úlohy, která obsahuje 85 úloh s odlišnou obtížností. Úlohy lze různě uspořádat do testového souboru, po jehož vyřešení je uživateli sdělen celkový

Sleva 16 % z běžně ceny 209 Kč

Naše cena: 176 Kč

Skladem

Fyzika pro gymnázia – Optika (kniha + CD)

Autor: Lepil Oldřich

publisher: Prometheus

5 / 5
16 %
V 6. vydání učebnice je mezi elektronické učební materiály nově zařazena samostatná počítačová aplikace Testové úlohy, která obsahuje 40 úloh s odlišnou obtížností. Úlohy lze různě uspořádat do testového souboru. Po jeho vyřešení je uživateli sdělen celkový výsledek a úspěšnost řešení. Na CD jsou umístěna také laboratorní a teoretická cvičení, významné osobnosti historie optiky, slovníček

Sleva 16 % z běžně ceny 188 Kč

Naše cena: 158 Kč

Skladem

Maturitní minimum - sbírka úloh z matematiky pro střední školy

Autor: Kubát Josef

publisher: Prometheus

4 / 5
16 %
Sbírka úloh z matematiky pro střední školy Sbírka obsahuje úlohy ze všech tematických celků, které jsou na středních školách probírány. Současně jsou u každého tématu shrnuty a pojmenovány potřebné dovednosti, které by měl maturant znát a ovládat. Tato publikace se tak v současné době nejvíce přibližuje charakteru katalogu cílových požadavků MŠMT pro získání státní maturity z matematiky. Její

Sleva 16 % z běžně ceny 169 Kč

Naše cena: 142 Kč

Skladem

Sbírka úloh z matematiky pro gymnázia - Analytická geometrie

Autor: Bušek Ivan

publisher: Prometheus

5 / 5
11 %
Sbírka obsahuje soubor úloh k procvičování a opakování učiva. Vhodně doplňuje monotematickou učebnici matematiky pro gymnázia Analytická geometrie, mohou ji však využít žáci všech středních škol.

Sleva 11 % z běžně ceny 105 Kč

Naše cena: 93 Kč

Skladem u dodavatele

Matematika pro SOŠ a studijní obory SOU - 5.část

Autor: Kolouchová J.

publisher: Prometheus

4 / 5
16 %
Učebnice je součástí šestidílné řady Matematika pro SOŠ a studijní obory SOU, 1. až 5. část + část Posloupnosti a finanční matematika. Učebnice prohlubují a rozšiřují učivo základní školy, graficky je odlišeno povinné učivo dané osnovami od učiva nepovinného a rozšiřujícího. Po výkladu nové látky následuje vždy několik vzorových řešených příkladů a řada neřešených úloh. Jejich výsledky jsou

Sleva 16 % z běžně ceny 154 Kč

Naše cena: 129 Kč

SklademPřihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí