Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Učebnice - Střední školy

Zelinářství pro odborná učiliště (2.vydání)

Autor: Josef Pokorný

publisher: Septima

5 / 5
Novinka
Učebnice seznamuje studenty se základy pěstování zelinářských plodin, ošetřováním po výsevu a výsadbě, ochranou před chorobami a škůdci, se sklizní a skladováním, s mechanizačními prostředky a pracovním nářadím, které jsou důležité při pěstování zeleniny. Zabývá se podrobně jednotlivými druhy zeleniny.

Naše cena: 88 Kč

Skladem

Hospodářské výpočty pro potravinářské obory odborných učilišť

Autor: Kolektiv autorů - Alena Keblová, Jana Volková

publisher: Septima

3.5 / 5
Učebnice se uplatní zejména v oborech zaměřených na potravinářství. Navazuje na učivo matematiky a je rozdělena na tematické celky, jejichž pořadí je možné pozměnit v návaznosti na odborné předměty. Cílem je upevnit dovednosti studentů v numerickém počítání i v počítání zpaměti a seznámit je s praktickými odbornými výpočty.

Naše cena: 99 Kč

Skladem u dodavatele

Sadovnictví pro odborná učiliště

Autor: Pavel Dvořáček

publisher: Septima

0 / 5
Učebnice se zabývá problematikou sadovnických úprav, přináší informace o pěstování a použití okrasných rostlin, zejména dřevin, informuje o zakládání trávníků. Obsahuje např. tyto kapitoly: Příprava půdy, Květinové zídky, Skalka, Použití květin v sadovnických úpravách, Rozmnožování a vypěstování jehličnanů, Popínavé dřeviny.

Naše cena: 99 Kč

Skladem

Květinářství pro odborná učiliště

Autor: Eva Pippalová

publisher: Septima

0 / 5
Novinka
Cílem učebnice je poskytnout studentům nezbytné informace pro pěstování květin na záhonech a ve skleníku. Obsahuje tyto základní kapitoly: Podmínky pro květinářskou výrobu, Rozmnožování květin, Pěstování venkovních květin, Pěstování skleníkových květin.

Naše cena: 132 Kč

Skladem

Technologie ve zdravotnických a sociálních zařízeních

Autor: Eva Dvořáková

publisher: Septima

0 / 5
Záměrem učebnic Zdravověda 1, 2, Epidemiologie a hygiena a Technologie ve zdravotnických a sociálních zařízeních je podat studentům základní informace z těchto oblastí. Učebnice Technologie zahrnuje základní znalosti oboru péče o nemocného a potřebného člověka, např. péče o osobní hygienu, lůžko, léky, pomůcky, stravování, péče o dlouhodobě nemocné, paliativní péče.

Naše cena: 99 Kč

Skladem u dodavatele

Zdravověda pro 1. ročník

Autor: Eva Dvořáková

publisher: Septima

0 / 5
Záměrem učebnic Zdravověda 1, 2, Epidemiologie a hygiena a Technologie ve zdravotnických a sociálních zařízeních je podat studentům základní informace z těchto oblastí. Učebnice Zdravověda 1 zahrnuje učivo anatomie, fyziologie a dědičnosti člověka.

Naše cena: 83 Kč

Skladem u dodavatele

Zdravověda pro 2. ročník

Autor: Eva Dvořáková

publisher: Septima

0 / 5
Záměrem učebnic Zdravověda 1, 2, Epidemiologie a hygiena a Technologie ve zdravotnických a sociálních zařízeních je podat studentům základní informace z těchto oblastí. Učebnice Zdravověda 2 obsahuje tyto kapitoly: První pomoc, Péče o dítě, Stárnutí a stáří.

Naše cena: 88 Kč

Skladem u dodavatele

Epidemiologie a hygiena

Autor: Eva Dvořáková

publisher: Septima

0 / 5
Záměrem učebnic Zdravověda 1, 2, Epidemiologie a hygiena a Technologie ve zdravotnických a sociálních zařízeních je podat studentům základní informace z těchto oblastí. Učebnice Epidemiologie a hygiena zpracovává tato témata: mikrobi, infekční nemoci, druhy nákaz, prevence infekčních onemocnění, obecná hygiena, komunální hygiena, hygiena bydlení, osobní hygiena, hygiena výživy, hygiena prostředí

Naše cena: 83 Kč

Skladem u dodavatele

Český jazyk - Pracovní sešit 2 - Sloh

Autor: Kolektiv autorů - Ludmila Štěrbová, Ota Vytejčková

publisher: Septima

0 / 5
Pracovní sešit 2 je věnován procvičování slohových útvarů. Studenti se naučí, jak psát životopis, jak má vypadat úřední dopis, jak si dělat výpisky apod. Sešit je určen pro všechny tři ročníky odborných učilišť.

Naše cena: 61 Kč

Skladem u dodavatele

Český jazyk pro odborná učiliště a praktické školy

Autor: Kolektiv autorů - Ludmila Štěrbová, Ota Vytejčková

publisher: Septima

0 / 5
Učivo je zaměřeno na osvojení funkčních ústních a písemných projevů - řeč ve společenském styku, písemnosti potřebné v osobním životě a v pracovním procesu (např. životopis, úřední dopis, odborný popis, popis pracovního postupu). Pravopisný výcvik prohlubuje znalosti ze základní školy a je podřízen slohové výchově. Učebnice obsahuje učivo všech tří ročníků.

Naše cena: 121 Kč

Skladem u dodavatele

Český jazyk - Pracovní sešit 1 - Mluvnice

Autor: Kolektiv autorů - Ludmila Štěrbová, Ota Vytejčková

publisher: Septima

0 / 5
Pracovní sešit 1 je věnován procvičování pravopisných jevů, tvarosloví a skladby. Je určen pro všechny tři ročníky odborných učilišť.

Naše cena: 61 Kč

Skladem u dodavatele

Technologie kuchyňského provozu ve zdravotnických zařízeních pro odborná učiliště

Autor: Luboš Šebek

publisher: Septima

0 / 5
Ucelená řada učebnic technologií ve zdravotnických a sociálních zařízeních pro střední odborné školy je určena studentům se specifickými potřebami, konkrétně studentům s lehkým mentálním postižením. Do této řady patří tituly: Technologie kuchyňského provozu, Technologie provozu prádelen, Technologie šití a oprav prádla a Technologie úklidových prací.

Naše cena: 94 Kč

Skladem u dodavatele

Oděvní materiály pro odborná učiliště a praktické školy

Autor: Irena Mračková

publisher: Septima

0 / 5
Ucelená řada učebnic oboru šití oděvů pro střední odborné školy je určena studentům se specifickými potřebami, konkrétně studentům s lehkým mentálním postižením. Do této řady patří tituly: Oděvní materiály, Technologie šití oděvů a prádla a Technologie výroby oděvů. Učebnice obsahují učivo všech tří ročníků oboru.

Naše cena: 88 Kč

Skladem

Matematika (geometrie) - Učebnice pro SŠ

Autor: Alena Keblová

publisher: Septima

0 / 5
Učebnice zahrnuje učivo matematiky v 1. až 3. ročníku středních odborných škol a je určena studentům se specifickými vzdělávacími potřebami, konkrétně studentům s lehkým mentálním postižením.

Naše cena: 253 Kč

Skladem u dodavatele

Ovocnictví pro odborná učiliště

Autor: Pavel Krbec

publisher: Septima

0 / 5
Novinka
Studenti jsou seznámeni se základními operacemi ve školkařství a ovocnářství, s technologickými postupy při výrobě ovocné sadby, při pěstování ovoce, při jeho skladování. Učebnice obsahuje i přehled ovocných druhů pěstovaných v České republice.

Naše cena: 94 Kč

Skladem u dodavatele

Matematika (aritmetika, algebra) pro odborná učiliště

Autor: Kolektiv autorů - Alena Keblová, Jana Volková

publisher: Septima

0 / 5
Učebnice uvádí a procvičuje učivo aritmetiky a algebry nezbytné ke zvládnutí učiva odborných předmětů. Řeší úlohy z praxe potřebné pro budoucí povolání učňů. Učebnice obsahuje učivo všech tří ročníků: přirozená čísla, zlomky, desetinná čísla, jednotky měření a jejich převádění, poměr, měřítko, procentový počet, výrazy, rovnice, úměra, grafy a diagramy.

Naše cena: 218 Kč

Skladem u dodavatele

Základy zahradnické výroby pro odborná učiliště

Autor: Josef Pokorný

publisher: Septima

0 / 5
Novinka
Učebnice si klade za cíl seznámit studenty se všemi nároky rostlin při jejich pěstování. Obsahuje tyto kapitoly: Prostředí pro pěstování rostlin, Půda, Úprava prostředí pro rostliny, Výživa rostlin, Rozmnožování rostlin, Vypěstování sadby, výsadba a ošetřování rostlin, Ochrana rostlin.

Naše cena: 36 Kč

Skladem u dodavatelePřihlášení uživatele