Registrace | Přihlášení


Učebnice - Střední školy

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Dějepis pro střední odborné školy

Autor: Petr Čornej

publisher: SPN - pedagogické nakl.

4.1 / 5
14 %
Souborná učebnice je určena středním odborným školám, které mají v učebním plánu zařazen dějepis. Soustřeďuje se na základní mezníky v dějinách lidstva, na historické souvislosti, na dějiny kultury běžného života lidí – jakousi historickou každodennost. České i světové dějiny jsou probírány paralelně.

Sleva 14 % z běžně ceny 223 Kč

Naše cena: 192 Kč

Skladem

Dějepis 2 pro gymnázia a střední školy - Středověk a raný novověk

Autor: Petr Čornej

publisher: SPN - pedagogické nakl.

4.3 / 5
14 %
Publikace je druhým dílem čtyřdílné řady učebnic pro čtyřletá gymnázia. Je zpracována podle osnov pro čtyřletá gymnázia. Uplatní se ale i na dalších typech škol, neboť v učebnicích je graficky odlišen základní výklad od rozšiřujícího textu. Vzhledem k rozvržení učiva s důrazem na nové dějiny umožňuje i dobrou přípravu ke studiu na V.Š. humanitního typu. Podstatnou kvalitou řady je její

Sleva 14 % z běžně ceny 237 Kč

Naše cena: 204 Kč

Skladem

Čítanka pro učební obory SOU

Autor: Josef Soukal

publisher: SPN - pedagogické nakl.

4.1 / 5
14 %
Jedna souhrnná učebnice pro všechny ročníky SOU obsahuje pečlivě zvolené ukázky z literatury od nejstarších dob po současnost. Vedle literárních ukázek autor zpracoval i základy literárního vývoje v rozsahu osnov SOU, informace o autorech a literárních žánrech.

Sleva 14 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 163 Kč

Skladem

Dějepis 1 pro gymnázia a střední školy - Pravěk a starověk

Autor: Petr Čornej

publisher: SPN - pedagogické nakl.

4.3 / 5
14 %
První z řady učebnic dějepisu pro gymnázia a střední školy – uplatní se především na gymnáziích, ale i na dalších typech škol, neboť je v učebnicích grafi cky odlišen základní výklad od rozšiřujícího textu. Vzhledem k rozvržení učiva s důrazem na nové dějiny umožňuje i dobrou přípravu na VŠ. Kladem řady je její nepřetíženost fakty a především paralelně vedený výklad světových i českých dějin od

Sleva 14 % z běžně ceny 212 Kč

Naše cena: 182 Kč

Skladem

Chemie pro studijní obory SOŠ a SOU nechemického zaměření

Autor: Jaroslav Blažek

publisher: SPN - pedagogické nakl.

3.9 / 5
14 %
Učebnice prověřená školní praxí je určena středním školám, které vyžadují globální, obecné znalosti základů chemie. Má schvalovací doložku MŠMT ČR.

Sleva 14 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 171 Kč

Skladem

Přehled středoškolské chemie

Autor: Jiří Vacík

publisher: SPN - pedagogické nakl.

3.9 / 5
14 %
Univerzální, osvědčená příručka pro všechny typy škol nechemického zaměření.

Sleva 14 % z běžně ceny 239 Kč

Naše cena: 206 Kč

Skladem

Čeština pro učební obory SOU

Autor: Naděžda Kvítková

publisher: SPN - pedagogické nakl.

3.8 / 5
14 %
Jedna souhrná učebnice jazyka a slohu je určena pro všechny ročníky SOU. Klade důraz na praktické zvládnutí jazyka v psaní i v mluvené formě. Odpovídá nejnovějším osnovám pro tříleté učební obory. Pro výuku literatury doporučujeme obdobně strukturovanou učebnici Čítanka a literatura pro učební obory SOU od autora J.Soukala.

Sleva 14 % z běžně ceny 160 Kč

Naše cena: 138 Kč

Skladem

Čítanka pro 3. ročník gymnázií

Autor: Josef Soukal

publisher: SPN - pedagogické nakl.

5 / 5
14 %
Učebnice je třetí částí nové čtyřdílné řady učebnic osvědčeného autorského týmu odborníků a středoškolských učitelů. Pro každý ročník je určena jedna učebnice literatury a jedna čítanka. Jejich pojetí vychází z platných učebních osnov pro gymnázia, připravuje již žáky na nové pojetí maturit.

Sleva 14 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 163 Kč

Skladem

Čítanka pro 1. ročník SOŠ

Autor: Josef Soukal

publisher: SPN - pedagogické nakl.

5 / 5
14 %
Tato publikace je první částí čtyřdílné koncepční řady čítanek pro SOŠ. Tvoří komplet s učebnicí literatury. Pojetí učebnic je dáno jednak platnými učebními osnovami pro SOŠ, jednak Katalogem cílových požadavků ke společné části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury. Celá řada tak směřuje ke kvalitní přípravě na maturitní zkoušku v novém pojetí.Tuto řadu doplňuje soubor učebnic ČJ.

Sleva 14 % z běžně ceny 178 Kč

Naše cena: 153 Kč

Skladem

Dějepis 4 pro gymnázia a střední školy - Nejnovější dějiny

Autor: Petr Čornej

publisher: SPN - pedagogické nakl.

5 / 5
14 %
Nejnovější dějiny Publikace je posledním dílem čtyřdílné řady učebnic pro čtyřletá gymnázia. Je zpracována podle osnov pro čtyřletá gymnázia. Uplatní se ale i na dalších typech škol, neboť v učebnicích je graficky odlišen základní výklad od rozšiřujícího textu. Vzhledem k rozvržení učiva s důrazem na nové dějiny umožňuje i dobrou přípravu ke studiu na V.Š. humanitního typu. Podstatnou kvalitou

Sleva 14 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 189 Kč

Skladem

Literatura pro 3. ročník gymnázií

Autor: Josef Soukal

publisher: SPN - pedagogické nakl.

5 / 5
14 %
Učebnice je třetí částí nové čtyřdílné řady učebnic osvědčeného autorského týmu odborníků a středoškolských učitelů. Pro každý ročník je určena jedna učebnice literatury a jedna čítanka. Jejich pojetí vychází z platných učebních osnov pro gymnázia, připravuje již žáky na nové pojetí maturit.

Sleva 14 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 163 Kč

Skladem

Občanská nauka pro střední odborné školy

Autor: Vladislav Dudák

publisher: SPN - pedagogické nakl.

4.3 / 5
14 %
Veškeré učivo občanské nauky pro SOŠ v jedné učebnici Tato učebnice je altenativa k třídílné řadě M.Valenty. Obsahuje v jednom díle veškeré učivo předepsané nejnovějšími osnovami pro občanskou nauku SOŠ. Jednotlivé kapitoly přesně korespondují s konkrétními oddíly osnov. To umožňuje, aby jejich pořadí ve školním roce určoval učitel podle podmínek ve třídě. Obsah učiva je zpracován tradičním

Sleva 14 % z běžně ceny 219 Kč

Naše cena: 188 Kč

Skladem

Občanská nauka pro střední odborná učiliště

Autor: Vladislav Dudák

publisher: SPN - pedagogické nakl.

5 / 5
14 %
Souborná učebnice občanské výchovy obsahuje témata: od člověka k lidem, stát a občan, právo a společnost, člověk ve světě ekonomie, Česká republika, Evropa a svět.

Sleva 14 % z běžně ceny 219 Kč

Naše cena: 188 Kč

Skladem

Chemie pro gymnázia II. - Organická a biochemie

Autor: Kolektiv autorů - Karel Kolář, kolektiv autorů

publisher: SPN - pedagogické nakl.

4 / 5
14 %
Učebnice odlišuje základní a rozšiřující učivo, obsahuje úkoly, náměty na demonstrační a žákovské pokusy.

Sleva 14 % z běžně ceny 178 Kč

Naše cena: 153 Kč

Skladem

Čítanka pro 2. ročník SOŠ

Autor: Josef Soukal

publisher: SPN - pedagogické nakl.

4.5 / 5
14 %
Učebnice je druhou částí čtyřdílné řady speciálně vytvořené pro SOŠ. Nový ucelený soubor učebnic je zpracován podle nejnovějších osnov pro SOŠ·; studenty již připravuje na nové pojetí maturity. Pro každý ročník je určena jedna učebnice literatury a jedna čítanka. Závěrečný díl řady vyjde v roce 2004. Všechny učebnice mají schvalovací doložku MŠMT ČR.

Sleva 14 % z běžně ceny 178 Kč

Naše cena: 153 Kč

Skladem

Český jazyk pro 1.ročník gymnázií

Autor: Jiří Kostečka

publisher: SPN - pedagogické nakl.

4.2 / 5
14 %
Učebnice je první částí nové čtyřdílné řady prakticky pojatých učebnic s množstvím cvičení a úkolů. Autor, tvůrce učebních osnov, vede žáky systematicky k důkladné přípravě na maturitu, včetně jejího nového pojetí. Učebnici provází metodická příručka pro učitele.

Sleva 14 % z běžně ceny 178 Kč

Naše cena: 153 Kč

Skladem

Český jazyk pro 1. ročník SOŠ

Autor: Kolektiv autorů - Marie Čechová, kolektiv autorů

publisher: SPN - pedagogické nakl.

4.3 / 5
14 %
První díl ze čtyřdílného kompletu učebnic, který si klade za úkol především zdokonalovat schopnost žáků kultivovaně komunikovat, aniž by bylo potlačeno jazykové učivo. K tomu slouží cvičení, která v učebnicích převládají nad výklady.

Sleva 14 % z běžně ceny 167 Kč

Naše cena: 144 Kč

Skladem

Český jazyk pro 2. ročník SOŠ - 2. vydání

Autor: Kolektiv autorů - Marie Čechová, kolektiv autorů

publisher: SPN - pedagogické nakl.

4.6 / 5
14 %
Ucelená čtyřdílná řada učebnic osvědčeného autorského týmu je určena pro výuku na všech typech středních odborných škol. Je zpracována podle učebních osnov pro SOŠ, připravuje již ale také pro nové pojetí maturitní zkoušky. Všechny učebnice mají schvalovací doložku MŠMT ČR.

Sleva 14 % z běžně ceny 167 Kč

Naše cena: 144 Kč

Skladem

Chemie pro střední školy

Autor: Kolektiv autorů - Jiří Banýr, kolektiv autorů

publisher: SPN - pedagogické nakl.

4.6 / 5
14 %
Obecná, anorganická, organická, analytická, biochemie Učebnice je určena pro všechny typy středních škol. V závěru jsou uvedeny funkční přehledy, tabulky a náměty na laboratorní práce. Má schvalovací doložku MŠMT ČR.

Sleva 14 % z běžně ceny 187 Kč

Naše cena: 161 Kč

Skladem

Čeština a její vyučování

Autor: Kolektiv autorů - Marie Čechová,Vlastimil Styblík

publisher: SPN - pedagogické nakl.

4.4 / 5
14 %
Odborná publikace pro učitele českého jazyka a pro studenty učitelství.

Sleva 14 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 163 Kč

SklademOtevíráme

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí