Registrace | Přihlášení


Učebnice - Střední školy

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Dějepis pro střední odborné školy

Autor: Čornej Petr

publisher: SPN - pedagogické nakladatelství

4.1 / 5
18 %
Souborná učebnice je určena středním odborným školám, které mají v učebním plánu zařazen dějepis. Soustřeďuje se na základní mezníky v dějinách lidstva, na historické souvislosti, na dějiny kultury běžného života lidí – jakousi historickou každodennost. České i světové dějiny jsou probírány paralelně.

Sleva 18 % z běžně ceny 255 Kč

Naše cena: 209 Kč

Skladem

Dějepis 2 pro gymnázia a střední školy - Středověk a raný novověk

Autor: Čornej Petr

publisher: SPN - pedagogické nakladatelství

4.3 / 5
18 %
Publikace je druhým dílem čtyřdílné řady učebnic pro čtyřletá gymnázia. Je zpracována podle osnov pro čtyřletá gymnázia. Uplatní se ale i na dalších typech škol, neboť v učebnicích je graficky odlišen základní výklad od rozšiřujícího textu. Vzhledem k rozvržení učiva s důrazem na nové dějiny umožňuje i dobrou přípravu ke studiu na V.Š. humanitního typu. Podstatnou kvalitou řady je její

Sleva 18 % z běžně ceny 245 Kč

Naše cena: 201 Kč

Skladem u dodavatele

Čítanka pro učební obory SOU

Autor: Soukal Josef

publisher: SPN - pedagogické nakladatelství

4.1 / 5
18 %
Jedna souhrnná učebnice pro všechny ročníky SOU obsahuje pečlivě zvolené ukázky z literatury od nejstarších dob po současnost. Vedle literárních ukázek autor zpracoval i základy literárního vývoje v rozsahu osnov SOU, informace o autorech a literárních žánrech.

Sleva 18 % z běžně ceny 203 Kč

Naše cena: 166 Kč

Skladem

Dějepis 1 pro gymnázia a střední školy - Pravěk a starověk

Autor: Čornej Petr

publisher: SPN - pedagogické nakladatelství

4.3 / 5
18 %
První z řady učebnic dějepisu pro gymnázia a střední školy – uplatní se především na gymnáziích, ale i na dalších typech škol, neboť je v učebnicích grafi cky odlišen základní výklad od rozšiřujícího textu. Vzhledem k rozvržení učiva s důrazem na nové dějiny umožňuje i dobrou přípravu na VŠ. Kladem řady je její nepřetíženost fakty a především paralelně vedený výklad světových i českých dějin od

Sleva 18 % z běžně ceny 227 Kč

Naše cena: 186 Kč

Skladem

Přehled středoškolské chemie

Autor: Vacík Jiří

publisher: SPN - pedagogické nakladatelství

3.9 / 5
18 %
Univerzální, osvědčená příručka pro všechny typy škol nechemického zaměření.

Sleva 18 % z běžně ceny 261 Kč

Naše cena: 214 Kč

Skladem

Čeština pro učební obory SOU

Autor: Kvítková Naděžda

publisher: SPN - pedagogické nakladatelství

3.8 / 5
18 %
Jedna souhrná učebnice jazyka a slohu je určena pro všechny ročníky SOU. Klade důraz na praktické zvládnutí jazyka v psaní i v mluvené formě. Odpovídá nejnovějším osnovám pro tříleté učební obory. Pro výuku literatury doporučujeme obdobně strukturovanou učebnici Čítanka a literatura pro učební obory SOU od autora J.Soukala.

Sleva 18 % z běžně ceny 176 Kč

Naše cena: 144 Kč

Skladem

Čítanka pro 1. ročník SOŠ

Autor: Soukal Josef

publisher: SPN - pedagogické nakladatelství

4.4 / 5
18 %
Tato publikace je první částí čtyřdílné koncepční řady čítanek pro SOŠ. Tvoří komplet s učebnicí literatury. Pojetí učebnic je dáno jednak platnými učebními osnovami pro SOŠ, jednak Katalogem cílových požadavků ke společné části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury. Celá řada tak směřuje ke kvalitní přípravě na maturitní zkoušku v novém pojetí.Tuto řadu doplňuje soubor učebnic ČJ.

Sleva 18 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 163 Kč

Skladem

Přijímací zkoušky na vysokou školu - Český jazyk a literarura

Autor: Čechová Marie

publisher: SPN - pedagogické nakladatelství

5 / 5
18 %
Zcela nová a na knižním trhu ojedinělá příručka, jejímiž autory jsou zkušení vysokoškolští pedagogové, je základní pomůckou pro uchazeče o přijetí na vysoké školy, na nichž je součástí přijímacího řizení zkouška z českého jazyka a literatury. Odráží stav přijímacího řízení na všech univerzitách v ČR. Publikace informuje o cílech, průběhu a metodách písemných i ústních přijímacích zkoušek, dále

Sleva 18 % z běžně ceny 154 Kč

Naše cena: 126 Kč

Skladem

Čítanka pro 3. ročník gymnázií

Autor: Soukal Josef

publisher: SPN - pedagogické nakladatelství

5 / 5
18 %
Učebnice je třetí částí nové čtyřdílné řady učebnic osvědčeného autorského týmu odborníků a středoškolských učitelů. Pro každý ročník je určena jedna učebnice literatury a jedna čítanka. Jejich pojetí vychází z platných učebních osnov pro gymnázia, připravuje již žáky na nové pojetí maturit.

Sleva 18 % z běžně ceny 203 Kč

Naše cena: 166 Kč

Skladem

Občanská nauka pro střední odborné školy

Autor: Dudák Vladislav

publisher: SPN - pedagogické nakladatelství

4.3 / 5
18 %
Veškeré učivo občanské nauky pro SOŠ v jedné učebnici Tato učebnice je altenativa k třídílné řadě M.Valenty. Obsahuje v jednom díle veškeré učivo předepsané nejnovějšími osnovami pro občanskou nauku SOŠ. Jednotlivé kapitoly přesně korespondují s konkrétními oddíly osnov. To umožňuje, aby jejich pořadí ve školním roce určoval učitel podle podmínek ve třídě. Obsah učiva je zpracován tradičním

Sleva 18 % z běžně ceny 241 Kč

Naše cena: 197 Kč

Skladem

Občanská nauka pro střední odborná učiliště

Autor: Dudák Vladislav

publisher: SPN - pedagogické nakladatelství

5 / 5
18 %
Souborná učebnice občanské výchovy obsahuje témata: od člověka k lidem, stát a občan, právo a společnost, člověk ve světě ekonomie, Česká republika, Evropa a svět.

Sleva 18 % z běžně ceny 241 Kč

Naše cena: 197 Kč

Skladem

Český jazyk pro 1.ročník gymnázií

Autor: Kostečka Jiří

publisher: SPN - pedagogické nakladatelství

4.2 / 5
18 %
Učebnice je první částí nové čtyřdílné řady prakticky pojatých učebnic s množstvím cvičení a úkolů. Autor, tvůrce učebních osnov, vede žáky systematicky k důkladné přípravě na maturitu, včetně jejího nového pojetí. Učebnici provází metodická příručka pro učitele.

Sleva 18 % z běžně ceny 191 Kč

Naše cena: 156 Kč

Skladem

Český jazyk pro 1. ročník SOŠ

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Čechová Marie

publisher: SPN - pedagogické nakladatelství

4.3 / 5
18 %
První díl ze čtyřdílného kompletu učebnic, který si klade za úkol především zdokonalovat schopnost žáků kultivovaně komunikovat, aniž by bylo potlačeno jazykové učivo. K tomu slouží cvičení, která v učebnicích převládají nad výklady.

Sleva 18 % z běžně ceny 182 Kč

Naše cena: 149 Kč

Skladem

Český jazyk pro 2. ročník SOŠ - 2. vydání

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Čechová Marie

publisher: SPN - pedagogické nakladatelství

4.1 / 5
18 %
Ucelená čtyřdílná řada učebnic osvědčeného autorského týmu je určena pro výuku na všech typech středních odborných škol. Je zpracována podle učebních osnov pro SOŠ, připravuje již ale také pro nové pojetí maturitní zkoušky. Všechny učebnice mají schvalovací doložku MŠMT ČR.

Sleva 18 % z běžně ceny 182 Kč

Naše cena: 149 Kč

Skladem

Geografie pro střední školy 4 - Česká republika

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Kastner J.

publisher: SPN - pedagogické nakladatelství

4.3 / 5
18 %
Čtvrtá z řady učebnic geografie pro SŠ – je určena především čtyřletým gymnáziím, kde se geografie vyučuje v každém ročníku. Učivo je graficky rozlišeno na základní a rozšiřující. Formou výkladového textu, obrázků a statistického materiálu (tabulek a grafů) poskytuje studentům možnost nejen si rozšířit fyzicko-geografický, kulturní a politický rozhled, ale i upevnit schopnost klást si otázky,

Sleva 18 % z běžně ceny 203 Kč

Naše cena: 166 Kč

Skladem

Dějepis 3 pro gymnázia a střední školy - Novověk

Autor: Čornej Petr

publisher: SPN - pedagogické nakladatelství

5 / 5
14 %
Třetí z řady učebnic dějepisu pro gymnázia a střední školy – uplatní se především na gymnáziích, ale i na dalších typech škol, neboť je v učebnicích grafi cky odlišen základní výklad od rozšiřujícího textu. Vzhledem k rozvržení učiva s důrazem na nové dějiny umožňuje i dobrou přípravu na VŠ. Kladem řady je její nepřetíženost fakty a především paralelně vedený výklad světových i českých dějin od

Sleva 14 % z běžně ceny 245 Kč

Naše cena: 211 Kč

Skladem u dodavatele

Geografie pro střední školy 1 - Fyzickogeografická část

Autor: Kolektiv autorů - Demek Jarormír,Demek Jaromír

publisher: SPN - pedagogické nakladatelství

2.8 / 5
18 %
Učebnice je první částí čtyřdílné řady učebnic geografie pro čtyřletá gymnázia a další typy SŠ. Vychází v novém, upraveném a doplněném vydání. Věnuje se fyzické geografii. Druhá část řady se zabývá socioekonomickou geografií, třetí je věnována regionální geografii světa a čtvrtá, závěrečná České republice

Sleva 18 % z běžně ceny 203 Kč

Naše cena: 166 Kč

Skladem

Chemie pro gymnázia I. - Obecná a anorganická

Autor: Flemr Vratislav

publisher: SPN - pedagogické nakladatelství

3.3 / 5
18 %
Nové vydání učebnice obecné a anorganické chemie pro gymnázia. Učivo obecné chemie netvoří samostatnou část textu, ale je začleněno do systému anorganické chemie. Učebnice odlišuje základní a rozšiřující učivo, obsahuje úkoly, náměty na demonstrační a žákovské pokusy. Má schvalovací doložku MŠMT ČR.

Sleva 18 % z běžně ceny 195 Kč

Naše cena: 160 Kč

Skladem

Český jazyk pro 2.ročník gymnázií

Autor: Kostečka Jiří

publisher: SPN - pedagogické nakladatelství

3.1 / 5
18 %
Druhá ze souboru čtyř prakticky pojatých učebnic s množstvím cvičení a úkolů. Autor systematicky vede žáky k osvojování klíčových kompetencí v oblasti jazykového systému a praktické stylistiky. Učebnice tak rozvíjejí abstraktní myšlení středoškoláků, stejně jako dovednost formulovat smysluplné a stylizačně přiměřené slohové útvary. Zároveň připravují žáky ke zvládnutí maturitní zkoušky. Učebnice

Sleva 18 % z běžně ceny 191 Kč

Naše cena: 156 Kč

Skladem

Čítanka pro 1. ročník gymnázií

Autor: Soukal Josef

publisher: SPN - pedagogické nakladatelství

3 / 5
18 %
Učebnice je první částí nové čtyřdílné řady učebnic osvědčeného autorského týmu odborníků a středoškolských učitelů. Pro každý ročník je určena jedna učebnice literatury a jedna čítanka. Jejich pojetí vychází z platných učebních osnov pro gymnázia, připravuje již žáky na nové pojetí maturit.

Sleva 18 % z běžně ceny 203 Kč

Naše cena: 166 Kč

SklademPřihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí