Registrace | Přihlášení


Učebnice - Střední školy

Filtrování

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Studijní předpoklady - Přijímačky na vysoké školy

Autor: neuveden

publisher: TAKTIK

3.8 / 5
12 %
Cílem cvičebnice je poskytnout komplexní přípravu k přijímacímu řízení na vysoké školy, na nichž je třeba absolvovat test ze studijních předpokladů. Zpracováním různorodých typologií testových otázek a nejfrekventovanějších témat a oblastí z přijímacích řízení v ČR se podařilo žákům poskytnout kompletní podklady pro přípravu na testy ze studijních předpokladů na libovolnou vysokou školu v České

Sleva 12 % z běžně ceny 329 Kč

Naše cena: 290 Kč

Skladem

Matematika - Maturita v pohodě 2021

Autor: neuveden

publisher: TAKTIK

5 / 5
12 %
Cílem cvičebnice je poskytnout komplexní přípravu na maturitní zkoušku. Publikace dává žákovi svou strukturou a tématickým zaměřením možnost získat představu o typologii úloh v maturitních testech. Navíc má dostatečný prostor pro psaní vlastních výpočtů. Veškeré výpočty si žáci můžou zkontrolovat po zadání hesla online, včetně komentářů, postupu řešení, vysvětlení, vzorců a dalších podpůrných

Sleva 12 % z běžně ceny 219 Kč

Naše cena: 193 Kč

Skladem

Nová literatura pro 1. ročník SŠ - pracovní sešit

Autor: neuveden

publisher: TAKTIK

4 / 5
12 %

Sleva 12 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 131 Kč

Skladem

Český jazyk 1 - učebnice pro SŠ

Autor: neuveden

publisher: TAKTIK

4 / 5
12 %
I. JAZYKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 1. Úvod do studia jazyka 2. Jazykové příručky a práce s nimi Shrnutí a opakování 1. až 2. kapitoly 3. Čeština a příbuzné jazyky 4. Útvary národního jazyka Shrnutí a opakování 3. až 4. kapitoly 5. Úvod do fonetiky 6. Vy´voj českého pravopisu Shrnutí a opakování 5. až 6. kapitoly 7. Písmo Shrnutí a opakování 7. kapitoly 8. Vybrané kapitoly z pravopisu 9. Interpunkce ve větě

Sleva 12 % z běžně ceny 165 Kč

Naše cena: 145 Kč

Skladem

Anglický jazyk - Maturita v pohodě 2021

Autor: neuveden

publisher: TAKTIK

4.3 / 5
12 %
Cílem cvičebnice je důkladně připravit žáky na maturitu z anglického jazyka. S autory jsme vytvořili komplexní studijní materiály pro každou z částí maturitní zkoušky: didaktický test, písemnou práci a ústní zkoušku. Vycházeli jsme z oficiálních požadavků Centra pro zjišťování výsledku vzdělávání, ale také z názoru a zkušeností oslovených učitelů angličtiny. Cvičné úlohy a zadání odpovídají ve

Sleva 12 % z běžně ceny 359 Kč

Naše cena: 316 Kč

Skladem

Nová literatura pro 3.ročník SŠ - metodická příručka

Autor: neuveden

publisher: TAKTIK

5 / 5
12 %
Metodická příručka je určena pro pedagogy středních škol a gymnázií, kterým má usnadnit výuku v hodinách literatury. Kromě řešení otázek a úloh z učebnice i pracovního sešitu obsahuje příručka řadu doplňujících informací (kulturně-společenský kontext, definice pojmů, typické literární žánry, slavné literární postavy aj.), díky nimž může pedagog svůj výklad rozšířit a obohatit. Nabízí také přesah

Sleva 12 % z běžně ceny 209 Kč

Naše cena: 184 Kč

Skladem

ČJ a literatura - Maturita v pohodě 2021

Autor: neuveden

publisher: TAKTIK

3.7 / 5
12 %
Cílem cvičebnice je poskytnout komplexní přípravu na maturitní zkoušku. Jednotlivé testy, písemné práce a pracovní listy v rámci ústní části maturity jsou koncipované tak, aby žákovi pomohly vytvořit si představu o okruzích, typologii úloh a zadáních, které budou použity v rámci maturitní zkoušky. K cvičebnici jsou k dispozici online řešení. Vypracovaná řešení a online materiály pro Maturitu v

Sleva 12 % z běžně ceny 219 Kč

Naše cena: 193 Kč

Skladem

Nová čítanka 1 pro střední školy

Autor: neuveden

publisher: TAKTIK

3 / 5
12 %
Čítanka z edice NOVÁ LITERATURA má za úkol prohloubit probírané učivo a umožnit tak studentům podrobněji se seznámit s literární tvorbou jednotlivých autorů. Kromě rozsáhlého množství textů, v nichž jsme se snažili co nejlépe vystihnout styl každého autora, obsahuje čítanka také doplňující otázky. Ty mají studenty motivovat k vlastnímu kritickému myšlení, samostatnému formulování závěrů,

Sleva 12 % z běžně ceny 109 Kč

Naše cena: 96 Kč

Skladem

Nová literatura pro 1. ročník SŠ - učebnice

Autor: neuveden

publisher: TAKTIK

2.3 / 5
12 %
Učebnice kromě výkladového textu a nejrůznějších zajímavostí ze života spisovatelů obsahuje také ukázky vybraných literárních děl a otázky usnadnující jejich rozbor. Grafické zpracování ulehčuje orientaci v učebních materiálech a napomáhá lepšímu zapamatování probírané látky. Každá kapitola je ukončena shrnutím a opakovacím testem k prověření znalostí. Nová edice učebnic a pracovních sešitů

Sleva 12 % z běžně ceny 175 Kč

Naše cena: 154 Kč

Skladem

Základy společenských věd - Přijímačky na vysoké školy

Autor: neuveden

publisher: TAKTIK

0 / 5
12 %
Cílem cvičebnice je poskytnout komplexní přípravu k přijímacímu řízení na vysoké školy, na nichž je třeba absolvovat test ze základů společenských věd. Zpracováním různorodých typologií testových otázek a nejfrekventovanějších témat a oblastí z přijímacích řízení v ČR se podařilo žákům poskytnout kompletní podklady pro přípravu na testy ze základů společenských věd na libovolnou vysokou školu v

Sleva 12 % z běžně ceny 329 Kč

Naše cena: 290 Kč

Skladem

Nová literatura pro 3.ročník SŠ - učebni

Autor: neuveden

publisher: TAKTIK

0 / 5
12 %
Učebnice kromě výkladového textu a nejrůznějších zajímavostí ze života spisovatelů obsahuje také ukázky vybraných literárních děl a otázky usnadnující jejich rozbor. Grafické zpracování ulehčuje orientaci v učebních materiálech a napomáhá lepšímu zapamatování probírané látky. Každá kapitola je ukončena shrnutím a opakovacím testem k prověření znalostí. Nová edice učebnic a pracovních sešitů

Sleva 12 % z běžně ceny 175 Kč

Naše cena: 154 Kč

Skladem

Nová literatura pro 4.ročník SŠ - učebnice

Autor: neuveden

publisher: TAKTIK

0 / 5
12 %
Nová edice učebnic a pracovních sešitů reaguje na poptávku pedagogů po sestavení učebních materiálů, které by odpovídaly jejich požadavkům a praxi. Zároveň vychází z potřeby studentů najít odpovídající publikaci, která by jim studium literatury usnadnila a zatraktivnila. Pracovní sešit nabízí rozšířené množství ukázek literárních děl, které doplňují výklady v učebnici. Jejich smyslem je

Sleva 12 % z běžně ceny 175 Kč

Naše cena: 154 Kč

Skladem

Nová literatura pro 4.ročník SŠ - pracovní sešit

Autor: neuveden

publisher: TAKTIK

0 / 5
12 %
Nová edice učebnic a pracovních sešitů reaguje na poptávku pedagogů po sestavení učebních materiálů, které by odpovídaly jejich požadavkům a praxi. Zároveň vychází z potřeby studentů najít odpovídající publikaci, která by jim studium literatury usnadnila a zatraktivnila. Pracovní sešit nabízí rozšířené množství ukázek literárních děl, které doplňují výklady v učebnici. Jejich smyslem je

Sleva 12 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 131 Kč

Skladem

Český jazyk a literatura - Maturita v pohodě

Autor: neuveden

publisher: TAKTIK

0 / 5
12 %
Obsah: Didaktický test – pravidla českého pravopisu, slovo, veta, souvětí, porozumění textu, jazykový rozbor, charakter textu a jeho výstavba, literární historie a teorie, testy Písemná práce – slohové útvary, chybná a vzorová vypracování s komentáři, kompletní zadání písemných prací Ústní zkouška – vzorové pracovní listy, komentáře, cvičné pracovní listy

Sleva 12 % z běžně ceny 219 Kč

Naše cena: 193 Kč

Skladem

Matematika - Maturita v pohodě

Autor: neuveden

publisher: TAKTIK

0 / 5
12 %
Cílem cvičebnice je poskytnout komplexní přípravu na maturitní zkoušku. Publikace dává žákovi svou strukturou a tématickým zaměřením možnost získat představu o typologii úloh v maturitních testech. Navíc má dostatečný prostor pro psaní vlastních výpočtů. Veškeré výpočty si žáci můžou zkontrolovat po zadání hesla online, včetně komentářů, postupu řešení, vysvětlení, vzorců a dalších podpůrných

Sleva 12 % z běžně ceny 219 Kč

Naše cena: 193 Kč

Skladem

Anglický jazyk - Maturita v pohodě

Autor: neuveden

publisher: TAKTIK

0 / 5
12 %
Cílem cvičebnice je důkladně připravit žáky na maturitu z anglického jazyka. S autory jsme vytvořili komplexní studijní materiály pro každou z částí maturitní zkoušky: didaktický test, písemnou práci a ústní zkoušku. Vycházeli jsme z oficiálních požadavků Centra pro zjišťování výsledku vzdělávání, ale také z názoru a zkušeností oslovených učitelů angličtiny. Cvičné úlohy a zadání odpovídají ve

Sleva 12 % z běžně ceny 359 Kč

Naše cena: 316 Kč

Skladem

Nová literatura pro 1.ročník SŠ - metodická příručka

Autor: neuveden

publisher: TAKTIK

0 / 5
12 %
Metodická příručka je určena pro pedagogy, kterým má usnadnit výuku v hodinách literatury. Kromě řešení otázek a úloh z učebnice a pracovního sešitu obsahuje příručka řadu doplňujících informací, díky nimž může pedagog svůj výklad obohatit (kulturně-společenský kontext, definice pojmů, typické literární žánry, slavné literární postavy apod.). Nabízí také přesah do jiných mezipředmětových a

Sleva 12 % z běžně ceny 209 Kč

Naše cena: 184 Kč

Skladem

Nová literatura pro 1. ročník SŠ - pracovní sešit

Autor: neuveden

publisher: TAKTIK

0 / 5
12 %
Nová edice učebnic a pracovních sešitů reaguje na poptávku pedagogů po sestavení učebních materiálů, které by odpovídaly jejich požadavkům a praxi. Zároveň vychází z potřeby studentů najít odpovídající publikaci, která by jim studium literatury usnadnila a zatraktivnila. Pracovní sešit nabízí rozšířené množství ukázek literárních děl, které doplňují výklady v učebnici. Jejich smyslem je

Sleva 12 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 131 Kč

Skladem

Nová literatura pro 2. ročník SŠ - pracovní sešit

Autor: neuveden

publisher: TAKTIK

0 / 5
12 %
Pracovní sešit nabízí rozšířené množství ukázek literárních děl, které doplňují výklady v učebnici. Jejich smyslem je představit komplexněji tvorbu jednotlivých literárních osobností. Součástí ukázek literárních textů jsou i otázky a úkoly usnadňující jejich rozbor. Pracovní sešit obsahuje různorodé tipy cvičení a napomáhá tak studentům zopakovat si probírané učivo zábavnou formou. Nová edice

Sleva 12 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 131 Kč

Skladem

Matematika - Maturita v pohodě

Autor: neuveden

publisher: TAKTIK

0 / 5
12 %
Cílem cvičebnice je poskytnout komplexní přípravu na maturitní zkoušku. Publikace dává žákovi svou strukturou a tématickým zaměřením možnost získat představu o typologii úloh v maturitních testech. Navíc má dostatečný prostor pro psaní vlastních výpočtů. Veškeré výpočty si žáci můžou zkontrolovat po zadání hesla online, včetně komentářů, postupu řešení, vysvětlení, vzorců a dalších podpůrných

Sleva 12 % z běžně ceny 219 Kč

Naše cena: 193 Kč

SklademAntigenní test

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí