Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Zeměpis pro střední školy

Hospodářský zeměpis – Globální geografické základy světového hospodářství

Autor: Kolektiv autorů - I. Bičík,Kolektiv

publisher: ČGS

5 / 5
17 %
2. díl nové učebnice zeměpisu pro OA rovněž důsledně vychází z nových osnov závazných pro tyto školy. Obsahuje moderně koncipovaný obecný hospodářský zeměpis, tj. ekonomické, sociální, kulturně-geografické, geopolitické a environmentální aspekty světové ekonomiky. Učebnice může sloužit jako vhodná příručka i pro učitele jiných škol.

Sleva 17 % z běžně ceny 157 Kč

Naše cena: 130 Kč

Skladem

Příroda a lidé Země - Učebnice zeměpisu pro střední školy

Autor: Ivan Bičík, Bohumil Janský a kol.

publisher: NČGS

4.3 / 5
17 %
Učebnice vzniklá spojením dvou svazků zahrnuje tematiku obecného fyzického a sociálního zeměpisu. Kromě dílčích úprav a aktualizace byly texty rozšířeny, aby plně pokrývaly učební osnovy. Zejména tematický celek Lidé na Zemi byl rozšířen o základy politické geografie a nově byly zařazeny tematické celky Krajina a životní prostředí a Aplikovaná geografie.

Sleva 17 % z běžně ceny 169 Kč

Naše cena: 140 Kč

Skladem

Zeměpis Světový oceán/Evropa

Autor: Petr Chalupa

publisher: Alter

4 / 5
Učivo o Evropě poskytuje žákům mnoho možností k samostatnému odhalování vztahů mezi přírodními, hospodářskými a sociálními poměry a k jejich srovnávání v evropském měřítku.

Sleva 10 % z běžně ceny 29 Kč

Naše cena: 26 Kč

Skladem u dodavatele

Zeměpis Vesmír/Mapa

Autor: Kolektiv autorů - Helena Holovská,Radek Pavlů

publisher: Alter

4.5 / 5
Tato učebnice je první z řady učebnic zeměpisu pro 2. stupeň ZŠ. Celá řada má jednotnou koncepci i grafickou úpravu. Jedná se o moderní pracovní učebnici nového typu. Titul získal ocenění Zlatá stuha 1998.

Sleva 10 % z běžně ceny 29 Kč

Naše cena: 26 Kč

Skladem u dodavatele

Zeměpis Světadíly

Autor: Kolektiv autorů - Marie Krausová,Petr Kraus

publisher: Alter

4 / 5
Tento díl učebnice je výrazně aplikační. Vše, čemu se žáci naučili v prvních třech dílech, včetně soustavné práce s mapou, využijí při poznávání světadílů. Obsahuje kartonovou přílohu a seznam internetových odkazů.

Sleva 10 % z běžně ceny 29 Kč

Naše cena: 26 Kč

Skladem

Zeměpis pro střední odborné školy a učiliště

Autor: Milan Holeček

publisher: ČGS

5 / 5
17 %

Sleva 17 % z běžně ceny 165 Kč

Naše cena: 137 Kč

Skladem

Geografie pro střední školy 4 - Česká republika

Autor: Kolektiv autorů - Jiří Kastner, kol.

publisher: SPN - pedagogické nakl.

4.3 / 5
17 %
Tato publikace je součástí čtyřdílné řady učebnic geografie pro čtyřletá gymnázia a další typy SŠ, které mají ve svém učebním plánu vyučovací předmět geografie. Vychází z prvního vydání řady, avšak je zásadně graficky přepracovaná a aktualizovaná o nejnovější odborné a statistické údaje.

Sleva 17 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 158 Kč

Skladem

Zeměpis České republiky - Učebnice pro střední školy

Autor: Milan Holeček

publisher: NČGS

5 / 5
17 %
V tomto vydání byly aktualizovány texty, tabulky, grafy a mapky všude, kde si to vyžádal vývoj v období, které uplynulo od 1. vydání této učebnice. Změny se dotkly především kapitol v oddíle Hospodářství, kde se nejvíce projevily změny v ekonomice České republiky. Některé kapitoly zaznamenávají i projevy hospodářské krize, kterými naše země v současnosti prochází.

Sleva 17 % z běžně ceny 137 Kč

Naše cena: 114 Kč

Skladem

Hospodářský zeměpis - Regionální aspekty (3. vydání)

Autor: Vladimír Baar

publisher: NČGS

5 / 5
17 %
Učebnice zeměpisu pro obchodní akademie a jiné střední odborné školy přináší moderní regionální pohled na světovou ekonomiku uspořádaný podle hlavních ekonomických center a jejich sfér vlivu. Text je rozlišen do dvou úrovní. Základní učivo je tištěno černě bez podtisku. Barevně jsou podtištěny doplňkové partie textu. Vstupní úkoly k tematických celkům jsou tištěny barevně.

Sleva 17 % z běžně ceny 157 Kč

Naše cena: 130 Kč

Skladem

Geologie pro gymnázia

Autor: Marak Chvátal

publisher: Fortuna

3.5 / 5
17 %

Sleva 17 % z běžně ceny 169 Kč

Naše cena: 140 Kč

Skladem

Zeměpis II. v kostce pro SŠ

Autor: Kašparovský Karel

publisher: Fragment

3.8 / 5
24 %
Přepracované a aktualizované vydání populární doplňkové učebnice pro střední školy v novém praktickém formátu.

Sleva 24 % z běžně ceny 229 Kč

Naše cena: 174 Kč

Skladem

Zeměpis I. v kostce pro SŠ

Autor: Kolektiv autorů - Pavel Kantorek, Karel Kašparovský, Sylvie Mikulcová

publisher: Fragment

3.2 / 5
24 %
Přepracované a aktualizované vydání populární doplňkové učebnice pro střední školy v novém praktickém formátu.

Sleva 24 % z běžně ceny 229 Kč

Naše cena: 174 Kč

Skladem

Geografie pro střední školy - Fyziogeografická část 1

Autor: Jaromír Demek

publisher: SPN - pedagogické nakl.

3.1 / 5
17 %
Učebnice je první částí ucelené řady. Ucelená čtyřdílná řada učebnic je koncipována podle učebních osnov čtyřletých gymnázií. Uplatní se ale i na dalších typech škol, kde je geografie vyučovacím předmětem. Učebnice mají schvalovací doložku MŠMT ČR.

Sleva 17 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 158 Kč

Skladem

Malý geografický a ekologický slovník

Autor: T. Matějček

publisher: ČGS

3 / 5
17 %
Nový slovník středního rozsahu vznikl rozšířením staršího slovníčku o četná další hesla z různých geografických disciplín a především o hesla věnovaná problematice ekologie a nauky o životním prostředí. Jde o pomůcku užitečnou pro učitele zeměpisu a přírodopisu všech stupňů a typů škol, pro studenty středních škol i posluchače bakalářského studia na vysokých školách. U všech hesel jsou uvedeny

Sleva 17 % z běžně ceny 147 Kč

Naše cena: 122 Kč

Skladem u dodavatele

Zeměpis pro každého

Autor: Kolektiv autorů - Vysoudil Miroslav,Kolektiv

publisher: RUBICO

0 / 5
24 %
Kniha popularizující geografii jako vědu a zeměpis jako jeden z oblíbených školních předmětů obsahuje souhrnný přehled zeměpisných (geografických) informací na úrovni středoškolského učiva zeměpisu. V knize naleznete veškeré základní údaje o geografii, Zemi, zemských sférách, mapách, krajině, sociální i ekonomické geografii České republiky i celého světa, ochraně přírody a přehled o státech světa.

Sleva 24 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 113 Kč

Skladem

Geologie - Učebnice pro ZŠ a nižší stupeň víceletých gymnázií

Autor: P. Jakeš

publisher: ČGS

0 / 5
16 %
Moderně pojatá učebnice geologie pro základní školy s množstvím originálních ilustrací. Klade důraz na současnou dynamickou geologii, na hledání souvislostí a zákonitostí v neživé přírodě naší planety i na souvislosti živé a neživé přírody, poukazuje na ekologické souvislosti. Lze ji vhodně využít i jako příručku pro výuku fyzického zeměpisu na základních a středních školách.

Sleva 16 % z běžně ceny 49 Kč

Naše cena: 41 Kč

Skladem

Zeměpis světa – Evropa - Pracovní sešit

Autor: D. Řezníčková

publisher: ČGS

0 / 5
16 %
Nový pracovní sešit nahrazuje dosavadní svazek Žijeme v Evropě, který vyšel ve třech vydáních, je rozebrán a v dosavadní podobě již nebude vydáván. Nový sešit je modernizován a aktualizován, navazuje na učebnici Zeměpis světa 3, ale lze jej bez problémů využít i při práci s jinými učebnicemi se stejnou tematikou.

Sleva 16 % z běžně ceny 67 Kč

Naše cena: 56 Kč

Skladem

Zeměpis pro střední odborné školy a učiliště

Autor: kolektiv

publisher: ČGS

0 / 5
17 %
Tato učebnice je určena pro vyučování zeměpisu na středních odborných školách a středních odborných učilištích, na kterých zeměpis není odborným předmětem. Je vůbec první učebnicí, která plně odpovídá učebním osnovám určeným pro tyto typy škol. Zbavuje jejich vyučující i studenty nutnosti používat pro tento vyučovací předmět učebnice vytvořené k jinému účelu a pro jiné studenty – pro gymnázia či

Sleva 17 % z běžně ceny 165 Kč

Naše cena: 137 Kč

Skladem

Maturitní otázky - geografie

Autor: Jitka Mudrychová

publisher: Radek Veselý

0 / 5
18 %
Publikace určená maturantům a zájemcům o studium geografie. 25 podrobně zpracovaných témat.

Sleva 18 % z běžně ceny 119 Kč

Naše cena: 98 Kč

Skladem

Hospodářský zeměpis 2

Autor: Kolektiv autorů - Ladislav Skokan, kol.

publisher: Fortuna

0 / 5
17 %
Učebnice hospodářského zeměpisu, ve které základní bloky učiva (regionální a globální geografi cké aspekty světové ekonomiky) nejsou zpracovány jako samostatné části, ale jejich obsah je integrován v rámci všech tematických celků. V úvodu se nachází politická a hospodářská mapa světa, navazují globální problémy lidstva a klíčové ekologické problémy, dále ekonomické aspekty světového hospodářství

Sleva 17 % z běžně ceny 166 Kč

Naše cena: 138 Kč

Skladem

Geografie pro střední školy 3 - Regionální geografie světa

publisher: SPN - pedagogické nakl.

0 / 5
17 %

Sleva 17 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 158 Kč

Skladem u dodavatele

Zeměpis cestovního ruchu - 3. upravené vydání

Autor: Milan Holeček

publisher: ČGS

0 / 5
17 %

Sleva 17 % z běžně ceny 159 Kč

Naše cena: 132 Kč

Skladem

Geografie pro střední školy 2 - Socioekonomická část

Autor: Kolektiv autorů - Alena Matušková, kol.

publisher: SPN - pedagogické nakl.

0 / 5
17 %
Tato publikace je součástí čtyřdílné řady učebnic geografie pro čtyřletá gymnázia a další typy středních škol, které mají ve svém učebním plánu vyučovací předmět geografie. Oproti prvnímu vydání řady je tato druhá část autorským kolektivem zásadně přepracovaná. Přináší aktuální poznatky o vývoji a činnosti lidské společnosti v geografických souvislostech.

Sleva 17 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 158 Kč

Skladem

Makroregiony světa - Regionální geografie pro gymnázia (Přepracované vydání učebnice)

Autor: Kolektiv autorů - Ivan Bičík, Jiří Anděl, Tomáš Matějček

publisher: NČGS

0 / 5
17 %
Učebnice v novém pojetí středoškolského studia nabízí poznávání světa tvůrčím způsobem a v co nejširších souvislostech. Koncepce učebnice se zaměřuje hlavně na obecné znalosti makroregionů, a to na úkor různých přehledů podrobných statistických údajů o jednotlivých státech. Text nabízí pouze klíčová statistická data – nikoli však k tradičnímu zapamatování, ale určená k porovnávání, zdůvodňování

Sleva 17 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 165 Kč

SklademNové knihy s podpisem - boční

Přihlášení uživatele