Registrace | Přihlášení


Zeměpis pro střední školy

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Nový zeměpis v kostce pro SŠ I.

Autor: Brzóska Martin

publisher: Fragment

5 / 5
14 %
Oblíbená řada učebnic ve zbrusu novém vydání! Publikace přináší přehled středoškolského zeměpisu „v kostce“, tedy stručně a přehledně. Slouží k připomenutí učiva obecného zeměpisu i k jeho opakování v rozsahu přípravy k maturitní zkoušce dle RVP gymnázií. Publikace obsahuje základní teorii z oblasti fyzické a socioekonomické geografie. Nechybí mapy, tabulky a schémata, soubory otázek k

Sleva 14 % z běžně ceny 229 Kč

Naše cena: 196 Kč

Skladem

Příroda a lidé Země, učebnice zeměpisu pro SŠ

Autor: Kolektiv autorů - Bičík Ivan,kolektiv autorů

publisher: NČGS

4.3 / 5
Učebnice vzniklá spojením dvou svazků zahrnuje tematiku obecného fyzického a sociálního zeměpisu. Kromě dílčích úprav a aktualizace byly texty rozšířeny, aby plně pokrývaly učební osnovy. Zejména tematický celek Lidé na Zemi byl rozšířen o základy politické geografie a nově byly zařazeny tematické celky Krajina a životní prostředí a Aplikovaná geografie.

Sleva 5 % z běžně ceny 169 Kč

Naše cena: 161 Kč

Skladem

Malý geografický a ekologický slovník

Autor: Matějček T.

publisher: NČGS

4 / 5
Nový slovník středního rozsahu vznikl rozšířením staršího slovníčku o četná další hesla z různých geografických disciplín a především o hesla věnovaná problematice ekologie a nauky o životním prostředí. Jde o pomůcku užitečnou pro učitele zeměpisu a přírodopisu všech stupňů a typů škol, pro studenty středních škol i posluchače bakalářského studia na vysokých školách. U všech hesel jsou uvedeny

Naše cena: 147 Kč

Skladem

Hospodářský zeměpis - Regionální aspekty světového hospodářství

Autor: Baar Vladimír

publisher: NČGS

5 / 5
Učebnice zeměpisu pro obchodní akademie a jiné střední odborné školy přináší moderní regionální pohled na světovou ekonomiku uspořádaný podle hlavních ekonomických center a jejich sfér vlivu. Text je rozlišen do dvou úrovní. Základní učivo je tištěno černě bez podtisku. Barevně jsou podtištěny doplňkové partie textu. Vstupní úkoly k tematických celkům jsou tištěny barevně.

Sleva 6 % z běžně ceny 173 Kč

Naše cena: 163 Kč

Skladem

Zeměpis České republiky, učebnice pro SŠ

Autor: Holeček Milan

publisher: NČGS

4.7 / 5
V tomto vydání byly aktualizovány texty, tabulky, grafy a mapky všude, kde si to vyžádal vývoj v období, které uplynulo od 1. vydání této učebnice. Změny se dotkly především kapitol v oddíle Hospodářství, kde se nejvíce projevily změny v ekonomice České republiky. Některé kapitoly zaznamenávají i projevy hospodářské krize, kterými naše země v současnosti prochází.

Sleva 1 % z běžně ceny 137 Kč

Naše cena: 135 Kč

Skladem

Geografie pro střední školy 4 - Česká republika

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Kastner J.

publisher: SPN - pedagogické nakladatelství

4.3 / 5
Čtvrtá z řady učebnic geografie pro SŠ – je určena především čtyřletým gymnáziím, kde se geografie vyučuje v každém ročníku. Učivo je graficky rozlišeno na základní a rozšiřující. Formou výkladového textu, obrázků a statistického materiálu (tabulek a grafů) poskytuje studentům možnost nejen si rozšířit fyzicko-geografický, kulturní a politický rozhled, ale i upevnit schopnost klást si otázky,

Sleva 7 % z běžně ceny 203 Kč

Naše cena: 188 Kč

Skladem

Zeměpis pro střední odborné školy a střední odborná učiliště

Autor: kolektiv autorů

publisher: NČGS

5 / 5
14 %
Tato učebnice je určena pro vyučování zeměpisu na středních odborných školách a středních odborných učilištích, na kterých zeměpis není odborným předmětem. Je vůbec první učebnicí, která plně odpovídá učebním osnovám určeným pro tyto typy škol. Zbavuje jejich vyučující i studenty nutnosti používat pro tento vyučovací předmět učebnice vytvořené k jinému účelu a pro jiné studenty – pro gymnázia či

Sleva 14 % z běžně ceny 165 Kč

Naše cena: 142 Kč

Skladem

Zeměpis - Světový oceán / Evropa

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Chalupa Petr

publisher: Alter

4.5 / 5
Učivo o Evropě poskytuje žákům mnoho možností k samostatnému odhalování vztahů mezi přírodními, hospodářskými a sociálními poměry a k jejich srovnávání v evropském měřítku.

Sleva 3 % z běžně ceny 29 Kč

Naše cena: 28 Kč

Skladem u dodavatele

Geologie pro gymnázia

Autor: Chvátal Marek

publisher: Fortuna

3.7 / 5
Moderně pojatá učebnice základů geologie. Snaží se o maximální srozumitelnost, podpořenou vhodným obrazovým materiálem.

Naše cena: 187 Kč

Skladem

Zeměpis II. v kostce pro SŠ

Autor: Kolektiv autorů - Kašparovský Karel,Kantorek Pavel

publisher: Fragment

3.8 / 5
14 %
Přepracované a aktualizované vydání populární doplňkové učebnice pro střední školy v novém praktickém formátu. Dvoudílná učebnice shrnuje přehledně to podstatné, co student střední školy potřebuje nejen při přípravě k maturitě, ale během celého studia na střední škole. 2. díl je věnován regionální geografii světa.

Sleva 14 % z běžně ceny 229 Kč

Naše cena: 196 Kč

Skladem

Geografie pro střední školy 1 - Fyzickogeografická část

Autor: Kolektiv autorů - Demek Jarormír,Demek Jaromír

publisher: SPN - pedagogické nakladatelství

2.9 / 5
Učebnice je první částí čtyřdílné řady učebnic geografie pro čtyřletá gymnázia a další typy SŠ. Vychází v novém, upraveném a doplněném vydání. Věnuje se fyzické geografii. Druhá část řady se zabývá socioekonomickou geografií, třetí je věnována regionální geografii světa a čtvrtá, závěrečná České republice

Sleva 6 % z běžně ceny 203 Kč

Naše cena: 191 Kč

Skladem

Zeměpis I. v kostce pro SŠ

Autor: Kolektiv autorů - Kašparovský Karel,Kantorek Pavel

publisher: Fragment

3.3 / 5
14 %
Přepracované a aktualizované vydání populární doplňkové učebnice pro střední školy v novém praktickém formátu. Dvoudílná učebnice shrnuje přehledně to podstatné, co student střední školy potřebuje nejen při přípravě k maturitě, ale během celého studia na střední škole. 1. díl obsahuje úvod do geografie, základní informace o Zemi, kartografii, fyzickou geografii a socioekonomickou geografii.

Sleva 14 % z běžně ceny 229 Kč

Naše cena: 196 Kč

Skladem

Zeměpis: Spolu to zvládneme - Fyzická, sociální a praktická geografie

Autor: Lambert David

publisher: Slovart

0 / 5
22 %
Jedním z hlavních předmětů v školních osnovách je zeměpis. Panuje totiž všeobecná shoda v tom, že je důležité, aby každý měl alespoň základní znalosti o světě. S nadšením pro zeměpis se pojí zvídavost: chceme vědět, jak naše planeta funguje jako celek. Může se ale stát, že vaše děti mají problémy s přípravou na hodiny zeměpisu. A daří se vám - rodičům - pochopit všechno, co se mají naučit?

Sleva 22 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 311 Kč

Skladem

Konfliktní regiony světa 1 - Evropa

Autor: Jelen Libor

publisher: NČGS

0 / 5
12 %
Publikace nejen mapuje aktuální ozbrojené konflikty či jiné geografické a politické problémy v Evropě (tj. „horké lokality“ v Severním Irsku, Skotsku, Španělsku, bývalé Jugoslávii a Rusku), ale také je vysvětluje na základě historických souvislostí. Dále přináší i možné scénáře důsledků těchto konfliktů, jak pro samotný stát nebo místo, tak i v širších globálních souvislostech. Kniha je určena

Sleva 12 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 177 Kč

Skladem

Maturitní otázky - geografie

publisher: Veselý Radek

0 / 5
15 % Sleva
Publikace určená maturantům a zájemcům o studium geografie. 25 podrobně zpracovaných témat.

Sleva 15 % z běžně ceny 119 Kč

Naše cena: 101 Kč

Skladem

Základy zeměpisných znalostí

Autor: Kolektiv autorů - Herink J.,Tlach S.

publisher: NČGS

0 / 5
Výrazně upravené a rozšířené 2. vydání příručky přináší návod k sestavení školních vzdělávacích programů pro vyučovací předmět zeměpis na základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií zpracovaný na základě Rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání. Představuje konkrétní příklad možného rozpracování školních výstupů a školního učiva ve všech předepsaných tematických

Naše cena: 129 Kč

Skladem

Zeměpis světa – Evropa - Pracovní sešit

Autor: Řezníčková Dana

publisher: NČGS

0 / 5
Pracovní sešit nahrazuje dosavadní svazek Žijeme v Evropě, který vyšel ve třech vydáních, je rozebrán a v dosavadní podobě již nebude vydáván. Nový sešit je modernizován a aktualizován, navazuje na učebnici Zeměpis světa 3, ale lze jej bez problémů využít i při práci s jinými učebnicemi se stejnou tematikou

Sleva 10 % z běžně ceny 67 Kč

Naše cena: 60 Kč

Skladem u dodavatele

Poznáváme svět v číslech

publisher: NČGS

0 / 5
Příručka obsahuje tabulkové přehledy základních údajů o celém světě, o jednotlivých světadílech i o všech samostatných státech i závislých území. Je doplněna jednoduchými grafy, komentáři k některým tabulkám a údajům i metodickým návodem určeným k práci s číselnými údaji. Je určena zejména k práci ve škole, ale i pro širší veřejnost zajímající se o svět.

Naše cena: 53 Kč

Skladem

Geologie - učebnice geologie pro ZŠ

Autor: Jakeš P.

publisher: NČGS

0 / 5
Moderně pojatá učebnice geologie pro základní školy s množstvím originálních ilustrací. Klade důraz na současnou dynamickou geologii, na hledání souvislostí a zákonitostí v neživé přírodě naší planety i na souvislosti živé a neživé přírody, poukazuje na ekologické souvislosti. Lze ji vhodně využít i jako příručku pro výuku fyzického zeměpisu na základních a středních školách.

Sleva 2 % z běžně ceny 49 Kč

Naše cena: 48 Kč

Skladem

Nový zeměpis v kostce pro SŠ II.

Autor: Brzóska Martin

publisher: Fragment

0 / 5
14 %
Oblíbená řada učebnic ve zbrusu novém vydání! Publikace přináší přehled středoškolského zeměpisu „v kostce“, tedy stručně a přehledně. Slouží k připomenutí učiva regionálního zeměpisu i k jeho opakování v rozsahu přípravy k maturitní zkoušce dle RVP gymnázií. Publikace obsahuje základní poznatky k jednotlivým oblastem, státům a světadílům. Nechybí mapy, tabulky a schémata, soubory otázek k

Sleva 14 % z běžně ceny 229 Kč

Naše cena: 196 Kč

Skladem50 % sleva skyscraper

Přihlášení uživatele