Registrace | Přihlášení


Zeměpis pro střední školy

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Zeměpis České republiky, učebnice pro SŠ - Učebnice pro střední školy

Autor: Milan Holeček

publisher: NČGS

5 / 5
14 %
V tomto vydání byly aktualizovány texty, tabulky, grafy a mapky všude, kde si to vyžádal vývoj v období, které uplynulo od 1. vydání této učebnice. Změny se dotkly především kapitol v oddíle Hospodářství, kde se nejvíce projevily změny v ekonomice České republiky. Některé kapitoly zaznamenávají i projevy hospodářské krize, kterými naše země v současnosti prochází.

Sleva 14 % z běžně ceny 137 Kč

Naše cena: 118 Kč

Skladem

Zeměpis - Světový oceán / Evropa

Autor: Kolektiv autorů - Petr Chalupa, kolektiv autorů

publisher: Alter

4.5 / 5
Učivo o Evropě poskytuje žákům mnoho možností k samostatnému odhalování vztahů mezi přírodními, hospodářskými a sociálními poměry a k jejich srovnávání v evropském měřítku.

Sleva 3 % z běžně ceny 29 Kč

Naše cena: 28 Kč

Skladem

Zeměpis - Světadíly

Autor: Kolektiv autorů - Petr Kraus,Marie Krausová

publisher: Alter

4 / 5
Tento díl učebnice je výrazně aplikační. Vše, čemu se žáci naučili v prvních třech dílech, včetně soustavné práce s mapou, využijí při poznávání světadílů. Obsahuje kartonovou přílohu a seznam internetových odkazů.

Sleva 3 % z běžně ceny 29 Kč

Naše cena: 28 Kč

Skladem u dodavatele

Zeměpis pro střední odborné školy a střední odborná učiliště

Autor: kolektiv autorů

publisher: ČGS

5 / 5
14 %
Tato učebnice je určena pro vyučování zeměpisu na středních odborných školách a středních odborných učilištích, na kterých zeměpis není odborným předmětem. Je vůbec první učebnicí, která plně odpovídá učebním osnovám určeným pro tyto typy škol. Zbavuje jejich vyučující i studenty nutnosti používat pro tento vyučovací předmět učebnice vytvořené k jinému účelu a pro jiné studenty – pro gymnázia či

Sleva 14 % z běžně ceny 165 Kč

Naše cena: 142 Kč

Skladem

Příroda a lidé Země, učebnice zeměpisu pro SŠ - Učebnice zeměpisu pro střední školy

Autor: Kolektiv autorů - Ivan Bičík, kolektiv autorů

publisher: NČGS

4.3 / 5
14 %
Učebnice vzniklá spojením dvou svazků zahrnuje tematiku obecného fyzického a sociálního zeměpisu. Kromě dílčích úprav a aktualizace byly texty rozšířeny, aby plně pokrývaly učební osnovy. Zejména tematický celek Lidé na Zemi byl rozšířen o základy politické geografie a nově byly zařazeny tematické celky Krajina a životní prostředí a Aplikovaná geografie.

Sleva 14 % z běžně ceny 169 Kč

Naše cena: 145 Kč

Skladem

Hospodářský zeměpis - Regionální aspekty světového hospodářství

Autor: Vladimír Baar

publisher: NČGS

5 / 5
14 %
Učebnice zeměpisu pro obchodní akademie a jiné střední odborné školy přináší moderní regionální pohled na světovou ekonomiku uspořádaný podle hlavních ekonomických center a jejich sfér vlivu. Text je rozlišen do dvou úrovní. Základní učivo je tištěno černě bez podtisku. Barevně jsou podtištěny doplňkové partie textu. Vstupní úkoly k tematických celkům jsou tištěny barevně.

Sleva 14 % z běžně ceny 157 Kč

Naše cena: 135 Kč

Skladem

Zeměpis - Příprava na státní maturitu

Autor: Kolektiv autorů - Ludvík Hanák,Petr Karas

publisher: Fragment

4.5 / 5
21 %
Připravte se spolehlivě a efektivně na státní maturitu! Připravte se spolehlivě a efektivně na státní maturitu! V publikaci najdete: - kompletní přehled středoškolského zeměpisu - testy na konci jednotlivých kapitol k prověření znalostí - taktické rady, jak se připravit, abyste u zkoušky obstáli.

Sleva 21 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 157 Kč

Skladem

Nový zeměpis v kostce pro SŠ I.

Autor: Martin Brzóska

publisher: Fragment

5 / 5
21 %
Oblíbená řada učebnic ve zbrusu novém vydání! Publikace přináší přehled středoškolského zeměpisu „v kostce“, tedy stručně a přehledně. Slouží k připomenutí učiva obecného zeměpisu i k jeho opakování v rozsahu přípravy k maturitní zkoušce dle RVP gymnázií. Publikace obsahuje základní teorii z oblasti fyzické a socioekonomické geografie. Nechybí mapy, tabulky a schémata, soubory otázek k zopakování

Sleva 21 % z běžně ceny 229 Kč

Naše cena: 181 Kč

Skladem

Geografie pro střední školy 4 - Česká republika

Autor: Kolektiv autorů - J. Kastner, kolektiv autorů

publisher: SPN - pedagogické nakl.

4.3 / 5
14 %
Čtvrtá z řady učebnic geografie pro SŠ – je určena především čtyřletým gymnáziím, kde se geografie vyučuje v každém ročníku. Učivo je graficky rozlišeno na základní a rozšiřující. Formou výkladového textu, obrázků a statistického materiálu (tabulek a grafů) poskytuje studentům možnost nejen si rozšířit fyzicko-geografický, kulturní a politický rozhled, ale i upevnit schopnost klást si otázky,

Sleva 14 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 163 Kč

Skladem

Geologie pro gymnázia

Autor: Marek Chvátal

publisher: Fortuna

3.7 / 5
14 %
Moderně pojatá učebnice základů geologie. Snaží se o maximální srozumitelnost, podpořenou vhodným obrazovým materiálem.

Sleva 14 % z běžně ceny 169 Kč

Naše cena: 145 Kč

Skladem

Zeměpis II. v kostce pro SŠ

Autor: Kolektiv autorů - Pavel Kantorek,Karel Kašparovský

publisher: Fragment

3.8 / 5
21 %
Přepracované a aktualizované vydání populární doplňkové učebnice pro střední školy v novém praktickém formátu. Dvoudílná učebnice shrnuje přehledně to podstatné, co student střední školy potřebuje nejen při přípravě k maturitě, ale během celého studia na střední škole. 2. díl je věnován regionální geografii světa.

Sleva 21 % z běžně ceny 229 Kč

Naše cena: 181 Kč

Skladem

Geografie pro střední školy 1 - Fyzickogeografická část

Autor: Kolektiv autorů - Jaromír Demek,Jarormír Demek

publisher: SPN - pedagogické nakl.

2.8 / 5
14 %
Učebnice je první částí čtyřdílné řady učebnic geografie pro čtyřletá gymnázia a další typy SŠ. Vychází v novém, upraveném a doplněném vydání. Věnuje se fyzické geografii. Druhá část řady se zabývá socioekonomickou geografií, třetí je věnována regionální geografii světa a čtvrtá, závěrečná České republice

Sleva 14 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 163 Kč

Skladem

Zeměpis I. v kostce pro SŠ

Autor: Kolektiv autorů - Pavel Kantorek,Karel Kašparovský

publisher: Fragment

3.3 / 5
21 %
Přepracované a aktualizované vydání populární doplňkové učebnice pro střední školy v novém praktickém formátu. Dvoudílná učebnice shrnuje přehledně to podstatné, co student střední školy potřebuje nejen při přípravě k maturitě, ale během celého studia na střední škole. 1. díl obsahuje úvod do geografie, základní informace o Zemi, kartografii, fyzickou geografii a socioekonomickou geografii.

Sleva 21 % z běžně ceny 229 Kč

Naše cena: 181 Kč

Skladem

Malý geografický a ekologický slovník

Autor: T. Matějček

publisher: ČGS

3 / 5
14 %
Nový slovník středního rozsahu vznikl rozšířením staršího slovníčku o četná další hesla z různých geografických disciplín a především o hesla věnovaná problematice ekologie a nauky o životním prostředí. Jde o pomůcku užitečnou pro učitele zeměpisu a přírodopisu všech stupňů a typů škol, pro studenty středních škol i posluchače bakalářského studia na vysokých školách. U všech hesel jsou uvedeny

Sleva 14 % z běžně ceny 147 Kč

Naše cena: 126 Kč

Skladem u dodavatele

Makroregiony světa - Regionální geografie pro gymnázia (Přepracované vydání učebnice)

Autor: Kolektiv autorů - Jiří Anděl,Ivan Bičík,T. Matějček

publisher: NČGS

0 / 5
14 %
Učebnice v novém pojetí středoškolského studia nabízí poznávání světa tvůrčím způsobem a v co nejširších souvislostech. Koncepce učebnice se zaměřuje hlavně na obecné znalosti makroregionů, a to na úkor různých přehledů podrobných statistických údajů o jednotlivých státech. Text nabízí pouze klíčová statistická data – nikoli však k tradičnímu zapamatování, ale určená k porovnávání, zdůvodňování

Sleva 14 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 171 Kč

Skladem

Hospodářský zeměpis 2

Autor: Ladislav Skokan

publisher: Fortuna

0 / 5
14 %
Učebnice hospodářského zeměpisu, ve které základní bloky učiva (regionální a globální geografi cké aspekty světové ekonomiky) nejsou zpracovány jako samostatné části, ale jejich obsah je integrován v rámci všech tematických celků. V úvodu se nachází politická a hospodářská mapa světa, navazují globální problémy lidstva a klíčové ekologické problémy, dále ekonomické aspekty světového hospodářství

Sleva 14 % z běžně ceny 166 Kč

Naše cena: 143 Kč

Skladem

Geografie pro střední školy 3 - Regionální geografie světa - Regionální geografie světa

Autor: Kolektiv autorů - Jaromír Demek,Jarormír Demek

publisher: SPN - pedagogické nakl.

0 / 5
14 %
Tato publikace je součástí čtyřdílné řady učebnic geografie pro čtyřletá gymnázia a další typy SŠ, které mají ve svém učebním plánu vyučovací předmět geografie. Vychází z prvního vydání řady, avšak je zásadně graficky přepracovaná a aktualizovaná o nejnovější odborné a statistické údaje.

Sleva 14 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 163 Kč

Skladem

Zeměpis cestovního ruchu - 3. upravené vydání

Autor: Milan Holeček

publisher: ČGS

0 / 5
14 %
Učebnice pro hotelové i jiné střední školy zabývající se problematikou cestovního ruchu a pro volitelné předměty i semináře ze zeměpisu na středních školách, pomůcka pro přípravu i praxi průvodců cestovního ruchu. Kromě obecných problémů cestovního ruchu se zabývá zejména regionálním zeměpisem cestovního ruchu Česka, Evropy a všech světadílů.

Sleva 14 % z běžně ceny 159 Kč

Naše cena: 137 Kč

Skladem u dodavatele

Maturitní otázky - geografie

Autor: Jitka Mudrychová

publisher: Radek Veselý

0 / 5
15 %
Publikace určená maturantům a zájemcům o studium geografie. 25 podrobně zpracovaných témat.

Sleva 15 % z běžně ceny 119 Kč

Naše cena: 101 Kč

Skladem

Geologie - učebnice geologie pro ZŠ

Autor: P. Jakeš

publisher: ČGS

0 / 5
Moderně pojatá učebnice geologie pro základní školy s množstvím originálních ilustrací. Klade důraz na současnou dynamickou geologii, na hledání souvislostí a zákonitostí v neživé přírodě naší planety i na souvislosti živé a neživé přírody, poukazuje na ekologické souvislosti. Lze ji vhodně využít i jako příručku pro výuku fyzického zeměpisu na základních a středních školách.

Sleva 10 % z běžně ceny 49 Kč

Naše cena: 44 Kč

SklademAntigenní test

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí