Registrace | Přihlášení


Učebnice - Zdena Rosecká

Filtrování

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Chvilky s algebrou PS pro 9.ročník

Autor: Zdena Rosecká

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

5 / 5
14 %

Sleva 14 % z běžně ceny 35 Kč

Naše cena: 30 Kč

Skladem u dodavatele

Algebra 8 (rovnice a sl.úlohy), pracovní sešit

Autor: Zdena Rosecká

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

5 / 5
14 %
Je zacílena na lineární rovnice s jednou neznámou. Provází žáky od úprav početních výrazů k pochopení a snadnému zvládnutí řešení lineárních rovnic s jednou neznámou pomocí ekvivalentních úprav. Řazení rovnic za sebou vychází ze stupně jejich obtížnosti. Pozornost se věnuje řešení slovních úloh pomocí lineárních rovnic. NOVA812

Sleva 14 % z běžně ceny 35 Kč

Naše cena: 30 Kč

Skladem u dodavatele

Algebra 9 (rovnice a sl.úlohy), pracovní sešit

Autor: Zdena Rosecká

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

5 / 5
14 %
Probírá lineární rovnice s neznámou ve jmenovateli i opakování z 8. ročníku, řešení soustav lineárních rovnic se dvěma neznámými. Značná pozornost se věnuje nácviku řešení slovních úloh. NOVA912

Sleva 14 % z běžně ceny 35 Kč

Naše cena: 30 Kč

Skladem u dodavatele

Sada kartiček M12 - jednoduché úsudkové slovní úlohy

Autor: Zdena Rosecká

publisher: NNS

5 / 5
14 %
Soubor obsahuje příklady a výsledky spolu s návodem k možnému využití karet při hře. NNS319

Sleva 14 % z běžně ceny 22 Kč

Naše cena: 19 Kč

Skladem

Já počítám do 1000 – pracovní sešit pro 3. ročník

Autor: Zdena Rosecká

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5
13 %
Pracovní sešit obsahuje početní příklady propojené soutěžemi, které žáky motivují k aktivitě. Součástí jsou i pravidla pro složitější početní výkony, příprava na písemné sčítání a odčítání. Procvičuje také násobení a dělení zpaměti, počítání s měrnými jednotkami a slovní úlohy. NOVA313

Sleva 13 % z běžně ceny 32 Kč

Naše cena: 28 Kč

Skladem u dodavatele

Geometrie 6 - pracovní sešit

Autor: Zdena Rosecká

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5
14 %
Pracovní sešit zahrnuje geometrické úkoly k procvičení učiva z učebnice Geometrie 6, rýsování. NOVA613

Sleva 14 % z běžně ceny 35 Kč

Naše cena: 30 Kč

Skladem

Chci závodit s kalkulačkou - pracovní sešit pro 4. ročník

Autor: Zdena Rosecká

publisher: NNS

0 / 5
13 %
Sešit je určený pro 1. pololetí 4. ročníku. Je zaměřený na opakování, docvičování a automatizaci počítání zpaměti v oboru do tisíce (sčítání, odčítání, násobení, dělení v oboru násobilek). Obsahuje procvičovací tabulky. Využívá se zde soutěží, počítání s výhodou, chytrých počítání a různých způsobů žákovské samokontroly. Jsou zde připravené stránky pro závodění s kalkulačkou. NNS411

Sleva 13 % z běžně ceny 30 Kč

Naše cena: 26 Kč

Skladem

Cestujeme po republice - pracovní sešit pro 5. ročník

Autor: Zdena Rosecká

publisher: NNS

0 / 5
15 %
Jsou zde slovní úlohy s tematikou cestování a výroby, řešení slovních úloh na 1 - 2 početní úkony. NNS514

Sleva 15 % z běžně ceny 33 Kč

Naše cena: 28 Kč

Skladem

Cestujeme po republice

Autor: Zdena Rosecká

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5
13 %
Slovní úlohy s tematikou cestování a výroby - řešení slovních úloh na 1 - 2 početní výkony. NOVA514

Sleva 13 % z běžně ceny 32 Kč

Naše cena: 28 Kč

Skladem

Bystré počítání pro 3. ročník 1. díl – pracovní sešit k učebnici Matematika

Autor: Zdena Rosecká

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5
12 %
Pracovní sešit k 1. dílu učebnice. Obsahuje řadu slovních úloh k procvičení a upevnění násobilky a dělení, zajímavé numerické počítání v tabulkách a sloupcích i procvičení učiva geometrie NOVA307

Sleva 12 % z běžně ceny 49 Kč

Naše cena: 43 Kč

Skladem

Chci závodit s kalkulačkou – pracovní sešit pro 4. ročník, 1. pololetí

Autor: Zdena Rosecká

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5
13 %
Nácvik písemného násobení a dělení. Velké množství příkladů, slovních úloh a her provede žáky od jednoduchých ke složitějším příkladům obou početních operací. NOVA411

Sleva 13 % z běžně ceny 32 Kč

Naše cena: 28 Kč

Skladem

Zajímavé Počítání - pracovní sešit pro 4. ročník, 1. díl

Autor: Zdena Rosecká

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5
12 %
NOVA407

Sleva 12 % z běžně ceny 49 Kč

Naše cena: 43 Kč

Skladem

Zajímavé Počítání - pracovní sešit pro 4. ročník, 2. díl

Autor: Zdena Rosecká

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5
12 %
NOVA408

Sleva 12 % z běžně ceny 49 Kč

Naše cena: 43 Kč

Skladem

Matematika pro 5. ročník ZŠ, 2. díl - Učebnice

Autor: Zdena Rosecká

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5
14 %
Matematika pro 5. ročník základní školy, 2. díl. Učebnice vytvořená v souladu s RVP ZV. Učebnice se zapracovanými posledními úpravami RVP. Najdete zde učivo zlomků, desetinných čísel i úlohy zaměřené na finanční gramotnost. K zvládnutí nového učiva pomáhá obrázkový materiál i číselné oys, pomocí kterých žáci snadno desetinná čísla porovnávají i zaokrouhlují. Učebnicí prolínají cvičení pro

Sleva 14 % z běžně ceny 59 Kč

Naše cena: 51 Kč

Skladem

Užitečné počítání - pracovní sešit pro 5. ročník, 2. díl

Autor: Zdena Rosecká

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5
12 %
Pozornost je věnována pamětnému i písemnému počítání s desetinnými čísly. Žáci se učí úsudkům s desetinnými čísly. Žáci jsou vedeni k úvahám nad financemi. Průběžně jsou zařazeny testy, kde nechybí zlomky ani desetinná čísla. V geo­metrii se procvičuje probrané učivo, počítají se obvody a obsahy čtverců a obdélníků, rýsují se i trojúhelníky.

Sleva 12 % z běžně ceny 49 Kč

Naše cena: 43 Kč

Skladem

Matematika pro 3. ročník ZŠ, 1.díl učebnice - Duhová řada

Autor: Zdena Rosecká

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5
12 %
Učebnice vytváří předpoklady k tomu, aby žáci matematiku vnímali jako předmět snadný, zajímavý a zábavný. Matematika je snadná, když k novým matematickým poznatkům žáci dospívají vlastní praktickou činností. Je zajímavá, když předkládané úlohy vycházejí ze zkušeností dětí. Slovní úlohy jsou pro lepší pochopení doprovázeny bohatými ilustracemi. Je rozvíjeno čtení s porozuměním. •opakování sčítání

Sleva 12 % z běžně ceny 65 Kč

Naše cena: 57 Kč

Skladem

Přípravná početní cvičení pro 1. ročník – pracovní sešit

Autor: Zdena Rosecká

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5
13 %
Doplňuje učebnici matematiky o hry a zábavné úkoly, které žáky motivují k zájmu o počítání, cvičí důvtip a pozornost dítěte. NOVA113

Sleva 13 % z běžně ceny 30 Kč

Naše cena: 26 Kč

Skladem u dodavatele

Tak je lehké dělení - pracovní sešit pro 3.ročník

Autor: Zdena Rosecká

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5
13 %
Na prvních stranách pracovního sešitu se opakuje učivo 2. ročníku. Poté je důraz položen na rychlé úsudkové počítání. K pochopení dělení napomáhají názorné nákresy, které provázejí rozličné příklady i slovní úlohy. NOVA311

Sleva 13 % z běžně ceny 32 Kč

Naše cena: 28 Kč

Skladem

Geometrie 9 – pracovní sešit

Autor: Zdena Rosecká

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5
14 %
Zahrnuje úlohy procvičující učivo podobnosti rovinných obrazců, mnoho úloh z praxe na užití goniometrických funkcí sinus a tangens. V sešitě se procvičuje a shrnuje problematika výpočtů obsahu a obvodu obrazců, objemu a povrchu těles. NOVA913

Sleva 14 % z běžně ceny 35 Kč

Naše cena: 30 Kč

Skladem u dodavatele

Jak je lehká geometrie – pracovní sešit pro 5.ročník

Autor: Zdena Rosecká

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5
13 %

Sleva 13 % z běžně ceny 32 Kč

Naše cena: 28 Kč

SklademPřihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí