Registrace | Přihlášení


Učebnice - Zdena Rosecká

Filtrování

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Geometrie 7 – pracovní sešit: čtyřúhelníky, hranoly

Autor: Rosecká Zdena

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

5 / 5
Procvičuje učivo: čtyřúhelníky, hranoly, konstrukce pravidelných mnohoúhelníků, povrchy a objemy těles, práce se sítěmi různých hranolů, ze kterých jsou potom odvozovány jejich povrchy a objemy.

Sleva 6 % z běžně ceny 35 Kč

Naše cena: 33 Kč

Skladem

Počtářské chvilky - Matematika 7.ročník (pracovní sešit pro 7. ročník ZŠ)

Autor: Kolektiv autorů - neuveden,Rosecká Zdena

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

5 / 5
Pracovní sešit obsahuje rozcvičky se zlomky a celými čísly. NNS711

Sleva 6 % z běžně ceny 35 Kč

Naše cena: 33 Kč

Skladem

Počítáme do dvaceti bez přechodu přes desítku – pracovní sešit pro 1. ročník

Autor: Rosecká Zdena

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

5 / 5
Kromě běžného počítání zahrnuje příklady, se kterými se dítě setkává v každodenním životě (vážení, měření délky, placení penězi apod.), rozklady čísel. Doplněno kartou s penězi

Sleva 6 % z běžně ceny 35 Kč

Naše cena: 33 Kč

Skladem

Matematika pro 4. ročník ZŠ, 1. díl - učebnice

Autor: Rosecká Zdena

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

5 / 5
13 %
Učebnice je připravena pro snadné, zajímavé i zábavné učení matematiky, žákům je v ní předložena možnost samokontroly a sebehodnocení svých matematických dovedností a to vždy, když je v materiálech užité učivo dobře procvičeno, tím je podněcován zájem žáků o učení, číselný obor se rozšiřuje s využitím činností žáků, snadno se tak vytvářejí správné číselné představy a snadno se vstupuje do

Sleva 13 % z běžně ceny 62 Kč

Naše cena: 54 Kč

Skladem

Písanka 3 pro 1. ročník ZŠ

Autor: Kolektiv autorů - neuveden,Rosecká Zdena

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

5 / 5
Písanky jsou součástí nové sady vytvořené pro první ročník v rámci edice Čtení s porozuměním. Podobně jako v Živé abecedě a ve Slabikáři s kocourem Samem jsou průvodními postavami Alenka, Michal a kocour Sam v podobě ilustračního doprovodu písanek. Nácvik psaní písmen odkazuje na odpovídající stránky ve Slabikáři s kocourem Samem. K ulehčení psaní slouží pomocné linky pro dodržení velikosti

Sleva 4 % z běžně ceny 25 Kč

Naše cena: 24 Kč

Skladem

Písanka 2 pro 1. ročník ZŠ

Autor: Kolektiv autorů - neuveden,Rosecká Zdena

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

5 / 5
Písanky jsou součástí nové sady vytvořené pro první ročník v rámci edice Čtení s porozuměním. Podobně jako v Živé abecedě a ve Slabikáři s kocourem Samem jsou průvodními postavami Alenka, Michal a kocour Sam v podobě ilustračního doprovodu písanek. Nácvik psaní písmen odkazuje na odpovídající stránky ve Slabikáři s kocourem Samem. K ulehčení psaní slouží pomocné linky pro dodržení velikosti

Sleva 4 % z běžně ceny 25 Kč

Naše cena: 24 Kč

Skladem

Algebra 9 (rovnice a sl.úlohy), pracovní sešit

Autor: Rosecká Zdena

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

5 / 5
Sleva
Probírá lineární rovnice s neznámou ve jmenovateli i opakování z 8. ročníku, řešení soustav lineárních rovnic se dvěma neznámými. Značná pozornost se věnuje nácviku řešení slovních úloh. NOVA912

Sleva 5 % z běžně ceny 38 Kč

Naše cena: 36 Kč

Skladem

Písanka 4 pro 1. ročník ZŠ

Autor: Kolektiv autorů - neuveden,Rosecká Zdena

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

5 / 5
Písanky jsou součástí nové sady vytvořené pro první ročník v rámci edice Čtení s porozuměním. Podobně jako v Živé abecedě a ve Slabikáři s kocourem Samem jsou průvodními postavami Alenka, Michal a kocour Sam v podobě ilustračního doprovodu písanek. Nácvik psaní písmen odkazuje na odpovídající stránky ve Slabikáři s kocourem Samem. K ulehčení psaní slouží pomocné linky pro dodržení velikosti

Sleva 4 % z běžně ceny 25 Kč

Naše cena: 24 Kč

Skladem

Písanka 1 pro 1. ročník ZŠ

Autor: Kolektiv autorů - neuveden,Rosecká Zdena

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

4 / 5
Písanky jsou součástí nové sady vytvořené pro první ročník v rámci edice Čtení s porozuměním. Podobně jako v Živé abecedě a ve Slabikáři s kocourem Samem jsou průvodními postavami Alenka, Michal a kocour Sam v podobě ilustračního doprovodu písanek. Nácvik psaní písmen odkazuje na odpovídající stránky v Živé abecedě s kocourem Samem a ve Slabikáři s kocourem Samem. NOVA1192

Sleva 4 % z běžně ceny 25 Kč

Naše cena: 24 Kč

Skladem

Algebra 8 (rovnice a sl.úlohy), pracovní sešit

Autor: Rosecká Zdena

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

5 / 5
Je zacílena na lineární rovnice s jednou neznámou. Provází žáky od úprav početních výrazů k pochopení a snadnému zvládnutí řešení lineárních rovnic s jednou neznámou pomocí ekvivalentních úprav. Řazení rovnic za sebou vychází ze stupně jejich obtížnosti. Pozornost se věnuje řešení slovních úloh pomocí lineárních rovnic. NOVA812

Sleva 5 % z běžně ceny 38 Kč

Naše cena: 36 Kč

Skladem

Já počítám do 1000 – pracovní sešit pro 3. ročník

Autor: Rosecká Zdena

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

5 / 5
Pracovní sešit obsahuje početní příklady propojené soutěžemi, které žáky motivují k aktivitě. Součástí jsou i pravidla pro složitější početní výkony, příprava na písemné sčítání a odčítání. Procvičuje také násobení a dělení zpaměti, počítání s měrnými jednotkami a slovní úlohy. NOVA313

Sleva 6 % z běžně ceny 35 Kč

Naše cena: 33 Kč

Skladem

Chvilky s algebrou PS pro 9.ročník

Autor: Rosecká Zdena

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

5 / 5

Sleva 5 % z běžně ceny 38 Kč

Naše cena: 36 Kč

Skladem

Jak je lehká násobilka – pracovní sešit pro 2. a 3. ročník

Autor: Kolektiv autorů - Rosecká Zdena,neuveden

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

3.7 / 5
Sleva
Zahrnuje postupný, názorný nácvik násobilky za pomoci obrázků i náročnější souhrnné příklady. Přináší slovní úlohy s úsudkem „několikrát více“ (i v protikladu s úsudkem „o několik více“). NOVA213

Sleva 6 % z běžně ceny 35 Kč

Naše cena: 33 Kč

Skladem

Počtářské chvilky - Matematika 6 ročník(přirozená a desetinná čísla) - pracovní sešit

Autor: Rosecká Zdena

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

2.5 / 5
Matematické rozcvičky v oboru přirozených a desetinných čísel.

Sleva 6 % z běžně ceny 35 Kč

Naše cena: 33 Kč

Skladem

Sada kartiček M14 - Násobení a dělení desetinných čísel zpaměti

Autor: Kolektiv autorů - neuveden,Rosecká Zdena

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5
Násobení a dělení desetinných čísel zpaměti. Karty s příklady - didaktická pomůcka, slouží k procvičování početních výkonů ve vyučování, na pomoc škole hrou. - umožňují velmi dobré procvičování pamětného počítání - vedou žáky k soustředění a pozornosti - pomáhají k zautomatizování početních spojů - jsou vhodné pro skupinovou práci, činnost ve dvojicích i k individuálnímu procvičení učiva

Sleva 4 % z běžně ceny 24 Kč

Naše cena: 23 Kč

Skladem

Metodický průvodce učebnicí matematiky pro 2. ročník

Autor: Kolektiv autorů - Rosecká Zdena,Kostečková Marie

publisher: NNS

0 / 5
Sleva
Obsahuje metodicko-didaktická doporučení pro vyučování matematiky s činnostním charakterem, náměty pro práci s učebnicí a pracovními sešity, vysvětlení významu činnostního řešení slovních úloh a didaktickou hru "na obchod" a její místo v hodinách matematiky. NNS201

Naše cena: 56 Kč

Skladem

Algebra 9, učebnice

Autor: Rosecká Zdena

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5
13 % Sleva
Učebnice je pojata podle vzděl. programu ZÁKLADNÍ ŠKOLA se zřetelem na inovující programy výuky matematiky. Obsahuje kapitoly: Lomený výraz, Řešení lineárních rovnic s neznámou ve jmenovateli, Soustavy lineárních rovnic se dvěma neznámými, Funkce, Základy finanční matematiky. Zahrnuje motivační prvky, příklady z praxe, činnosti. Důraz se klade na rozvoj logického myšlení a na propojení s látkou

Sleva 13 % z běžně ceny 76 Kč

Naše cena: 66 Kč

Skladem

Geometrie 7 – učebnice

Autor: Rosecká Zdena

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5
13 %
Zahrnuje kapitoly: Shodnost a středová souměrnost, Čtyřúhelníky, Hranoly... Učebnice je vhodná k opakovanému použití.

Sleva 13 % z běžně ceny 76 Kč

Naše cena: 66 Kč

Skladem

Geometrie 6 (učebnice)

Autor: Rosecká Zdena

publisher: NNS

0 / 5
Sleva
Učebnice je připravena pro činnostní výuku, protože žáci by měli umět novou látku objevovat. Obsahuje témata: opakování, úhel a jeho velikost, osová souměrnost, trojúhelník, objem a povrch. Příklady jsou doplněny ústními testy.

Sleva 5 % z běžně ceny 59 Kč

Naše cena: 56 Kč

Skladem

Metodika činnostního učení v matematice 6. ročníku

Autor: Rosecká Zdena

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5
Zásady a praktické metody činnostního učení.

Naše cena: 59 Kč

Skladem u dodavatele50 % sleva skyscraper

Přihlášení uživatele