Registrace | Přihlášení


Edice Aeskulap

Filtrování

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Dětská nefrologie do kapsy

Autor: Kolektiv autorů - Zieg Jakub,Skálová Sylva

publisher: Mladá fronta

4.3 / 5
21 %
Cílem autorů je uspokojit velkou poptávku lékařů po publikaci tohoto typu a podat přehledné a srozumitelné aktuální informace o onemocnění ledvin v dětském věku. Formát do kapsy umožňuje rychlý náhled na etiologii, diagnostiku a léčbu všech hlavních nefropatií. Monografie svým obsahem pokrývá komplexně celé spektrum chorob ledvin a vývodných močových cest, dále problematiku iontové a

Sleva 21 % z běžně ceny 460 Kč

Naše cena: 363 Kč

Skladem u dodavatele

Hyperbarická medicína

Autor: Hájek Michal

publisher: Mladá fronta

3 / 5
22 %
Cílem autorů je ozřejmit základy hyperbarické oxygenoterapie, principy metody, technologii léčby, popsat jednotlivé typy zařízení, jejich vybavení, postavení a vývoj oboru v ČR i ve světě, vysvětlit mechanismus účinku ve vztahu k patofyziologii vybraných onemocnění, seznámit se základními léčebnými indikacemi v jednotlivých lékařských oborech, principy vzájemné mezioborové spolupráce, rizika

Sleva 22 % z běžně ceny 790 Kč

Naše cena: 618 Kč

Skladem

Biologická léčba v revmatologii

Autor: Olejárová Marta

publisher: Mladá fronta

0 / 5
21 % Sleva
Biologická léčba se v současné době stala již etablovanou součástí komplexní péče o pacienty se zánětlivými revmatickými chorobami. Předkládaná monografie podává přehled nejaktuálnějších poznatků stran jejích indikací, kontraindikací, ale i dlouhodobé bezpečnosti léčby. Inhibitory TNF-? a ostatní přípravky biologické léčby jsou nejprve podrobně probrány z hlediska mechanismu účinku jednotlivých

Sleva 21 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 119 Kč

Skladem

Žilní trombóza a plicní embolie u psychiatrických nemocných

Autor: kolektiv autorů

publisher: Mladá fronta

0 / 5
21 %
Předkládaná monografie je určena nejen psychiatrům, angiologům, internistům a hematologům, ale i praktickým lékařům a dalším specialistům, kteří se ve svých ordinacích setkávají s klinickými projevy tromboembolické nemoci (TEN) a jejími následky. Autoři se věnují nejnovějším poznatkům o patofyziologii TEN, její diagnostice, prevenci a léčbě zejména u rizikových pacientů, kam patří i

Sleva 21 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 278 Kč

Skladem

Akutní kardiologie do kapsy

Autor: Vojáček Jan

publisher: Mladá fronta

0 / 5
20 %
Autor stručně a přehledně informuje lékaře o diagnostických a léčebných postupech v akutní kardiologii aktualizovaných na základě platných doporučení Evropské a České kardiologické společnosti v roce 2019. Obsahem publikace jsou kapitoly o poruchách tvorby a vedení srdečního vzruchu, kardiopulmonální resuscitaci, akutních koronárních syndromech, akutním srdečním selhání-akutním plicním edému,

Sleva 20 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 231 Kč

Skladem

Go for it Jdi do toho

Autor: Lauermannová Marie

publisher: Mladá fronta

0 / 5
22 %
Knížka české hematoložky MUDr. Marie Lauermannové tentokrát nepojednává o tématech a problémech ryze odborných. Jde o soubor krátkých povídek či fejetonů k zamyšlení i k rozveselení inspirovaných každodenními postřehy ze světa, který nás obklopuje. Přesto se profese a lékařská praxe autorky samozřejmě nemůže nepromítnout do námětů jejích úvah a reflexí. Ty prolínají s radostmi i starostmi

Sleva 22 % z běžně ceny 180 Kč

Naše cena: 140 Kč

Skladem

Antitrombotika v kardiologii

publisher: Mladá fronta

0 / 5
21 %
Antitrombotická léčba v průběhu posledního čtvrtstoletí byla obohacena nejen o velké množství nových léčiv, ale získala především na selektivitě, intenzitě a bezpečnosti svého účinku. Navíc do klinické kardiologie během této doby vstoupilo velké množství nových intervenčních postupů a antitrombotická léčba se při nich stala klíčovou součástí léčby. Nesprávně indikovaná, nesprávně vedená, chybně

Sleva 21 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 277 Kč

Skladem

Psoriáza

Autor: Gkalpakiotis Spyridon

publisher: Mladá fronta

0 / 5
21 %
Monografie našich předních specialistů v oboru přináší komplexní pohled na problematiku psoriázy. První kapitoly jsou zaměřené na etiopatogenezi a klinický obraz onemocnění. Další kapitoly jsou věnovány komorbiditám lupénky mimo jiné se samostatnou kapitolou o psychiatrických přidružených onemocněních a psoriatické artritidě. V posledních letech došlo k velkému pokroku v léčbě psoriázy a v

Sleva 21 % z běžně ceny 360 Kč

Naše cena: 284 Kč

Skladem

Diabetologie pro farmaceuty

Autor: kolektiv autorů

publisher: Mladá fronta

0 / 5
22 %
Cílem autorek je podat čtenáři-lékárníkovi potřebné informace k tomu, aby byl schopen erudovaně a srozumitelně poučit pacienta o jeho nemoci, možnostech léčby i prevenci komplikací a doplnit či upřesnit tak informace, jichž se mu dostalo při návštěvě lékaře. V první části monografie jsou přehledně popsány diagnóza, klasifikace a klinický obraz diabetu, léčebné možnosti diabetu 1. a 2. typu

Sleva 22 % z běžně ceny 175 Kč

Naše cena: 136 Kč

Skladem

Neurodegenerativní onemocnění

Autor: Kolektiv autorů - Matěj Radoslav,Rusina Robert

publisher: Mladá fronta

0 / 5
21 % Sleva
Reedice a aktualizace prakticky zaměřené publikace, která je určená neurologům, psychiatrům, geriatrům, psychologům, patologům a dalším zájemcům o problematiku neurodegenerativních onemocnění. V úvodní části jsou představeny obecné etiopatogenetické principy neurodegenerativních procesů. Přehledně a prakticky jsou diskutovány etiopatologické, klinické, neuropsychologické a neuroradiologické i

Sleva 21 % z běžně ceny 550 Kč

Naše cena: 436 Kč

Skladem

Dětská otorinolaryngologie

Autor: Kolektiv autorů - Šlapák Ivo, prof. MUDr., CSc.,Urík Milan, MUDr., Ph.D

publisher: Mladá fronta

0 / 5
21 %
Autoři knihy předkládají čtenářům přehledně seřazené aktuální informace, poznatky i zkušenosti týkající se chorob a vývojových vad v oblasti ucha, nosu a paranazálních dutin, hltanu, hrtanu a měkkých tkání krku a rovněž poruch hlasu i řeči, a to jak z hlediska jejich etiopatogeneze, diagnostiky a diferenciální diagnostiky, tak i moderních léčebných postupů. Publikace rovněž

Sleva 21 % z běžně ceny 590 Kč

Naše cena: 468 Kč

Skladem

Alergologie do kapsy

Autor: Kolektiv autorů - Čáp Petr,Rybníček Ondřej

publisher: Mladá fronta

0 / 5
21 %
Monografie našich předních specialistů v oboru AKI podává stručnou a přehlednou formou podstatné a potřebné informace o diagnostice a léčbě alergických a imunologických onemocnění. Zařazeny budou alergie respirační a kožní, dle etiologie alergie potravinové i lékové, nebude chybět rhinokonjunktivitida a astma. Zvláštní pozornost bude věnována anafylaxi, tedy život ohrožujícím stavům, urtikám

Sleva 21 % z běžně ceny 360 Kč

Naše cena: 284 Kč

Skladem

Nádory štítné žlázy

Autor: Kopečková Kateřina

publisher: Mladá fronta

0 / 5
21 %
Karcinomy štítné žlázy, nejčastější endokrinologické nádory, představují 1–2 % všech zhoubných nádorů. V posledních 30 letech došlo k výraznému nárůstu jejich incidence. Tyto karcinomy představují malignity s nejrychleji rostoucím počtem nových případů na světě. Jsou pátým nejčastějším nádorem u žen. Přesto patří svým výskytem ke vzácným onemocněním, pro jejichž úspěšnou léčbou je nutná

Sleva 21 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 308 Kč

Skladem

Očkovanie v špeciálnych situáciách

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Jeseňák Miloš

publisher: Mladá fronta

0 / 5
21 %
Publikace – svým obsahem ojedinělá v Česku i na Slovensku – představuje nadstavbový text, který navazuje na všechny do této doby vydané základní knihy o očkování. V rámci více než čtyřiceti kapitol nabízí komplexní pohled na problematiku očkování specifických skupin populace ve zvláštních a nestandardních situacích (při definovaných zdravotních problémech, rizikových faktorech apod.). V úvodu

Sleva 21 % z běžně ceny 620 Kč

Naše cena: 492 Kč

Skladem

Léčba bolesti - Současné přístupy k léčbě bolesti a bolestivých syndromů

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Hakl Marek

publisher: Mladá fronta

0 / 5
21 %
Monografie našich předních specialistů v oboru algeziologie si klade za cíl poskytnout čtenáři přehledné a aktuální informace o problematice především chronické bolesti včetně jejích dopadů na pacienta (fyzických, psychických a sociálních) a zároveň (vzhledem ke vzrůstajícímu počtu pacientů trpících chronickou bolestí) i dopadů na ekonomiku. Autoři mj. apelují na racionální volbu farmakoterapie s

Sleva 21 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 356 Kč

Skladem

Dětská gynekologie

Autor: Hořejší Jan

publisher: Mladá fronta

0 / 5
21 %
Druhé vydání mimořádně úspěšné monografie našich předních specialistů v oboru je praktickým návodem, který se snaží poskytnout ucelené informace o příčinách, symptomech a léčbě nejčastějších patologických stavů v gynekologii dětí a dospívajících. Měl by pomoci v rychlé diagnostice problémů, předložit diferenciálně diagnostickou rozvahu a přinést jasná doporučení vedoucí k léčbě dané patologie a

Sleva 21 % z běžně ceny 490 Kč

Naše cena: 388 Kč

Skladem

Jizva nejen v popáleninové medicíně

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Zajíček Robert,Gál Peter

publisher: Mladá fronta

0 / 5
21 %
Kniha je koncipována jako přehledný materiál, který shromažďuje informace o posledních poznatcích v patogenezi jizevnatého hojení kůže. Pozornost se soustřeďuje na jizvy vzniklé po termickém úrazu a odlišnosti jizvy po popálení od jizev po jiných inzultech. Rámcově a přehledně je zmíněna moderní léčba popálenin včetně léčby umělou kůží a použití nanovláken. Hlavní kapitoly jsou zaměřeny na

Sleva 21 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 276 Kč

Skladem

Průvodce léčbou diabetu 2. typu pro internisty

Autor: Haluzík Martin

publisher: Mladá fronta

0 / 5
21 %
Kniha stručnou formou popisuje praktický přístup k léčbě a sledování pacientů s diabetem 2. typu. Zaměřuje se nejen na léčbu vlastního diabetu, ale také na prevenci diabetických komplikací a léčbu nejčastějších přidružených onemocnění, především obezity, arteriální hypertenze a dyslipidemie. Přehledně je shrnut léčebný algoritmus a jeho cíle, možnosti léčby nefarmakologickou intervencí i léčby

Sleva 21 % z běžně ceny 300 Kč

Naše cena: 236 Kč

Skladem

Idiopatické střevní záněty

Autor: Zbořil Vladimír

publisher: Mladá fronta

0 / 5
20 %
Idiopatické střevní záněty se za posledního půl století posunuly z okrajové oblasti gastroenterologie do středu jejího zájmu. Nepochybně k tomu přispěly dva významné faktory. Prvním z nich je dramatický vzestup výskytu těchto onemocnění spolu s posunem počátků nemoci do dětského věku. Tento vývoj je patrný nejen v zemích s tradičně vysokou incidencí. Jako druhý vlivný ukazatel se uplatňují

Sleva 20 % z běžně ceny 990 Kč

Naše cena: 788 Kč

Skladem

Roztroušená skleróza a onemocnění bílé hmoty v MR zobrazení

Autor: Kolektiv autorů - Seidl Zdeněk,Vaněčková Manuela

publisher: Mladá fronta

0 / 5
21 %
Monografie navazuje na předchozí publikaci Magnetická rezonance a roztroušená skleróza mozkomíšní z roku 2010. Podnětem k jejímu vzniku byla poptávka po zpracování nových poznatků v diagnostice a MR monitoraci pacientů vzhledem k velkému rozvoji výzkumu v těchto oblastech s cílem přispět i k rozšíření MR monitorace do širší klinické praxe. Nově byla zařazena kapitola týkající se signálových

Sleva 21 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 356 Kč

Skladem


Může se hodit…


50 % sleva skyscraper

Přihlášení uživatele