Registrace | Přihlášení


Edice Aeskulap

Filtrování

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Hyperbarická medicína

Autor: Michal Hájek

publisher: Mladá fronta

3 / 5
20 %
Cílem autorů je ozřejmit základy hyperbarické oxygenoterapie, principy metody, technologii léčby, popsat jednotlivé typy zařízení, jejich vybavení, postavení a vývoj oboru v ČR i ve světě, vysvětlit mechanismus účinku ve vztahu k patofyziologii vybraných onemocnění, seznámit se základními léčebnými indikacemi v jednotlivých lékařských oborech, principy vzájemné mezioborové spolupráce, rizika

Sleva 20 % z běžně ceny 790 Kč

Naše cena: 632 Kč

Skladem

Diabetologie pro farmaceuty

Autor: kolektiv autorů

publisher: Mladá fronta

0 / 5
20 %
Cílem autorek je podat čtenáři-lékárníkovi potřebné informace k tomu, aby byl schopen erudovaně a srozumitelně poučit pacienta o jeho nemoci, možnostech léčby i prevenci komplikací a doplnit či upřesnit tak informace, jichž se mu dostalo při návštěvě lékaře. V první části monografie jsou přehledně popsány diagnóza, klasifikace a klinický obraz diabetu, léčebné možnosti diabetu 1. a 2. typu včetně

Sleva 20 % z běžně ceny 175 Kč

Naše cena: 140 Kč

Skladem

Žilní trombóza a plicní embolie u psychiatrických nemocných

Autor: kolektiv autorů

publisher: Mladá fronta

0 / 5
20 %
Předkládaná monografie je určena nejen psychiatrům, angiologům, internistům a hematologům, ale i praktickým lékařům a dalším specialistům, kteří se ve svých ordinacích setkávají s klinickými projevy tromboembolické nemoci (TEN) a jejími následky. Autoři se věnují nejnovějším poznatkům o patofyziologii TEN, její diagnostice, prevenci a léčbě zejména u rizikových pacientů, kam patří i řada duševně

Sleva 20 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 280 Kč

Skladem

Biologická léčba v revmatologii

Autor: Marta Olejárová

publisher: Mladá fronta

0 / 5
20 %
Biologická léčba se v současné době stala již etablovanou součástí komplexní péče o pacienty se zánětlivými revmatickými chorobami. Předkládaná monografie podává přehled nejaktuálnějších poznatků stran jejích indikací, kontraindikací, ale i dlouhodobé bezpečnosti léčby. Inhibitory TNF-? a ostatní přípravky biologické léčby jsou nejprve podrobně probrány z hlediska mechanismu účinku jednotlivých

Sleva 20 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 120 Kč

Skladem

Biologická terapie v léčbě idiopatických střevních

Autor: Vladimír Zbořil

publisher: Mladá fronta

0 / 5
20 %
Monografie našich předních specialistů shrnuje v současnosti dostupné informace o poměrně nové modalitě léčby Crohnovy choroby a ulcerózní kolitidy. V úvodní části jsou kromě historie biologické léčby probrány jednotlivé molekuly, které se užívají nejen v gastroenterologii, jejich názvosloví, mechanismy účinku a účinností. V dalších kapitolách se autoři věnují idiopatickým střevním zánětům,

Sleva 20 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 280 Kč

Skladem

Speciální problémy u chronického srdečního selhání

Autor: Kolektiv autorů - Filip kolektiv autorů, Málek

publisher: Mladá fronta

0 / 5
20 %
Cílem autorů je poskytnout stručný přehled nejčastějších komorbidit provázejících především chronické srdeční selhání, poukázat na možnosti včasné diagnostiky těchto onemocnění a objasnit speciální přístupy, jež vyžaduje jejich léčba. Mezi nejčastější komorbidity srdečního selhání patří renální insuficience, poškození jaterních funkcí, anemie, poruchy plicních funkcí, kardiální kachexie,

Sleva 20 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 200 Kč

Skladem

Trendy v profylaxi žilní tromboembolické nemoci

Autor: kolektiv autorů

publisher: Mladá fronta

0 / 5
20 %
Záměrem autorů je představit současné názory na vyvíjející se směry v profylaxi žilní tromboembolické nemoci (TEN), přinést nové informace o její epidemiologii a poskytnout návod k omezení incidence TEN v různých klinických oborech nejen u hospitalizovaných nemocných, ale i po jejich propuštění do domácí péče. Doporučení vychází jak z 9. konsenzu ACCP, tak z publikací a přednášek autorů statí,

Sleva 20 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 160 Kč

Skladem

Dětská andrologie

Autor: Kolektiv autorů - Jaroslav Škvor,Marta Šnajderová

publisher: Mladá fronta

0 / 5
20 %
Monografie našich předních odborníků je první, která v České republice na toto téma vychází. Autoři v ní obracejí pozornost ke specifické problematice chlapců od narození až po dospělost. Důraz je kladen především na včasný záchyt a řešení možných poruch „reprodukčního“ zdraví chlapců. Jednotlivé kapitoly jsou věnovány např. vývoji mužského genitálu a jeho anomáliím, poruchám puberty,

Sleva 20 % z běžně ceny 120 Kč

Naše cena: 96 Kč

Skladem

Hepatologie do kapsy

Autor: Kolektiv autorů - Jiří Ehrmann,Jiří Horák

publisher: Mladá fronta

0 / 5
20 %
Publikace postihuje do nezbytné hloubky problematiku jaterních chorob v takovém rozsahu, aby se jak specializovaný odborník, hepatolog či gastroenterolog, tak i lékař z jiného oboru snadno zorientoval a rychle si vyhledal aktuálně potřebné informace, zvolil nejvhodnější diagnostický postup a mohl následně vyslovit závěrečnou diagnózu. V první části knihy nalezne čtenář přehled historicky starších

Sleva 20 % z běžně ceny 320 Kč

Naše cena: 256 Kč

Skladem

Molekulární genetika v onkologii

Autor: Kolektiv autorů - Lenka Foretová, kolektiv autorů

publisher: Mladá fronta

0 / 5
20 %
První komplexně pojatá monografie na toto téma u nás podává aktuální přehled možností molekulárně genetických vyšetření v oboru onkologie. Tato vyšetření umožňují lékařům mnohem lépe uplatňovat principy individualizované medicíny, a to ve všech oblastech poskytované zdravotní péče, tj. v prevenci, diagnostice i léčbě. Takovýto postup, jak již bylo prokázáno, zvyšuje šance na dlouhodobé přežití a

Sleva 20 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 280 Kč

Skladem

Léčba pooperační bolesti

Autor: Kolektiv autorů - Jiří kolektiv autorů, Málek

publisher: Mladá fronta

0 / 5
20 %
Třetí aktualizované a doplněné vydání úspěšné monografie podává základní přehled problematiky pro všechny zdravotníky, kteří přicházejí do kontaktu s chirurgickým pacientem. Autoři zde předkládají doporučení pro léčbu pacientů rozdělená podle předpokládané intenzity pooperační bolesti a rovněž i nezbytná základní teoretická východiska. Nechybějí ani kapitoly týkající se specifik pooperační

Sleva 20 % z běžně ceny 320 Kč

Naše cena: 256 Kč

Skladem

Dušnost - Problém mnoha oborů

Autor: Vladimír Vondra

publisher: Mladá fronta

0 / 5
20 %
Monografie poskytuje komplexní mezioborový pohled na dušnost u akutních, chronických a exacerbovaných stadií různých onemocnění. V úvodních kapitolách se autoři zabývají fyziologickými a patofyziologickými mechanismy dušnosti, jejími příčinami a hodnocením včetně anamnestických rozborů a diferenciálně diagnostických algoritmů. Dušnost u dětí má řadu odlišných i společných rysů s dušností

Sleva 20 % z běžně ceny 420 Kč

Naše cena: 336 Kč

Skladem

Léčba bolesti ve stáří

Autor: Richard Rokyta

publisher: Mladá fronta

0 / 5
20 %
Předkládaná publikace našich předních specialistů v oboru algeziologie aktualizuje pohled na současnou problematiku léčby bolesti ve stáří. Autoři zdůrazňují nepříznivý vliv bolesti na rozvoj somatických a psychických poruch u seniorů a apelují na nutnost pečlivého diagnostikování a léčení bolestí ve stáří stejně jako u mladších jedinců. Za nezbytný považují individuální přístup k hodnocení všech

Sleva 20 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 176 Kč

Skladem

Imunologie a imunopatologie lidské reprodukce - Vybrané kapitoly

Autor: Kolektiv autorů - Zdenka Gallová-Ulčová,Jindřich Madar

publisher: Mladá fronta

0 / 5
20 %
Popudem k napsání této publikace, na níž se podíleli naši přední odborníci z oblasti imunologie a reprodukční medicíny, je rostoucí počet důkazů, že nesprávná funkce imunity v reprodukční soustavě je jednou z klíčových příčin poruch plodnosti. Dnes se odhaduje, že 15 % párů se sníženou plodností má dysbalanci právě v imunologických reakcích v období reprodukce. Obor reprodukční imunologie tak

Sleva 20 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 280 Kč

Skladem

Onkologie v klinické praxi - Standardní přístupy v diagnostice a léčbě vybraných zhoubných nádorů

Autor: Kolektiv autorů - Jan kolektiv autorů,Pavel Novotný, Vítek

publisher: Mladá fronta

0 / 5
20 %
Monografie si klade za cíl informovat odbornou veřejnost o nejnovějších standardních přístupech v léčbě vybraných zhoubných nádorů, a umožnit tak rychlou orientaci při rozhodování o dalším postupu protinádorové terapie. V textu jsou tudíž zohledněny mj. informace publikované na mezinárodních sjezdech a konferencích v posledních letech. Úvodní, preklinická část knihy je věnována mj. tkáňové

Sleva 20 % z běžně ceny 490 Kč

Naše cena: 392 Kč

Skladem

Biologická terapie v léčbě idiopatických střevních zánětů

Autor: Vladimír Zbořil

publisher: Mladá fronta

0 / 5
20 %
Druhé, aktualizované a rozšířené vydání monografie našich předních specialistů shrnuje v současnosti dostupné informace o poměrně nové modalitě léčby Crohnovy choroby a ulcerózní kolitidy. V úvodní části jsou kromě historie biologické léčby probrány jednotlivé molekuly, které se užívají nejen v gastroenterologii, jejich názvosloví, mechanismy účinku a účinností. V dalších kapitolách se autoři

Sleva 20 % z běžně ceny 380 Kč

Naše cena: 304 Kč

Skladem

Ledviny a léčba diabetu: současnost a perspektivy terapie glifloziny

Autor: Kolektiv autorů - Miloslav Franěk,Martin Haluzík,Ivan kolektiv autorů, Rychlík

publisher: Mladá fronta

0 / 5
20 %
Kniha se zabývá velmi aktuálním tématem léčebného ovlivnění patofyziologických mechanismů v ledvinách při terapii diabetu 2. typu. V úvodních kapitolách je vysvětlena úloha ledvin při regulaci glykémie, vzniku diabetu 2. typu, a jsou probrány možné renoprotektivní účinky nových perorálních antidiabetik. V dalších částech je pozornost věnována mechanizmu účinků gliflozinů, výsledkům klinických

Sleva 20 % z běžně ceny 270 Kč

Naše cena: 216 Kč

Skladem

Anestezie a pooperační péče v hrudní chirurgii

Autor: Kolektiv autorů - Pavel Michálek,Tomáš Vymazal

publisher: Mladá fronta

0 / 5
20 %
První ryze česká monografie na dané téma vychází díky úzké součinnosti odborníků dvou největších univerzitních pracovišť anesteziologie a intenzivní medicíny v ČR – KARIM 2. LF UK a FN Motol a KARIM 1. LF UK a VFN. Obsahuje současné aktuální postupy v podávání anestezie a poskytování intenzivní péče po výkonech v hrudní chirurgii u dospělých i dětských pacientů, včetně transplantací plic z

Sleva 20 % z běžně ceny 790 Kč

Naše cena: 632 Kč

Skladem

Spánková medicína v kazuistikách

Autor: Kolektiv autorů - Simona Dostálová,Iva Příhodová

publisher: Mladá fronta

0 / 5
20 %
Kniha umožňuje praktickou orientaci v diagnostice a léčbě jednotlivých spánkových poruch u dospělých a u dětí, a to prostřednictvím velmi oblíbených a žádaných kazuistik. Prezentované informace vycházejí z dlouhodobých zkušeností autorek při práci ve spánkových laboratořích a specializovaných ambulancích. Vznik publikace si vyžádala především stále narůstající incidence nespavosti a obstrukční

Sleva 20 % z běžně ceny 370 Kč

Naše cena: 296 Kč

Skladem

Imunopatologické stavy v kazuistikách

Autor: Zuzana Humlová

publisher: Mladá fronta

0 / 5
20 %
Alergie, autoimunita a imunodeficience představují onemocnění, která se navzájem často prolínají. Proto je komplexně nazýváme imunopatologickými stavy. Porucha jedné složky imunitního systému může vést ke kaskádě dalších událostí. Důsledkem pak mohou být určité diagnostické i terapeutické rozpaky, které vedou ke ztížení časné diagnózy těchto onemocnění. Na příkladech jednotlivých pacientů jsou

Sleva 20 % z běžně ceny 370 Kč

Naše cena: 296 Kč

Skladem


Může se hodit…


Antigenní test

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí