Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Edice Aeskulap

Flexibilní léčba diabetes mellitus 1. typu - Postupy pro MDI a CSII

Autor: Kolektiv autorů - Brázdová Ludmila,Neumann David,Picková Klára

publisher: Mladá fronta

5 / 5
20 %
Publikace shrnuje zkušenosti s léčbou diabetes mellitus 1. typu, která výjimečným způsobem ovlivňuje životy našich pacientů. Flexibilní režimy, tedy přiblížení léčby reálnému životu, znamená u většiny z nich pokles glykovaného hemoglobinu o 6-11 mmol/mol během 6 měsíců. Postupy vychází z programu DAFNE, ale terapeutická edukace je adaptovaná pro prostředí dosažitelné ambulantní péče v ČR.

Sleva 20 % z běžně ceny 120 Kč

Naše cena: 96 Kč

Skladem

Hyperbarická medicína

Autor: Michal Hájek

publisher: Mladá fronta

3 / 5
20 %
Cílem autorů je ozřejmit základy hyperbarické oxygenoterapie, principy metody, technologii léčby, popsat jednotlivé typy zařízení, jejich vybavení, postavení a vývoj oboru v ČR i ve světě, vysvětlit mechanismus účinku ve vztahu k patofyziologii vybraných onemocnění, seznámit se základními léčebnými indikacemi v jednotlivých lékařských oborech, principy vzájemné mezioborové spolupráce, rizika

Sleva 20 % z běžně ceny 790 Kč

Naše cena: 632 Kč

Skladem

Dieta a nutriční opatření u chorob ledvin

Autor: Kolektiv autorů - Olga Mengerová,Vladimír Teplan

publisher: Mladá fronta

0 / 5
20 %
Monografie, jejíž téma je velice aktuální a dosud nebylo v našem písemnictví takto komplexně a

Sleva 20 % z běžně ceny 420 Kč

Naše cena: 336 Kč

Skladem

Diabetologie pro farmaceuty

Autor: Kolektiv autorů - Martina Lášticová,Alena Šmahelová

publisher: Mladá fronta

0 / 5
20 %
Cílem autorek je podat čtenáři-lékárníkovi potřebné informace k tomu, aby byl

Sleva 20 % z běžně ceny 175 Kč

Naše cena: 140 Kč

Skladem

Žilní trombóza a plicní embolie u psychiatrických nemocných

Autor: kolektiv

publisher: Mladá fronta

0 / 5
20 %
Předkládaná monografie je určena nejen psychiatrům, angiologům, internistům a hematologům, ale i

Sleva 20 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 280 Kč

Skladem

Biologická léčba v revmatologii

Autor: Olejárová Marta

publisher: Mladá fronta

0 / 5
20 %
Biologická léčba se v současné době stala již etablovanou součástí komplexní péče o pacienty se zánětlivými revmatickými chorobami. Předkládaná monografie podává přehled nejaktuálnějších poznatků stran jejích indikací, kontraindikací, ale i dlouhodobé bezpečnosti léčby.

Sleva 20 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 120 Kč

Skladem

Biologická terapie v léčbě idiopatických střevních zánětů

Autor: Vladimír Zbořil

publisher: Mladá fronta

0 / 5
20 %
Monografie našich předních specialistů shrnuje v současnosti dostupné informace o poměrně nové modalitě léčby Crohnovy choroby a ulcerózní kolitidy. V úvodní části jsou kromě historie biologické léčby probrány jednotlivé molekuly, které se užívají nejen v gastroenterologii, jejich názvosloví, mechanismy účinku a účinností. V dalších kapitolách se autoři věnují idiopatickým střevním zánětům,

Sleva 20 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 280 Kč

Skladem

Speciální problémy u chronického srdečního selhání

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv,Filip Málek

publisher: Mladá fronta

0 / 5
20 %
Cílem autorů je poskytnout stručný přehled nejčastějších komorbidit provázejících především chronické srdeční selhání, poukázat na možnosti včasné diagnostiky těchto onemocnění a objasnit speciální přístupy, jež vyžaduje jejich léčba.

Sleva 20 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 200 Kč

Skladem

Trendy v profylaxi žilní tromboembolické nemoci

Autor: Kolektiv autorů - ,kolektiv

publisher: Mladá fronta

0 / 5
20 %
Záměrem autorů je představit současné názory na vyvíjející se směry v profylaxi žilní tromboembolické nemoci (TEN), přinést nové informace o její epidemiologii a poskytnout návod k omezení incidence TEN v různých klinických oborech nejen u hospitalizovaných nemocných, ale i po jejich propuštění do domácí péče. Doporučení vychází jak z 9. konsenzu ACCP, tak z publikací a přednášek autorů statí,

Sleva 20 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 160 Kč

Skladem

Dětská andrologie

Autor: Kolektiv autorů - Škvor Jaroslav,Šnajderová Marta

publisher: Mladá fronta

0 / 5
20 %
Monografie našich předních odborníků je první, která v České republice na

Sleva 20 % z běžně ceny 120 Kč

Naše cena: 96 Kč

Skladem

Chirurgie nohy a hlezna - Vybrané kapitoly

Autor: Stanislav Popelka

publisher: Mladá fronta

0 / 5
20 %
Bohatě ilustrovaná publikace přehledně informuje o nejčastějších onemocněních a deformitách nohy a hlezna včetně postižení revmatických a infekčních. V úvodu čtenář nalezne poznámky k historickému vývoji této chirurgické disciplíny, obrazově dokumentovaný popis anatomie nohy a hlezenního kloubu, informace k footblock anestezii i přehled moderních zobrazovacích metod pro diagnostiku v oblasti nohy

Sleva 20 % z běžně ceny 590 Kč

Naše cena: 472 Kč

Skladem

Hepatologie do kapsy

Autor: Kolektiv autorů - Jiří Horák, Jiří Ehrmann

publisher: Mladá fronta

0 / 5
20 %
Publikace postihuje do nezbytné hloubky problematiku jaterních chorob v takovém rozsahu, aby se jak specializovaný odborník, hepatolog či gastroenterolog, tak i lékař z jiného oboru snadno zorientoval a rychle si vyhledal aktuálně potřebné informace, zvolil nejvhodnější diagnostický postup a mohl následně vyslovit závěrečnou diagnózu.

Sleva 20 % z běžně ceny 320 Kč

Naše cena: 256 Kč

Skladem

Neuroanestezie a základy neurointenzivní péče

Autor: Kolektiv autorů - Tomáš Tyll, Vladta Dostálová, David Netuka, kol.

publisher: Mladá fronta

0 / 5
20 %
Cílem kolektivu autorů sdružujícího odborníky z řad neurochirurgů, neurologů, radiologů, intenzivistů a anesteziologů je podat komplexní pohled na problematiku perioperační péče v neurochirurgii.

Sleva 20 % z běžně ceny 560 Kč

Naše cena: 448 Kč

Skladem

Molekulární genetika v onkologii

Autor: Kolektiv autorů - Foretová Lenka,Kolektiv

publisher: Mladá fronta

0 / 5
20 %
První komplexně pojatá monografie na toto téma u nás podává aktuální přehled možností molekulárně genetických vyšetření v oboru onkologie. Tato vyšetření umožňují lékařům mnohem lépe uplatňovat principy individualizované medicíny, a to ve všech oblastech poskytované zdravotní péče, tj. v prevenci, diagnostice i léčbě. Takovýto postup, jak již bylo prokázáno, zvyšuje šance na dlouhodobé přežití a

Sleva 20 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 280 Kč

Skladem

Léčba pooperační bolesti

Autor: Kolektiv autorů - Málek Jiří,Kolektiv

publisher: Mladá fronta

0 / 5
20 %
Třetí aktualizované a doplněné vydání úspěšné monografie podává základní přehled problematiky pro všechny zdravotníky, kteří přicházejí do kontaktu s chirurgickým pacientem.

Sleva 20 % z běžně ceny 320 Kč

Naše cena: 256 Kč

Skladem

Průvodce léčbou diabetu 2. typu pro internisty

Autor: Martin Haluzík

publisher: Mladá fronta

0 / 5
20 %
Kniha stručnou a přehlednou formou popisuje aktuální přístup k léčbě a sledování pacientů s diabetem 2. typu, především se zaměřením na léky nové generace.

Sleva 20 % z běžně ceny 270 Kč

Naše cena: 216 Kč

Skladem

Dušnost - Problém mnoha oborů

Autor: Vladimír Vondra

publisher: Mladá fronta

0 / 5
20 %
Monografie poskytuje komplexní mezioborový pohled na dušnost u akutních, chronických a exacerbovaných stadií různých onemocnění.

Sleva 20 % z běžně ceny 420 Kč

Naše cena: 336 Kč

Skladem

Léčba bolesti ve stáří

Autor: Richard Rokyta

publisher: Mladá fronta

0 / 5
20 %
Předkládaná publikace našich předních specialistů v oboru algeziologie aktualizuje pohled na současnou problematiku léčby bolesti ve stáří. Autoři zdůrazňují nepříznivý vliv bolesti na rozvoj somatických a psychických poruch u seniorů a apelují na nutnost pečlivého diagnostikování a léčení bolestí ve stáří stejně jako u mladších jedinců. Za nezbytný považují individuální přístup k hodnocení všech

Sleva 20 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 176 Kč

Skladem

Imunologie a imunopatologie lidské reprodukce - Vybrané kapitoly

Autor: Kolektiv autorů - Zdenka Ulčová-Gallová, Jindřich Madar, kol.

publisher: Mladá fronta

0 / 5
20 %
Popudem k napsání této publikace, na níž se podíleli naši přední odborníci z oblasti imunologie a reprodukční medicíny, je rostoucí počet důkazů, že nesprávná funkce imunity v reprodukční soustavě je jednou z klíčových příčin poruch plodnosti. Dnes se odhaduje, že 15 % párů se sníženou plodností má dysbalanci právě v imunologických reakcích v období reprodukce. Obor reprodukční imunologie tak

Sleva 20 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 280 Kč

Skladem

Onkologie v klinické praxi - Standardní přístupy v diagnostice a léčbě vybraných zhoubných nádorů

Autor: Kolektiv autorů - Jan Novotný, Pavel Vítek, Zdeněk Kleibl, kol.

publisher: Mladá fronta

0 / 5
20 %
Monografie si klade za cíl informovat odbornou veřejnost o nejnovějších standardních přístupech v léčbě vybraných zhoubných nádorů, a umožnit tak rychlou orientaci při rozhodování o dalším postupu protinádorové terapie. V textu jsou tudíž zohledněny mj. informace publikované na mezinárodních sjezdech a konferencích v posledních letech.

Sleva 20 % z běžně ceny 490 Kč

Naše cena: 392 Kč

Skladem


Může se hodit…


Přihlášení uživatele