Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Edice Dobrá škola

Vánoční čas

Autor: Kolektiv autorů - Svatopluk Mareš, Petra Cemereková Golová

publisher: Raabe

5 / 5
21 %
"Autoři publikace se věnují pro děti blízkému tématu Vánoc a nenápadně, ale cíleně rozvíjí funkční gramotnosti žáků. V tematických celcích se žáci formou nápaditých úkolů, dramatizací a metod osobnostně sociálních výchovy podílejí na utváření příjemné atmosféry v týmu a rozvíjejí svou kreativitu, fantazii a empatii.

Sleva 21 % z běžně ceny 345 Kč

Naše cena: 273 Kč

Skladem

Tak trochu jiné cestování

Autor: kolektiv

publisher: Raabe

0 / 5
21 %
Publikace obsahuje náměty přibližující žákům jiné kultury a tradice v dnešním světě. Příspěvky Vám pomohou seznámit žáky s příslušníky různých kultur, s jejich tradicemi a jejich životy. Ukážete jim, jak těžké je být ženou v arabském světě, co znamená pravidlo „jen jedno dítě“ a co všechno obnáší život ve slumech.

Sleva 21 % z běžně ceny 345 Kč

Naše cena: 273 Kč

Skladem

Dnešní svět

Autor: kolektiv

publisher: Raabe

0 / 5
21 %
Publikace obsahuje náměty přibližující žákům podobu dnešního světa. Příspěvky Vám mohou sloužit jako inspirace pro charakteristiku největších světových velmocí a jejich hlavních měst. Seznámíte žáky se systémem světového zemědělství a formou projektu se společně vypravíte do Afriky.

Sleva 21 % z běžně ceny 345 Kč

Naše cena: 273 Kč

Skladem

Svět médií

Autor: kolektiv

publisher: Raabe

0 / 5
21 %
Publikace obsahuje náměty, jak žáky seznámit s multimediálním světem. Svým žákům na konkrétních příkladech ukážete, jakým způsobem média ovlivňují život člověka. Vytvoříte si redakci, vyzkoušíte si vydávání školního časopisu a zjistíte, jak se liší informace z televize a z novin.

Sleva 21 % z běžně ceny 345 Kč

Naše cena: 273 Kč

Skladem

Média - kdo koho ovládá?

Autor: kolektiv

publisher: Raabe

0 / 5
21 %
Publikace obsahuje náměty přibližující žákům svět masmédií. Svým žákům na konkrétních příkladech ukážete, jak jsou lidé pomocí médií manipulováni a jak se před touto manipulací bránit.

Sleva 21 % z běžně ceny 365 Kč

Naše cena: 288 Kč

Skladem

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Autor: kolektiv

publisher: Raabe

0 / 5
21 %
V publikaci naleznete hotové přípravy do hodin. Příspěvky vedou žáky k pochopení vnitřní propojenosti světa, k porozumění souvislostí. Otevírají jim perspektivy poznání života v evropském prostoru a seznamují je s možnostmi v občanském i profesním životě.

Sleva 21 % z běžně ceny 345 Kč

Naše cena: 273 Kč

Skladem

Člověk a jeho svět

Autor: kolektiv

publisher: Raabe

0 / 5
21 %
V publikaci naleznete náměty ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Příspěvky jsou přehledně uspořádány tak, aby se daly bez další přípravy použít v hodině. Žáci se díky nim seznámí s osobností Karla IV., s událostmi, které předcházely bitvě na Bílé hoře, i s bitvou samotnou, poznají lidová řemesla a tradice a naučí se poznávat své okolí z různých pohledů.

Sleva 21 % z běžně ceny 345 Kč

Naše cena: 273 Kč

Skladem

Literatura

Autor: kolektiv

publisher: Raabe

0 / 5
21 %
V publikaci naleznete náměty pro výuku literatury a čtení na 1. stupni ZŠ zábavnou formou. Díky příspěvkům se žáci seznámí s dílem J. Čapka O pejskovi a kočičce, naučí se číst s porozuměním, rozšíří si slovní zásobu a procvičí si práci s textem a informacemi – vymyslí si vlastní příběh s důrazem nejen na zajímavou zápletku, ale také na gramatickou správnost.

Sleva 21 % z běžně ceny 345 Kč

Naše cena: 273 Kč

Skladem

Český jazyk

Autor: kolektiv

publisher: Raabe

0 / 5
21 %
Publikace obsahuje pět příspěvků, které jsou zaměřeny na procvičování pravopisu vyjmenovaných slov po B a po L, psaní ú/ů, psaní i/y po tvrdých a měkkých souhláskách nebo na zopakování stavby slova a vyvození koncovky. Všechny příspěvky podněcují žáky k samostatnému myšlení, zkoumání a odhalování zákonitostí v českém jazyce.

Sleva 21 % z běžně ceny 345 Kč

Naše cena: 273 Kč

Skladem

Matematika

Autor: kolektiv

publisher: Raabe

0 / 5
21 %
V publikaci naleznete příspěvky zaměřené na výuku matematiky zábavnou formou. Žáci si díky nim procvičí psaní číslic, naučí se orientovat se na ploše, zahrají si hry s čísly, naučí se pracovat se slovními úlohami a navíc se seznámí s výukovou metodou, která využívá prvky šachové hry.

Sleva 21 % z běžně ceny 345 Kč

Naše cena: 273 Kč

Skladem

Osobnostní a sociální výchova

Autor: kolektiv

publisher: Raabe

0 / 5
21 %
Publikace obsahuje náměty podporující rozvoj sebepojetí a sebepoznání. Materiály jsou zaměřené na dovednost zvládání stresových a mimořádných situací a nutnost pracovat s informacemi z různých zdrojů a oborů.

Sleva 21 % z běžně ceny 345 Kč

Naše cena: 273 Kč

Skladem

Dopravní výchova

publisher: Raabe

0 / 5
21 %
Publikace obsahuje didaktický materiál zaměřený na rizika chování a řešení krizových situací v dopravním prostředí. Žáci analyzují různé dopravní situace, navrhují postup jednání např. při dopravní nehodě, nátlakovém jednání, nezodpovědnosti, hazardování, jednání v časovém stresu atp. Pro práci s příběhem byla vytvořena didaktická metoda vycházející z Gestalt terapie, která u žáků rozvíjí

Sleva 21 % z běžně ceny 365 Kč

Naše cena: 288 Kč

Skladem

Osobnostní a sociální výchova II

Autor: Naděžda Kalábová

publisher: Raabe

0 / 5
21 %
"Autorka této publikace, jež je zkušenou metodičkou, pro Vás připravila aktivity, činnosti a projekty do výuky, které se soustřeďují na rozvoj průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova u žáků na 1. stupni ZŠ.

Sleva 21 % z běžně ceny 355 Kč

Naše cena: 280 Kč

Skladem

Environmentální výchova II

Autor: Radek Machatý

publisher: Raabe

0 / 5
21 %
"Publikace nabízí pestré a inovativní zpracování oblíbeného tématu žáků na 1. stupni ZŠ Naše příroda. Příspěvky si kladou za cíl ukázat dětem podrobněji svět kolem nás v jeho detailech a překvapivé dokonalosti.

Sleva 21 % z běžně ceny 365 Kč

Naše cena: 288 Kč

Skladem

Multikulturní výchova II

Autor: Kolektiv autorů - Dana Tvrďochová, kol.

publisher: Raabe

0 / 5
21 %
"Autoři publikace se ve svých příspěvcích věnují především zavedení a rozvoji multikulturní výchovy na 1. stupni ZŠ. Mimo jiné představují multikulturní projekt Czechkid a využití jeho praktického, komplexního a interaktivního internetového nástroje v běžné výuce.

Sleva 21 % z běžně ceny 345 Kč

Naše cena: 273 Kč

Skladem

Výchova demokratického občana II

Autor: Kolektiv autorů - Blanka Staňková, kol.

publisher: Raabe

0 / 5
21 %
"Zkušení autoři v metodice přinášejí náměty na výuku PT Výchova demokratického občana na 1. stupni ZŠ. Aktivity a projekty ukazují, jak vést své žáky k pocitu odpovědnosti, k hledání řešení problémů, k respektu vůči druhým i sobě. Naučí se, jak si vážit svých nápadů a jak je dokázat uplatnit v běžném životě třídy a školy.

Sleva 21 % z běžně ceny 345 Kč

Naše cena: 273 Kč

Skladem

Od satiry k ekonomii

Autor: Kolektiv autorů - Svatopluk Mareš, kol.

publisher: Raabe

0 / 5
21 %
"Ústředním tématem publikace je divadlo. Metodika je vhodná pro práci se staršími žáky 2. stupně v rámci českého jazyka. Vedle rozvoje základní, čtenářské gramotnosti vede žáky k práci s vlastními emocemi a k rozvoji gramotnosti sociální.

Sleva 21 % z běžně ceny 365 Kč

Naše cena: 288 Kč

Skladem

Dobrodružství zahradního architekta

Autor: Kolektiv autorů - Svatopluk Mareš, kol.

publisher: Raabe

0 / 5
21 %
"Zahrada je téma, které spojuje všechny výukové lekce této publikace. Vhodná je pro mladší žáky 2. stupně k podpoře jejich čtenářské a matematické gramotnosti. Zahrada pojatá jako místo dobrodružství, ale i jako součást mytologie se stane také prostorem, kde je možné vhodnými metodami a činnostmi rozvíjet jazykovou komunikaci a mezilidské porozumění. Matematickou gramotnost pak budou žáci

Sleva 21 % z běžně ceny 355 Kč

Naše cena: 280 Kč

Skladem

Sebepoznávání

Autor: Petr Hlaďo , Zuzana Hrubcová , Antonín Mezera

publisher: Raabe

0 / 5
21 %
Publikace obsahuje několik diagnostických materiálů, které žákovi pomohou odhalit důležité stránky osobnosti, jejichž poznání je předpokladem pro zralou volbu profesní orientace na druhém stupni základní školy nebo v průběhu středoškolského studia. Žák zjistí, jaký typ pracovního zaměření u něho převládá, uvědomí si, ve kterých schopnostech a dovednostech si důvěřuje.

Sleva 21 % z běžně ceny 345 Kč

Naše cena: 273 Kč

Skladem

Diety ve školních jídelnách

Autor: Alena Strosserová , kolektiv autorů

publisher: Raabe

0 / 5
21 %
Dietní stravování nabývá na společenském významu a promítá se i do práce školních jídelen. Vzhledem k nedostatkům v legislativě může být jeho zavedení ve školní jídelně problematické. Předkládaná publikace má za cíl vzniklou situaci řešit ke spokojenosti školních jídelen i jejich strávníků. Vedle statí týkajících legislativy, systémových opatření a jednotlivých diet je součástí publikace také

Sleva 21 % z běžně ceny 325 Kč

Naše cena: 257 Kč

Skladem


Může se hodit…


Přihlášení uživatele