Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Edice Dobrá škola

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Vánoční čas

Autor: Kolektiv autorů - Petra Golová Cemereková,Mareš Svatopluk

publisher: Raabe

5 / 5
21 %
"Autoři publikace se věnují pro děti blízkému tématu Vánoc a nenápadně, ale cíleně rozvíjí funkční gramotnosti žáků. V tematických celcích se žáci formou nápaditých úkolů, dramatizací a metod osobnostně sociálních výchovy podílejí na utváření příjemné atmosféry v týmu a rozvíjejí svou kreativitu, fantazii a empatii. Dovednosti – v oblasti čtení s porozuměním, v oboru čísel 0–1000, geometrie,

Sleva 21 % z běžně ceny 345 Kč

Naše cena: 273 Kč

Skladem

Tak trochu jiné cestování

Autor: kolektiv autorů

publisher: Raabe

0 / 5
21 %
Publikace obsahuje náměty přibližující žákům jiné kultury a tradice v dnešním světě. Příspěvky Vám pomohou seznámit žáky s příslušníky různých kultur, s jejich tradicemi a jejich životy. Ukážete jim, jak těžké je být ženou v arabském světě, co znamená pravidlo „jen jedno dítě“ a co všechno obnáší život ve slumech.

Sleva 21 % z běžně ceny 345 Kč

Naše cena: 273 Kč

Skladem

Dnešní svět

Autor: kolektiv autorů

publisher: Raabe

0 / 5
21 %
Publikace obsahuje náměty přibližující žákům podobu dnešního světa. Příspěvky Vám mohou sloužit jako inspirace pro charakteristiku největších světových velmocí a jejich hlavních měst. Seznámíte žáky se systémem světového zemědělství a formou projektu se společně vypravíte do Afriky.

Sleva 21 % z běžně ceny 345 Kč

Naše cena: 273 Kč

Skladem

Svět médií

Autor: kolektiv autorů

publisher: Raabe

0 / 5
21 %
Publikace obsahuje náměty, jak žáky seznámit s multimediálním světem. Svým žákům na konkrétních příkladech ukážete, jakým způsobem média ovlivňují život člověka. Vytvoříte si redakci, vyzkoušíte si vydávání školního časopisu a zjistíte, jak se liší informace z televize a z novin.

Sleva 21 % z běžně ceny 345 Kč

Naše cena: 273 Kč

Skladem

Média - kdo koho ovládá?

Autor: kolektiv autorů

publisher: Raabe

0 / 5
21 %
Publikace obsahuje náměty přibližující žákům svět masmédií. Svým žákům na konkrétních příkladech ukážete, jak jsou lidé pomocí médií manipulováni a jak se před touto manipulací bránit.

Sleva 21 % z běžně ceny 365 Kč

Naše cena: 288 Kč

Skladem

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Autor: kolektiv autorů

publisher: Raabe

0 / 5
21 %
V publikaci naleznete hotové přípravy do hodin. Příspěvky vedou žáky k pochopení vnitřní propojenosti světa, k porozumění souvislostí. Otevírají jim perspektivy poznání života v evropském prostoru a seznamují je s možnostmi v občanském i profesním životě.

Sleva 21 % z běžně ceny 345 Kč

Naše cena: 273 Kč

Skladem

Osobnostní a sociální výchova

Autor: kolektiv autorů

publisher: Raabe

0 / 5
21 %
V publikaci naleznete hotové přípravy do hodin zaměřené na Osobnostní a sociální výchovu na 1. stupni ZŠ. Pomocí různých aktivit si žák vytváří dobrý vztah k sobě samému i k ostatním lidem, zejména k těm, kteří se nějakým způsobem odlišují. Učí se nejen spolupráci ve skupině, ale také toleranci k odlišným názorům. Autoři: Mgr. Daniela Svobodová , a kolektiv autorů

Sleva 21 % z běžně ceny 345 Kč

Naše cena: 273 Kč

Skladem

Člověk a jeho svět

Autor: kolektiv autorů

publisher: Raabe

0 / 5
21 %
V publikaci naleznete náměty ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Příspěvky jsou přehledně uspořádány tak, aby se daly bez další přípravy použít v hodině. Žáci se díky nim seznámí s osobností Karla IV., s událostmi, které předcházely bitvě na Bílé hoře, i s bitvou samotnou, poznají lidová řemesla a tradice a naučí se poznávat své okolí z různých pohledů.

Sleva 21 % z běžně ceny 345 Kč

Naše cena: 273 Kč

Skladem

Literatura

Autor: kolektiv autorů

publisher: Raabe

0 / 5
21 %
V publikaci naleznete náměty pro výuku literatury a čtení na 1. stupni ZŠ zábavnou formou. Díky příspěvkům se žáci seznámí s dílem J. Čapka O pejskovi a kočičce, naučí se číst s porozuměním, rozšíří si slovní zásobu a procvičí si práci s textem a informacemi – vymyslí si vlastní příběh s důrazem nejen na zajímavou zápletku, ale také na gramatickou správnost.

Sleva 21 % z běžně ceny 345 Kč

Naše cena: 273 Kč

Skladem

Český jazyk

Autor: kolektiv autorů

publisher: Raabe

0 / 5
21 %
Publikace obsahuje pět příspěvků, které jsou zaměřeny na procvičování pravopisu vyjmenovaných slov po B a po L, psaní ú/ů, psaní i/y po tvrdých a měkkých souhláskách nebo na zopakování stavby slova a vyvození koncovky. Všechny příspěvky podněcují žáky k samostatnému myšlení, zkoumání a odhalování zákonitostí v českém jazyce.

Sleva 21 % z běžně ceny 345 Kč

Naše cena: 273 Kč

Skladem

Matematika

Autor: kolektiv autorů

publisher: Raabe

0 / 5
21 %
V publikaci naleznete příspěvky zaměřené na výuku matematiky zábavnou formou. Žáci si díky nim procvičí psaní číslic, naučí se orientovat se na ploše, zahrají si hry s čísly, naučí se pracovat se slovními úlohami a navíc se seznámí s výukovou metodou, která využívá prvky šachové hry.

Sleva 21 % z běžně ceny 345 Kč

Naše cena: 273 Kč

Skladem

Osobnostní a sociální výchova

Autor: kolektiv autorů

publisher: Raabe

0 / 5
21 %
Publikace obsahuje náměty podporující rozvoj sebepojetí a sebepoznání. Materiály jsou zaměřené na dovednost zvládání stresových a mimořádných situací a nutnost pracovat s informacemi z různých zdrojů a oborů. Autoři: Mgr. Olga Holá , Mgr. Jiřina Hereinová

Sleva 21 % z běžně ceny 345 Kč

Naše cena: 273 Kč

Skladem

Dopravní výchova

Autor: neuveden

publisher: Raabe

0 / 5
21 %
Publikace obsahuje didaktický materiál zaměřený na rizika chování a řešení krizových situací v dopravním prostředí. Žáci analyzují různé dopravní situace, navrhují postup jednání např. při dopravní nehodě, nátlakovém jednání, nezodpovědnosti, hazardování, jednání v časovém stresu atp. Pro práci s příběhem byla vytvořena didaktická metoda vycházející z Gestalt terapie, která u žáků rozvíjí

Sleva 21 % z běžně ceny 365 Kč

Naše cena: 288 Kč

Skladem

Osobnostní a sociální výchova II.

Autor: Naděžda Kalábová

publisher: Raabe

0 / 5
21 %
"Autorka této publikace, jež je zkušenou metodičkou, pro Vás připravila aktivity, činnosti a projekty do výuky, které se soustřeďují na rozvoj průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova u žáků na 1. stupni ZŠ. Vztahy – spolupráce, hra, komunitní kruh, poznávání života Rozvoj KK – k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální, personální, pracovní a občanské Osobnost – prožitky, vývoj,

Sleva 21 % z běžně ceny 355 Kč

Naše cena: 280 Kč

Skladem

Environmentální výchova II.

Autor: Radek Machatý

publisher: Raabe

0 / 5
21 %
"Publikace nabízí pestré a inovativní zpracování oblíbeného tématu žáků na 1. stupni ZŠ Naše příroda. Příspěvky si kladou za cíl ukázat dětem podrobněji svět kolem nás v jeho detailech a překvapivé dokonalosti. Témata – hmyz, ptáci, ryby, savci, ekosystémy, přírodní bohatství Práce s informacemi – objevování, vyhledávání, využívání, třídění, vlastní pozorování, fotografování Rozvoj průřezových

Sleva 21 % z běžně ceny 365 Kč

Naše cena: 288 Kč

Skladem

Multikulturní výchova II.

Autor: Dana kolektiv autorů

publisher: Raabe

0 / 5
21 %
"Autoři publikace se ve svých příspěvcích věnují především zavedení a rozvoji multikulturní výchovy na 1. stupni ZŠ. Mimo jiné představují multikulturní projekt Czechkid a využití jeho praktického, komplexního a interaktivního internetového nástroje v běžné výuce. Klíčové pojmy – sociální zkušenosti, identita, občanství, předsudky, migrace Multikulturní výchova – inkluze, exkluze, migrace,

Sleva 21 % z běžně ceny 345 Kč

Naše cena: 273 Kč

Skladem

Výchova demokratického občana II.

Autor: Blanka kolektiv autorů

publisher: Raabe

0 / 5
21 %
"Zkušení autoři v metodice přinášejí náměty na výuku PT Výchova demokratického občana na 1. stupni ZŠ. Aktivity a projekty ukazují, jak vést své žáky k pocitu odpovědnosti, k hledání řešení problémů, k respektu vůči druhým i sobě. Naučí se, jak si vážit svých nápadů a jak je dokázat uplatnit v běžném životě třídy a školy. Uvědomění si – právo, povinnost, tolerance, svoboda volby Pojmy –

Sleva 21 % z běžně ceny 345 Kč

Naše cena: 273 Kč

Skladem

Od satiry k ekonomii

Autor: Mareš kolektiv autorů

publisher: Raabe

0 / 5
21 %
"Ústředním tématem publikace je divadlo. Metodika je vhodná pro práci se staršími žáky 2. stupně v rámci českého jazyka. Vedle rozvoje základní, čtenářské gramotnosti vede žáky k práci s vlastními emocemi a k rozvoji gramotnosti sociální. Práce s bajkou – personifikace, satira, ironie, pointa, kontrast Sociální gramotnost – emoce, pocity, nálady, smysly, nálady, fantazie, postoje a

Sleva 21 % z běžně ceny 365 Kč

Naše cena: 288 Kč

Skladem

Dobrodružství zahradního architekta

Autor: Mareš kolektiv autorů

publisher: Raabe

0 / 5
21 %
"Zahrada je téma, které spojuje všechny výukové lekce této publikace. Vhodná je pro mladší žáky 2. stupně k podpoře jejich čtenářské a matematické gramotnosti. Zahrada pojatá jako místo dobrodružství, ale i jako součást mytologie se stane také prostorem, kde je možné vhodnými metodami a činnostmi rozvíjet jazykovou komunikaci a mezilidské porozumění. Matematickou gramotnost pak budou žáci

Sleva 21 % z běžně ceny 355 Kč

Naše cena: 280 Kč

Skladem

Mapování stylu žákova učení

Autor: Antonín Mezera

publisher: Raabe

0 / 5
21 %
Publikace obsahuje materiály umožňující žákům 2. stupně základní školy a starším samostatně vyhodnotit úroveň svých studijních návyků, kvalitu studijních strategií a individuální styl učení. K dispozici jsou i testy temperamentu a smyslového vnímání. Zjištěné poznatky může žák zúročit ve svém dalším vzdělávání, pedagogovi mohou pomoci při volbě efektivních výchovných a vzdělávacích strategií.

Sleva 21 % z běžně ceny 365 Kč

Naše cena: 288 Kč

Skladem


Může se hodit…


AJ tituly SKY

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí