Registrace | Přihlášení


Edice Dobrá školka

Filtrování

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Polytechnické činnosti

Autor: Nádvorníková Hana

publisher: Raabe

5 / 5
21 %
Nová publikace Polytechnické činnosti v předškolním vzdělávání je určena zejména učitelkám a vychovatelkám mateřských škol a vychází z aktuálních potřeb školství, ale i celé společnosti, pro kterou je rozvoj vědy a techniky jednou z klíčových oblastí. Vysvětluje pojem technická gramotnost a nabízí metody a postupy, kterými je možné základy technické gramotnosti vytvářet. Dílo vychází ze

Sleva 21 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 315 Kč

Skladem

Činnosti venku a v přírodě v předškolním vzdělávání

Autor: Kolektiv autorů - Jančaříková Kateřina,Kapuciánová Magdaléna

publisher: Raabe

2.2 / 5
15 %
Publikace Činnosti venku a v přírodě je určena učitelkám mateřských škol a rodičům dětí předškolního věku. Motivuje k aktivnímu objevování světa kolem nás, k bádání i k vyprávění, vyzývá ke hře pod širým nebem. Autorky Kateřina Jančaříková (vysokoškolský pedagog, environmentalista) a Magdalena Kapuciánová (ředitelka MŠ Semínko v Toulcově dvoře) v ní předkládají v praxi ověřené aktivity, klidné i

Sleva 15 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 339 Kč

Skladem

Hrajeme si… II

Autor: Víchová Lucie

publisher: Raabe

1 / 5
15 %
Publikace Hrajeme si... II vychází z oblíbených kartiček Hrajeme si... a obsahuje náměty na hry v parku a lesoparku, na zahradě, na výletě. * soubor 112 her určených pro práci s dětmi předškolního a mladšího školního věku ve venkovním prostředí parku, lesoparku, školní zahrady * okamžitý pomocník na vycházce s dětmi, na výletě či na škole v přírodě * u všech aktivit jsou formulovány dílčí

Sleva 15 % z běžně ceny 229 Kč

Naše cena: 195 Kč

Skladem

Vývoj dětské kresby a její diagnostické využití

Autor: Vágnerová Marie

publisher: Raabe

0 / 5
20 %
Dětská kresba je důležitou činností zejména v předškolním věku. Odráží se v ní psychický vývoj dětí, jejich způsob chápání okolního světa, ale i schopnost jej zobrazit. To znamená, že záleží i na jemné motorice a koordinaci ruky a oka. Její rozvoj je také jedním ze signálů školní zralosti. Vývoj kresby má, stejně jako ostatní dětské projevy, i své zákonitosti. Změny ve znázorňování něčeho se

Sleva 20 % z běžně ceny 459 Kč

Naše cena: 369 Kč

Skladem

Já jsem takový a ty makový

Autor: Křížová Žaneta

publisher: Raabe

0 / 5
19 %
Obsahem knihy určené zejména pedagogům mateřských škol jsou tři tematické bloky zaměřené na hravé poznávání a přijímání odlišností mezi lidmi, ať už se jedná o odlišnosti fyzické, psychické nebo kulturní povahy. Děti jsou vedeny ke vnímání rozdílů jako něčeho, co nás obohacuje, k radosti z objevování různorodosti. V pestrých tvořivých aktivitách orientovaných k rozvoji tolerance se děti učí, že

Sleva 19 % z běžně ceny 365 Kč

Naše cena: 296 Kč

Skladem

Činnosti k rozvíjení přírodovědné gramotnosti

Autor: Jančaříková Kateřina

publisher: Raabe

0 / 5
19 %
Publikace z ediční řady Komplexní metodiky pro předškolní vzdělávání přistupuje k problematice s vědomím, že učitelé  v mateřských školách obvykle nemají přírodovědné vzdělání. Zohledňuje vývojová specifika předškolních dětí, např. skutečnost, že vnímají neverbální komunikaci často více než komunikaci verbální.

Sleva 19 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 323 Kč

Skladem

Rozumím sobě, poznávám ostatní

Autor: Kolektiv autorů - Budíková Jaroslava,Gardošová Juliana

publisher: Raabe

0 / 5
19 %
Publikace je věnována zejména dětem předškolního věku a mladšího školního věku, ale také jejich pedagogům a rodičům. Zaměřuje se na rozvoj emoční a sociální stránky dítěte, jeho orientaci ve vztazích s dospělými i vrstevníky ve skupině. Poznáváním sebe sama, porozuměním sobě, svým emocím, se děti hravými aktivitami učí porozumět životu kolem sebe, odlišnostem mezi lidmi, empatii a respektu.

Sleva 19 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 316 Kč

Skladem

Zvířátka si pomáhají

Autor: kolektiv autorů

publisher: Raabe

0 / 5
Knížka plná báječných aktivit založených na pohádkových příbězích. Děti se budou rozvíjet zejména v řečových a sluchových dovednostech, jemné a hrubé motorice a tvořivých výtvarných činnostech s přírodními materiály. S pohádkovými hrdiny navíc zažijí nezapomenutelná dobrodružství.

Sleva 10 % z běžně ceny 365 Kč

Naše cena: 329 Kč

Skladem

Paleček, Barborka a pohádkové střípky

Autor: Kolektiv autorů - Kociánová Stanislava,Polereceká Ivana,Víchová Lucie

publisher: Raabe

0 / 5
19 %
Seznamte děti s novými kamarády – Palečkem, Barborkou a lesními i domácími skřítky, ať zažívají společná dobrodružství a společně se učí. Čemu? Zdravým návykům, rozpoznávání částí lidského těla a tajům přírody. Budou tak rozvíjet například výtvarnou tvořivost, prosociální chování a komunikační dovednosti včetně slovní zásoby a předčtenářské gramotnosti.

Sleva 19 % z běžně ceny 365 Kč

Naše cena: 296 Kč

Skladem

Létající koberec

Autor: Kolektiv autorů - Filípková Z.,Víchová L.,Vojtíšková M.,Bejlková Milena

publisher: Raabe

0 / 5
19 %
Výroba létajícího koberce, poznávání cizích krajů, nácvik výslovnosti, grafomotorická cvičení, rozvoj předčtenářské gramotnosti, slovní zásoby, komunikace, hra v rolích – to jsou jen vybrané okruhy činností, kterých se děti zúčastní spolu s oblíbenými pohádkovými postavami.

Sleva 19 % z běžně ceny 365 Kč

Naše cena: 296 Kč

Skladem

Hrajeme si... III

Autor: Víchová Lucie

publisher: Raabe

0 / 5
15 %
Publikace Hrajeme si... III vychází z oblíbených kartiček Hrajeme si... a obsahuje náměty na hry s netradičními pomůckami, s přírodninami, v tělocvičně. * soubor 84 her určených pro práci s dětmi předškolního a mladšího školního věku v herně/tělocvičně i venku s využitím různorodých běžně dostupných předmětů a přírodnin * u všech aktivit jsou formulovány dílčí vzdělávací cíle pro snadné

Sleva 15 % z běžně ceny 189 Kč

Naše cena: 161 Kč

Skladem

Hrajeme si… I

Autor: Víchová Lucie

publisher: Raabe

0 / 5
15 %
Publikace Hrajeme si... I vychází z oblíbených kartiček Hrajeme si... a obsahuje náměty na hry s tradicemi, s říkadly, s pohádkami. * cílem aktivit je seznámit děti s českými tradicemi, říkadly, pohádkami a přiblížit jim tak zvyky našich předků s cílem propojit historii se současností * soubor 84 her určených pro práci s dětmi předškolního a mladšího školního věku, které jsou motivovány

Sleva 15 % z běžně ceny 189 Kč

Naše cena: 161 Kč

Skladem

Rozvíjíme rozumové schopnosti dětí

Autor: kolektiv autorů

publisher: Raabe

0 / 5
18 %
Publikace Rozvíjíme rozumové schopnosti dětí poslouží jako užitečná příručka k výuce vzdělávací oblasti Dítě a jeho psychika a její podoblasti Poznávací schopnosti a funkce nejen v mateřských školách. Vedle potřebného metodického zázemí nabízí spoustu originálních námětů a zábavných aktivit, které jsou ověřeny praxí a garantovány editorským kolektivem z řad odborníků na předškolní výchovu a

Sleva 18 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 327 Kč

Skladem

Objevujeme s dětmi kulturu a společnost

Autor: Hazuková Helena

publisher: Raabe

0 / 5
Publikace Objevujeme s dětmi kulturu a společnost poslouží jako užitečná příručka k výuce vzdělávací oblasti Dítě a společnost nejen v mateřských školách. Vedle potřebného metodického zázemí nabízí spoustu originálních námětů a zábavných aktivit, které jsou ověřeny praxí a garantovány editorským kolektivem z řad odborníků na předškolní výchovu a vzdělávání. I přes větší zaměření k jedné

Sleva 10 % z běžně ceny 359 Kč

Naše cena: 323 Kč

Skladem

Pomáháme dětem s orientací v dnešním světě

Autor: Kapuciánová Magdaléna

publisher: Raabe

0 / 5
19 %
Publikace Pomáháme dětem s orientací v dnešní světě poslouží jako užitečná příručka k výuce vzdělávací oblasti Dítě a svět nejen v mateřských školách. Vedle potřebného metodického zázemí nabízí spoustu originálních námětů a zábavných aktivit, které jsou ověřeny praxí a garantovány editorským kolektivem z řad odborníků na předškolní výchovu a vzdělávání. I přes větší zaměření k jedné vzdělávací

Sleva 19 % z běžně ceny 359 Kč

Naše cena: 291 Kč

Skladem

V krajině neznámých zvířat

Autor: kolektiv autorů

publisher: Raabe

0 / 5
15 %
V publikaci naleznete materiály rozvíjející tvořivost a fantazii dětí. Nejmenší výtvarníci poznávají netradiční techniky, jako je například landart, práce s digitálním fotoaparátem, se světelnými paprsky, inspirují se tvarovou různorodostí zvířat. Projekty dávají prostor pro seberealizaci dětí, experimentování a seznamování se s výtvarným uměním.

Sleva 15 % z běžně ceny 365 Kč

Naše cena: 309 Kč

Skladem

Jak roste chléb

Autor: kolektiv autorů

publisher: Raabe

0 / 5
15 %
V publikaci naleznete kompletně zpracované evironmentální projekty, jejichž prostřednictvím se děti přirozenou formou dozvídají o základních souvislostech v přírodě. Naučí se vnímat přírodu a svět kolem nás, starat se o životní prostředí, šetřit vodou, pečovat o své zdraví a vnímat přírodu jako celek. Projekty jsou doplněny o pracovní listy pro děti.

Sleva 15 % z běžně ceny 365 Kč

Naše cena: 310 Kč

Skladem


Může se hodit…


50 % sleva skyscraper

Přihlášení uživatele