Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Edice Dobrá školka

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Jak roste chléb

Autor: kolektiv autorů

publisher: Raabe

0 / 5
21 %
V publikaci naleznete kompletně zpracované evironmentální projekty, jejichž prostřednictvím se děti přirozenou formou dozvídají o základních souvislostech v přírodě. Naučí se vnímat přírodu a svět kolem nás, starat se o životní prostředí, šetřit vodou, pečovat o své zdraví a vnímat přírodu jako celek. Projekty jsou doplněny o pracovní listy pro děti.

Sleva 21 % z běžně ceny 365 Kč

Naše cena: 288 Kč

Skladem

V krajině neznámých zvířat

Autor: kolektiv autorů

publisher: Raabe

0 / 5
21 %
V publikaci naleznete materiály rozvíjející tvořivost a fantazii dětí. Nejmenší výtvarníci poznávají netradiční techniky, jako je například landart, práce s digitálním fotoaparátem, se světelnými paprsky, inspirují se tvarovou různorodostí zvířat. Projekty dávají prostor pro seberealizaci dětí, experimentování a seznamování se s výtvarným uměním.

Sleva 21 % z běžně ceny 365 Kč

Naše cena: 288 Kč

Skladem

Hravé cvičení

Autor: kolektiv autorů

publisher: Raabe

0 / 5
21 %
Publikace obsahuje náměty na činnosti, které vedou k rozvoji pohybových dovedností u dětí, rozvíjejí obratnost, koordinaci pohybů a jemnou motoriku. Cvičení jsou laděna tematicky podle ročních dob a děti si s jejich pomocí rozšíří také poznatky o přírodě, světě i zvířatech. V publikaci naleznete inspiraci na různé sporty, které můžete v souladu s aktuálním ročním obdobím zařadit do programu

Sleva 21 % z běžně ceny 365 Kč

Naše cena: 288 Kč

Skladem

Vstup do školy

Autor: kolektiv autorů

publisher: Raabe

0 / 5
21 %
Publikace pojednává o školní zralosti a školní připravenosti předškolního dítěte. Vymezuje úlohu rodiny a mateřské školy při rozvoji jeho schopností. Uvádí důležité informace o návaznostech mezi předškolním a školním vzděláváním. Kromě legislativy týkající se zápisu a nástupu dítěte do první třídy publikace obsahuje také řadu případových rozborů příkladů z praxe včetně obrazových příloh.

Sleva 21 % z běžně ceny 365 Kč

Naše cena: 288 Kč

Skladem

Řeč a sluch

Autor: kolektiv autorů

publisher: Raabe

0 / 5
21 %
Publikace obsahuje příspěvky skládající se z metodického úvodu a sady pracovních listů určených pro správný rozvoj řeči a jejího vnímání. Naleznete zde řadu praktických materiálů pro nácvik výslovnosti a rozlišování podobných slov.

Sleva 21 % z běžně ceny 365 Kč

Naše cena: 288 Kč

Skladem

Pomáháme dětem s orientací v dnešním světě

Autor: Magdaléna Kapuciánová

publisher: Raabe

0 / 5
21 %
Publikace Pomáháme dětem s orientací v dnešní světě poslouží jako užitečná příručka k výuce vzdělávací oblasti Dítě a svět nejen v mateřských školách. Vedle potřebného metodického zázemí nabízí spoustu originálních námětů a zábavných aktivit, které jsou ověřeny praxí a garantovány editorským kolektivem z řad odborníků na předškolní výchovu a vzdělávání. I přes větší zaměření k jedné vzdělávací

Sleva 21 % z běžně ceny 359 Kč

Naše cena: 284 Kč

Skladem

Objevujeme s dětmi kulturu a společnost

Autor: Helena Hazuková

publisher: Raabe

0 / 5
21 %
Publikace Objevujeme s dětmi kulturu a společnost poslouží jako užitečná příručka k výuce vzdělávací oblasti Dítě a společnost nejen v mateřských školách. Vedle potřebného metodického zázemí nabízí spoustu originálních námětů a zábavných aktivit, které jsou ověřeny praxí a garantovány editorským kolektivem z řad odborníků na předškolní výchovu a vzdělávání. I přes větší zaměření k jedné

Sleva 21 % z běžně ceny 359 Kč

Naše cena: 284 Kč

Skladem

Rozvíjíme rozumové schopnosti dětí

Autor: kolektiv autorů

publisher: Raabe

0 / 5
21 %
Publikace Rozvíjíme rozumové schopnosti dětí poslouží jako užitečná příručka k výuce vzdělávací oblasti Dítě a jeho psychika a její podoblasti Poznávací schopnosti a funkce nejen v mateřských školách. Vedle potřebného metodického zázemí nabízí spoustu originálních námětů a zábavných aktivit, které jsou ověřeny praxí a garantovány editorským kolektivem z řad odborníků na předškolní výchovu a

Sleva 21 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 315 Kč

Skladem

Rozvíjíme jazyk a řeč dětí

Autor: kolektiv autorů

publisher: Raabe

0 / 5
21 %
Publikace Rozvíjíme jazyk a řeč dětí poslouží jako užitečná příručka k výuce vzdělávací oblasti Dítě a jeho psychika a její podoblasti Jazyk a řeč nejen v mateřských školách. Vedle potřebného metodického zázemí nabízí spoustu originálních námětů a zábavných aktivit, které jsou ověřeny praxí a garantovány editorským kolektivem z řad odborníků na předškolní výchovu a vzdělávání. I přes větší

Sleva 21 % z běžně ceny 359 Kč

Naše cena: 284 Kč

Skladem

Hrajeme si… I

Autor: Lucie Víchová

publisher: Raabe

0 / 5
21 %
Publikace Hrajeme si... I vychází z oblíbených kartiček Hrajeme si... a obsahuje náměty na hry s tradicemi, s říkadly, s pohádkami. * cílem aktivit je seznámit děti s českými tradicemi, říkadly, pohádkami a přiblížit jim tak zvyky našich předků s cílem propojit historii se současností * soubor 84 her určených pro práci s dětmi předškolního a mladšího školního věku, které jsou motivovány českými

Sleva 21 % z běžně ceny 189 Kč

Naše cena: 149 Kč

Skladem

Hrajeme si… II

Autor: Lucie Víchová

publisher: Raabe

0 / 5
21 %
Publikace Hrajeme si... II vychází z oblíbených kartiček Hrajeme si... a obsahuje náměty na hry v parku a lesoparku, na zahradě, na výletě. * soubor 112 her určených pro práci s dětmi předškolního a mladšího školního věku ve venkovním prostředí parku, lesoparku, školní zahrady * okamžitý pomocník na vycházce s dětmi, na výletě či na škole v přírodě * u všech aktivit jsou formulovány dílčí

Sleva 21 % z běžně ceny 229 Kč

Naše cena: 181 Kč

Skladem

Hrajeme si... III

Autor: Lucie Víchová

publisher: Raabe

0 / 5
21 %
Publikace Hrajeme si... III vychází z oblíbených kartiček Hrajeme si... a obsahuje náměty na hry s netradičními pomůckami, s přírodninami, v tělocvičně. * soubor 84 her určených pro práci s dětmi předškolního a mladšího školního věku v herně/tělocvičně i venku s využitím různorodých běžně dostupných předmětů a přírodnin * u všech aktivit jsou formulovány dílčí vzdělávací cíle pro snadné

Sleva 21 % z běžně ceny 189 Kč

Naše cena: 149 Kč

Skladem

Činnosti k rozvíjení přírodovědné gramotnosti

Autor: Kateřina Jančaříková

publisher: Raabe

0 / 5
21 %
Publikace z ediční řady Komplexní metodiky pro předškolní vzdělávání přistupuje k problematice s vědomím, že učitelé  v mateřských školách obvykle nemají přírodovědné vzdělání. Zohledňuje vývojová specifika předškolních dětí, např. skutečnost, že vnímají neverbální komunikaci často více než komunikaci verbální.

Sleva 21 % z běžně ceny 459 Kč

Naše cena: 363 Kč

Skladem

Já jsem takový a ty makový

Autor: Žaneta Křížová

publisher: Raabe

0 / 5
21 %
Obsahem knihy určené zejména pedagogům mateřských škol jsou tři tematické bloky zaměřené na hravé poznávání a přijímání odlišností mezi lidmi, ať už se jedná o odlišnosti fyzické, psychické nebo kulturní povahy. Děti jsou vedeny ke vnímání rozdílů jako něčeho, co nás obohacuje, k radosti z objevování různorodosti. V pestrých tvořivých aktivitách orientovaných k rozvoji tolerance se děti učí, že

Sleva 21 % z běžně ceny 365 Kč

Naše cena: 288 Kč

Skladem

Malé příběhy o velkých věcech

Autor: Dana kolektiv autorů

publisher: Raabe

0 / 5
21 %
Ve Vašem úsilí Vám pomůže publikace z naší ediční řady Náměty na hravé pohádkové činnosti.  Díky ní si děti rozvinou své sociálně emoční dovednosti a také posílí svou schopnost spolupráce. Aktivity postavené na jednotlivých příbězích Daisy Mrázkové směřují k naplnění individuálních potřeb dětí, vedou k zamyšlení a poskytují podněty ke hrám venku i uvnitř.

Sleva 21 % z běžně ceny 365 Kč

Naše cena: 288 Kč

Skladem

Rozvíjíme city, vůli, sebepojetí a komunikaci dětí

Autor: Kolektiv autorů - Miroslava Hovjacká,Markéta Kubecová,M. Kukačková,Eva Svobodová

publisher: Raabe

0 / 5
21 %
Publikace Rozvíjíme city, vůli, sebepojetí a komunikaci dětí poslouží jako užitečná příručka k výuce vzdělávací oblasti Dítě a jeho psychika a její podoblasti Sebepojetí, city, vůle a také vzdělávací oblasti Dítě a ten druhý nejen v mateřských školách.

Sleva 21 % z běžně ceny 359 Kč

Naše cena: 284 Kč

Skladem

Létající koberec

Autor: Kolektiv autorů - M. Bejlková,Z. Filípková,L. Víchová,M. Vojtíšková

publisher: Raabe

0 / 5
21 %
Výroba létajícího koberce, poznávání cizích krajů, nácvik výslovnosti, grafomotorická cvičení, rozvoj předčtenářské gramotnosti, slovní zásoby, komunikace, hra v rolích – to jsou jen vybrané okruhy činností, kterých se děti zúčastní spolu s oblíbenými pohádkovými postavami.

Sleva 21 % z běžně ceny 365 Kč

Naše cena: 288 Kč

Skladem

Paleček, Barborka a pohádkové střípky

Autor: Kolektiv autorů - Stanislava Kociánová,Ivana Polereceká,Lucie Víchová

publisher: Raabe

0 / 5
21 %
Seznamte děti s novými kamarády – Palečkem, Barborkou a lesními i domácími skřítky, ať zažívají společná dobrodružství a společně se učí. Čemu? Zdravým návykům, rozpoznávání částí lidského těla a tajům přírody. Budou tak rozvíjet například výtvarnou tvořivost, prosociální chování a komunikační dovednosti včetně slovní zásoby a předčtenářské gramotnosti.

Sleva 21 % z běžně ceny 365 Kč

Naše cena: 288 Kč

Skladem

Zvířátka si pomáhají

Autor: kolektiv autorů

publisher: Raabe

0 / 5
21 %
Knížka plná báječných aktivit založených na pohádkových příbězích. Děti se budou rozvíjet zejména v řečových a sluchových dovednostech, jemné a hrubé motorice a tvořivých výtvarných činnostech s přírodními materiály. S pohádkovými hrdiny navíc zažijí nezapomenutelná dobrodružství.

Sleva 21 % z běžně ceny 365 Kč

Naše cena: 288 Kč

Skladem

Rozumím sobě, poznávám ostatní

Autor: Kolektiv autorů - Jaroslava Budíková,Juliana Gardošová

publisher: Raabe

0 / 5
21 %
Publikace je věnována zejména dětem předškolního věku a mladšího školního věku, ale také jejich pedagogům a rodičům. Zaměřuje se na rozvoj emoční a sociální stránky dítěte, jeho orientaci ve vztazích s dospělými i vrstevníky ve skupině. Poznáváním sebe sama, porozuměním sobě, svým emocím, se děti hravými aktivitami učí porozumět životu kolem sebe, odlišnostem mezi lidmi, empatii a respektu.

Sleva 21 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 308 Kč

Skladem


Může se hodit…


AJ tituly SKY

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí