Registrace | Přihlášení


Edice Jessenius

Filtrování

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Porodní asistence - Učebnice pro vzdělávání i každodenní praxi

Autor: Procházka Martin

publisher: Maxdorf

5 / 5
17 %
První komplexní učebnice oboru je koncipovaná jako praktická příručka pro vzdělávání porodních asistentek i jako spolehlivý rádce pro jejich každodenní práci na porodnicko-gynekologických a novorozeneckých odděleních, ambulancích či v soukromé praxi. Hlavním autorem této zásadní publikace je jeden z našich nejzkušenějších a nejuznávanějších porodníků, prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D., autor

Sleva 17 % z běžně ceny 995 Kč

Naše cena: 821 Kč

Skladem

Česká urologie na přelomu tisíciletí

Autor: Hanuš Tomáš

publisher: Maxdorf

5 / 5
17 %
Zájem o recentní historii svého oboru je dnes jedním z hlavních spojujících zájmů členů snad každé odborné společnosti, zejména když jde o historii, která se již týká našeho života a života našich kolegů. Kniha Historie urologických pracovišť v ČR, kterou připravil v loňském roce prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. – za spolupráce urologů napříč Českou republikou – se dočkala nadšeného přijetí a má

Sleva 17 % z běžně ceny 495 Kč

Naše cena: 409 Kč

Skladem

Historie urologických pracovišť v ČR

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Hanuš Tomáš

publisher: Maxdorf

5 / 5
17 %
Publikace Historie urologických pracovišť v ČR vydaná nakladatelstvím Maxdorf v prosinci 2018 je poněkud nezvyklou monografií – připravila ji Česká urologická společnost České lékařské společnosti J.E. Purkyně (editor prof. T. Hanuš). Publikace mapuje převážně současnou urologii, ale poskytuje i vhledy do historie, např. o urologii na pražské lékařské fakultě již v době Mistra Albíka z Uničova

Sleva 17 % z běžně ceny 495 Kč

Naše cena: 409 Kč

Skladem

Echokardiografie u pacientů s chronickým onemocněním ledvin a úvod do kardionefrologie

Autor: Kolektiv autorů - Malík Jan,Malík Jan

publisher: Maxdorf

4 / 5
18 %
Společná témata kardiologie a nefrologie jsou známa již mnoho desetiletí. Avšak s rozvojem obou oborů se jejich vzájemný přesah natolik rozšířil, že se dnes začíná stále více používat pojem kardionefrologie. Předním českým odborníkem v této stále významnější oblasti je kardiolog prof. MUDr. Jan Malík, Ph.D., jehož práce dosáhly mezinárodního věhlasu (viz např. kniha Widmer & Malík, Patient Safety

Sleva 18 % z běžně ceny 795 Kč

Naše cena: 653 Kč

Skladem

Vaskulární medicína

Autor: Kolektiv autorů - Karetová Debora,Chochola Miloslav

publisher: Maxdorf

5 / 5
19 %
Vaskulární medicína je jednou z nejprogresivnějších oblastí současného vnitřního lékařství, jejím těžištěm zůstává angiologie, hlavní autoři však přizvali k spolupráci přední české experty z dalších oborů – nefrology, cévní chirurgy a řadu dalších. Vznikla tak kniha, která nepochybně určí standard a směřování angiologie a kardiologie v dalších letech. Kniha je členěna tak, aby si čtenář mohl

Sleva 19 % z běžně ceny 1 495 Kč

Naše cena: 1 215 Kč

Skladem

Traumatologie hrudníku v instruktivních kazuistikách

Autor: Kolektiv autorů - Hytych Vladislav,Tašková Alice

publisher: Maxdorf

4 / 5
17 %
K specifickým rysům traumatologie hrudníku patří častá nutnost okamžitého chirurgického zákroku pro ohrožení vitálních funkcí. Základní znalost této problematiky je proto nezbytná nejen pro chirurgy specializovaných pracovišť, ale rovněž pro všeobecné chirurgy, a také pro lékaře oddělení dětské chirurgie. Jednotlivé klinické kazuistiky pokrývají celou problematiku traumatologie hrudníku, od

Sleva 17 % z běžně ceny 695 Kč

Naše cena: 574 Kč

Skladem

Intersticiální plicní procesy - Od etiopatogeneze přes radiologický obraz k histopatologické…

Autor: Kolektiv autorů - Vašáková Martina,Polák Jaroslav,Matěj Radoslav

publisher: Maxdorf

5 / 5
18 %
Pod pojmem intersticiální plicní procesy se skrývá velmi početná skupina nemocí, které mají společné difuzní postižení plicní tkáně, a tudíž podobný klinický, radiologický a funkční obraz. Monografie věnovaná těmto závažným onemocněním se setkala mezi lékaři s velkým ohlasem. Po rozebrání prvního vydání proto autoři připravili druhé, rozšířené a aktualizované vydání, které si však zachovává

Sleva 18 % z běžně ceny 795 Kč

Naše cena: 653 Kč

Skladem

Gastroenterologie a hepatologie v algoritmech

Autor: Kolektiv autorů - Martínek Jan,Trunečka Pavel

publisher: Maxdorf

4.5 / 5
17 %
Gastroenterologie a hepatologie jsou obory charakterizované dynamickým rozvojem diagnostiky i dříve nepředstavitelným spektrem nových léků a dalších způsobů terapie. Rostoucí komplexnost oboru si však žádá přehlednou publikaci, v níž se může lékař rychle orientovat. Autorský kolektiv vedený předními českými experty prof. MUDr. Janem Martínkem, Ph.D., AGAF, a MUDr. Pavlem Trunečkou, CSc., (IKEM)

Sleva 17 % z běžně ceny 995 Kč

Naše cena: 821 Kč

Skladem

Roztroušená skleróza pro praxi

Autor: Kolektiv autorů - Vališ Martin,Pavelek Zbyšek

publisher: Maxdorf

1 / 5
18 %
Roztroušená skleróza je závažné onemocnění charakterizované zánětlivým postižením struktur CNS a neurodegenerativními změnami mozku. Prevalence RS stoupá a postihuje zejména osoby v mladším věku mezi 20. a 40. rokem života. Onemocnění je spojeno se sníženou kvalitou života a vysokým socioekonomickým dopadem. Intenzivní farmaceutický výzkum a vývoj přinesl v posledních patnácti letech zcela nové

Sleva 18 % z běžně ceny 495 Kč

Naše cena: 407 Kč

Skladem

Moderní farmakoterapie v dermatologii

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Benáková Nina

publisher: Maxdorf

0 / 5
18 %
Další publikace z respektované knižní edice MODERNÍ FARMAKOTERAPIE, která se již v řadě lékařských oborů stala určujícím vodítkem preskripce v ambulantní i nemocniční praxi. Hlavní autorkou je prim. MUDr. Nina Benáková, Ph.D., přední česká expertka v oblasti dermatologie, která k vytvoření této zásadní publikace přizvala další uznávané odborníky zaměřené na určité nozologické jednotky, resp.

Sleva 18 % z běžně ceny 895 Kč

Naše cena: 735 Kč

Skladem

Psychofarmaka v kazuistikách - Modelové situace z preskripční praxe

Autor: Tašková Ivana

publisher: Maxdorf

0 / 5
17 %
Psychofarmaka patří k nejčastěji předepisovaným látkám, a to jak v psychiatrii, tak v interních oborech, v neurologii aj. I velmi erudovaný lékař se při preskripci psychofarmak nezřídka dostává do situace, ve které je v daném okamžiku těžké se správně rozhodnout, přičemž dohledání správného řešení by trvalo řadu hodin. Autorky této praktické monografie předkládají pečlivě vybrané reálné situace

Sleva 17 % z běžně ceny 695 Kč

Naše cena: 574 Kč

Skladem

Zlomeniny lopatky

publisher: Maxdorf

0 / 5
19 %
První monografie věnovaná zlomeninám lopatky v domácí i světové literatuře. Kniha vysvětluje obecné principy diagnostiky a terapie zlomenin lopatky doprovázené podrobným rozborem 519 zlomenin lopatky u dospělých, z toho 150 operovaných případů, 39 zlomenin u dětí a dospívajících.

Sleva 19 % z běžně ceny 1 950 Kč

Naše cena: 1 578 Kč

Skladem u dodavatele

Dětská endokrinologie do kapsy

Autor: Kolektiv autorů - Pomahačová Renata,Kalvachová Božena

publisher: Maxdorf

0 / 5
17 %
Cílem publikace je podat především praktickým lékařům pro děti a dorost a pediatrům na lůžkových odděleních přehledné a srozumitelné informace o nejčastějších poruchách endokrinního systému u dětí a dospívajících a přispět tak k včasnému odhalení často závažných endokrinních chorob. Jednotlivé kapitoly jsou věnovány poruchám růstu, puberty, štítné žlázy, nadledvin, vodního hospodářství, sestupu

Sleva 17 % z běžně ceny 295 Kč

Naše cena: 245 Kč

Skladem

Infekce HIV

Autor: Kolektiv autorů - Jilich David,Kulířová Veronika

publisher: Maxdorf

0 / 5
17 %
Přední čeští odborníci vám po delší době přinášejí publikaci na téma HIV, neboť péče o HIV-pozitivní pacienty se dnes netýká jen specializovaných pracovišť, ale čím dál tím více proniká do všech zdravotnických a sociálních zařízení. Autoři si nekladou za cíl podat detailní přehled dané problematiky, jde především o to srozumitelným způsobem poskytnout základní informace široké odborné veřejnosti,

Sleva 17 % z běžně ceny 395 Kč

Naše cena: 328 Kč

Skladem

Orientační vyšetření páteře

Autor: Rychlíková Eva

publisher: Maxdorf

0 / 5
17 %
O funkčních poruchách páteře existuje velký počet publikací. Většina z nich je bohužel velmi podrobná a ze složitého výkladu si lékař jen obtížně může udělat závěry pro svou každodenní praxi. Zcela chybí základní pohled na vyšetřování vertebrogenních poruch, které by bylo možno všeobecně použít ve všech oborech k orientačnímu vyšetření. Publikace je rozvržena do dvou částí, první se věnuje

Sleva 17 % z běžně ceny 195 Kč

Naše cena: 161 Kč

Skladem

Šestinedělí

Autor: Fait Tomáš

publisher: Maxdorf

0 / 5
17 %
Šestinedělí (puerperium) je období do 42. dne od ukončení porodu. Je charakterizováno ústupem fyziologických i patofyziologických změn spojených s adaptací organismu na těhotenství, dochází k hojení případných peripartálních poranění a k rozvoji laktace. Přestože jde o období s klíčovým významem pro kvalitu dalšího období života ženy, ne vždy se mu věnuje dostatečná pozornost – mimo jiné i proto,

Sleva 17 % z běžně ceny 245 Kč

Naše cena: 204 Kč

Skladem

Hematologie a hematoonkologie v kazuistikách

Autor: Rohoň Peter

publisher: Maxdorf

0 / 5
17 %
Hematologie tvoří jednu z tradičních součástí vnitřního lékařství. Avšak zejména vývoj hematoonkologie v posledních desetiletích vytvořil z hematologie velmi komplexní a náročný obor se zásadním celospolečenským dopadem. Hematologie a hematoonkologie se navíc mimořádně rychle vyvíjí. Týká se to jak proměn klasifikace řady nozologických jednotek, tak zejména rychlého nástupu nových látek do

Sleva 17 % z běžně ceny 695 Kč

Naše cena: 574 Kč

Skladem

Neurokardiologie

Autor: Kolektiv autorů - Widimský Jiří,Štětkářová Ivana

publisher: Maxdorf

0 / 5
19 %
Mimořádná publikace připravená kolektivem špičkových kardiologů a neurologů v čele s prof. MUDr. Petrem Widimským, DrSc., a prof. MUDr. Ivanou Štětkářovou, Ph.D., pojednává o nemocech s klíčovým medicínským i společensko-ekonomickým dopadem. Úzká propojenost obou systémů – kardiovaskulárního a nervového – je důvodem toho, že porucha jednoho má často jako bezprostřední následek selhání druhého.

Sleva 19 % z běžně ceny 1 295 Kč

Naše cena: 1 052 Kč

Skladem

Dětská alergologie

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Petrů Vít

publisher: Maxdorf

0 / 5
18 %
Kniha, která vychází v druhé edici (1. vydání v roce 2012), reflektuje pokrok, ke kterému došlo v průběhu posledních 9 let v problematice alergických onemocnění dětského věku. Původní autorský kolektiv, tvořený předními odborníky z českých a moravských pracovišť pediatrické alergologie a klinické imunologie, byl ochuzen o zakladatele dětské alergologie u nás, prof. MUDr. Václava Špičáka, CSc.,

Sleva 18 % z běžně ceny 645 Kč

Naše cena: 532 Kč

Skladem

Neinvazivní a invazivní monitorace hemodynamiky na jednotce intenzivní péče

Autor: Kolektiv autorů - Ošťádal Petr,Rokyta Richard,kolektiv autorů

publisher: Maxdorf

0 / 5
18 %
Sledování hemodynamických parametrů je jednou z klíčových podmínek pro časnou diagnostiku a volbu optimální léčebné strategie u podstatné části nemocných, hospitalizovaných na jednotkách intenzivní péče. Unikátní kniha kolektivu špičkových českých kardiologů a intenzivistů pod vedením prof. MUDr. Petra Ošťádala, Ph.D., (Nemocnice Na Homolce) dává lékařům do ruky přehled současných možností

Sleva 18 % z běžně ceny 895 Kč

Naše cena: 735 Kč

Skladem


Může se hodit…


50 % sleva skyscraper

Přihlášení uživatele