Registrace | Přihlášení


Edice Jessenius

Filtrování

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Hyperaktivní močový měchýř - 2. vydání

Autor: Jan Krhut

publisher: Maxdorf

5 / 5
27 %
Hyperaktivní močový měchýř je medicínský problém, kterým podle současných průzkumů trpí asi 16 % dospělé evropské populace. Sestává se ze symptomů urgence, frekvence, urgentní inkontinence a zpravidla i nykturie. Trpí jím obě pohlaví, známá je vzrůstající prevalence v závislosti na věku. Teprve v současnosti tento problém přestává být tabu, zejména v souvislosti s novými možnostmi farmakologické

Sleva 27 % z běžně ceny 595 Kč

Naše cena: 434 Kč

Skladem

Moderní farmakoterapie autoimunitních chorob

Autor: Josef Zadražil

publisher: Maxdorf

5 / 5
27 %
Autoimunitní choroby tvoří nozologicky nesourodou skupinu chronických a obvykle dosti závažných poruch postihujících v různé míře a v nejrůznějších kombinacích prakticky všechny orgány těla. V protikladu k nozologické rozmanitosti se autoimunitní choroby vyznačují řadou společných patogenetických mechanismů, a tedy často i podobným spektrem farmakoterapeutických možností. Právě tato skutečnost

Sleva 27 % z běžně ceny 895 Kč

Naše cena: 653 Kč

Skladem

Intersticiální plicní procesy - Od etiopatogeneze přes radiologický obraz k histopatologické…

Autor: Kolektiv autorů - Radoslav Matěj,Jaroslav Polák,Martina Vašáková

publisher: Maxdorf

5 / 5
27 %
Pod pojmem intersticiální plicní procesy se skrývá velmi početná skupina nemocí, které mají společné difuzní postižení plicní tkáně, a tudíž podobný klinický, radiologický a funkční obraz. Monografie věnovaná těmto závažným onemocněním se setkala mezi lékaři s velkým ohlasem. Po rozebrání prvního vydání proto autoři připravili druhé, rozšířené a aktualizované vydání, které si však zachovává

Sleva 27 % z běžně ceny 795 Kč

Naše cena: 580 Kč

Skladem

Manuální medicína

Autor: Eva Rychlíková

publisher: Maxdorf

4 / 5
27 %
Od prvního vydání této úspěšné a mimořádně užitečné publikace uplynulo již neuvěřitelných 29 let. První vydání vyšlo v roce 1987, ještě v tehdejším Avicenu, následující tři vydání pak vyšla v letech 1994, 2004 a 2008 v nakladatelství Maxdorf. Každé další vydání je pečlivě aktualizováno a doplňováno. Kniha je jedním z nejoblíbenějších praktických průvodců a návodů pro všechny lékaře, kteří se ve

Sleva 27 % z běžně ceny 695 Kč

Naše cena: 507 Kč

Skladem

Traumatologie hrudníku v instruktivních kazuistikách

Autor: Kolektiv autorů - Vladislav Hytych,Alice Tašková

publisher: Maxdorf

4 / 5
27 %
K specifickým rysům traumatologie hrudníku patří častá nutnost okamžitého chirurgického zákroku pro ohrožení vitálních funkcí. Základní znalost této problematiky je proto nezbytná nejen pro chirurgy specializovaných pracovišť, ale rovněž pro všeobecné chirurgy, a také pro lékaře oddělení dětské chirurgie. Jednotlivé klinické kazuistiky pokrývají celou problematiku traumatologie hrudníku, od

Sleva 27 % z běžně ceny 695 Kč

Naše cena: 507 Kč

Skladem

Vaskulární medicína

Autor: Kolektiv autorů - Miloslav Chochola,Debora Karetová

publisher: Maxdorf

5 / 5
27 %
Vaskulární medicína je jednou z nejprogresivnějších oblastí současného vnitřního lékařství, jejím těžištěm zůstává angiologie, hlavní autoři však přizvali k spolupráci přední české experty z dalších oborů – nefrology, cévní chirurgy a řadu dalších. Vznikla tak kniha, která nepochybně určí standard a směřování angiologie a kardiologie v dalších letech. Kniha je členěna tak, aby si čtenář mohl

Sleva 27 % z běžně ceny 1 495 Kč

Naše cena: 1 091 Kč

Skladem

Roztroušená skleróza pro praxi

Autor: Kolektiv autorů - Zbyšek Pavelek,Martin Vališ

publisher: Maxdorf

1 / 5
27 %

Sleva 27 % z běžně ceny 495 Kč

Naše cena: 361 Kč

Skladem

Porodní asistence - Učebnice pro vzdělávání i každodenní praxi

Autor: Martin Procházka

publisher: Maxdorf

0 / 5
27 %
První komplexní učebnice oboru je koncipovaná jako praktická příručka pro vzdělávání porodních asistentek i jako spolehlivý rádce pro jejich každodenní práci na porodnicko-gynekologických a novorozeneckých odděleních, ambulancích či v soukromé praxi. Hlavním autorem této zásadní publikace je jeden z našich nejzkušenějších a nejuznávanějších porodníků, prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D., autor

Sleva 27 % z běžně ceny 995 Kč

Naše cena: 726 Kč

Skladem

Volně prodejné přípravky v gynekologii

Autor: Kolektiv autorů - Tomáš Fait,Jiří kolektiv autorů, Slíva

publisher: Maxdorf

0 / 5
27 %
Cílem knihy je pomoci lékařům orientovat se v široké nabídce volně prodejných léčivých přípravků a potravinových doplňků používaných v gynekologii. Lékaři jsou často pacientkami dotazováni na názor na tyto přípravky či jejich případnou interakci s předepisovanými léky. Vzhledem k tomu, že informační servis výrobců je často směřován výhradně na potenciální kupující, má odborná lékařská veřejnost

Sleva 27 % z běžně ceny 345 Kč

Naše cena: 252 Kč

Skladem

Výchova k sexuálně reprodukčnímu zdraví

Autor: Kolektiv autorů - Lenka kolektiv autorů, Šulová

publisher: Maxdorf

0 / 5
27 %
Sexuální výchova v České republice se opírá o funkci veřejného školství. Školy využívají vlastních vyučujících nebo externích spolupracovníků. Informace podávané studentům externími organizacemi však mohou být často ovlivněny ne zcela průhlednými ideologickými či farmakoekonomickými zájmy - je tedy jednoznačně vhodnější, aby se výuce věnovali pedagogičtí pracovníci. V minulých letech vzniklo

Sleva 27 % z běžně ceny 495 Kč

Naše cena: 361 Kč

Skladem

Hyperestrogenní stavy v gynekologii

Autor: Kolektiv autorů - Tomáš Fait,Eduard Kučera

publisher: Maxdorf

0 / 5
27 %
Publikace mapuje problematiku estrogenního nadbytu a onemocnění, která jsou jeho důsledkem. Vznik a rozvoj těchto patologií ovlivňuje nejenom endogenní hormonální stimulace, ale také exogenní látky. Zde se významně uplatňují farmaka, ale i vliv environmentálních estrogenů, tzv. endokrinních disruptorů. Jedná se o syntetické látky, které účinkují jako hormony v endokrinní regulaci a narušují tak

Sleva 27 % z běžně ceny 595 Kč

Naše cena: 434 Kč

Skladem

500 klinických studií v diabetologii

Autor: Tomáš Edelsberger

publisher: Maxdorf

0 / 5
27 %
Lékaři v posledních letech žijí pod „diktátem“ medicíny založené na důkazech (evidence based medicine – EBM) a obor diabetologie není v tomto směru výjimkou. Odborné časopisy nezadržitelně chrlí celou řadu nových důkazů, pravd a hypotéz, které prohlubují míru našich znalostí, a které slouží k podpoře či naopak k vyvrácení určitých léčebných postupů a strategií. Kniha by měla sloužit jako

Sleva 27 % z běžně ceny 695 Kč

Naše cena: 507 Kč

Skladem

Bolesti v kříži - Průvodce diagnostikou, diferenciální diagnostikou a léčbou pro praktické lékaře -…

Autor: Eva Rychlíková

publisher: Maxdorf

0 / 5
27 %
Bolesti celého hybného systému, včetně bolestí páteře, jsou celosvětově prakticky nejčastější bolestí, která trápí spoustu nemocných. Jejich počet stoupá i proto, že se prodlužuje věk populace, zdravotní péče je přístupná v daleko širším měřítku nežli v minulosti, a také proto, že se zlepšují i možnosti diagnostiky. Nemalý podíl na vzniku nejrůznějšího postižení celého hybného systému má i

Sleva 27 % z běžně ceny 495 Kč

Naše cena: 361 Kč

Skladem

Neinvazivní karcinomy prsu

Autor: Kolektiv autorů - David kolektiv autorů, Pavlišta

publisher: Maxdorf

0 / 5
27 %
Kniha je aktuálním souhrnem současných poznatků o vzniku, šíření, diagnostice a léčbě neinvazivních karcinomů. Cílem monografie není jen podat informace o možnostech a standardech diagnostiky, léčby a prognózy u neinvazivních karcinomů prsu v jednotlivých oborech (radiologie, chirurgie, onkologie), ale i přinést kompaktní přehled managementu onemocnění a přiblížit tak problematiku a specifika

Sleva 27 % z běžně ceny 495 Kč

Naše cena: 361 Kč

Skladem

Speciální chirurgie - 3. vydání

Autor: Kolektiv autorů - Jiří Hoch,Jan Leffler

publisher: Maxdorf

0 / 5
27 %
Třetí přepracované a rozšířené vydání obsahuje nově kardiovaskulární chirurgii a neurochirurgii, stručné kapitoly z anesteziologie, onkologie, hematologie, mikrobiologie, patologie, genetiky a zobrazovacích metod. Novou součástí je i obrazová příloha, která pomůže k zapamatování základních chirurgických nálezů. Kniha je vhodná pro pregraduální i postgraduální přípravu v chirurgických oborech.

Sleva 27 % z běžně ceny 995 Kč

Naše cena: 726 Kč

Skladem

Diabetes mellitus 2. typu - Průvodce ošetřujícího lékaře

Autor: Jindřich Olšovský

publisher: Maxdorf

0 / 5
27 %
Diabetes mellitus je chronickým onemocněním, které má za následek vysokou morbiditu, invaliditu a mortalitu v celém světě. Kromě vysokého počtu nositelů tohoto onemocnění je středem pozornosti moderní medicíny i rozvoj chronických komplikací, které zhoršují kvalitu života takto nemocných, ale často zkracují i jeho trvání. Diabetes mellitus 2. typu se stal skutečnou pandemií, která přináší velké

Sleva 27 % z běžně ceny 195 Kč

Naše cena: 142 Kč

Skladem

Základy moderní pneumoonkologie

Autor: Kolektiv autorů - Vítězslav Kolek,Jana Skřičková

publisher: Maxdorf

0 / 5
27 %
Nádory plic, pleury a mediastina představují jedno z nejvýznamnějších témat pro pneumology, onkology, chirurgy, radioterapeuty, internisty, praktické lékaře, odborníky paliativní medicíny a další odbornosti. Výskyt maligních nádorů v této oblasti je alarmující, a to přes veškerá preventivní opatření, jimiž moderní civilizace disponuje – v globálním měřítku zaujímá karcinom plic druhé místo mezi

Sleva 27 % z běžně ceny 895 Kč

Naše cena: 653 Kč

Skladem

Screening kolorektálního karcinomu - Příručka pro všeobecné praktické lékaře

Autor: Bohumil Seifert

publisher: Maxdorf

0 / 5
27 %
Kolorektální karcinom (KRK) patří mezi nejčastější maligní onemocnění v zemích Evropské unie a Česká republika (společně s Maďarskem a Slovenskem) zaujímá nepříznivé přední postavení ve statistikách incidence a mortality této malignity. Publikace komplexně mapuje k problematiku kolorektální neoplazie od etiopatogeneze přes etiologii, diagnostiku až k léčbě. Přehlednou formou informuje čtenáře o

Sleva 27 % z běžně ceny 195 Kč

Naše cena: 142 Kč

Skladem

Cytologie pankreatu - Manuál EUS-FNA on site - Manuál EUS-FNA on site

Autor: Jana Dvořáčková

publisher: Maxdorf

0 / 5
27 %
Tenkojehlová aspirační cytologie (FNA) patří k miniinvazivním metodám v diagnostice solidních i cystických lézí pankreatu. Je-li umocněna kvalitní mezioborovou spoluprací, jsou výsledky přínosem jak pro klinického lékaře, tak pro pacienta. Proto byla zavedena technika, kdy u odběrů EUS-FNA asistuje i cytopatolog. Tato monografie čerpá z výsledků vyšetření téměř 650 pacientů, která už od roku 2007

Sleva 27 % z běžně ceny 695 Kč

Naše cena: 507 Kč

Skladem

Diabetes mellitus a mozek

Autor: Jindřiška Perušičová

publisher: Maxdorf

0 / 5
27 %
Diabetes mellitus 2. typu je metabolickou nemocí, která postihuje mnoho systémů lidského těla, cerebrálně-nervový systém nevyjímaje. Dnes již existuje velké množství experimentálních i klinických studií a sledování, které každým dnem dokazují a potvrzují spletité vzájemné vztahy mezi symptomy celého metabolického syndromu včetně diabetes mellitus 2. typu s činností mozku. Knížku o diabetu a mozku

Sleva 27 % z běžně ceny 195 Kč

Naše cena: 142 Kč

Skladem


Může se hodit…


Antigenní test

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí