Edice Každodenní život

Filtrování

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Medvěd - Dějiny padlého krále

Autor: Pastoureau Michel

publisher: Argo

0 / 5
19 %
Po dlouhý čas nebyl v Evropě za krále zvířat pokládán lev, nýbrž medvěd, vnímaný jako dávný předek člověka. Kult medvěda sahající do prehistorických dob pronikl i do ikonografie a pověstí středověku a narazil na odmítavý postoj křesťanských teologů. Francouzský historik Michel Pastoureau se zabývá různými aspekty boje církve proti těmto představám a proměnám postavení této šelmy v symbolice

Sleva 19 % z běžně ceny 389 Kč

Naše cena: 315 Kč

Skladem u dodavatele

Jakobíni v sutaně

Autor: Tinková Daniela

publisher: Argo

0 / 5
19 %
Kniha vypráví příběh tří mladých kněží z jižní Moravy, kteří byli na prahu 19. století vyšetřováni pro údajné protistátní, proticírkevní a nemravné názory. V období, kdy habsburskou monarchii ovládal strach z Francouzské revoluce, nešlo o malý přestupek. Tím spíše, že „provinilci“ pocházeli z řad těch, od nichž se očekávalo, že budou mezi prostým lidem sloužit jako učitelé, jako morální vzory.

Sleva 19 % z běžně ceny 389 Kč

Naše cena: 315 Kč

Skladem u dodavatele

Kult mrtvých

Autor: Randák Jan

publisher: Argo

0 / 5
19 % Sleva
Základním tématem této knihy je ritualizace smrti a umírání v revoluci roku 1848. Jde o v českém prostředí nový pohled na revoluční rok 1848. Kult mrtvých byl sofistikovaným prostředkem využití obětí pro cíle revolučního i kontrarevolučního tábora. V kontextu tohoto instrumentu nezemřeli mrtví pro zištné důvody, nýbrž položili život za vlast a budoucnost. Tato teze platí jak pro padlé

Sleva 19 % z běžně ceny 298 Kč

Naše cena: 241 Kč

Skladem u dodavatele

Válka ve středověku

Autor: Contamine Philipe

publisher: Argo

0 / 5
19 %
Představy o středověku se v mnohém ohledu liší od skutečnosti. Dominují jim hrady, rytíři a nekončící střety. Autor knihy tuto představu nepopírá, zároveň ji však poněkud modifikuje a doplňuje. Detailním způsobem se totiž táže po hloubce rozkolu, který s sebou přinesly různé vlny „velkých invazí“, zvažuje sílu a slabosti karolinského vojska, připomíná válečnický kontext, který obklopoval a

Sleva 19 % z běžně ceny 298 Kč

Naše cena: 241 Kč

Skladem u dodavatele

Zvonění na sv. Alžbětu

Autor: Hrubá Michaela

publisher: Argo

0 / 5
19 %
Kniha Michaely Hrubé je věnována problematice každodenního života žen v českých městech raného novověku v 16. a 17. století. Autorka v ní zkoumá právní a hospodářské postavení měšťanek, jejich materiální zabezpečení či proměnlivé pozice v rámci měšťanské rodiny. Podnětným způsobem se zamýšlí i nad jednotlivými fázemi ženského života, nad ženskou svobodou projevující se ve svobodném nakládání s

Sleva 19 % z běžně ceny 398 Kč

Naše cena: 322 Kč

Skladem u dodavatele

Středověká setkání s "jinými"

Autor: Valtrová Jana

publisher: Argo

0 / 5
19 % Sleva
Autorka Jana Valtrová ve své knize Středověká setkání s „jinými" analyzuje zprávy středověkých cestopisů, jejichž autory jsou významní evropští misionáři (Jan Plano z Carpini, Vilém Rubruk, Odorik z Pordenone, Jan Marignola, Jordanus Katalánský), kteří působili v různých oblastech Asie v období mezi polovinou 13. a polovinou 14. století. Práce je věnována především procesu poznávání a utváření

Sleva 19 % z běžně ceny 259 Kč

Naše cena: 210 Kč

Skladem u dodavatele

Tisíc let štěstí

Autor: Delumeau Jean

publisher: Argo

0 / 5
19 %
Kniha Tisíc let štěstí světoznámého francouzského historika Jeana Delumeau programově navazuje na jeho monografi Dějiny ráje. Autor v ní jak na základě diskurzu teologů, tak na podkladě literárních pramenů zkoumá zrození a vývoj milenaristických a apokalyptických představ, jež ovládaly lidskou mysl od pozdní antiky až po osvícenské 18. století.

Sleva 19 % z běžně ceny 398 Kč

Naše cena: 322 Kč

Skladem u dodavatele

Tělo, věda, stát

Autor: Tinková Daniela

publisher: Argo

0 / 5
19 %
Kniha se zabývá profesionalizací porodnictví v osvícenském období. Zajímá se především o formování nového profesionálního aparátu, který připravoval zkoušené a kontrolované porodní báby, podléhající autoritě mužských odborníků z lékařských fakult. Autorka se v ní pokouší najít odpovědi na otázky týkající se způsobu výchovy a kontroly nových profesionálů-specialistů, odhalování nelegální

Sleva 19 % z běžně ceny 398 Kč

Naše cena: 322 Kč

Skladem u dodavatele

Nacionálněsocialistické pronásledování Židů v říšs

Autor: Osterloh Jörg

publisher: Argo

0 / 5
19 %
Kniha mladého německého historika Jőrga Osterloha detailním způsobem zpracovává doposud neznámou problematiku pronásledování židovského obyvatelstva české i německé národnosti v bývalých pohraničních oblastech Československa v období, kdy byla tato území násilně přičleněna k třetí říši. Osterloh analyzuje jak uplatňování konečného řešení v župě Sudety, tak každodenní chování německého

Sleva 19 % z běžně ceny 598 Kč

Naše cena: 484 Kč

Skladem u dodavatele

Magie ve středověku

Autor: Kieckhefer Richard

publisher: Argo

0 / 5
19 %
Ve své nejvýznačnější práci autor sleduje vývoj magie od jejích předkřesťanských kořenů, přes její křesťansko-pohanskou podobu v období vrcholného a pozdního středověku až po její okultistické vyústění v 15. a 16. století. V centru jeho zájmu nestojí pouze magické praktiky křesťanské Evropy, ale stejně tak i učenecké představy o magii arabských středověkých intelektuálů a jejich vlivu na

Sleva 19 % z běžně ceny 298 Kč

Naše cena: 241 Kč

Skladem u dodavatele

Židé středověkého západního křesťanského světa

Autor: Chazan Robert

publisher: Argo

0 / 5
19 % Sleva
Svět křesťanského západu pomocí výbojů i imigracev letech 1000−1500 přitahoval a přijímal stále větší početŽidů. Tato komunita měla významně přispět k prudkémuvývoji evropské civilizace, zároveň však prožít i několik vlnodporu, vrcholících sérií vyhoštění z vyspělých západníchoblastí Evropy. Současně se ve světě objevily nové mocnéžidovské komunity, které daly vzniknout bohatému

Sleva 19 % z běžně ceny 448 Kč

Naše cena: 363 Kč

Skladem u dodavatele


Může se hodit…


50 % sleva skyscraper

Přihlášení uživatele