Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Edice Polozapomenuté války

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Války samurajů - Konflikty starého Japonska 1156-1877 - Konflikty starého Japonska 1156–1877

Autor: Roman Kodet

publisher: Epocha

5 / 5
32 %
Samurajové byli vojenskou vrstvou zásadním způsobem formující dějiny Japonska. Od druhé poloviny 12. století vedly jednotlivé rody japonských válečníků proti sobě nesmiřitelné války. Japonsko tak periodicky zažívalo výbuchy násilí následované obdobími míru a relativní stability. Na konci 15. století se však země propadla do anarchie a války každého s každým. Po století krvavých konfliktů bylo

Sleva 32 % z běžně ceny 499 Kč

Naše cena: 339 Kč

Skladem

Kavkazská tragédie - Ruské dobývání Kavkazu v letech 1783-1864

Autor: Vladimír Votápek

publisher: Epocha

5 / 5
32 %
Kavkazský hřeben, ležící na okraji Osmanské říše a Persie, získal velký strategický význam na konci 18. století, kdy sem dosáhla ruská územní expanze. Carská armáda chtěla obsadit co nejvíce území, patřící jeho jižním sousedům a k tomu potřebovala zajistit bezpečný průchod horskými průsmyky. Trvalo téměř sto let než ruská vojska, spoléhající na početní převahu a vyspělé zbraně, přemohla odpor

Sleva 32 % z běžně ceny 285 Kč

Naše cena: 194 Kč

Skladem

Sen o odplatě - Dramata třicetileté války

Autor: Radek Fukala

publisher: Epocha

0 / 5
32 %
Turecké nebezpečí a vývoj v Nizozemí patřily na počátku 17. století k nejdůležitějším událostem své doby, avšak pouze do okamžiku, kdy čeští protestantští stavové provedli roku 1618 defenestraci. Tato pražská demonstrativní reakce na snahu Habsburků o absolutismus, centralismus a rekatolizaci uvolnila mohutnou lavinu nahromaděných problémů v celé Evropě. Tehdy začala třicetiletá válka –

Sleva 32 % z běžně ceny 359 Kč

Naše cena: 244 Kč

Skladem

Francie proti Evropě - Války revoluční Francie 1792-1802

Autor: Michal Šťovíček

publisher: Epocha

0 / 5
32 %
O Velké francouzské revoluci či o Napoleonovi a jeho bitvách toho víme mnoho. Revoluční války, které Francie vedla v letech 1792–1802, jsou ale nepříliš známé téma. Krátké pasáže či pouhé zlomkovité zmínky o válkách, vedených proti evropským monarchiím, najde český čtenář dosud pouze rozptýlené v souhrnných dílech i kratších statích o Velké francouzské revoluci nebo Napoleonu Bonapartovi.

Sleva 32 % z běžně ceny 475 Kč

Naše cena: 323 Kč

Skladem

Soumrak krále Slunce - Válka o španělské dědictví 1701-1714 - Válka o španělské dědictví 1701-1714

Autor: Petra Kodetová

publisher: Epocha

0 / 5
32 %
Ludvík XIV., patrně jeden z nejznámějších a nejvýraznějších francouzských panovníků, se po většinu své vlády nacházel ve válečném konfliktu nebo v přípravách na něj. Když roku 1700 zemřel ve Španělsku bez potomků tamější král Karel II., švagr a zároveň bratranec Ludvíka XIV., rozhodl se francouzský panovník získat část španělského dědictví pro sebe, či alespoň pro některého ze svých potomků.

Sleva 32 % z běžně ceny 275 Kč

Naše cena: 187 Kč

Skladem

O švestky a brambory - Prusko-rakouská válka o bavorské dědictví 1778-1779 - Prusko-rakouská válka…

Autor: Miroslav Šedivý

publisher: Epocha

0 / 5
32 %
Navzdory zájmu české veřejnosti o vládu Marie Terezie je její poslední ozbrojený konflikt s Fridrichem II. Velikým o bavorské dědictví z let 1778–1779 dnes téměř neznámý. Příčin je vícero – válka netrvala ani rok, v jejím průběhu nebyla vybojována jediná velká bitva, o výsledku nerozhodli generálové na bojišti, nýbrž diplomaté u kulatého stolu, a vojáci se více než válčení věnovali shánění

Sleva 32 % z běžně ceny 215 Kč

Naše cena: 146 Kč

Skladem

Válka začala v Polsku - Fakta o německo-sovětské agresi - Fakta o německo-sovětské agresi

Autor: Karel Richter

publisher: Epocha

0 / 5
32 %
Z vyprávění o dramatech druhé světové války jako by se vytrácel její tragický začátek, a sice přepadení Polska jednotkami wehrmachtu, zoufalý boj pěšáků a jezdců s drtivou přesilou tanků a letadel, ale zejména fakt, že na východní hranici krvácejícího Polska číhala vojska Rudé armády, aby mu vrazila dýku do zad překvapivým útokem. Spojenecká Francie a Velká Británie nečinně přihlížely. Byl to

Sleva 32 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 203 Kč

Skladem

Velký švindl - Krymská válka 1853-1855 - Krymská válka 1853–1855

Autor: Václav Králíček

publisher: Epocha

0 / 5
32 %
Jedním z největších paradoxů krymské války, kde proti sobě stály pozemní a námořní síly Velké Británie, Francie, Turecka a Sardinského království na straně jedné a carského Ruska na straně druhé, je skutečnost, že tvrzení, že válka je hnacím motorem průmyslu, zde neplatí a že v tomto případě to bylo spíše naopak. Tato válka se odehrávala nejen na Krymském poloostrově, ale zasáhla rovněž Kavkaz,

Sleva 32 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 271 Kč

Skladem

Kyselá těšínská jablíčka - Československo-polské konflikty o Těšínsko 1919, 1938, 1945 -…

Autor: Jiří Bílek

publisher: Epocha

0 / 5
32 %
Těšínská jablíčka. A ještě kyselá… Mohlo by se zdát, že spojovat něco takového s válkami, byť polozapomenutými, se ani trochu nehodí. A přece asi nejlépe vystihují obsah této knížky. Na území Těšínského knížectví si po první světové válce dělaly nárok Československo a Polsko. V lednu 1919 spor vyvrcholil sedmidenní válkou, v níž nejprve československé legie obsadily většinu Těšínska, aby později

Sleva 32 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 203 Kč

Skladem

Velká válka s křižáky 1409-1411 - Světla a stíny grunvaldského vítězství

Autor: Radek Fukala

publisher: Epocha

0 / 5
32 %
Bitva svedená 15. července 1410 u Grunvaldu byla jednou z největších rytířských střetnutí evropské-ho středověku. Proběhla během války mezi polsko-litevskou unií, v jejímž čele stál král Vladislav II. Jagiello, a řádem německých rytířů. V této „Velké válce", jak jí nazvali soudobí kronikáři, ukončila polská vojska a jejich spojenci expanzivní politiku řádu v severovýchodní Evropě. Celá Velká

Sleva 32 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 203 Kč

Skladem

Nevyhlášená válka - Boj o Slovensko 1918-1920 - Boj o Slovensko 1918–1920

Autor: Dušan Tomášek

publisher: Epocha

0 / 5
32 % Předprodej
Bývalo zvykem války vyhlašovat. Tato kniha ale pojednává o válce nevyhlášené. Došlo k ní bezprostředně po „řádně vyhlášené“ první světové válce. Vítězné mocnosti rozhodly o rozdělení rakousko-uherské monarchie na několik států. Patřilo k nim i Československo, vzniklé připojením Slovenska k historickým zemím Koruny české. Poražené Uhersko se však nechtělo po staletí okupovaných „Horních Uher“

Sleva 32 % z běžně ceny 279 Kč

Naše cena: 190 Kč

vyjde 27. 8. 2020

Italské patálie maršála Radeckého (První válka za osvobození Itálie 1848–1849)

Autor: Luboš Taraba

publisher: Epocha

0 / 5
32 %
Historie tzv. první války za sjednocení Itálie zahrnuje sled dramatických událostí, počínaje ne- čekanými pouličními boji během „pěti dnů v Milánu“ v březnu 1848, přes tažení Císařského vojska pod velením polního maršála Václava Radeckého z Radče, vrcholící červencovou bitvou u Custozy, až po bleskovou pěti- denní válku v roce následujícím, kdy byl Radeckého soupeř, sardinský král Karel Albert,

Sleva 32 % z běžně ceny 349 Kč

Naše cena: 237 Kč

Skladem

Třeba i železem a krví (Prusko-rakouské války 1740-1866)

Autor: Karel Richter

publisher: Epocha

0 / 5
32 %
České země byly v důsledku svého pevného včlenění do habsburské monarchie nuceny sdílet s ní všechny její válečné strázně. Platí to i o prusko-rakouských válkách, jejichž dramatické děje se odehrávaly převážně na území Slezska, Moravy a Čech. Pruský král Friedrich II. zahájil vpádem do Slezska koncem roku 1740 tzv. Slezské války, jejichž výsledkem bylo odejmutí Kladska a Slezska z historického

Sleva 32 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 271 Kč

Skladem

Sukně proti kalhotám - Válka o rakouské dědictví 1740-1748

Autor: Luboš Taraba

publisher: Epocha

0 / 5
32 %
Smrt císaře Karla VI. v říjnu roku 1740 znamenala pro Evropu zásadní zlom – habsburský rod vymřel po meči a nástupkyní zesnulého panovníka se stala jeho dcera Marie Terezie, vůči jejímž dědickým nárokům navzdory dřívějším dohodám vystoupila značná část evropských monarchů, přičemž tím zdaleka nejbojovnějším byl pruský král Fridrich II. Zápas o rakouské državy zmítal Evropou dlouhých osm let a

Sleva 32 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 271 Kč

Skladem

Hannibal před branami - Kartágo proti Římu 218-202 př. n. l.

Autor: Karel Richter

publisher: Epocha

0 / 5
32 %
V lidských dějinách není mnoho osobností, jejichž jména jsou synonymem mimořádných vlastností a činů. Hannibal, syn Hamilkarův, vynikající kartáginský vojevůdce a politik za druhé punské války (218–202 př. n. l.) mezi ně mimo veškerou pochybnost patří. Byl vychován k lásce k vlasti a odhodlání za ni bojovat vší mocí. Poté co se ujal velení nad kartáginskou armádou v Hispánii, zahájil boj proti

Sleva 32 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 271 Kč

Skladem

Rudí barbaři před branami - První opiová válka 1839-1842

Autor: Aleš Skřivan

publisher: Epocha

0 / 5
32 %
Základní vývozní artikl Britů z Číny představoval čaj. Jeho nákup ale museli platit stříbrnými mincemi a neraženým stříbrem, což vyvolalo nerovnováhu platební bilance a nutilo obchodníky hledat komoditu, jejíž prodej Číňanům by tuto nerovnováhu odstranil. Mělo to změnit opium, jehož dovoz se postupně císařský režim snažil zastavit. Zlomová v tomto směru byla opatření z konce třicátých let 19.

Sleva 32 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 203 Kč

Skladem

Napoleon na Dunaji - Aspern a Wagram: První Napoleonova porážka a poslední vítězné tažení 1809

Autor: Jiří Kovařík

publisher: Epocha

0 / 5
32 %
Plastické vylíčení bitev u Aspern/Esslingu a Wagramu, svedených proti Rakousku koncem jara a v létě roku 1809 Napoleonem I. a arcivévodou Karlem Rakouským. U Aspern/Esslingu padl mýtus o Napoleonově neporazitelnosti a ani Wagram neskončil přesvědčivým francouzským vítězstvím. Polozapomenuté události války na Dunaji pak představovaly poslední vítězné tažení císaře Francouzů. Formou literatury

Sleva 32 % z běžně ceny 339 Kč

Naše cena: 231 Kč

Skladem

Krvavá odyssea - Řecký boj za nezávislost 1821-1832

Autor: Miroslav Šedivý

publisher: Epocha

0 / 5
32 %
Oboustranná brutalita založená na náboženských rozdílech a bezpočet menších i větších střetnutí na souši i na moři byly charakteristickými projevy krvavé války mezi Řeky a Turky ve dvacátých letech 19. století – války, která vedla ke vzniku nezávislého řeckého státu. Provázely ji i další jevy, jako řecké mrhání zahraničními půjčkami či občanské války mezi samotnými Řeky. Negativní roli sehrála

Sleva 32 % z běžně ceny 245 Kč

Naše cena: 167 Kč

Skladem

Dobytí říše Aztéků - Tažení Hernána Cortése v letech 1519-1521

Autor: Pavel Vodička

publisher: Epocha

0 / 5
32 %
Dobytí říše Aztéků patří bezesporu k fascinujícím příběhům. V době, kdy Španělé přistáli u mexického pobřeží, byla moc Aztéků v zenitu. Dobyvatelé právem považovali Tenochtitlan za „nejtřpytivější klenot Mexického údolí“; aztécká metropole v mnoha ohledech překonávala naprostou většinu evropských velkoměst. Conquistadory poháněla touha po zlatě, moci a slávě; lákalo je především pohádkové

Sleva 32 % z běžně ceny 215 Kč

Naše cena: 146 Kč

Skladem

V zájmu všeho křesťanstva - Bitva u Lepanta 1571

Autor: Luboš Taraba

publisher: Epocha

0 / 5
32 %
Jsou bitvy, které se stanou něčím víc, než svého času znamenaly. Podobně jako se Waterloo stalo v obecném povědomí synonymem pro porážku, Lepanto – námořní bitva Osmanů s benátsko-španělsko- papežskou koalicí vystupující jako tak zvaná Svatá liga – vstoupila do dějin jako „bod obratu“. Svým způsobem to byla velká náhoda, o kterou se postaralo několik rozkazů osmanského sultána Selima II., ambice

Sleva 32 % z běžně ceny 269 Kč

Naše cena: 183 Kč

Skladem


Může se hodit…


AJ tituly SKY

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí