Registrace | Přihlášení


Edice Polozapomenuté války

Filtrování

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Třeba i železem a krví (Prusko-rakouské války 1740-1866)

Autor: Richter Karel

publisher: Epocha

5 / 5
26 %
České země byly v důsledku svého pevného včlenění do habsburské monarchie nuceny sdílet s ní všechny její válečné strázně. Platí to i o prusko-rakouských válkách, jejichž dramatické děje se odehrávaly převážně na území Slezska, Moravy a Čech. Pruský král Friedrich II. zahájil vpádem do Slezska koncem roku 1740 tzv. Slezské války, jejichž výsledkem bylo odejmutí Kladska a Slezska z historického

Sleva 26 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 295 Kč

Skladem

Rozum proti víře - Velká turecká válka 1683–1699

Autor: Taraba Luboš

publisher: Epocha

5 / 5
26 %
Třicetiletá válka převrátila Evropu naruby. Starý kontinent z ní vyšel chudší o pár milionů obyvatel, ovšem zároveň s tím vstoupil do éry „rozumu“. A právě tento moment definitivně zvrátil poměr sil mezi křesťanstvím a islámem. Plně se to projevilo ve střetu Svaté ligy, vedené rakouskými Habsburky, s osmanskou říší v letech 1683–1699. Tato velká turecká válka s konečnou platností odvrátila hrozbu

Sleva 26 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 295 Kč

Skladem

Kavkazská tragédie - Ruské dobývání Kavkazu v letech 1783-1864

Autor: Votápek Vladimír

publisher: Epocha

3.5 / 5
26 %
Kavkazský hřeben, ležící na okraji Osmanské říše a Persie, získal velký strategický význam na konci 18. století, kdy sem dosáhla ruská územní expanze. Carská armáda chtěla obsadit co nejvíce území, patřící jeho jižním sousedům a k tomu potřebovala zajistit bezpečný průchod horskými průsmyky. Trvalo téměř sto let než ruská vojska, spoléhající na početní převahu a vyspělé zbraně, přemohla odpor

Sleva 26 % z běžně ceny 285 Kč

Naše cena: 210 Kč

Skladem

Války růží - Střet Lancasterů a Yorků (1455-1485)

Autor: Vodička Pavel

publisher: Epocha

0 / 5
27 %
Vláda Jindřicha VI. (1422–1461) z lancasterské větve dynastie Plantagenetů vyústila v jeden z nejničivějších konfliktů, jaký se kdy odehrál na území ostrovního království. Autorita panovníka se ocitla v hlubokém úpadku, ambice mocných aristokratických rodů rozdělily Anglii, v zemi zavládl chaos a faktické bezvládí. V roce 1461 královská koruna spočinula na skráních Eduarda, hraběte z March,

Sleva 27 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 290 Kč

Skladem

Krvavá předehra - Španělská občanská válka a zahraniční intervence 1936–1939

Autor: Cílek Roman

publisher: Epocha

0 / 5
26 %
Kniha předního českého autora literatury faktu je dramatickým, čtenářsky přitažlivým a mnoha dokumenty, svědectvími i osobním pátráním obohaceným pohledem nejen na válečné události, ale i do málo známého zákulisí událostí, které rámcově charakterizuje podtitul díla, přičemž si autor klade za cíl nahlédnout téma objektivně a bez jednostranného ideologického balastu. Na počátku dění stál tehdy

Sleva 26 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 295 Kč

Skladem

Džihád proti Kremlu - Sovětská válka v Afghánistánu a zrod Al-Káidy

Autor: Novák Martin

publisher: Epocha

0 / 5
26 %
Přestože Československo a Afghánistán byly velmi rozdílné země, obě sdílely společný osud – staly se obětí invaze sovětské armády. A přestože válečné dobrodružství komunistické velmoci v hornatém asijském státě není tak vzdálenou minulostí, víme toho o něm málo. Do Afghánistánu proniklo, na rozdíl od jiných konfliktů druhé poloviny 20. století, jen málo novinářů a zveřejněných svědectví

Sleva 26 % z běžně ceny 279 Kč

Naše cena: 206 Kč

Skladem

Tři roky krve - Druhá anglo-holandská válka 1665-1667

Autor: Králíček Václav

publisher: Epocha

0 / 5
22 %
V povědomí nás všech přežívá sousloví „Anglie pánem moří“, ale jen málokdo dnes ví, že v 17. století to byli Nizozemci, kdo zcela suverénně ovládal námořní obchod. A Angličané, kteří v tomto ohledu hráli jen druhé housle, se dlouhodobě snažili námořní dominanci Spojených nizozemských provincií narušit. V prvním konfliktu s Holanďany, probíhajícím v letech 1652–1654, se válečné štěstí nakonec

Sleva 22 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 234 Kč

Skladem

Prodané vítězství - Poslední válka za osvobození Itálie 1866

Autor: Taraba Luboš

publisher: Epocha

0 / 5
26 %
Málokterá válka byla tak zbytečná jako tzv. třetí svatá válka za italské sjednocení v létě 1866. Jablkem sváru bylo Benátsko a Jižní Tyrolsko, „zbytky“ bývalého rakouského Lombardsko-benátského království patřícího stále císaři Františku Josefu I., po nichž toužil první král sjednocené Itálie Viktor Emanuel. Protože v předcházejících válkách s Rakušany dostaly jeho armády vždy na frak, bez

Sleva 26 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 184 Kč

Skladem

Válka v Arktidě - Zapomenuté bojiště tajné meteorologické války v letech 1940-1945

Autor: Marek Jindřich

publisher: Epocha

0 / 5
26 %
Mezi nejméně známé kapitoly druhé světové války patří bojové operace v arktické oblasti. Zcela v pozadí pak jsou akce „války o počasí“, přestože právě bez zpráv o povětrnostní situaci v „kuchyni evropského počasí“ by se moderní vedení války s nasazením letectva a námořnictva jen těžko obešlo. Tato kniha se snaží zachytit (včetně malé „české stopy“ v těchto událostech) úsilí Britů, Američanů,

Sleva 26 % z běžně ceny 259 Kč

Naše cena: 191 Kč

Skladem

Krve po kolena: Solferino 1859 - Zlom ve válkách o sjednocení Itálie

Autor: Taraba Luboš

publisher: Epocha

0 / 5
26 %
„Byla bitva, byla, tam u Solferina, teklo tam krve moc, krve po kolena…," zpívalo se u nás před sto padesáti lety. Italská bojiště byla vždy místy, kam generálové z Vídně rádi posílali pluky a prapory z českého království. Válka v roce 1859, v níž se rozhodovalo o sjednocení Itálie, je toho dokladem. Komu co řekne například Magenta? Toto městečko, v němž nesl velkou tíhu bojů rakouský I.

Sleva 26 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 295 Kč

Skladem

Krušné hory ve švédském sevření Poslední tažení Jana Banéra 1641

Autor: Sláma Lukáš

publisher: Epocha

0 / 5
26 %
Publikace představuje vývoj třicetileté války v méně probádané oblasti českého Krušnohoří v období čtyřicátých let 17. století, tedy v době, kdy se tato hranice stala pro časté vpády nestabilní a nebezpečnou. Na několika sondách je vysvětlena role horského pásu ve vedení raně novověkého konfliktu. Zvláštní pozornost je věnována fenoménu tzv. militární revoluce, postupnému zapojení Švédska do

Sleva 26 % z běžně ceny 225 Kč

Naše cena: 166 Kč

Skladem

V zájmu všeho křesťanstva - Bitva u Lepanta 1571

Autor: Taraba Luboš

publisher: Epocha

0 / 5
26 %
Jsou bitvy, které se stanou něčím víc, než svého času znamenaly. Podobně jako se Waterloo stalo v obecném povědomí synonymem pro porážku, Lepanto – námořní bitva Osmanů s benátsko-španělsko- papežskou koalicí vystupující jako tak zvaná Svatá liga – vstoupila do dějin jako „bod obratu“. Svým způsobem to byla velká náhoda, o kterou se postaralo několik rozkazů osmanského sultána Selima II., ambice

Sleva 26 % z běžně ceny 269 Kč

Naše cena: 199 Kč

Skladem

Dobytí říše Aztéků - Tažení Hernána Cortése v letech 1519-1521

Autor: Vodička Pavel

publisher: Epocha

0 / 5
26 %
Dobytí říše Aztéků patří bezesporu k fascinujícím příběhům. V době, kdy Španělé přistáli u mexického pobřeží, byla moc Aztéků v zenitu. Dobyvatelé právem považovali Tenochtitlan za „nejtřpytivější klenot Mexického údolí“; aztécká metropole v mnoha ohledech překonávala naprostou většinu evropských velkoměst. Conquistadory poháněla touha po zlatě, moci a slávě; lákalo je především pohádkové

Sleva 26 % z běžně ceny 215 Kč

Naše cena: 159 Kč

Skladem

Krvavá odyssea - Řecký boj za nezávislost 1821-1832

Autor: Šedivý Miroslav

publisher: Epocha

0 / 5
26 %
Oboustranná brutalita založená na náboženských rozdílech a bezpočet menších i větších střetnutí na souši i na moři byly charakteristickými projevy krvavé války mezi Řeky a Turky ve dvacátých letech 19. století – války, která vedla ke vzniku nezávislého řeckého státu. Provázely ji i další jevy, jako řecké mrhání zahraničními půjčkami či občanské války mezi samotnými Řeky. Negativní roli sehrála

Sleva 26 % z běžně ceny 245 Kč

Naše cena: 181 Kč

Skladem

Napoleon na Dunaji - Aspern a Wagram: První Napoleonova porážka a poslední vítězné tažení 1809

Autor: Kovařík Jiří

publisher: Epocha

0 / 5
26 %
Plastické vylíčení bitev u Aspern/Esslingu a Wagramu, svedených proti Rakousku koncem jara a v létě roku 1809 Napoleonem I. a arcivévodou Karlem Rakouským. U Aspern/Esslingu padl mýtus o Napoleonově neporazitelnosti a ani Wagram neskončil přesvědčivým francouzským vítězstvím. Polozapomenuté události války na Dunaji pak představovaly poslední vítězné tažení císaře Francouzů. Formou literatury

Sleva 26 % z běžně ceny 339 Kč

Naše cena: 250 Kč

Skladem

Rudí barbaři před branami - První opiová válka 1839-1842

Autor: Kolektiv autorů - Skřivan Aleš,Skřivan, ml. Aleš,Skřivan, st. Aleš

publisher: Epocha

0 / 5
26 %
Základní vývozní artikl Britů z Číny představoval čaj. Jeho nákup ale museli platit stříbrnými mincemi a neraženým stříbrem, což vyvolalo nerovnováhu platební bilance a nutilo obchodníky hledat komoditu, jejíž prodej Číňanům by tuto nerovnováhu odstranil. Mělo to změnit opium, jehož dovoz se postupně císařský režim snažil zastavit. Zlomová v tomto směru byla opatření z konce třicátých let 19.

Sleva 26 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 221 Kč

Skladem

Hannibal před branami - Kartágo proti Římu 218-202 př. n. l.

Autor: Richter Karel

publisher: Epocha

0 / 5
26 %
V lidských dějinách není mnoho osobností, jejichž jména jsou synonymem mimořádných vlastností a činů. Hannibal, syn Hamilkarův, vynikající kartáginský vojevůdce a politik za druhé punské války (218–202 př. n. l.) mezi ně mimo veškerou pochybnost patří. Byl vychován k lásce k vlasti a odhodlání za ni bojovat vší mocí. Poté co se ujal velení nad kartáginskou armádou v Hispánii, zahájil boj proti

Sleva 26 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 295 Kč

Skladem

Sukně proti kalhotám - Válka o rakouské dědictví 1740-1748

Autor: Taraba Luboš

publisher: Epocha

0 / 5
28 %
Smrt císaře Karla VI. v říjnu roku 1740 znamenala pro Evropu zásadní zlom – habsburský rod vymřel po meči a nástupkyní zesnulého panovníka se stala jeho dcera Marie Terezie, vůči jejímž dědickým nárokům navzdory dřívějším dohodám vystoupila značná část evropských monarchů, přičemž tím zdaleka nejbojovnějším byl pruský král Fridrich II. Zápas o rakouské državy zmítal Evropou dlouhých osm let a

Sleva 28 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 288 Kč

Skladem

Italské patálie maršála Radeckého (První válka za osvobození Itálie 1848–1849)

Autor: Taraba Luboš

publisher: Epocha

0 / 5
26 %
Historie tzv. první války za sjednocení Itálie zahrnuje sled dramatických událostí, počínaje ne- čekanými pouličními boji během „pěti dnů v Milánu“ v březnu 1848, přes tažení Císařského vojska pod velením polního maršála Václava Radeckého z Radče, vrcholící červencovou bitvou u Custozy, až po bleskovou pěti- denní válku v roce následujícím, kdy byl Radeckého soupeř, sardinský král Karel Albert,

Sleva 26 % z běžně ceny 349 Kč

Naše cena: 258 Kč

Skladem

Nevyhlášená válka - Boj o Slovensko 1918-1920

Autor: Tomášek Dušan

publisher: Epocha

0 / 5
26 %
Bývalo zvykem války vyhlašovat. Tato kniha ale pojednává o válce nevyhlášené. Došlo k ní bezprostředně po „řádně vyhlášené“ první světové válce. Vítězné mocnosti rozhodly o rozdělení rakousko-uherské monarchie na několik států. Patřilo k nim i Československo, vzniklé připojením Slovenska k historickým zemím Koruny české. Poražené Uhersko se však nechtělo po staletí okupovaných „Horních Uher“

Sleva 26 % z běžně ceny 279 Kč

Naše cena: 206 Kč

Skladem


Může se hodit…


50 % sleva skyscraper

Přihlášení uživatele