Registrace | Přihlášení


Edice Postgraduální medicíny

Filtrování

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Postpartální hemoragie

Autor: Kolektiv autorů - Jaroslav Feyereisl,Ladislav Krof,Petr Křepelka

publisher: Mladá fronta

5 / 5
20 %
Primární poporodní hemoragie je v současné době hlavní příčinou mateřských úmrtí v globálním měřítku a významným faktorem závažné mateřské morbidity. Prevence, včasná diagnóza a efektivní léčba jsou hlavními předpoklady minimalizace negativního dopadu této závažné porodní komplikace na obecné i reprodukční zdraví žen. Profesionální management kritického poporodního krvácení vyžaduje dobré

Sleva 20 % z běžně ceny 528 Kč

Naše cena: 422 Kč

Skladem

Onemocnění sítnice a cévnatky v praxi

Autor: Jan Studnička

publisher: Mladá fronta

4.2 / 5
20 %
V knize autoři nabízí souhrnný pohled na diagnostiku a léčbu onemocnění sítnice a cévnatky. Bohatá obrazová dokumentace umožní očním lékařům porovnání svých nálezů se snímky jednotlivých chorob. Čtenář se bude moci dozvědět o jejich příčině, příznacích, diagnostice a léčbě. Hlavní důraz autoři kladli na přehlednost publikace včetně jednoduchého systému odkazů na onemocnění zařazených v rámci

Sleva 20 % z běžně ceny 605 Kč

Naše cena: 484 Kč

Skladem

Duševní zdraví a životní styl - Psychiatrie životním stylem

Autor: Jiří Raboch

publisher: Mladá fronta

5 / 5
20 %
Životní styl je v současné době považován za významný faktor v prevenci a léčbě celé řady onemocnění. Čím dále, tím více je známo o jeho vlivu na duševní zdraví a vznik duševních poruch. „Life style medicine“ je moderní směr využívající tento přístup i v léčbě duševních poruch.

Sleva 20 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 312 Kč

Skladem

Kardiologie pro interní praxi

Autor: Miloš Táborský

publisher: Mladá fronta

0 / 5
20 %
Nová učebnice, která bude vaším průvodcem v aktuálních kardiologických otázkách transformovaných do každodenní jak klinické tak ambulantní praxe. Kardiologie spolu s onkologií patří mezi nejvíce se dynamicky rozvíjející obory medicíny a tak je někdy velmi obtížné sledovat změny, které nastávají v doporučených postupech v oblasti diagnostiky, farmakologické i nefarmakologické léčby

Sleva 20 % z běžně ceny 480 Kč

Naše cena: 384 Kč

Skladem

Antikoagulační léčba u fibrilace síní

Autor: Kolektiv autorů - Tereza Švarcová,Jiří Veselý

publisher: Mladá fronta

0 / 5
20 %
Fibrilace síní je nejčastější klinicky významnou arytmií a kvůli narůstající prevalenci, dané zejména stárnutím populace, je považována za jednu z epidemií 21. století. Její důležitost je dána zejména vlivem na prognózu nositelů, která je, kromě negativního vlivu arytmie na funkci srdce jako pumpy, ovlivněna zejména několikanásobně zvýšeným rizikem embolizačních příhod. Tato několik desetiletí

Sleva 20 % z běžně ceny 420 Kč

Naše cena: 336 Kč

Skladem

Inkontinence moči v každodenní praxi

Autor: Lukáš Horčička

publisher: Mladá fronta

0 / 5
20 %
Druhé, rozšířené vydání knihy je opět určeno lékařům první linie, kteří se s inkontinentními pacienty setkávají v každodenní praxi. Stává se návodem k aktivnímu vyhledávání, pomůckou pro základní diagnostiku a léčbu. Inkontinencí trpí asi sedm procent populace, a tak není divu, že se lékaři první linie, zejména praktičtí lékaři a gynekologové, setkávají s postiženými lidmi téměř každý den. Přitom

Sleva 20 % z běžně ceny 300 Kč

Naše cena: 240 Kč

Skladem

Selhání střeva a transplantace tenkého střeva

Autor: Kolektiv autorů - Pavel Kohout,Martin kolektiv autorů, Oliverius

publisher: Mladá fronta

0 / 5
20 %
Kniha zabývající se komplexně problematikou selhání tenkého střeva od jeho etiologie, přes diagnostiku a možnosti léčby včetně transplantace tenkého střeva izolovaně i v rámci multiorgánové transplantace. Zatímco problematika selhání většiny parenchymatózních orgánů je odborné veřejnosti dobře známa, problematika selhání střeva a jeho diagnostika dosud v české literatuře nebyla zpracována. Podílí

Sleva 20 % z běžně ceny 648 Kč

Naše cena: 518 Kč

Skladem

Biosimilars

Autor: Vladimír Tesař

publisher: Mladá fronta

0 / 5
20 %
Vývoj tzv. biosimilars neboli biologicky podobných léčivých přípravků je rychlý a v posledních letech se v oblasti farmaceutického průmyslu staly biosimilars velkým hitem. Tento typ látek je vnímán jako ekonomicky příznivá alternativa originálních přípravků, která zvyšuje dostupnost biologické terapie. Připravovaná monografie pod edičním vedením prof. MUDr. Vladimíra Tesaře, DrSc., představuje v

Sleva 20 % z běžně ceny 880 Kč

Naše cena: 704 Kč

Skladem

Kazuistiky z potravinové alergie a intolerance

Autor: Martin Fuchs

publisher: Mladá fronta

0 / 5
20 %
V roce 2016 vyšla kniha Potravinová alergie a intolerance. Pojmy nabitou teorii nelze však přečíst, natož vstřebat na „jediný zátah“. Pro pochopení možných souvislostí by měla posloužit tato navazující sbírka pacientských osudů, resp. sbírka kazuistik potravinových alergií a intolerancí. Z dílny stejných autorů se zrodily příběhy jednoduché i složité, častější i méně obvyklé, druhově specifické i

Sleva 20 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 312 Kč

Skladem

Reprodukční medicína - Současné možnosti v asistované reprodukci - Současné možnosti v asistované…

Autor: Jitka Řezáčová

publisher: Mladá fronta

0 / 5
20 %
Kniha je souhrnem všech informací pro lékaře, kteří se věnují problematice reprodukční medicíny. Zahrnuje všechny dílčí lékařské obory, jež reprodukční medicínu tvoří – kromě gynekologie, andrologie a embryologie také endokrinologii, genetiku, imunologii, anestezii, psychologii a sexuologii. V textu jsou zdůrazněny možné komplikace, které s reprodukční medicínou souvisejí, a zároveň je nabídnuto

Sleva 20 % z běžně ceny 781 Kč

Naše cena: 625 Kč

Skladem

Očkování dospělých

Autor: Roman Chlíbek

publisher: Mladá fronta

0 / 5
20 %
Očkování v dospělém věku je jednou z nejrychleji se rozvíjejících součástí vakcinace. S prodlužujícím se věkem neustále narůstá počet dospělých osob v populaci. Nejvíce je to znatelné v seniorské věkové kategorii a v kategorii chronicky nemocných – rizikových pacientů. Proto řada nově vyvíjených očkovacích látek, nově vznikajících očkovacích schémat a doporučení je zaměřena specificky do

Sleva 20 % z běžně ceny 550 Kč

Naše cena: 440 Kč

Skladem

Perioperační medicína nejen pro praktické lékaře

Autor: Kolektiv autorů - Dagmar Seidlová,Petr Štourač

publisher: Mladá fronta

0 / 5
20 %
Většina praktiků byla na operačním sále před mnoha lety. Od té doby se změnily nejen typy výkonů a způsoby anestezie, ale i mnohé technické postupy. Na druhou stranu jsou operováni i pacienti, u kterých by dříve pro jejich polymorbiditu nebyl operační výkon vůbec zvažován. Do ambulance praktického lékaře přicházejí pacienti na předoperační vyšetření a/nebo pro úpravu medikace s cílem optimalizace

Sleva 20 % z běžně ceny 605 Kč

Naše cena: 484 Kč

Skladem

Průvodce klinickou nefrologií a dialýzou pro internisty

Autor: Kolektiv autorů - Vladimír Tesař,Oskar Zakiyanov

publisher: Mladá fronta

0 / 5
20 %
Praktická příručka shrnuje základní poznatky z nefrologie a dialýzy pro lékaře interních oborů. Je určena jak nemocničním lékařům na lůžkových odděleních a intenzivních lůžkách, tak i ambulantním specialistům a praktickým lékařům. Počet dialyzovaných pacientů se zvyšuje, náhradou ledvinných funkcí je léčeno téměř jedno promile populace. Proto se s dialyzovaným nebo transplantovaným pacientem může

Sleva 20 % z běžně ceny 385 Kč

Naše cena: 308 Kč

Skladem

Léčba obézního diabetika

Autor: Štěpán Svačina

publisher: Mladá fronta

0 / 5
20 %
Kniha se věnuje patogenezi diabetu 2. typu u obezity, především novým poznatkům o tukové buňce a tukové tkáni, hormonech svalové a tukové tkáně, střevní flóře a dalších faktorech, které se uplatňují v patogenezi diabetu. V nejrozsáhlejší části knihy se autor zaměřuje na moderní léčbu obézního diabetika 2. typu a její perspektivy včetně bariatrické chirurgie. Samostatná kapitola pojednává o

Sleva 20 % z běžně ceny 880 Kč

Naše cena: 704 Kč

Skladem

Třídění pacientů na oddělení emergency aneb návrh, jak by to mohlo vypadat

Autor: Martin Polák

publisher: Mladá fronta

0 / 5
20 %
Oddělení emergency již existují v mnoha zdravotnických zařízeních, většinou druhého a třetího typu. V dalších zdravotnických zařízeních se jejich budování plánuje. Důležitost a výhody těchto oddělení již nikdo nezpochybňuje. Jsou vstupní branou pro všechny pacienty s akutním onemocněním. Další osud pacienta závisí jak na technickém vybavení, tak především personálním obsazení a úrovni jejich

Sleva 20 % z běžně ceny 440 Kč

Naše cena: 352 Kč

Skladem

Klinická embryologie

Autor: Pavel Trávník

publisher: Mladá fronta

0 / 5
20 %
Postgraduální učebnice specializačního oboru Klinická embryologie, určená také odborníkům v oblasti asistované reprodukce, reprodukční medicíny a gynekologie a porodnictví. Přináší údaje o anatomii, vývoji a fyziologii mužského a ženského pohlavního ústrojí, o vývoji oocytů a spermií, o ovulačním a menstruačním cyklu a jejich hormonální regulaci, základech reprodukční genetiky a teratologie, o

Sleva 20 % z běžně ceny 880 Kč

Naše cena: 704 Kč

Skladem

Výživa onkologických pacientů

Autor: Miroslav Tomíška

publisher: Mladá fronta

0 / 5
20 %
Kniha podává ucelený přehled různých aspektů výživy pacienta s již zjištěným nádorovým onemocněním. Podrobně je popsána problematika podvýživy jakožto charakteristického projevu nádorového onemocnění. Důsledně je prezentována potřeba včasné a systematické nutriční podpory, která vychází z důrazné dietní intervence, ale zahrnuje i všechny možnosti umělé klinické výživy. Zvláštní důraz je kladen na

Sleva 20 % z běžně ceny 850 Kč

Naše cena: 680 Kč

Skladem

Dětská pneumologie

Autor: Kolektiv autorů - Petr Koťátko,Petr Pohunek,Jana Tuková

publisher: Mladá fronta

0 / 5
20 %
Cílem editorů a autorského kolektivu je přehledná a klinicky zaměřená kniha s doporučenými postupy v diagnostice a léčbě onemocnění respiračního systému s praktickými radami pro řešení akutních nebo chronických respiračních obtíží. Kniha zahrnuje kapitoly obecné (anamnéza, fyzikální a laboratorní vyšetření, funkční plicní vyšetření, endoskopické vyšetření) a kapitoly speciální (vybraná infekční a

Sleva 20 % z běžně ceny 715 Kč

Naše cena: 572 Kč

Skladem

Imunologie a imunoterapie nádorů - Současné poznatky snadno a rychle

Autor: Kolektiv autorů - Viera Bajčiová,Jan Bauer,Ivana Krajsová

publisher: Mladá fronta

0 / 5
20 %
První léta jednadvacátého století přinesla v oblasti nádorové imunologie a protinádorové imunoterapie velmi významné poznatky, které se ve stále větší míře promítají do běžné klinické praxe. Nové poznatky jsou mimo jiné spojeny s významným rozšířením odborného slovníku, který nemusí být vždy zcela srozumitelný a může mnohé zájemce o problematiku odrazovat. Cílem všech autorů je, aby monografie,

Sleva 20 % z běžně ceny 880 Kč

Naše cena: 704 Kč

Skladem

Biologická a cílená léčba

Autor: Vladimír Tesař

publisher: Mladá fronta

0 / 5
20 %
Klinicky a prakticky zaměřená kniha, s důrazem na využití informací v praxi, pokrývá všechny hlavní medicínské obory, ve kterých se v současné době biologická a cílená léčba terapeuticky využívá (hematologie, onkologie, revmatologie, dermatologie, gastroenterologie, pneumologie, nefrologie, kardiologie, neurologie, oftalmologie a transplantologie). Pečlivě sestavený autorský kolektiv pod

Sleva 20 % z běžně ceny 770 Kč

Naše cena: 616 Kč

Skladem


Může se hodit…


Antigenní test

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí