Registrace | Přihlášení


Edice Práce / Mzdy / Pojištění

Filtrování

Zobrazují se veškeré produkty včetně nedostupných.

Pracovní doba v souvislostech s dovolenou, mzdou či platem, překážkami v práci a s dalšími aspekty

Autor: Šubrt Bořivoj

publisher: Anag

5 / 5
21 %
Problematika pracovní doby, doby odpočinku a poskytování mzdy, platu a jejich náhrad je jednou z nejsložitějších agend, se kterými se zaměstnavatelé v oblasti pracovního práva a pracovních podmínek zaměstnanců setkávají. Vyvarujte se chyb a zjistěte další souvislosti pracovní doby, včetně nové právní úpravy dovolené V praxi zaměstnavatelé v této oblasti často chybují, což vede k poškozování,

Sleva 21 % z běžně ceny 349 Kč

Naše cena: 276 Kč

Skladem

Exekuce srážkami ze mzdy 2021

Autor: Breburda Jan

publisher: Anag

0 / 5
12 %
Nezbytná příručka v každé knihovně mzdové účtárny či exekučního úřadu. Srozumitelné vysvětlení problematiky exekucí Velmi přehledná, systematická, srozumitelným jazykem psaná publikace vymezuje provádění srážek ze mzdy přímo na základě ustanovení zákona, na základě uzavřené dohody o srážkách ze mzdy nebo na základě vedené exekuce srážkami ze mzdy. Zahrnuje rovněž problematiku postihování

Sleva 12 % z běžně ceny 459 Kč

Naše cena: 404 Kč

Nedostupné

Zákoník práce, prováděcí nařízení vlády a další související předpisy s komentářem k 1. 1. 2021

Autor: Kolektiv autorů - Hofmannová Eva,Schmied Zdeněk,Hloušková Pavla,Roučková Dana,Schweiner Petr,Tomandlová Ludmila,Vácha Jan,kolektiv autorů

publisher: Anag

0 / 5
12 %
Dnem 1. ledna 2021 nabyla odložené účinnosti další významná část novely zákoníku práce a některých dalších zákonů provedená zákonem č. 285/2020 Sb. Jde především o změny koncepce dovolené, která se nově počítá v hodinách, zavedení nového institutu sdíleného pracovního místa, zvýšení náhrad škody a nemajetkové újmy při pracovních úrazech a nemocech z povolání, rozšíření příspěvku odborovým a

Sleva 12 % z běžně ceny 989 Kč

Naše cena: 870 Kč

Nedostupné

Abeceda mzdové účetní 2021

Autor: kolektiv autorů

publisher: Anag

0 / 5
12 %
Jedinečná a nepostradatelná pomůcka všech mzdových účetních. Mzdové účetnictví od A do Z, prakticky a v příkladech Publikace je naprosto ojedinělá svým rozsahem a způsobem zpracování. Srozumitelný výklad mzdové problematiky, zpracovaný špičkovým týmem autorů, je doplněn desítkami praktických příkladů, vzory dokumentů, formuláři s ukázkou správného vyplnění a v neposlední řadě také odkazy na

Sleva 12 % z běžně ceny 699 Kč

Naše cena: 615 Kč

Nedostupné

Zákoník práce 2021 – sešit

Autor: Kolektiv autorů - Schmied Zdeněk,Roučková Dana

publisher: Anag

0 / 5
12 %
Stejně jako v předchozích letech předkládáme čtenářům i na začátku tohoto kalendářního roku stručné a přehledné vydání aktuálního znění zákoníku práce s účinností od 1. 1. 2021, v němž jsou promítnuty všechny, jak věcné, tak i legislativně-technické změny, k nimž došlo přijetím tzv. koncepční novely zákoníku práce a některých dalších souvisejících zákonů - tedy zákona č. 285/2020

Sleva 12 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 131 Kč

Nedostupné

Cestovní náhrady podle zákoníku práce - Praktický průvodce 2021

Autor: Pfeilerová Jaroslava

publisher: Anag

0 / 5
12 %
Publikace obsahuje komentář k sedmé části zákoníku práce, ve které jsou upraveny povinnosti zaměstnavatele k náhradám výdajů v souvislosti s výkonem práce. Cestovní náhrady prakticky od A do Z Aktuální znění publikace platné pro rok 2021 upozorňuje také na novelu zákoníku práce, kterou přinesl zákon č. 285/2020 Sb. Mimo upřesnění sazeb stravného v případě zajištění bezplatného stravování

Sleva 12 % z běžně ceny 339 Kč

Naše cena: 298 Kč

Nedostupné

Dovolená a její aplikace v praxi s praktickými příklady k 1. 1. 2021

Autor: Kolektiv autorů - Schmied Zdeněk,Košnar Michael

publisher: Anag

0 / 5
12 % Sleva
Novelou zákoníku práce a některých dalších souvisejících zákonů provedenou zákonem č. 285/2020 Sb. dochází s účinností od 1. ledna 2021 mimo jiné ke koncepční změně dovolené. Změny v čerpání dovolené Právo na dovolenou a určení její délky v příslušném kalendářním roce bude napříště odvozeno od týdenní pracovní doby zaměstnance, to znamená, že dovolená bude vyjádřena v hodinách. Ke změnám

Sleva 12 % z běžně ceny 329 Kč

Naše cena: 290 Kč

Nedostupné

GDPR v personalistice

Autor: Žůrek Jiří

publisher: Anag

0 / 5
20 %
Pracovněprávní oblast představuje významnou oblast zpracování osobních údajů, která se dotýká velké části společnosti. Blíže ke struktuře a obsahu knihy Pravidla ochrany osobních údajů, jež stanovuje GDPR, je nutné aplikovat nejen u aktivních zaměstnanců, ale i u uchazečů a též na zpracování osobních údajů o bývalých zaměstnancích. Personalisté a další osoby, které mají na starosti zpracování

Sleva 20 % z běžně ceny 389 Kč

Naše cena: 313 Kč

Skladem

Abeceda personalisty 2022

Autor: kolektiv autorů

publisher: Anag

0 / 5
21 %
Tato praktická příručka je určena jak personalistům, tak i širšímu okruhu uživatelů, kteří se zabývají personalistikou, např. manažerům, podnikovým právníkům, asistentkám, odborovým funkcionářům či účetním, hlavním manažerům či majitelům firem, popř. i studentům. Aktuálnost výkladu s ohledem na legislativní změny Nově přepracované vydání publikace zohledňuje nejen změny, které nabyly

Sleva 21 % z běžně ceny 649 Kč

Naše cena: 512 Kč

Skladem

Zdravotní pojištění zaměstnavatelů, zaměstnanců a OSVČ s komentářem a příklady 2022

Autor: Červinka Tomáš

publisher: Anag

0 / 5
21 %
Kniha podává komplexní přehled v oblasti pojistného na veřejné zdravotní pojištění. Aktuální legislativa a podrobné výklady Zohledněny jsou veškeré změny z let 2020 a 2021 a rovněž ty, které nabydou účinnosti od 1. 1. 2022. Autor v komentáři v krátkosti shrne specifické postupy v období pandemie koronaviru. Popíše některé změny v daňové oblasti, například paušální režim pro OSVČ. Pozornost

Sleva 21 % z běžně ceny 359 Kč

Naše cena: 283 Kč

Skladem

Exekuce srážkami ze mzdy 2022

Autor: Breburda Jan

publisher: Anag

0 / 5
21 %
Nezbytná příručka v každé knihovně mzdové účtárny či exekučního úřadu. Srozumitelné vysvětlení problematiky exekucí Velmi přehledná, systematická, srozumitelným jazykem psaná publikace vymezuje provádění srážek ze mzdy přímo na základě ustanovení zákona, na základě uzavřené dohody o srážkách ze mzdy nebo na základě vedené exekuce srážkami ze mzdy. Zahrnuje rovněž problematiku postihování

Sleva 21 % z běžně ceny 519 Kč

Naše cena: 410 Kč

Skladem

Zákoník práce, prováděcí nařízení vlády a další související předpisy s komentářem k 1. 1. 2022

Autor: Hloušková Pavla

publisher: Anag

0 / 5
21 %
Publikace, která svým formátem již tradičně navazuje na předchozích 14 úspěšných vydání, obsahuje vedle platného znění zákoníku práce a celé řady dalších souvisejících zákonů i podzákonných právních předpisů též podrobné komentáře k jednotlivým konkrétním ustanovením zahrnující nejen všechny změny v zákoníku práce, zákoně o zaměstnanosti a zákoně o inspekci práce, ale i komentáře k některým

Sleva 21 % z běžně ceny 999 Kč

Naše cena: 789 Kč

Skladem

Zákon o nemocenském pojištění 2022

Autor: Kolektiv autorů - Přib Jan,Ženíšková Marta

publisher: Anag

0 / 5
21 %
Tato praktická příručka obsahuje výklad k jednotlivým ustanovením zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, doplněný řadou příkladů. Změny v nemocenském pojištění Zároveň obsahuje i výklad k poskytování náhrady mzdy zaměstnavatelem v období prvních 14 dnů trvání pracovní neschopnosti. Jsou zde komentovány změny, které nabyly účinnosti v roce 2020, 2021 a od 1. 1. 2022. Značný nárůst

Sleva 21 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 315 Kč

Skladem

Cestovní náhrady podle zákoníku práce 2022

Autor: Pfeilerová Jaroslava

publisher: Anag

0 / 5
21 %
Publikace obsahuje komentář k sedmé části zákoníku práce, ve které jsou upraveny povinnosti zaměstnavatele k náhradám cestovních výdajů v souvislosti s výkonem práce. Cestovní náhrady prakticky od A do Z Aktuální znění publikace platné pro rok 2022 popisuje poskytování cestovních náhrad v běžných situacích, ale také ve specifických případech např. při onemocnění zaměstnanců v průběhu pracovní

Sleva 21 % z běžně ceny 359 Kč

Naše cena: 283 Kč

Skladem

Zákoník práce 2022 - sešit

Autor: Kolektiv autorů - Schmied Zdeněk,Roučková Dana

publisher: Anag

0 / 5
21 %
Přestože po schválení poslední významné novely zákoníku práce v roce 2020 (zákon č. 285/2020 Sb.) nebyl rok 2021 poznamenán dalšími zásadními změnami v oblasti pracovněprávní legislativy, řešila praxe během tohoto období četné aplikační problémy vyplývající právě z této poslední novelizace zákoníku práce, jejíž druhá část nabyla účinnosti k 1. lednu 2021. Mezi takové patří nový výpočet délky

Sleva 21 % z běžně ceny 169 Kč

Naše cena: 133 Kč

Skladem


Může se hodit…


50% sleva na druhý titul

Přihlášení uživatele