Registrace | Přihlášení


Edice Sestra

Filtrování

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Fyziologie - Učebnice pro studenty zdravotnických oborů

Autor: Mourek Jindřich

publisher: Grada

4.4 / 5
15 %
Druhé vydání úspěšné učebnice Fyziologie přináší textové rozšíření. Byly přidány tabulky, přehledné obrázky a konečně i text s novými údaji. Rozsah jednotlivých kapitol respektuje spektrum studujících - při menším stránkovém rozsahu je prezentováno vše podstatné. Přitom je dodržována návaznost jednotlivých kapitol (např. trávení - gastrointestinální trakt - výživa - metabolismus - apod.).

Sleva 15 % z běžně ceny 259 Kč

Naše cena: 220 Kč

Skladem

Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné I

Autor: Vytejčková Renata

publisher: Grada

5 / 5
15 %
Moderní učebnice ošetřovatelských postupů pro studenty oboru ošetřovatelství a všeobecného lékařství využívá dostupné informace z českých i zahraničních zdrojů. Je koncipována podle stěžejního předmětu studia ošetřovatelství a svým pojetím je výbornou učební pomůckou také pro studenty všeobecného lékařství. V části I jsou uvedena základní témata ošetřovatelských postupů, na která bude navazovat

Sleva 15 % z běžně ceny 279 Kč

Naše cena: 237 Kč

Skladem

Fyzikální vyšetření pro sestry

Autor: Nejedlá Marie

publisher: Grada

4.5 / 5
Kniha je koncipována jako základní učebnice pro studenty ošetřovatelství a sestry v praxi. Seznamuje se základními technikami sběru anamnestických dat a fyzikálního vyšetření pacientů umožňujícími získat co nejvíce informací o pacientovi, sledovat a správně dokumentovat změny jeho zdravotního stavu. Tyto dovednosti podporují větší samostatnost v práci sester, na kterou současná koncepce

Sleva 5 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 284 Kč

Skladem

Perioperační péče

Autor: Schneiderová Michaela

publisher: Grada

4.5 / 5
15 % Sleva
Kniha je rozdělena na část obecnou a speciální. V obecné části jsou prezentována všeobecně platná pravidla pro provoz operačních sálů a pro perioperační péči o pacienta. Kapitoly ve speciální části popisují anatomii, fyziologii, patologii a chirurgickou léčbu nejčastějších onemocnění a stavů v jednotlivých chirurgických oborech. Pro přehlednost a snadnou orientaci jsou tyto kapitoly jednotně

Sleva 15 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 339 Kč

Skladem

Psychologie a komunikace pro zdravotnické asistenty – 4. ročník

Autor: Kolektiv autorů - Kelnarová Jarmila,Matějková Eva

publisher: Grada

5 / 5
Kniha zpracovává problematiku verbální a neverbální komunikace a psychologie zaměřené na zdravotnickou a sociální oblast a její využití ve zdravotnických profesích. Po jejím prostudování a využití při výuce žák získá teoretické poznatky a předpoklady pro jejich využití v praxi. Psychologické poznatky obsažené v učebnici využije při jednání s nemocným i s rodinou, při zvládání konfliktů, při

Sleva 10 % z běžně ceny 189 Kč

Naše cena: 170 Kč

Skladem

Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné III - Speciální část

Autor: Vytejčková Renata

publisher: Grada

4.5 / 5
15 %
Moderní učebnice ošetřovatelských postupů pro studenty oboru ošetřovatelství a všeobecného lékařství využívající dostupné informace z českých i zahraničních zdrojů. Je koncipována podle stěžejního předmětu studia Ošetřovatelství a svým pojetím bude výbornou učební pomůckou také pro studenty všeobecného lékařství. Problematika péče o nemocné s využitím moderních postupů, pomůcek a doporučení,

Sleva 15 % z běžně ceny 369 Kč

Naše cena: 314 Kč

Skladem

První pomoc II pro studenty zdravotnických oborů

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Kelnarová Jarmila

publisher: Grada

5 / 5
15 %
Nové, přepracované vydání úspěšné dvoudílné učebnic první pomoci pro zdravotnické obory je doplněné o nejnovější poznatky v oboru. Druhý díl zpracovává témata: první pomoc při poranění hlavy, oka, páteře a míchy, hrudníku, břicha, pánve, končetin, při polytraumatu, tlakovém poranění, úrazech při dopravních nehodách nebo při sportu, při poškození organismu teplem, chladem, elektrickým proudem,

Sleva 15 % z běžně ceny 219 Kč

Naše cena: 186 Kč

Skladem

První pomoc I - pro studenty zdravotnických oborů

Autor: Kelnarová Jarmila

publisher: Grada

3.1 / 5
15 %
Nové vydání úspěšných učebnic první pomoci pro zdravotnické obory, přepracované hlavně na základě principů kardiopulmonální resuscitace podle Guidelines 2010 a doplněné o nejnovější poznatky v oboru. Studentům zdravotnických oborů poskytnou důležité moderní informace a znalosti z oblasti první pomoci při urgentních stavech a pomohou jim splnit studijní požadavky předmětu první pomoc.

Sleva 15 % z běžně ceny 185 Kč

Naše cena: 157 Kč

Skladem

Psychologie 1. díl - Pro studenty zdravotnických oborů

Autor: Kelnarová Jarmila

publisher: Grada

3 / 5
Učebnice psychologie podává teoretický výklad obecné psychologie, seznamuje s metodologií, zabývá se vývojovou psychologii, základy pedagogiky a základy sociální psychologie. Informace jsou zpracovány v rozsahu odpovídajícím požadavkům kladeným na studenty zdravotnických oborů. Studenti tak získají kvalitní základ pro mezipředmětové vztahy a pro další studium zaměřené na psychologii osobnosti,

Sleva 7 % z běžně ceny 269 Kč

Naše cena: 250 Kč

Skladem

Osobnosti současného českého ošetřovatelství

publisher: Mladá fronta

0 / 5
21 %
Populárně-naučná publikace popisuje založení České asociace sester a její iniciativu při vzniku soutěží Sestra roku, která se snaží pozvednout prestiž a uznání ošetřovatelského povolání, a Cena Florence Nightingaleové, jež je udělována nejlepší sestře z řad asociace. Kniha obsahuje 22 životopisů významných osobností současného českého ošetřovatelství, jejich kariérní dráhu, názory, postoje či

Sleva 21 % z běžně ceny 129 Kč

Naše cena: 102 Kč

Skladem u dodavatele

Ošetřovatelství 2 pro střední zdravotni

Autor: Kolektiv autorů - Novotná Jaromíra,Uhrová Jana

publisher: Fortuna

0 / 5
Učebnice navazuje na první díl Ošetřovatelství a předává žákům informace potřebné k tomu, aby byli schopni správně se rozhodovat a na patřičné úrovni poskytovat nemocným základní odbornou ošetřovatelskou péči. Má schvalovací doložku MŠMT.

Sleva 10 % z běžně ceny 178 Kč

Naše cena: 161 Kč

Skladem u dodavatele

Ošetřovatelství II

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Plevová Ilona

publisher: Grada

0 / 5
2. vydání české učebnice ošetřovatelství, v níž jsou soustředěny potřebné informace uceleně a v aktuálním znění. Na rozdíl od této knihy je většina knih na téma ošetřovatelství specifická svým zaměřením, tzn. věnují se pouze jedné nebo dvěma oblastem. Tato publikace zahrnuje všechna témata, která jsou nutná ke zvládnutí studijních požadavků – od historie ošetřovatelství až po role sester a

Sleva 10 % z běžně ceny 279 Kč

Naše cena: 251 Kč

Skladem

Ošetřovatelství v chirurgii I

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Slezáková Lenka

publisher: Grada

0 / 5
Druhé vydání učebnice ošetřovatelství se zaměřuje chirurgickou ošetřovatelskou problematiku. Po prostudování publikace budou studenti připraveni na splnění studijních požadavků v tomto předmětu. Učebnice se specializuje na ošetřování nemocného z pohledu sestry, s využitím ošetřovatelského procesu a jeho jednotlivých fází. Zahrnuje například problematiku traumatologie, kardiochirurgie,

Sleva 5 % z běžně ceny 289 Kč

Naše cena: 275 Kč

Skladem

Klasifikační systém DRG CD

Autor: Kolektiv autorů - Kožený P.,Němec Jiří

publisher: Grada

0 / 5
15 %
Klasifikační systém DRG (Diagnoses Related Groups) je jedním z nejznámějších pacientských case-mixových systémů používaných ve zdravotnictví. Kniha seznamuje s podstatou systému, historickým vývojem, kultivací a četnými možnostmi jeho využití. Ocení ji odborní pracovníci zdravotních pojišťoven, státní a veřejné správy a management zdravotnických zařízení.

Sleva 15 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 169 Kč

Skladem

Somatologie - Učebnice pro SZŠ

Autor: Křivánková Markéta

publisher: Grada

0 / 5
15 %
Druhé vydání učebnice somatologie pro žáky středních zdravotnických škol a zdravotnických oborů na jiných středních školách je moderní a přehledné. Předkládá ucelený přehled o stavbě a funkci lidského těla za fyziologických podmínek. Zahrnuje základní poznatky z oblasti anatomie, fyziologie, biologie, chemie a histologie, s respektováním potřeb cílové skupiny studentů. Text je hojně doplněn

Sleva 15 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 254 Kč

Skladem

Somatologie - Pracovní sešit pro SZŠ

Autor: Křivánková Markéta

publisher: Grada

0 / 5
15 %
Druhé vydání pracovního sešitu navazujícího na učebnici Somatologie pro střední zdravotnické školy je určeno žákům SZŠ a zdravotnických lyceí. Slouží k procvičení, doplnění a upřesnění látky v předmětu somatologie. Ve výuce je vhodnou pomůckou při využití moderních aktivizačních výukových metod. Uplatní se také při samostudiu a ověřování znalostí, při sebereflexi pochopení probrané látky a

Sleva 15 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 212 Kč

Skladem

Veřejné zdravotnictví a výchova ke zdraví pro zdravotnické obory

Autor: Hamplová Lidmila

publisher: Grada

0 / 5
15 %
Učebnice přináší aktuální informace a poznatky z oblasti ochrany zdraví, prevence nemocí, zdravého životního stylu a veřejného zdravotnictví České republiky (ČR) a Evropské unie (EU). Seznamuje s moderními metodami výchovy ke zdravotní gramotnosti v souladu s doporučeními Světové zdravotnické organizace (WHO). Je určena studentům bakalářských programů nelékařských zdravotnických oborů na vysokých

Sleva 15 % z běžně ceny 259 Kč

Naše cena: 220 Kč

Skladem

Ošetřovatelství I

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů HoryDoly,Plevová Ilona,kolektiv autorů

publisher: Grada

0 / 5
15 %
2. vydání české učebnice ošetřovatelství, kde jsou soustředěny všechny potřebné informace uceleně a v aktuálním znění. Na rozdíl od této knihy je většina knih o ošetřovatelství specifická svým zaměřením, tzn. věnují se pouze jedné nebo dvěma oblastem. Naproti tomu tato publikace zahrnuje všechna témata, která jsou nutná ke zvládnutí základních studijních požadavků – od historie ošetřovatelství až

Sleva 15 % z běžně ceny 329 Kč

Naše cena: 280 Kč

Skladem

Farmakologie pro studenty zdravotnických oborů

Autor: Martínková Jiřina

publisher: Grada

0 / 5
15 %
Druhé, zcela přepracované a doplněné vydání mimořádně úspěšné učebnice pro studenty zdravotnických oborů na lékařských a zdravotně sociálních fakultách i vyšších odborných školách. Text je doplněn mnoha grafy a praktickými příklady z praxe. Dvojbarevná, didakticky velmi ceněná publikace obsahuje množství praktických poznatků, které potřebují členové interdisciplinárního zdravotnického týmu pro

Sleva 15 % z běžně ceny 599 Kč

Naše cena: 509 Kč

Skladem

Ošetřovatelství v gynekologii a porodnictví

Autor: Kolektiv autorů - Slezáková Lenka,kolektiv autorů

publisher: Grada

0 / 5
15 %
Učebnice ošetřovatelství zaměřená na problematiku gynekologie a porodnictví doplňuje řadu publikací pro ošetřovatelství v klinických oborech. Po prostudování budou studenti připraveni na splnění studijních požadavků v tomto předmětu. Zaměřuje se na ošetřování nemocných a rodiček z pohledu sestry, s využitím ošetřovatelského procesu a jeho jednotlivých fází. Zahrnuje například problematiku

Sleva 15 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 254 Kč

Skladem


Může se hodit…


50 % sleva skyscraper

Přihlášení uživatele