Registrace | Přihlášení


Edice Střed

Filtrování

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Mr.Vertigo

Autor: Paul Auster

publisher: Prostor

0 / 5
17 %
Austerův oslňující „pikareskní" román se odehrává vlastně v průběhu celého 20. století. Autor originálně a s nadhledem konfrontuje dospívání malého sirotka se „zráním“ americké společnosti, tj. s událostmi, které otřásly na počátku minulého století dějinami Spojených států. Chlapec Walt se u záhadného mistra Jehudi naučí létat a poprvé vzlétne spolu s Charlesem Lindberghem a doslova a do písmene

Sleva 17 % z běžně ceny 349 Kč

Naše cena: 290 Kč

Skladem u dodavatele

Říše pomíjivosti - Móda a její úděl v moderních společnostech - 2. vydání - Móda a její úděl v…

Autor: Gilles Lipovetsky

publisher: Prostor

0 / 5
17 %
Gilles Lipovetsky (nar. 1944), známý esejista a sociální myslitel, ukazuje na fenoménu módy, v čem se dnešní západní společnost radikálně liší od předchozích i ostatních kultur a jakým způsobem přelétavost a pomíjivost ovlivňuje myšlení a chování velkých společenství. Na konkrétních příkladech dokládá souvislosti mezi módou, konzumní společností, reklamou, kulturou, masmédii, změnami

Sleva 17 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 374 Kč

Skladem u dodavatele

Vápenka

Autor: Thomas Bernhard

publisher: Prostor

0 / 5
17 %
Ve svém třetím delším prozaickém díle z roku 1970 představuje Bernhard postavu Konráda a jeho manželku upoutanou na kolečkové křeslo. Konrád před lety zakoupil opuštěnou vápenku kdesi v Rakousku a uchýlil se do ní proto, aby získal klid nezbytný pro sepsání studie o sluchu, „nejfilozofičtějším ze všech orgánů“, o niž se již více než dvacet let neúspěšně pokouší. Společně se svou ženou se ve

Sleva 17 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 248 Kč

Skladem u dodavatele

Rozevřená fuga

Autor: Franz Wurm

publisher: Prostor

0 / 5
17 %
Franz Wurm patří k poslední generaci německy píšících autorů, jejichž kořeny jsou neoddělitelně spojeny s českou kulturou i s atmosférou a mytologií Prahy. Exil prožil ve Velké Británii, po válce se usadil ve Švýcarsku a jeho dílo se postupně vřadilo do kontextu německé literatury. Na rozdíl od mnoha jiných, kteří sdíleli podobný osud, se však do Čech vracel (v Praze prožil přelom let šedesátých

Sleva 17 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 207 Kč

Skladem u dodavatele

Kniha iluzí

Autor: Paul Auster

publisher: Prostor

0 / 5
17 %
Austerův román je mistrovskou studií sebezničujících otázek, které každou uměleckou tvorbu doprovázejí, a zároveň napínavým příběhem o jednom lidském osudu v moderní americké mytologii s až thrillerovou zápletkou. Vermontský profesor David Zimmer přišel před půl rokem při leteckém neštěstí o manželku a dva malé syny; od té doby utápí žal a sebelítost v alkoholu. Jednou však v televizi náhodou

Sleva 17 % z běžně ceny 349 Kč

Naše cena: 290 Kč

Skladem u dodavatele

Don Juan (ve vlastním podání) - (ve vlastním podání)

Autor: Peter Handke

publisher: Prostor

0 / 5
17 %
Vypravěčem Handkovy prózy je samotář provozující hostinec v někdejší klášterní zahradě. Příběh, odehrávající se v současnosti, začíná ve chvíli, kdy do hostince dorazí Don Juan – nikoli však takový, jak ho známe z literární tradice, nýbrž jako ten, kdo je na útěku, jako otec, který ztratil své dítě, a jako postava sice zcivilněná, přesto však magická. Svému hostiteli líčí příběh svých posledních

Sleva 17 % z běžně ceny 195 Kč

Naše cena: 162 Kč

Skladem u dodavatele

Autodafé - Vzpomínky

Autor: George Tabori

publisher: Prostor

0 / 5
17 %
Povídkový soubor Autodafé spojuje sebereflexe, sebeironie, hravost, parodie a hlavně bohaté příběhy velkého života. Kdo by chtěl alespoň poznat, kde je Taboriho vyprávění více osobní než faktické povahy, ten je odkázán na mimoliterární doklady (rozhovory, proslovy, články, recenze). Pohybujeme se v širokém rozpětí mezi kavárnou a koncentrákem, chodíme zadními schodišťmi historie. Pohlédneme-li na

Sleva 17 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 165 Kč

Skladem u dodavatele

Je to komedie? Je to tragedie? - 2. vydání

Autor: Thomas Bernhard

publisher: Prostor

0 / 5
17 %
Soubor povídek Thomase Bernharda (1931 až 1989) nastoluje všechna ústřední témata a postupy autorovy tvorby: problém viny a trestu, institucionální moci a osudu jedince, tradice moderního myšlení i jeho sebedestrukce. A jakkoli svět Bernhardova Rakouska připomíná čtenáři takřka nezaměnitelně současný český kontext, jakkoli se autorova nenávist a láska k osudovému místu střední Evropy zdá tak

Sleva 17 % z běžně ceny 345 Kč

Naše cena: 286 Kč

Skladem u dodavatele

Skrytý poklad - zasuté verše z Čech - Zasuté verše z Čech

Autor: kolektiv autorů

publisher: Prostor

0 / 5
17 %
Soubor veršů, který pod názvem Skrytý poklad vybral a uspořádal básník a překladatel Zdeněk Hron, je průřezem básnictví v českých zemí od středověku po současnost. Editor do svého „klasobraní“ zařadil verše, o kterých sice kdekdo ví ze školních let, ale které se již vytratily ze živého čtenářského povědomí, např. literární texty českého středověku, původní verze písní „Svatý Václave“ a „Narodil

Sleva 17 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 290 Kč

Skladem u dodavatele

Na výšinách - Pokus o záchranu, nesmysl

Autor: Thomas Bernhard

publisher: Prostor

0 / 5
17 %
Bernhardova novela Na výšinách vyšla knižně poprvé v roce 1989, avšak autor ji začal psát už v roce 1957, a patří tedy k jeho nejranějším prózám, resp. textům na pomezí poezie a prózy. Jde o rozsáhlý fragmentární útvar, který měl být pravděpodobně součástí většího románového celku. Navzdory tomu je tato novela uzavřeným a samostatným textem, který obsahuje pro autora charakteristická témata, jako

Sleva 17 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 208 Kč

Skladem u dodavatele

Moušlování a jiné prózy

Autor: Thomas Bernhard

publisher: Prostor

0 / 5
17 %
Tři autorovy kratší prózy ze šedesátých let spojuje téma trýznivého prožitku lidského údělu. V novele Ungenach (1968) zpracovává motiv dědictví, který o téměř dvacet let později rozvinul ve svém vrcholném románu Vyhlazení. Ve světě zachváceném rozpadem se mladý hrdina v konfrontaci s minulostí pokouší vypořádat se s rozvolňováním hodnot. V rané próze Amras (1964) se dva bratři na krátkou dobu po

Sleva 17 % z běžně ceny 380 Kč

Naše cena: 315 Kč

Skladem u dodavatele

Druhý proces - Kafkovy dopisy Felici

Autor: Elias Canetti

publisher: Prostor

0 / 5
17 %
Nositel Nobelovy ceny Elias Canetti (1905–1994) se ve svém eseji zabývá pěti lety nesnadného milostného vztahu Franze Kafky k jeho snoubence Felici Bauerové. Stopuje v něm tvůrčí a životní směřování slavného pražského rodáka v kritickém období první světové války, včetně způsobu, jakým se odrazilo v jeho literárním díle. Účast na pečlivé analýze Kafkovy korespondence je pro čtenáře čímsi

Sleva 17 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 165 Kč

Skladem u dodavatele

Dandysmus - Povinnost pochybnosti

Autor: Francoise Coblenceová

publisher: Prostor

0 / 5
17 %
Esej francouzské filozofky přináší ojediněle fundovaný výklad fenoménu dandysmu i zasvěcené portréty jeho hlavních představitelů. Autorka líčí životní postoje a styl takových osobností, jakými byli Brummell, Baudelaire, Byron, Wilde či Barbey d´Aurevilly, a současně odhaluje kořeny vzniku tohoto ojedinělého, ale pro 19. století podstatného jevu, jenž vytvářel estetické koncepce životních

Sleva 17 % z běžně ceny 349 Kč

Naše cena: 290 Kč

Skladem

Sešity Josefíny Rykrové

Autor: Milada Součková

publisher: Prostor

0 / 5
17 %
Druhý svazek básní Milady Součkové navazuje na svazek Případ poezie a shrnuje básně posledního období autorčiny tvorby až do posledních dnů roku 1983. Zahrnuje nejen již vydané oddíly Sešitů, ale i oddíly další, jež autorka teprve k vydání připravovala nebo které se podařilo najít rozpracované v její literární pozůstalosti, včetně posledních textů Milady Součkové z přelomu let 1982–1983 a básní

Sleva 17 % z běžně ceny 380 Kč

Naše cena: 315 Kč

Skladem

Velký, nepochopitelný hlad - Krátké prózy a povídky

Autor: Thomas Bernhard

publisher: Prostor

0 / 5
17 %
Soubor Bernhardových nejranějších prozaických textů – většinou novinových příspěvků z let 1950 až 1956 – je poprvé takto souhrnně představen českému čtenáři. V těchto prózách je zřetelný vliv Bernhardova dědečka, spisovatele Johannese Freumbichlera (1881–1949), neboť jsou ještě plné vztahu k idylickému venkovu. Literární identifikace se světem venkova, představující v padesátých letech už poněkud

Sleva 17 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 208 Kč

Skladem u dodavatele

V namodralém šeru - Filmové eseje

Autor: Zdena Mejzlíková

publisher: Prostor

0 / 5
17 %
Soubor filmových recenzí, které vycházely v letech 2004–2011 v revue Prostor, je doplněn o několik textů dosud nepublikovaných. Autorka se věnuje dílům patřícím do zlatého fondu kinematografie (od Antonioniho, Tarkovského či Saury) i současné produkci, z níž si vybírá nejen filmy uznávaných režisérů (Lynch, Spielberg, von Trier, Scott, Cronenberg, Kolski, Kim Ki-duk, Wong Kar-wai), ale i filmy

Sleva 17 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 290 Kč

Skladem u dodavatele

Bez viny a bez trestu - Pokus o zvládnutí nezvládnutelného

Autor: Jean Améry

publisher: Prostor

0 / 5
17 %
Soubor esejů Jeana Améryho (1912-1978) se vrací do období druhé světové války a let následujících a zachycuje autorovu klíčovou zkušenost - zážitky židovského vězně nacistických vyhlazovacích táborů. Co znamená být člověkem ducha v takovém zařízení, co znamená změnit se v trýzněné tělo, jakou váhu má ztráta domova, zda se lze zbavit resentimentů, které pronásledují vězně celý další život, a co

Sleva 17 % z běžně ceny 280 Kč

Naše cena: 232 Kč

Skladem

Paradoxní štěstí - Esej o hyperkonzumní společnosti

Autor: Gilles Lipovetsky

publisher: Prostor

0 / 5
17 %

Sleva 17 % z běžně ceny 445 Kč

Naše cena: 369 Kč

Skladem u dodavatele

Éra prázdnoty - 4. vydání - Úvahy o současném individualismu

Autor: Gilles Lipovetsky

publisher: Prostor

0 / 5
17 %
Kniha Éra prázdnoty je první knihou G. Lipovetského, která vyšla ve Francii již v roce 1983. Tenzo francouzský esejista a sociální myslitel je přijímán jako mimořádně výstižny a zároveň kritický komentátor obrazu druhé poloviny dvacátého století a celé postmoderní epochy. Jeho zkoumání soudobých jevů "současného individualismu" se dotýká takřka všech rysů a příznaků našeho současného života,

Sleva 17 % z běžně ceny 395 Kč

Naše cena: 328 Kč

Skladem u dodavatele

Soumrak povinnosti - Bezbolestná etika nových demokratiských časů - 2. vydání

Autor: Gilles Lipovetsky

publisher: Prostor

0 / 5
17 %
Další svazek esejů francouzského sociálního myslitele kriticky analyzuje postmoderní dobu.

Sleva 17 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 374 Kč

Skladem u dodavatele


Může se hodit…


Antigenní test

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí