Registrace | Přihlášení


Edice Střed

Filtrování

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Globalizovaný Západ - Polemika o planetární kultuře

Autor: Kolektiv autorů - Lipovetsky Gilles,Juvin Hervé

publisher: Prostor

0 / 5
22 %
Kniha je konfrontací dvou stanovisek k tématu globalizace. V první části, nazvané Vláda hyperkultury: kosmopolitismus a západní civilizace, filozof a sociolog Gilles Lipovetsky podrobně mapuje fenomén globalizace, který datuje od zhroucení sovětského impéria. Jeho esej lze chápat jako takřka úplný výčet rysů tohoto jevu, přičemž formuluje jak jeho pozitivní, tak negativní stránky. Francouzský

Sleva 22 % z běžně ceny 280 Kč

Naše cena: 219 Kč

Skladem u dodavatele

Soumrak povinnosti - Bezbolestná etika nových demokratiských časů - 2. vydání

Autor: Lipovetsky Gilles

publisher: Prostor

0 / 5
17 %
Další svazek esejů francouzského sociálního myslitele kriticky analyzuje postmoderní dobu.

Sleva 17 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 374 Kč

Skladem u dodavatele

Éra prázdnoty - 4. vydání

Autor: Lipovetsky Gilles

publisher: Prostor

0 / 5
17 %
Kniha Éra prázdnoty je první knihou G. Lipovetského, která vyšla ve Francii již v roce 1983. Tenzo francouzský esejista a sociální myslitel je přijímán jako mimořádně výstižny a zároveň kritický komentátor obrazu druhé poloviny dvacátého století a celé postmoderní epochy. Jeho zkoumání soudobých jevů "současného individualismu" se dotýká takřka všech rysů a příznaků našeho současného života,

Sleva 17 % z běžně ceny 395 Kč

Naše cena: 328 Kč

Skladem u dodavatele

Paradoxní štěstí

Autor: Lipovetsky Gilles

publisher: Prostor

0 / 5
17 %
V této práci populární francouzský filozof analyzuje fenomén hyperkonzumní společnosti. Konzumentství mj. proniklo do vztahů v rodině a náboženství, ke kultuře a využití volného času. Vše nasvědčuje tomu, že vytváří impérium bez jediného slepého místa a bez hranic. Soukromé slasti však člověku přinášejí jen dílčí štěstí: Gilles Lipovetsky ukazuje, že nikdy dříve nebyl jedinec stíhán takovými

Sleva 17 % z běžně ceny 445 Kč

Naše cena: 369 Kč

Skladem u dodavatele

Bez viny a bez trestu

Autor: Améry Jean

publisher: Prostor

0 / 5
17 %
Soubor esejů Jeana Améryho (1912-1978) se vrací do období druhé světové války a let následujících a zachycuje autorovu klíčovou zkušenost - zážitky židovského vězně nacistických vyhlazovacích táborů. Co znamená být člověkem ducha v takovém zařízení, co znamená změnit se v trýzněné tělo, jakou váhu má ztráta domova, zda se lze zbavit resentimentů, které pronásledují vězně celý další život, a co

Sleva 17 % z běžně ceny 280 Kč

Naše cena: 232 Kč

Skladem u dodavatele

V namodralém šeru

Autor: Mejzlíková Zdena

publisher: Prostor

0 / 5
Soubor filmových recenzí, které vycházely v letech 2004–2011 v revue Prostor, je doplněn o několik textů dosud nepublikovaných. Autorka se věnuje dílům patřícím do zlatého fondu kinematografie (od Antonioniho, Tarkovského či Saury) i současné produkci, z níž si vybírá nejen filmy uznávaných režisérů (Lynch, Spielberg, von Trier, Scott, Cronenberg, Kolski, Kim Ki-duk, Wong Kar-wai), ale i filmy

Sleva 10 % z běžně ceny 49 Kč

Naše cena: 44 Kč

Skladem u dodavatele

Velký, nepochopitelný hlad - Krátké prózy a povídky

Autor: Bernhard Thomas

publisher: Prostor

0 / 5
17 %
Soubor Bernhardových nejranějších prozaických textů – většinou novinových příspěvků z let 1950 až 1956 – je poprvé takto souhrnně představen českému čtenáři. V těchto prózách je zřetelný vliv Bernhardova dědečka, spisovatele Johannese Freumbichlera (1881–1949), neboť jsou ještě plné vztahu k idylickému venkovu. Literární identifikace se světem venkova, představující v padesátých letech už

Sleva 17 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 208 Kč

Skladem u dodavatele

Sešity Josefíny Rykrové

Autor: Součková Milada

publisher: Prostor

0 / 5
15 %
Druhý svazek básní Milady Součkové navazuje na svazek Případ poezie a shrnuje básně posledního období autorčiny tvorby až do posledních dnů roku 1983. Zahrnuje nejen již vydané oddíly Sešitů, ale i oddíly další, jež autorka teprve k vydání připravovala nebo které se podařilo najít rozpracované v její literární pozůstalosti, včetně posledních textů Milady Součkové z přelomu let 1982–1983 a básní

Sleva 15 % z běžně ceny 380 Kč

Naše cena: 322 Kč

Skladem

Dandysmus

Autor: Coblenceová Francoise

publisher: Prostor

0 / 5
17 %
Esej francouzské filozofky přináší ojediněle fundovaný výklad fenoménu dandysmu i zasvěcené portréty jeho hlavních představitelů. Autorka líčí životní postoje a styl takových osobností, jakými byli Brummell, Baudelaire, Byron, Wilde či Barbey d´Aurevilly, a současně odhaluje kořeny vzniku tohoto ojedinělého, ale pro 19. století podstatného jevu, jenž vytvářel estetické koncepce životních

Sleva 17 % z běžně ceny 349 Kč

Naše cena: 290 Kč

Skladem u dodavatele

Druhý proces

Autor: Canetti Elias

publisher: Prostor

0 / 5
17 % Sleva
Nositel Nobelovy ceny Elias Canetti (1905–1994) se ve svém eseji zabývá pěti lety nesnadného milostného vztahu Franze Kafky k jeho snoubence Felici Bauerové. Stopuje v něm tvůrčí a životní směřování slavného pražského rodáka v kritickém období první světové války, včetně způsobu, jakým se odrazilo v jeho literárním díle. Účast na pečlivé analýze Kafkovy korespondence je pro čtenáře čímsi

Sleva 17 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 165 Kč

Skladem u dodavatele

Moušlování a jiné prózy

Autor: Bernhard Thomas

publisher: Prostor

0 / 5
17 %
Tři autorovy kratší prózy ze šedesátých let spojuje téma trýznivého prožitku lidského údělu. V novele Ungenach (1968) zpracovává motiv dědictví, který o téměř dvacet let později rozvinul ve svém vrcholném románu Vyhlazení. Ve světě zachváceném rozpadem se mladý hrdina v konfrontaci s minulostí pokouší vypořádat se s rozvolňováním hodnot. V rané próze Amras (1964) se dva bratři na krátkou dobu po

Sleva 17 % z běžně ceny 380 Kč

Naše cena: 315 Kč

Skladem u dodavatele

Na výšinách

Autor: Bernhard Thomas

publisher: Prostor

0 / 5
17 %
Bernhardova novela Na výšinách vyšla knižně poprvé v roce 1989, avšak autor ji začal psát už v roce 1957, a patří tedy k jeho nejranějším prózám, resp. textům na pomezí poezie a prózy. Jde o rozsáhlý fragmentární útvar, který měl být pravděpodobně součástí většího románového celku. Navzdory tomu je tato novela uzavřeným a samostatným textem, který obsahuje pro autora charakteristická témata, jako

Sleva 17 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 208 Kč

Skladem u dodavatele

Skrytý poklad - zasuté verše z Čech

Autor: kolektiv autorů

publisher: Prostor

0 / 5
17 % Sleva
Soubor veršů, který pod názvem Skrytý poklad vybral a uspořádal básník a překladatel Zdeněk Hron, je průřezem básnictví v českých zemí od středověku po současnost. Editor do svého „klasobraní“ zařadil verše, o kterých sice kdekdo ví ze školních let, ale které se již vytratily ze živého čtenářského povědomí, např. literární texty českého středověku, původní verze písní „Svatý Václave“ a „Narodil

Sleva 17 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 291 Kč

Skladem u dodavatele

Je to komedie? Je to tragedie? - 2. vydání

Autor: Bernhard Thomas

publisher: Prostor

0 / 5
17 %
Soubor povídek Thomase Bernharda (1931 až 1989) nastoluje všechna ústřední témata a postupy autorovy tvorby: problém viny a trestu, institucionální moci a osudu jedince, tradice moderního myšlení i jeho sebedestrukce. A jakkoli svět Bernhardova Rakouska připomíná čtenáři takřka nezaměnitelně současný český kontext, jakkoli se autorova nenávist a láska k osudovému místu střední Evropy zdá tak

Sleva 17 % z běžně ceny 345 Kč

Naše cena: 286 Kč

Skladem u dodavatele

Autodafé

Autor: Tabori George

publisher: Prostor

0 / 5
17 % Sleva
Povídkový soubor Autodafé spojuje sebereflexe, sebeironie, hravost, parodie a hlavně bohaté příběhy velkého života. Kdo by chtěl alespoň poznat, kde je Taboriho vyprávění více osobní než faktické povahy, ten je odkázán na mimoliterární doklady (rozhovory, proslovy, články, recenze). Pohybujeme se v širokém rozpětí mezi kavárnou a koncentrákem, chodíme zadními schodišťmi historie. Pohlédneme-li na

Sleva 17 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 165 Kč

Skladem u dodavatele

Geometrie v dějinách náboženství - Úvahy o racionalitě a zodpovědnosti

Autor: Milén Petr

publisher: Prostor

0 / 5
17 %
Titul a podtitul knihy zcela přesně charakterizují ústřední téma těchto úvah. Na konkrétních příkladech z dějin umění autor dokládá souvislosti mezi geometrií, kulturou a náboženskými i sociálními změnami. Sleduje rozmach racionálního uvažování od vzniku civilizací až po počátky křesťanství. Nejde o odbornou monografii, filozofickou či religionistickou, nýbrž o esejistiku psanou z živé osobní

Sleva 17 % z běžně ceny 277 Kč

Naše cena: 230 Kč

Skladem u dodavatele

Rozevřená fuga

Autor: Wurm Franz

publisher: Prostor

0 / 5
11 %
Franz Wurm patří k poslední generaci německy píšících autorů, jejichž kořeny jsou neoddělitelně spojeny s českou kulturou i s atmosférou a mytologií Prahy. Exil prožil ve Velké Británii, po válce se usadil ve Švýcarsku a jeho dílo se postupně vřadilo do kontextu německé literatury. Na rozdíl od mnoha jiných, kteří sdíleli podobný osud, se však do Čech vracel (v Praze prožil přelom let šedesátých

Sleva 11 % z běžně ceny 19 Kč

Naše cena: 17 Kč

Skladem

Vápenka

Autor: Bernhard Thomas

publisher: Prostor

0 / 5
17 %
Ve svém třetím delším prozaickém díle z roku 1970 představuje Bernhard postavu Konráda a jeho manželku upoutanou na kolečkové křeslo. Konrád před lety zakoupil opuštěnou vápenku kdesi v Rakousku a uchýlil se do ní proto, aby získal klid nezbytný pro sepsání studie o sluchu, „nejfilozofičtějším ze všech orgánů“, o niž se již více než dvacet let neúspěšně pokouší. Společně se svou ženou se ve

Sleva 17 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 248 Kč

Skladem u dodavatele

Říše pomíjivosti - Móda a její úděl v moderních společnostech - 2. vydání

Autor: Lipovetsky Gilles

publisher: Prostor

0 / 5
12 %
Gilles Lipovetsky (nar. 1944), známý esejista a sociální myslitel, ukazuje na fenoménu módy, v čem se dnešní západní společnost radikálně liší od předchozích i ostatních kultur a jakým způsobem přelétavost a pomíjivost ovlivňuje myšlení a chování velkých společenství. Na konkrétních příkladech dokládá souvislosti mezi módou, konzumní společností, reklamou, kulturou, masmédii, změnami

Sleva 12 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 395 Kč

Skladem u dodavatele

Vyhlazení

Autor: Bernhard Thomas

publisher: Prostor

0 / 5
22 % Sleva
Román Vyhlazení (Auslöschung, 1986) představuje poslední a vrcholný autorův příspěvek světové literatuře. Rozvíjí zde a k dokonalosti přivádí všechny motivy a prostředky, které prostupují jeho tvorbu odpočátku: kritika všeho a všech – zejména rakouského státu a společnosti – jako umění literární nadsázky, všudypřítomná tragikomika, sarkasmus, sebeironie a bytostně hudební rytmus vyprávění.

Sleva 22 % z běžně ceny 497 Kč

Naše cena: 386 Kč

Skladem


Může se hodit…


50 % sleva skyscraper

Přihlášení uživatele