Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Edice Studie

Jak dosahovat předvídatelných výsledků v nepředvídatelných časech

Autor: Kolektiv autorů - Bob Whitman,Breck England,Stephen R. Covey

publisher: Management Press

0 / 5
27 %
Jedinou jistou věcí, jedinou konstantou našich životů (a pochopitelně i podnikatelského prostředí) je nejistota. Přesto existují výjimečné organizace, které trvale podávají vynikající výkon a dosahují skvělých výsledků, bez ohledu na proměnlivost vnějšího, ekonomického a podnikatelského prostředí. Nejnovější kniha autorského týmu v čele se S. R. Coveyem Jak dosahovat předvídatelných výsledků v

Sleva 27 % z běžně ceny 269 Kč

Naše cena: 196 Kč

Skladem

Sedm dní na cestách po Francii

Autor: Vladimír Losskij

publisher: Refugium Velehrad-Roma

0 / 5
16 %
Losského vzpomínky Sedm dní na cestách po Francii jsou vyznáním lásky pravoslavného teologa k nové vlasti - Francii.

Sleva 16 % z běžně ceny 110 Kč

Naše cena: 92 Kč

Skladem u dodavatele

Kvalita sociálněvědních výběrových šetření v České republice

Autor: Jindřich Krejčí

publisher: Slon

0 / 5
18 %
Kniha má tři cíle: seznámit se současnými kritérii kvality ve výběrových dotazovacích šetřeních, posoudit prostředí pro realizaci výběrových dotazovacích šetření v České republice a provést hlubší analýzu ve dvou vybraných oblastech: návratnost výběrových dotazovacích šetření v ČR a realizace šetření volebních preferencí v ČR.Prostředí pro realizaci výběrových šetření se u nás proměnilo. Sociální

Sleva 18 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 205 Kč

Skladem u dodavatele

Nejistota a důvěra aneb K čemu je modernitě dobrá tradice

Autor: Jan Keller

publisher: Slon

0 / 5
18 %
Kniha se zabývá trojicí pojmů, s nimiž pracuje soudobá sociologie. Jde o koncepty sociálních sítí, sociálního kapitálu a důvěry. Autor ukazuje, proč právě tyto kategorie budí dnes tak velkou pozornost. Moderní společnost, pokud chce vůbec fungovat, potřebuje neustále oživovat klíčové prvky téměř již zapomenuté tradice. Sociální sítě, sociální kapitál i důvěra, to vše má sloužit jako náhražka

Sleva 18 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 180 Kč

Skladem u dodavatele

Akademické poznávání, vykazování a podnikání. - Etnografie měnící se české vědy

Autor: Tereza Stöckelová

publisher: Slon

0 / 5
18 %
Současná reforma vědní politiky si za svůj hlavní cíl klade „vytvořit inovační prostředí tak, aby platilo: Věda dělá z peněz znalosti, inovace dělají ze znalostí peníze“. Co tato ekonomizace znalostí znamená pro každodenní akademickou praxi v přírodovědných a sociálněvědních oborech? Koho a jaké typy vědění upřednostňuje, koho využívá a koho vylučuje ze hry?

Sleva 18 % z běžně ceny 215 Kč

Naše cena: 176 Kč

Skladem u dodavatele

Tři sociální světy - Sociální struktura postindustriální společnosti

Autor: Jan Keller

publisher: Slon

0 / 5
18 %
Práce se zabývá proměnami sociální struktury dnešní společnosti. Autor hájí tezi, podle níž společnost přechází od pouhé nerovnosti k naprosté nesouměřitelnosti. Tuto tezi dokládá na řadě údajů a sleduje procesy, které tuto proměnu způsobují. Podává charakteristiku tří sociálních světů (elita, střední vrstvy, deklasovaní), které se od sebe prudce vzdalují a žijí v nesouměřitelných podmínkách.

Sleva 18 % z běžně ceny 225 Kč

Naše cena: 184 Kč

Skladem u dodavatele

Jednání, diskurs, kritika. Myslet společnost

Autor: Marek Nohejl

publisher: Slon

0 / 5
18 %
Tato kniha je příspěvkem k teoretickému sociologickému myšlení, k pochopení možnosti fungování společnosti jako takové.

Sleva 18 % z běžně ceny 275 Kč

Naše cena: 226 Kč

Skladem u dodavatele

Strategické volby pro českou společnost - Teoretická východiska

Autor: Kolektiv autorů - Miroslava Mašková,Jiří Musil,Martin Potůček

publisher: Slon

0 / 5
18 %
Publikace, kterou zpracoval tým pracovníků Centra pro sociální a ekonomické strategie Fakulty sociálních věd UK, objasňuje problémy, vývojová ohrožení a rozvojové příležitosti české společnosti ve výhledu budoucích desetiletí. Shromažďuje relevantní teoretické výklady jejích sociálních, ekonomických, politických a institucionálních proměn na cestě hledání dynamické rovnováhy mezi uplatněním trhu,

Sleva 18 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 245 Kč

Skladem u dodavatele

Vlastnosti látek a těles - CD

Autor: Eva Hejnová

publisher: PROMETHEUS, spol. s r. o.

0 / 5
18 %
Další z řady DVD určených k výuce fyziky doplňuje učebnice autorů R. Kolářová a kol.: Fyzika pro 6. až 9. ročník ZŠ, ale užitečné bude i všem učitelům, kteří učí podle jiných učebnic. V prezentacích je zahrnuto velké množství aplikačních i problémových úloh, námětů na zajímavé pokusy i další samostatnou práci žáků. Jednotlivé úlohy v předváděcích sešitech využívají v maximální míře možností

Sleva 18 % z běžně ceny 960 Kč

Naše cena: 787 Kč

Skladem

Úvod do trestněprávní komparatistiky

Autor: Ladislav Pokorný

publisher: Auditorium

0 / 5
32 %
Učebnice trestního práva srovnávacího určená studentům všech oborů právního záměření. Kniha zahrnuje jak obecnou rovinu, tj. metodiku a cíle trestněprávníprávní komparatistiky, tak speciální část, která srovnává trestěprávní úpravu několika evropských zemí (Velká Británie, Německo, Francie, Belgie, Itálie).

Sleva 32 % z běžně ceny 180 Kč

Naše cena: 122 Kč

Skladem

Koncerny v komunitárním právu - Analýza a náměty pro rekodifikaci

Autor: Tomáš Doležil

publisher: Auditorium

0 / 5
32 %
Koncernové právo je i přes svůj význam a dlouhověkost naší právní vědou poněkud opomíjeno. Neprávem stojí ve stínu naléhavějších ekonomických a právních otázek obchodního práva. Avšak v době dynamického vývoje, v rámci kterého dochází k evoluci hospodářské struktury, integraci a globalizaci, by měla česká právní věda této problematice věnovat náležitou pozornost. Česká republika, jako jeden z

Sleva 32 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 150 Kč

Skladem

Gender před tabulí - Etnografický výzkum genderové reprodukce vkaždodennosti školní třídy

Autor: Lucie Jarkovská

publisher: Slon

0 / 5
18 %
Práce je výsledkem etnografického výzkumu ve školní třídě, který se zaměřoval na (re)produkci genderu v každodennosti školního kolektivu. Snaží se ji zachytit na různých úrovních: na úrovni každodenních interakcí (doing gender), v rovině diskursu a umísťování jedinců v rámci diskursu a v rovině individuálních identit a významů, které genderu připisují samy děti. Vychází z etnometodologické

Sleva 18 % z běžně ceny 329 Kč

Naše cena: 270 Kč

Skladem u dodavatele

Ztracený Humboldtův ráj - Ideologie jednoty výzkumu a výuky ve vysokém školství

Autor: Kolektiv autorů - Petr Pabian, Karel Šima

publisher: Slon

0 / 5
18 %
Je jednota výzkumu a výuky samozřejmým a nezbytným základem moderního vysokého školství? Shodují se na tom akademické elity všech západních zemí včetně České republiky. Tato kniha však ukazuje, že nikoliv, neboť nebyla nikdy ve skutečnosti realizována – podle autorů se jedná o ideologický princip, který realitu spíše zastírá a který je potřeba podrobit kritice. Důsledkem této ideologie je často

Sleva 18 % z běžně ceny 230 Kč

Naše cena: 189 Kč

Skladem u dodavatele

Stáří ve městě, město v životě seniorů

Autor: Kolektiv autorů - Lucie Vidovićová, Lucie Galčanová, Marcela Petrová Kafková, Dana Sýkorová

publisher: Slon

0 / 5
18 %
Kniha se zaměřuje na souvislosti fenoménů demografického, resp. individuálního stárnutí a urbanizace, přesněji řečeno na každodennost stárnoucích obyvatel měst v kontextu sociálně-prostorových procesů regenerace a gentrifikace.

Sleva 18 % z běžně ceny 340 Kč

Naše cena: 279 Kč

Skladem u dodavatele

Demokratizace a lidská práva - Středoevropské pohledy

Autor: Kolektiv autorů - Jan Holzer, Pavel Molek, kol.

publisher: Slon

0 / 5
18 %
Demokracie a lidská práva se zdají být v západním společenskovědním diskursu i politické praxi těsně propojenými pojmy. Je ovšem jejich blízkost skutečně tak očividná? Ve smyslu této otázky je základním cílem monografie analyzovat význam a důsledky proměn diskursu demokratizace a lidských práv pro současné sociopolitické procesy, a to s přihlédnutím a důrazem na realitu střední Evropy. Kniha

Sleva 18 % z běžně ceny 325 Kč

Naše cena: 266 Kč

Skladem u dodavatele

Voliči, strany a negativní kampaň - Politická komunikace v České republice

Autor: Eva Lebedová

publisher: Slon

0 / 5
18 %
O vlivu politické komunikace na volební chování, popřípadě voličské preference, toho stále víme velmi málo. Autorka se pokouší zaplnit mezeru v této oblasti a přináší více porozumění pro fungování politické komunikace v českých volbách. Kniha se soustředí zejména na působení negativní reklamy, jež byla jedním z komunikačních formátů, který k nám byl importován z amerického prostředí a znamenal

Sleva 18 % z běžně ceny 320 Kč

Naše cena: 262 Kč

Skladem u dodavatele

Politika a každodennost na českých vysokých školách - Etnografické pohledy na vzdělávání a výzkum

Autor: Jana Dvořáčková , Petr Pabian , Simon Smith , Tereza Stöckelová , Karel Šima , Tereza Virtová

publisher: Slon

0 / 5
18 %
Kniha je výstupem týmového etnografického výzkumu, který autorky a autoři prováděli v letech 2011–2013 na pěti katedrách českých vysokých škol, včetně jedné školy soukromé. Narušuje řadu zažitých představ o českých vysokých školách, především tu, podle které není vůbec možné realizovat kvalitní vysokoškolské vzdělávání a kvalitní výzkum při vysokém počtu studujících.

Sleva 18 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 238 Kč

Skladem u dodavatele


Může se hodit…


Přihlášení uživatele