Registrace | Přihlášení


Edice Studie

Filtrování

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Jednání, diskurs, kritika

Autor: Nohejl M.

publisher: Slon

0 / 5
Tato kniha je příspěvkem k teoretickému sociologickému myšlení, k pochopení možnosti fungování společnosti jako takové. Společnost jako abstraktní celek je přiblížena na základě souhry tří struktur: jednání, diskursu a kritiky. Ve třech částech jsou pomocí vybraných teoretických přístupů postupně konkretizovány jak základní obrysy tří zkoumaných struktur, tak jejich vzájemná interakce a význam

Sleva 10 % z běžně ceny 275 Kč

Naše cena: 248 Kč

Skladem u dodavatele

Fenomén bezdětnosti

Autor: Kolektiv autorů - Hašková Hana,Křížová Alena

publisher: Slon

0 / 5
15 %
Cílem knihy je prozkoumání a vysvětlení fenoménu bezdětnosti v české společnosti. Autorka se dotýká široce diskutovaného tématu nízké plodnosti české společnosti a prodlužování období bezdětnosti mezi mladými lidmi (tzv. odkládání rodičovství). V knize si stanovuje dvě výzkumné otázky: Jaké faktory přispívají k prodlužování období bezdětnosti a případně k bezdětnosti celoživotní? Jak definují

Sleva 15 % z běžně ceny 279 Kč

Naše cena: 237 Kč

Skladem u dodavatele

Sociologie světových systémů

Autor: Holubec Stanislav

publisher: Slon

0 / 5
15 %
Kniha se zabývá problematikou vzniku kapitalizmu v Evropě 16. století a jeho dalším vývojem z pohledu tzv. teorií světového systému. Tyto teorie vidí moderní svět jako celek propojený mocenskými a ekonomickými vztahy, vyznačující se hlubokými nerovnostmi a naplněný obtížně řešitelnými rozpory. V první části věnuje autor zvláštní pozornost dílu nejvýznamnějšího představitele těchto teorií -

Sleva 15 % z běžně ceny 275 Kč

Naše cena: 234 Kč

Skladem u dodavatele

Sedm dní na cestách po Francii

Autor: Losskij Vladimír

publisher: Refugium Velehrad-Roma

0 / 5
Losského vzpomínky Sedm dní na cestách po Francii jsou vyznáním lásky pravoslavného teologa k nové vlasti - Francii.

Sleva 10 % z běžně ceny 110 Kč

Naše cena: 99 Kč

Skladem u dodavatele

Politika a každodennost na českých vysokých školách - Etnografické pohledy na vzdělávání a výzkum

Autor: Dvořáčková Jana

publisher: Slon

0 / 5
12 % Sleva
Kniha je výstupem týmového etnografického výzkumu, který autorky a autoři prováděli v letech 2011–2013 na pěti katedrách českých vysokých škol, včetně jedné školy soukromé. Narušuje řadu zažitých představ o českých vysokých školách, především tu, podle které není vůbec možné realizovat kvalitní vysokoškolské vzdělávání a kvalitní výzkum při vysokém počtu studujících. Autorský kolektiv zkoumá

Sleva 12 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 255 Kč

Skladem u dodavatele

Demokratizace a lidská práva - Středoevropské pohledy

Autor: Kolektiv autorů - Molek Pavel,Holzer Jan

publisher: Slon

0 / 5
12 % Sleva
Demokracie a lidská práva se zdají být v západním společenskovědním diskursu i politické praxi těsně propojenými pojmy. Je ovšem jejich blízkost skutečně tak očividná? Ve smyslu této otázky je základním cílem monografie analyzovat význam a důsledky proměn diskursu demokratizace a lidských práv pro současné sociopolitické procesy, a to s přihlédnutím a důrazem na realitu střední Evropy. Kniha

Sleva 12 % z běžně ceny 325 Kč

Naše cena: 286 Kč

Skladem u dodavatele

Stáří ve městě, město v životě seniorů

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Vidovićová Lucie

publisher: Slon

0 / 5
12 % Sleva
Kniha se zaměřuje na souvislosti fenoménů demografického, resp. individuálního stárnutí a urbanizace, přesněji řečeno na každodennost stárnoucích obyvatel měst v kontextu sociálně-prostorových procesů regenerace a gentrifikace. Autorky hledají odpovědi na otázky jako: Jaký vliv má měnící se vnější prostředí na zkušenost stárnutí? Jakým způsobem poznamenává urbánní dynamika zapojení seniorů do

Sleva 12 % z běžně ceny 340 Kč

Naše cena: 299 Kč

Skladem

Ztracený Humboldtův ráj - Ideologie jednoty výzkumu a výuky ve vysokém školství

Autor: Kolektiv autorů - Šima Karel,Pabian Petr

publisher: Slon

0 / 5
12 %
Je jednota výzkumu a výuky samozřejmým a nezbytným základem moderního vysokého školství? Shodují se na tom akademické elity všech západních zemí včetně České republiky. Tato kniha však ukazuje, že nikoliv, neboť nebyla nikdy ve skutečnosti realizována – podle autorů se jedná o ideologický princip, který realitu spíše zastírá a který je potřeba podrobit kritice. Důsledkem této ideologie je často

Sleva 12 % z běžně ceny 230 Kč

Naše cena: 202 Kč

Skladem u dodavatele

Gender před tabulí

Autor: Jarkovská Lucie

publisher: Slon

0 / 5
15 %
Práce je výsledkem etnografického výzkumu ve školní třídě, který se zaměřoval na (re)produkci genderu v každodennosti školního kolektivu. Snaží se ji zachytit na různých úrovních: na úrovni každodenních interakcí (doing gender), v rovině diskursu a umísťování jedinců v rámci diskursu a v rovině individuálních identit a významů, které genderu připisují samy děti. Vychází z etnometodologické

Sleva 15 % z běžně ceny 329 Kč

Naše cena: 280 Kč

Skladem u dodavatele

Koncerny v komunitárním právu - Analýza a náměty pro rekodifikaci

Autor: Doležil Tomáš

publisher: Auditorium

0 / 5
14 % Sleva
Koncernové právo je i přes svůj význam a dlouhověkost naší právní vědou poněkud opomíjeno. Neprávem stojí ve stínu naléhavějších ekonomických a právních otázek obchodního práva. Avšak v době dynamického vývoje, v rámci kterého dochází k evoluci hospodářské struktury, integraci a globalizaci, by měla česká právní věda této problematice věnovat náležitou pozornost. Česká republika, jako jeden z

Sleva 14 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 189 Kč

Skladem

Vlastnosti látek a těles - CD

Autor: Hejnová Eva

publisher: Prometheus

0 / 5
12 % Sleva
Další z řady DVD určených k výuce fyziky doplňuje učebnice autorů R. Kolářová a kol.: Fyzika pro 6. až 9. ročník ZŠ, ale užitečné bude i všem učitelům, kteří učí podle jiných učebnic. V prezentacích je zahrnuto velké množství aplikačních i problémových úloh, námětů na zajímavé pokusy i další samostatnou práci žáků. Jednotlivé úlohy v předváděcích sešitech využívají v maximální míře možností

Sleva 12 % z běžně ceny 960 Kč

Naše cena: 845 Kč

Skladem u dodavatele


Může se hodit…


50 % sleva skyscraper

Přihlášení uživatele