Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Edice Světová náboženství

Knihy tajemství a moudrosti III. - Mimobiblické židovské spisy – pseudepigrafy

publisher: Vyšehrad

4.3 / 5
27 %
Třetí, závěrečný svazek antických židovských pseudepigrafů. Tento díl obsahuje: Zjevení Abrahamovo, Závěť Abrahamova, Mojžíšovo nanebevzetí, Třetí kniha Makabejská, Čtvrtá kniha Makabejská, Modlitba Menašeho, Ódy Šalamounovy, Syrské žalmy, Josef a Asenat.

Sleva 27 % z běžně ceny 348 Kč

Naše cena: 254 Kč

Skladem u dodavatele

Golem - Židovské magické a mystické tradice o umělém člověku

Autor: Moše Idel

publisher: Vyšehrad

0 / 5
27 %
Kniha poprvé komplexně zpracovává širokou škálu materiálu, pojednávajícího o vytvoření umělého člověka, golema. Autor zkoumá vztahy mezi jednotlivými texty a jejich historickým a duchovním rámcem. Jeho líčení se soustředí mj. na dříve zanedbávané konkrétní techniky stvoření umělého člověka, jichž ve středověku existovala už celá řada. Obsáhlé pasáže se věnují přehledu koncepcí golema v

Sleva 27 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 72 Kč

Skladem u dodavatele

Vznik a vývoj buddhismu

Autor: Vladimír Miltner

publisher: Vyšehrad

0 / 5
27 %
Dílo je rozděleno na šest oddílů. Úvod seznamuje čtenáře s prameny a vývojem duchovního myšlení před Buddhou. Další kapitoly se věnují legendám o životě Siddhárthy a společnosti jeho stoupenců. Nejobsáhlejší kapitola ,,Nauka“ seznamuje s Buddhovým učením a jednotlivými školami. Další kapitoly se zabývají různými filosofickými aspekty buddhismu a buddhistickými literárními díly. Vladimír Miltner

Sleva 27 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 145 Kč

Skladem u dodavatele

Proroci, jejich slova a jejich svět

Autor: Jiří Hoblík

publisher: Vyšehrad

0 / 5
27 %
Přestože „proroci“ tvoří významnou část hebrejské bible a jejich knihy byly převzaty i do křesťanského kánonu, literatury věnované tomuto tématu je v našem prostředí poskrovnu. Tuto nerovnováhu chce napravit obsáhlá monografie Jiřího Hoblíka Proroci, jejich slova a jejich svět, která je věnována starověké profétii.

Sleva 27 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 182 Kč

Skladem

Svátky v životě Židů - Vzpomínání - Slavení - Vyprávění

Autor: Marc Stern

publisher: Vyšehrad

0 / 5
27 %
Bezprostředním podnětem k napsání této knihy byly přednášky o judaismu, které autor pronesl roku 1996 na univerzitě v Osnabrücku. Nejprve v nich vysvětluje povahu a strukturu židovského kalendáře, pořadí svátků v průběhu roku a význam modlitby v židovské duchovní tradici. Poté se zabývá jednotlivými svátky. jejich vznikem, konkrétním svátečním rituálem, jeho vývojem i způsobem, jak tyto významné

Sleva 27 % z běžně ceny 238 Kč

Naše cena: 174 Kč

Skladem

Smrt jako fenomén kulturní teorie

Autor: Jan Assmann

publisher: Vyšehrad

0 / 5
33 %
Studie významného kulturologa o třech obrazech smrti ve starém Egyptě. Drobnější, ale nesmírně poutavá publikace z pera významného egyptologa a historika kultury Jana Assmanna (*1938) se zaměřuje na chápání smrti ve starověkém Egyptě. V přehledném výkladu doplněném četnými literárními i obrazovými doklady zkoumá tři aspekty neboli „obrazy smrti“: smrt jako nepřítel, smrt jako návrat do mateřského

Sleva 33 % z běžně ceny 49 Kč

Naše cena: 33 Kč

Skladem u dodavatele

Tanu rabanan - Antologie rabínské literatury

Autor: Petr Sláma

publisher: Vyšehrad

0 / 5
27 %
Reprezentativní výbor z Mišny, Tosefty, midrašů, jeruzalémského a babylonského Talmudu s úvody k jejich dobovému pozadí a myšlenkovému svérázu.

Sleva 27 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 145 Kč

Skladem

Súfismus - Dějiny islámské mystiky

Autor: Luboš Kropáček

publisher: Vyšehrad

0 / 5
27 %
Syntetické dílo z pera českého znalce islámu přibližuje dějiny islámské mystiky.

Sleva 27 % z běžně ceny 348 Kč

Naše cena: 254 Kč

Skladem u dodavatele

Klasické židovství

Autor: Günter Stemberger

publisher: Vyšehrad

0 / 5
27 %
Rabínskou dobu, tj. období od zničení jeruzalémského Chrámu v roce 70 až do konce existence rabínských akademií kolem roku 1040, můžeme právem označit za „klasické židovství“. V těchto stoletích byly položeny základy, které později významným způsobem formovaly židovský život a do dneška na něj svým způsobem působí. Podstatnou část daného období představuje vznik a rozvoj rabinátu. Rabín zastupuje

Sleva 27 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 145 Kč

Skladem

Židovské náboženství v proměnách věků

Autor: Kurt Schubert

publisher: Vyšehrad

0 / 5
27 %
Kurt Schubert si všímá všech významných témat židovského náboženství, jakými jsou jediný Bůh, mocnosti zla, stvoření a člověk, mesianismus, eschatologie, náboženská filosofie, kabala, chasidismus aj. Kniha je určena studujícím všech humanitních oborů a zájemcům o základní inspirační zdroje evropské a severoamerické kultury.

Sleva 27 % z běžně ceny 328 Kč

Naše cena: 239 Kč

Skladem

Knihy tajemství a moudrosti I. - Mimobiblické židovské spisy: pseudepigrafy

publisher: Vyšehrad

0 / 5
27 %
Židovské pseudepigrafy (z řec. pseudés = „nepravý, falešný“, epigrafé = „nápis, název“) nebo též „apokryfy“ jsou literární památky, které vznikly ve staletích mezi Starým a Novým zákonem, některé dokonce zároveň s evangelii. V jejich názvu se namísto jména skutečného autora nejčastěji objevuje jméno významné a okruhu čtenářů známé nežijící osobnosti.

Sleva 27 % z běžně ceny 448 Kč

Naše cena: 327 Kč

Skladem u dodavatele

Pod křížem a půlměsícem

Autor: Mark R. Cohen

publisher: Vyšehrad

0 / 5
27 %
Žili muslimové a židé ve středověku mírumilovně bok po boku v jakési mezináboženské utopii“? Nebo byli židé pod muslimskou nadvládou pronásledováni podobně jako v křesťanských zemích? V e své knize Pod křížem a půlměsícem, která přehledně rozebírá postavení židů v křesťanském a islámském světě z hlediska právního (srovnává islámské, křesťanské a pohanské římské právo), hospodářského a

Sleva 27 % z běžně ceny 398 Kč

Naše cena: 291 Kč

Skladem


Může se hodit…


Přihlášení uživatele