Registrace | Přihlášení


Edice Teoretická knihovna

Filtrování

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Poetika kompozice

Autor: Boris Uspenskij

publisher: Host

0 / 5
15 %
Kniha obsahuje práce významného odborníka v oblasti sémiotického výzkumu B. A. Uspenského, věnované analýze struktury uměleckého textu. Poetika kompozice je klasickýmvzorem strukturně-sémiotického bádání Moskevsko-tartuské školy a zároveň jedním z prvních zásadních pokusů o popis kompozičních forem v ruské fi lologii. Strukturně-sémiotický přístup se zde organicky snoubí s výsledky ruské

Sleva 15 % z běžně ceny 179 Kč

Naše cena: 152 Kč

Skladem u dodavatele

Národní literatura a komparatistika

Autor: Dalibor Tureček

publisher: Host

0 / 5
15 %
Antologie Národní literatura a komparatistika je soustředěna k problematice vzájemného poměru dvou základních modelů uspořádání literárního materiálu nové doby: národně filologického a komparatistického. Ambicí přitom není sledovat historické peripetie střetávání a prolínání obou přístupů. Snahou je představit hlasy, které jsou v rámci této problematiky zřetelně přítomné v současné literárněvědné

Sleva 15 % z běžně ceny 169 Kč

Naše cena: 144 Kč

Skladem u dodavatele

Errata - Prozkoumaný život - Prozkoumaný život

Autor: George Steiner

publisher: Host

0 / 5
25 %
V souboru vytříbených esejů shrnutých do knihy Errata. Prozkoumaný život (1997) George Steiner zkoumá důležité události svého intelektuálního růstu a projevuje vášeň pro vysokou kulturu a vzdělanost, již v něm probudil jeho otec, původně vídeňský bankéř. Tyto epizody ovšem slouží především jako příležitosti k úvahám o povaze literatury, vyššího vzdělání, jazyka a hudby. Steiner uvažuje rovněž o

Sleva 25 % z běžně ceny 239 Kč

Naše cena: 179 Kč

Skladem

Ruský formalismus - Metapoetika

Autor: Petr Steiner

publisher: Host

0 / 5
25 %
Ruský formalismus: Metapoetika (1984) Petra Steinera se od předchozí autoritativní knihy na toto téma, Ruský formalismus: Dějiny a doktrína (1955) Victora Erlicha, liší nejen svým podtitulem, ale i detailností pohledu. Zatímco pro Erlicha byl český strukturalismus středoevropskou variantou formalismu, u Steinera jde o dva svou povahou navýsost odlišné fenomény: strukturalismus představuje nové

Sleva 25 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 224 Kč

Skladem

Metahistorie - Historická imaginace v Evropě devatenáctého století - Historická imaginace v Evropě…

Autor: Hayden White

publisher: Host

0 / 5
25 %
Kniha Metahistorie vyšla poprvé roku 1973. Hlavní myšlenka Whiteovy analýzy historiků a filozofů dějin spočívá v tom, že historické dílo nikdy není objektivním zachycením toho, „co se skutečně stalo“. Historická fakta totiž historik uchopuje pomocí básnických, rétorických a narativních postupů, které v sobě implicitně nesou jistou obecnou představu o zákonitostech historie, o možnostech

Sleva 25 % z běžně ceny 349 Kč

Naše cena: 262 Kč

Skladem

Ekonomie prestiže - Ceny, soutěže a koloběh kulturní hodnoty

Autor: James F. English

publisher: Host

0 / 5
25 %
Kniha profesora anglické literatury na University of Pennsylvania se zabývá vznikem, historií a fungováním literárních a filmových cen i vším, co se kolem nich odehrává. Popisuje způsoby, jak ceny a jejich udělování zavedly jakousi „hru“, která se spoléhá na příznivé přijetí či rozhořčení, jež vzbuzují u kritiků i nominovaných. Autor sleduje statistické údaje o růstu publikovaných knih i o vzniku

Sleva 25 % z běžně ceny 329 Kč

Naše cena: 247 Kč

Skladem

Nebezpečná literatura? - Antologie z myšlení o literární cenzuře - Antologie z myšlení o literární…

Autor: Kolektiv autorů - Tomáš kolektiv autorů, Pavlíček

publisher: Host

0 / 5
25 %
Kniha přináší výbor z teoretických a historických studií k tématu literární cenzury, které od osmdesátých let podstatně ovlivnily mezinárodní diskusi o tomto interdisciplinárním fenoménu Cílem svazku je zachytit podstatnou proměnu, jíž zkoumání cenzury v prostředí humanitních a sociálních věd v posledních desetiletích prošlo, a poukázat na možnosti využití nových přístupů (nejen) v oblasti

Sleva 25 % z běžně ceny 349 Kč

Naše cena: 262 Kč

Skladem

Učit (se) příběhem

Autor: Jan Hábl

publisher: Host

0 / 5
25 %
Příběh má zvláštní moc. Říká se, že pravda oděná do příběhu projde každými dveřmi. To je zřejmé i z věhlasu Komenského díla Labyrint světa a ráj srdce. Komenský napsal mnoho kvalitních spisů, ale žádný nedosáhl takové obliby a didaktické účinnosti jako narativně-alegorický Labyrint. Otázka zní, v čem spočívá kouzlo narativní formy? V čem je jeho formativní síla? Co činí příběh (v tomto případě

Sleva 25 % z běžně ceny 189 Kč

Naše cena: 142 Kč

Skladem

Krátký úvod do literární teorie

Autor: Jonathan Culler

publisher: Host

0 / 5
25 %
Jonathan Culler (nar. 1944) patří v současnosti k nejvýznamnějším americkým literárním teoretikům a vykladačům strukturalistické a poststrukturalistické tradice. Culler má schopnost velmi kondenzovaně, a přitom srozumitelně vyložit i značně obtížné poetologicko-filozofické úvahy. Teorii literatury nechápe nutně jako neměnnou znalost daných a nezpochybnitelných pojmů, regulí a schémat, ale

Sleva 25 % z běžně ceny 239 Kč

Naše cena: 179 Kč

Skladem


Může se hodit…


Antigenní test

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí