Registrace | Přihlášení


Edice Teoretik

Filtrování

Zobrazují se veškeré produkty včetně nedostupných.

Osobní údaje v kontextu GDPR

Autor: Melotíková Petra

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
27 %
Publikace se podrobně zabývá ochranou osobních údajů v souvislosti s právem na soukromí. Autorka nejprve analyzuje aktuální právní úpravu v kontextu GDPR. V další části knihy se zaměřuje na praktické uplatnění ochrany osobních údajů ve školství, zdravotnictví a obecní samosprávě. Poukazuje na praktické problémy a jejich možná řešení v souladu s GDPR. Publikace je určena pro studenty

Sleva 27 % z běžně ceny 280 Kč

Naše cena: 204 Kč

Skladem

Majetek státu v teorii a praxi

Autor: Havlan Petr

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
27 %
Kniha uceleně zpracovává právní problematiku majetku státu. Reaguje na četné a mnohdy zásadní změny v právní úpravě hospodaření a nakládání se státním majetkem a v právních úpravách souvisejících, na vývoj aplikační praxe v dané oblasti (včetně příslušné judikatury) a na její institucionální zajištění. Propojuje a konfrontuje teoretičtěji laděné otázky majetkoprávní problematiky státu s jeho

Sleva 27 % z běžně ceny 550 Kč

Naše cena: 399 Kč

Skladem

Předběžné opatření v civilním procesu sporném

Autor: Kučera Vít

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
27 %
Publikace se podrobně věnuje předběžnému opatření podle občanského soudního řádu. Rozebírá podmínky jeho nařízení, odpovědnost navrhovatele za újmu vzniklou nařízením předběžného opatření i ústavnost tohoto institutu.

Sleva 27 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 283 Kč

Skladem

Fiduciární povinnosti (povinnosti správců cizích záležitostí)

Autor: Kolektiv autorů - Josková Lucie,Tomášek Petr,Borkovec Aleš

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
17 % Novinka
Monografie komplexně pojednává o fiduciárních povinnostech jakožto základních povinnostech správců cizích záležitostí. Autoři při hledání odpovědi na otázku, co je to fiduciární pozice a jaká je její náplň, vycházejí z regulace a doktrinálního vývoje fiduciárních povinností ve Spojených státech amerických (důraz je kladen na stát Delaware), Velké Británii a Spolkové republice Německo. Zohledněn

Sleva 17 % z běžně ceny 490 Kč

Naše cena: 405 Kč

Nedostupné

Mezní právo a jeho rituály v době přemyslovské

Autor: Razim Jakub

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
22 % Novinka
Je-li historikovou ambicí přispět k všestrannému pochopení života středověkého člověka, jenž byl celou svou bytostí ukotven v obyčejové právní kultuře své doby, je pochopitelné, že se v zorném poli ocitají právo a jeho rituály. Rituální akty jednak vyvíjely normativní tlak na společnost, jednak spoluutvářely představy lidí o tom, co bylo kdysi vnímáno jako správné a spravedlivé. V této knize

Sleva 22 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 273 Kč

Nedostupné

Soudcovská filozofie a její vliv na rozhodování soudů ve složitých případech - Případová studie…

Autor: Blažková Kristina

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
18 % Novinka
Publikace zkoumá vliv soudcovské filozofie na rozhodování soudů ve složitých případech aplikace práva. Ukazuje, že odlišné vnímání zásad interpretace práva, role soudní moci v ústavním systému a funkce práva determinuje metodu soudního rozhodování a soudce dělí na právní formalisty, právní pragmatisty a právní substancialisty. Autorka na případové studii rozhodování rozšířeného senátu

Sleva 18 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 287 Kč

Nedostupné

Dovolanie v trestnom konaní – judikatúra

Autor: Kolektiv autorů - Duľa Libor,Kyjac Zuzana

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
28 %
Aplikácia mimoriadneho opravného prostriedku dovolania odhaľuje nedostatky tohto inštitútu. Sporné situácie rieši judikatúra, ktorá je strelkou na aplikačnom kompase odborníkov, ako aj informovaných laikov. Táto monografia ju systematicky usporiadava v jeden celok nad rámec parciálních potrieb právnickej literatúry.

Sleva 28 % z běžně ceny 280 Kč

Naše cena: 203 Kč

Skladem

Spravodajské informácie v trestnom konaní

Autor: Vaško Adrián

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
27 %
Publikácia je zameraná na problematiku spravodajských informácií v trestnom konaní s dôrazom na ich využitie v dokazovaní. Táto oblasť je v súčasnosti len málo rozpracovaná a v kontexte bezpečnostných výziev v 21. storočí, ako napríklad medzinárodná organizovaná trestná činnosť, terorizmus, extrémizmus, aj aktuálna. Obsahom monografie sú otázky spojené s vymedzením pojmov spravodajská činnosť,

Sleva 27 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 211 Kč

Skladem


Může se hodit…


50 % sleva skyscraper

Přihlášení uživatele